Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

83. Man tumšā naktē jāiet

“Man tumšā naktē jāiet” ir Veronikai mātes mācīta dziesma.

 1. Tās zvaigznītes pie debess, tās man to ceļu rād.
  Tās zvaigznes spīd pie debess,
 2. Tās man to ceļu rāda uz zaļu jauku ieleju.
 3. Tur bija viena klēte ar trijām atslēgām.
 4. Tur gulēja tai klētē trīs jaunas meitiņas.
 5. Ai, lūdzu, mīļas meitiņas, ielaiž man klētiņā!
 6. Pa dorem mani ielaida, pa logu āre grūd.
 7. Par logu āre grūžot trīs ribas man ielauza.
  grūzdams
 8. Trīs ribiņas man ielauza, un galviņu man sasit.
 9. Ak, nolādētas meitiņas par manām ribiņām!
 10. Ak, nelād, nelād, puisīt, par savām ribiņām –
 11. Gan ribiņas tev ieaugs, un galviņa tev sadzīs.
 12. Tas tev par mācīb, puisit, kad ej pie meitiņām.

Dziesmu no Veronikas pierakstīju 1988. gada 14. maijā. Mājup ejot, kopā ar draudzeni dziedājām un dziedājām, un smējāmies.