Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

45. Ak kungs, par visiem cilvēkiem

Dziesmas “Mans mīļais” (Veronikas dots virsraksts) teksts ir kārtīgas ziņģes vērts. Melodija ir raita, maršveidīga, tās noslēgums uz septītās pakāpes dod spēcīgu impulsu atkārtojumam. Dziesmu pierakstīju 1989. gada 9. decembrī.

  1. Un ja tev cits kāds gadītos, tad neapsolies tam.
  2. Tad atmin savu mīļāko, kas karā aizgājis.
  3. Kas nu ir karā aizgājis, un ķeizaram jādien.
  4. Tam ķeizaram ir jāizdien, kam svēti zvērējis.
  5. Uz vienreiz pārnāk grāmata ar melnu zēģelīt.
  6. Es steidzos viņu izlasīt, man sirsniņ trīcēt sāk.
  7. Mans mīļākais, mans saldākais guļ dzestrā kapsētā.
  8. Tur izbāl viņa jaukais vaigs kā bāla rozīte.
  9. Un viņa saldā mutīte kā rudens zālīte.