Categories
burdons jaunumi

Burdona festivāls 2024

6. Starptautiskais burdona festivāls “Nosargāt gadsimtus”

Šovasar no 5. līdz 7. jūlijam Suitu kultūrtelpā – UNESCO nemateriālā mantojuma vietā Alsungā, Gudeniekos un Jūrkalnē –  norisināsies 6. Starptautiskais burdona festivāls. Stiprinot un popularizējot burdondziedāšanas tradīcijas un iezīmējot tās plašo daudzveidību, burdona festivāls “Nosargāt gadsimtus” pulcēs folkoras kopas gan no Latvijas, gan ārzemēm – Gruzijas, Sardīnijas  (Itālija) Ziemeļmaķedonijas un Baltijas valstīm.

Līdzās koncertiem un mūziķu priekšnesumiem, Burdona festivāls visās trīs Suitu kultūrtelpas vietās apmeklētājiem piedāvās dažādas meistarklases, aktivitātes bērniem, lietišķās mākslas izstādi, būs svētku gājiens un dalībnieku sadziedāšanās.

Festivāla pirmā diena –  unikālais suitu kultūras mantojums: cauri gadsimtiem

Festivāla pirmā diena – 5. jūlijs –  tiks veltīta suitu kultūras mantojumam, kas cauri gadsimtiem nodots no paaudzes paaudzē. Festivālu atklās suitu lietišķās mākslas izstāde “Pārmantošana” Amatu mājā Alsungā. Ikvienam būs iespēja piedalīties meistarklasēs un baudīt un pašiem apgūst suitu tradicionālo ēdienu gatavošanas noslēpumus. Amatnieku darbnīcā tiks demonstrētas suitu tradicionālā apģērba darināšanas prasmes, būs iespēja izmēģināt spēkus kokļu – izgatavošanā, kā arī jostu aušanas un keramikas darbnīcā.

Festivāla atklāšanas koncerts notiks Alsungas pils pagalmā, spilgti iezīmējot suitu muzikālā mantojuma daudzveidību un dažādību. Tajā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs ne tikai suitu kolektīvi, bet festivāla viesi no citām valstīm un novadiem. “Burdona festivālā” ikvienam būs iespēja meistarklasē apgūt tik labi zināmo suitu sievu ēēēēēōōōōō dziedāšanu un burdona skanējum pamatus.

Vakara noslēgumā Alsungas pils pagalmā  ar vērienīgu koncertu visus priecēs bungu un dūdu mūzikas grupa “AUĻI”.

Festivāla viesi

Viesu kolektīvi
Tenore Supramonte di Orgosolo ir izcils kvartets, kas pārstāv cantu a tenore, daudzbalsīgu dziedāšanas tradīciju Sardīnijā, kas iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras matojuma sarakstā. Viņus papildinās unikālā sardīnijas tradicionālā instrumenta launeddas spēlētājs. Grupa Amer-Imeri dzied jauni puiši un meitenes no Tbilisi, kas dzied senās dziesmas no dažādiem Gruzijas reģioniem, kuras apgūtas tiešā veidā no tradīciju pratējiem, Vīru daudzbalsu ansamblis “Glasoechko” no Maķedonijas, pārstāv tradicionālo vīru daudzbalsību, kas ir iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma neatliekamas glābšanas sarakstā kopš 2015.gadam. Ziemeļmaķedonieši demonstrēs burdona dziedāšanas daudzveidību, kas ir Maķedonijas kultūras mantojums. Grupa TRYS KETURIOSE no Lietuvas specializējas lietuviešu daudzbalsīgo oriģināldziesmu Sutartines izpildījumā.

Vieskolektīvi no Latvijas
Krustpils Kultūras centra sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce” praktizē un popularizē Sēlijas un arī citu sēlisko apvidu tradicionālo vokālo un instrumentālo mūziku. Ffestivālā grupa atskaņos gan vokālos, gan instrumentālos skaņdarbus, kur bagātīgi būs pārstāvēti sēliskajiem apvidiem raksturīgie vokālās burdondaudzbalsības paraugi.

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis dzied ievērojot senās tradīcijas, repertuārā glabājot braucamās dziesmas, garos saucienus, leišus, vecas ziņģes, kā arī gadskārtu un godu dziesmas.

Liepājas Bērnu un jaunates centra folkloras kopa “Ķocis muzicē, dzied, iet rotaļās, stāsta, joko, danco, organizē dančus, koncertus un valkā Lejaskurzemes krāšņākos tautastērpus no Bārtas, Nīcas, Rucavas un Pērkones. Kopā akcents tiek likts uz lokālās tradīcijas apguvi, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši tradicionālās dziedāšanas jomā.

Festivāla otrā diena – suitu mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm

Festivāla otrajā dienā – 6. jūlijā – īpašs akcents tiks likts uz suitu kultūrtelpas tradīciju pārmantojamību un prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Šajā dienā notiks vairāki koncerti Alsungā Dižgabalkalnā un  Basos pie klēts. Savukārt festivāla kulminācijas Dižkoncerts “Es apviju zelta viju visgarām jūras malu” dalībniekus pulcēs Jūrkalnes Ugunspļavā, kas spilgti demonstrēs kultūras tradīciju daudzveidību un savdabību  Eiropā un pasaulē. Koncertu noslēgs simbolisks vēstījums pie jūras, aicinot nosargāt unikālās suitu  un citu pasaules kultūru vērtības.

