Categories
suitu kultūras mantojums

Suitu dziesminieces Veronikas Porziņģes pūrs

2020.gadā biedrība, sadarbībā ar Daci Nasteviču, īstenojusi Kurzemes plānošanas reģiona atbalstīto projektu “Suitu novada mantojums. Veronikas Porziņģes folkloras materiāla digitalizācija”. Dziesminieces Veronikas Porziņģes atstātais mantojums ir ļoti nozīmīga un vērtīga suitu garamantu pūra daļa.

Reiz, 1999. gadā, tika izdota Daces Nastevičas grāmata “Suitu novada mantojums. Dziesminiece Veronika Porziņģe”, bet šobrīd šī grāmata vairs nav pieejama tirdzniecībā, savukārt materiāla digitālā versija bija nozudusi. Projektā Dace Nasteviča apjomīgo un vērtīgo materiālu no jauna digitalizēja un sastrukturizēja. Līdz materiāla publicēšanai vietnē www.suiti.lv tas tika rūpīgi pārskatīts un sakārtots valodnieces Lienes Markus-Narvilas gādībā.

1. Ievads 1999. gada grāmatas izdevumam

2. Teicējas dzīvesstāsts

3. Tautasdziesmas

Bēru dziesmas

Bēru dziesmas 1416–1454

4. Ticējumi un sakāmvārdi

5. Mīklas

6. Pasakas

7. Rotaļas

8. Ķīlu izpirkšana

9. Ziņģes

Ziņģes
 1. Kur tu jāsi, kalpa puisi?
 2. Strauja, strauja upe tecēj
 3. Meitas gula ābolāje
 4. Kur biji, puišeli
 5. Bambāle
 6. Pieguļniece
 7. Tumsa, tumsa
 8. Bumburjānis
 9. Šo vasaru es valkāju
 10. Man bij krietnis arājiņis
 11. Māte savas meitas sauca
 12. Es puišeli noprovēju
 13. Švaki, švaki jūra krāca
 14. Balta puķe, zaļa niedre
 15. Trīs gadiņus audzināju
 16. Bērīts, manis kumeliņis
 17. Man pazuda kumeliņis
 18. Pieci bēri kumeliņi
 19. Bandenieka rudzi auga
 20. Visi mani radi rauda
 21. Zinu, zinu, bet neteikšu
 22. Ciema meitas žēli rauda
 23. Visi ciema suņi rēja
 24. Tumša, tumša tā eglīte
 25. Miezīšami balts miltiņis
 26. Es maza meitiņa
 27. Div brālīši dravenieki
 28. Es iejūdzu vāverīti
 29. Ar rozēm kaisu istabiņu
 30. Kad tie puiši prūšos gāja
 31. Div laiviņas peld pa jūru
 32. Ej, bāliņi, lūkotiesi
 33. Kāpu, kāpu kalniņej
 34. Ko gribi, māsiņa
 35. Gulbīts gulēj uz ūdeņa
 36. Tev pinam brūtes vaiņagu
 37. Maza, maza ābelīte
 38. Vadat mani, ciema meitas
 39. Aiz upītes mani sauca
 40. Kur gul Ziemsvētki
 41. Lec, ķekati!
 42. Es kariņā aiziedams
 43. Apkārt kalnu gāju
 44. Urjā, sveiki, karja vīri!
 45. Ak kungs, par visiem cilvēkiem
 46. Icikem borakem, manem dēlem
 47. Sarkanais rīts
 48. Karā
 49. Viens kungs uzkāp augste kalne
 50. Trīs meitiņas sasēdušas
 51. Kad es gāju pie meitām
 52. Spēlēju, dancoju
 53. Iekš jūras aug viens kuplis koks
 54. Trīs ķēniņi iekš Eiropas
 55. Smuks puišelis, balta mute
 56. Apkārt kalnu, gar kalniņu
 57. Ko līdzēja griķus sēt
 58. Ziemu sniga sniedziņš
 59. Šei bij viens bāra bērns
 60. Rīga, Rīga, tā vien saukā
 61. Drāšpabrīķa pulkstiens zvana
 62. Es staigāju par pusnakti
 63. Dārtiņa pa dārzu staigā
 64. Vien meitiņu es mīlēju
 65. Mans mīļais dzīvo tāļi
 66. Es savu mīļo draudziņu
 67. Ko būs, vīri, jums darīt
 68. Es izjāju, jāju
 69. Viens kungs, pa vārtiem izjādams
 70. Labāks amats nevar būt
 71. Situ pie loga
 72. Es pazinu to puisīti
 73. Kad zaļā mežā eimu
 74. Lai bij grūti, kam bij grūti
 75. Viens ģēģers jāj uz jakti
 76. Tumša nakts un krēslība
 77. Saimniekmeitas
 78. Kur rāvāi tāda zāle
 79. Ai, meitiņas, jūs māsiņas
 80. Klau, klau, skan kapu zvans
 81. Trīs dieniņas, trīs naksniņas
 82. Vai, vai, vai, cik grūt ir man
 83. Man tumšā naktē jāiet
 84. Pie Elkšķens upes krastiem
 85. Pie siržu durvīm klauvēju
 86. Ceļ mani pār par Daugavu
 87. Sieviņ vīriņ skubina
 88. Dzert man alu, brandavīnu
 89. Apsedlots ziergs pie kroga stāv
 90. Kad dzērt vairs nespēju pavisam
 91. Es gāj par ceļu
 92. Kas par postu pasaulē
 93. Labvakar, saimeniek!
 94. Meitiņa mīļā, puķīte, rozīte
 95. Upe tek un rituļo
 96. Pa upmaļiem un līcīšiem
 97. Šķirties būs nu man no tejienes
 98. Bāls mēness spīd pār Austrijs kalniem, lejām
 99. Nedz tēva man, nedz Tēvijas
 100. Tā debess apmākusies
 101. Šej mauriņā zaļā
 102. Uguns krāsnē izdzisuse
 103. No bēdām esmu pārjemta
 104. Upe tek caur olaiņiem
 105. Jūra krāc un kaijas klaigā
 106. Jauks vasars rīts bij svētdiena
 107. Liktenis
 108. No rīta mazā gaismiņā
 109. Saulītes zeltītie stari
 110. Vīst lapas manam rožu krūmam
 111. Zilie ceriņi
 112. Rudenīgā tāle
 113. Klaidonis
 114. Dzeltenie bērzi
 115. Kas tie, sūds, par ziņģīšiem
 116. Kur, māmiņa, tavas meitas?
 117. Porej bridu, niedres lauzu
 118. Seši bēri kumeliņi
 119. Uz kariņu aiziedamis

Dace Nastevičas pēcvārds un A. Klotiņa teksts