Categories
burdons pasākumi

Burdona festivāls 2014

2014.gadā suitu kopiena svin piecus gadus kopš Suitu kultūrtelpas iekļauta UNESCO Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama glābšana. Tāpēc šogad suitu vēsturiskajā (etnogrāfiskajā) novadā notiek viens no suitiem nozīmīgākais un vērienīgākais suitu nemateriālās kultūras mantojuma popularizēšanas pasākums – 4.Starptautiskais Burdona festivāls. 4.Starptautiskais Burdona festivāls uzskatāms par valstiski un nacionāli nozīmīgu kultūras pasākumu, kas norisinās suitu kopienas apdzīvotajā teritorijā – Alsungas novadā, sauktiem par Dižiem suitiem, Kuldīgas novada Gudenieku pagastā – Krētainie suiti un Ventspils novada Jūrkalne pagastā – Maģie suiti.

Kas ir burdons? Burdons ir viens no senākajiem tradicionālās mūzikas (gan vokālās, gan instrumentālās) daudzbalsības veidiem. Suitu vēsturiskais novads ir unikāla kultūrtelpa, kurā saglabājusies dzīva no paaudzes paaudzē mantota burdona dziedāšanas tradīcija. Burdons, šodien vēl dzīvas tradīcijas veidā, ir sastopams arī citos Latvijas novados Lejaskurzemē, Ziemeļlatgalē, kā arī citviet pasaulē: Igaunijā, Gruzijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Albānijā, Grieķijā, Krievijā, Ukrainā un citviet.

Suiti, kā šīs tradīcijas mantinieki vēlas popularizēt savu kultūras mantojumu plašākā sabiedrībā, apzināt radniecīgus tradīciju kopējus pasaulē, aicinot tos piedalīties festivālā. Tieši ar biedrības Etniskās kultūras centrs „Suiti”” (dibināta 2002.g.) iniciatīvu uzsākta Burdona festivā rīkošanas tradīcija suitos. Festivāls kalpo arī kā suitu reģionālās identitātes stiprināšana, jo palīdz akcentēt suitiem raksturīgās tradīcijas un veicināt suitu etniskās kultūrvides saglabāšanu, tādejādi palīdzot uzturēt kultūras daudzveidību šajā reģionā.

Šoreiz festivāls norisināsies no 27.jūnija līdz 29.jūnijam. Trīs dienu garumā ar plašu un daudzveidīgu programmu Kuldīgā, Basos, Gudeniekos, Alsungā un Jūrkalnē. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alsungas novada, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldību finansējumam iecerētie festivāla pasākumi var īstenoties pilnībā. Festivālā dalību ņems 7 pašmāju folkloras kolektīvi, 9 Latvijas folkloras kolektīvi un 6 ārzemju kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas un Azarbaidžānas. Kopējais dalībnieku skaits ap 250.