Dienas izskaņā –  Danču vakars Jūrkalnes Ugunspļavā spēlē etno kompānija Zeidi.

Festivāla trešā diena – suitu mantojuma spēcināšana

Festivāls noslēgsies svētdien, 7. jūnijā, ar Svēto Misi Sv. Miķeļa Alsungas Romas katoļu baznīcā un festivāla dalībnieku sadziedāšanos Alsungas baznīcas dārzā.

“6 Starptautisko burdona festivālu” rīko biedrība EKC “Suiti,” sadarbībā ar Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldībām, ar Valsts kultūrkapitāla fonds, Kurzemes kultūras programmas 2024 un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu.

Par suitu kultūrtelpu

Suitu kultūrtelpa ir unikāls Latvijas kultūras fenomens, kurā kompaktā teritorijā, vēsturiski luterisko apvidu ieskauta, gandrīz četru gadsimtu laikā katoļu baznīcas ietekmē mijiedarbojoties latviešu, lībiešu, poļu un vācu kultūrām ir izveidojusies un lielā mērā saglabājusies līdz mūsu dienām sava unikāla kultūrvide un identitāte.  Suitu kultūrtelpu šodien visredzamāk raksturo, krāšņie tautas tērpi, dūdu spēle, tradīcijas, kulinārais mantojums, suitu savdabīgā mentalitāte, suitu izloksne, bagātais dziesmu pūrs un suitu sieviešu daudzbalsīgā dziedāšana, kas ir idejas par burdona dziedāšanas festivāla rīkošanu pamatā – tās ir pasaules mēroga vērtības, ar kurām gribam dižoties. Runājot par burdonu, Latvija mūsdienās ir vistālāk ziemeļos esošā zeme, kur līdz pat mūsdienām ir saglbājusies un nekad nav pārtrūkusi šī senā, unikālā tradicionālā daudzbalsību.

6. Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē 
“NOSARGĀT GADSIMTUS”

5.jūlijs

11:00 – Suitu tautas lietišķās mākslas izstādes – “Pārmantošana” atklāšana Amatu mājā Alsungā un radošās darbnīcas:  suitu tautas tērpa darināšana (meistars Inga Šēna), kokļu gatavošana (Guntis Niedoliņš), Suitu ķēkis – suitu tradicionālo ēdienu gatavošana – (saimniece Skaidrīte Nagliņa), jostu aušanas darbnīca (meistare Ligita Kalniņa), keramikas darbnīca (meistare Vija Bikse)

12:00 Tradicionālās kultūras programma bērniem

13:30 – dalībnieku gājiens no Alsungas pamatskolas uz Alsungas pils pagalmu

14:00 6. Starptautiskā burdona festivāla Atklāšanas koncerts Alsungas pils pagalmā

Suitu muzikālā mantojuma daudzveidība
Piedalās Etnografiskie ansambļi “Suitu sievas” , “Gudenieku suiti” un “Maģie suiti”, folkloras kolektīvi “Basu suiti”, “Suitiņi”, “Suitu dūdenieki”, “Alšvangas spēlmaņi” un VPDK “Suiti”

Latvijas kultūras mantojuma pērles:
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopa “Ķocis”; Sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce”, Aglonas vidusskolas Folkloras kopa ,,Žibacteņa”

Ārzemju viesu kolektīvu dižošanās
Folkloras grupa “Amer-Imeri!” (Gruzija), Maķedoniešu tradicionālās mūzikas izpildītāji no Ilija Nikolovski-Luj Valsts mūzikas un baleta centra (Ziemeļmaķedonija), Trio Gavrovski & Darko Kocev (Ziemeļmaķedonija) , Sutartines dziedāšanas grupa TRYS KETURIOSE (Lietuva ), Cantu a tenore, Supramonte di Orgosolo – kvartets no Sardīnijas (Itālija) un unikālā sardīnijas tradicionālā instrumenta launeddas spēlētājs, Setu biedrības vīru ansamblis “Velo’” un sieviešu ansamblis “Madara” (Igaunija)

17:00   Suitu burdona dziedāšanas meistarklases Alsungas kultūras namā (vada –  Zane Šmite)

20:00 – Bungu un dūdu mūzikas grupas “AUĻI” koncerts Alsungas pils pagalmā

6.jūlijs

 Festivāla dalībnieku izbraukumu koncerti

11.00 Basos – pie vecā Tautas nama

13.00 Alsungā Dižgabalkalnā

19.00 – DIŽKONCERTS “Es apviju zelta viju visgarām jūras malu” Jūrkalnes Ugunspļavā ar noslēgumu pie jūras

21.00 – Danču vakars Jūrkalnes Ugunspļavā spēlē etno kompānija Zeidi

7.jūlijs

12.00  – Svētā Mise Alsungas Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā

14:00 –  Festivāla dalībnieku sadziedāšanās Alsungas baznīcas dārzā

Festivālu atbalsta

Festivāls notiek ar biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”
Kuldīgas novada pašvaldības
Ventspils novada pašvaldības
Valsts kultūrkapitāla fonda
LR Kultūras ministrijas,
Latvijas Nacionālā kultūras centra
Kurzemes Plānošanas reģionā Kurzemes Kultūras programma 2024 finansiālu atbalstu.