Categories
par biedrību

Seto-suitu Renaissance

Pirmā Setu – suitu tradīciju skoliņa EST-LAT pārrobežu projektā «Seto-suiti Renaissance» 2014.gadā

2014.gada vasarā biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures” (Atbalsts setu un suitu etniskās kultūras atdzimšanai) īstenoja pirmo kopīgo Setu-suitu bērnu tradīciju skoliņu, kas norisinājās suitos. 18 setu un 17 suitu bērnu apguva suitu un setu tradīcijas un apmeklēja dažādas, ar suitu kultūru saistītas, vietas. Tika nolemts draudzību turpināt, organizējot šādas skoliņas arī turpmāk. Nākošajā vasarā seti uzņems pie sevis suitu bērnus un skolotājus.

Pasākuma kopīgais finansējums 5689 eur, tai skaitā 85% ERAF finansējums, 15% no kopīgās summas – suitu pašvaldību un valsts līdzfinansējums.

“Suitu bērnu dalība Setu -suitu tradīciju skoliņā 2015”

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” veiksmīgi īstenojusi projektu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldību atbalstu “Suitu bērnu dalība Setu-suitu tradīciju skoliņā Igaunijā”. Projekta ietvaros tika noorganizēta jau otrā bērnu dienas vasaras nometne jeb tradīciju skoliņa – šoreiz – pie setiem Igaunijā (pirmā norisinājās suitu novadā 2014.gada vasarā). Skoliņa norisinājās no 2015.gada 28.jūlija līdz 2.augustam, kopā ar setu bērniem un pasniedzējiem dalībnieku skaits bija ap 30.
Nometnes programma bija ļoti daudzveidīga, tās laikā bērni mācījās setu un suitu rokdarbus, dziesmas, dančus un tradīcijas, kā arī iepazina setu novadu ekskursijās (vienā no tām pabijām pat Krievijā – izrādās, ka Igaunija un Krievija ir vienojušās par transportlīdzekļu izbraukšanu cauri – neapstājoties, protams, – Krievijas teritorijai, kurā esošais ceļš ir taisnākais no viena setu pagasta uz citu). Tāpat 1.augustā nometnes dalībnieki piedalījās Setu Karalistes svētkos, kas šogad norisinājās Obinitsā un palīdzēja ievēlēt jauno setu karalieni. Svētkos suitu bērni uzstājās ar kopīgu koncertprogrammu – gan dziedāja suitu burdonu un ziņģes, gan arī dancoja un mācīja setiem suitu dančus.
Projekta īstenošana deva iespēju suitu bērniem apgūt jaunas zināšanas par tradicionālās kultūras vērtībām interesantākā un atraktīvākā veidā – darbojoties kopā ar setu bērniem. Nometnes beigās atvadas bija sirsnīgas, un setu bērni deva solījumu nākošajā vasarā atkal braukt ciemos uz suitiem.
Pasniedzējiem šī bija lieliska iespēja dalīties labās prakses piemēros un apgūt jaunas metodes, kā ieinteresēt bērnus tradicionālās kultūras aktivitātēs.

Projekta kopējais finansējums – 3030 EUR, tai skaitā 1500 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums.

Setu-suitu tradīciju skoliņa 2016

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” no 2016.gada 25. līdz 30.jūlijam Alsungā, Jūrkalnē un Gudeniekos noorganizējusi jau trešo Setu – suitu bērnu tradīciju skoliņu.
Seti ir suitu draugi no Igaunijas dienvidaustrumiem, ar kuriem suitus vieno daudzu gadu draudzība un kopīgi projekti. Setu tradicionālās dziedāšanas veids Leelo, tāpat kā Suitu kultūrtelpa, iekļauts UNESCO Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.
Jūrkalnē bērni mācījās cept maizi Lastovsku ģimenes ceptuvē Bērziņos, pēc tam Taiga Reķe Jūrkalnes tautas namā dalījās sklandraušu cepšanas gudrībās. Nākamajā dienā Alsungā jaunieši apskatīja apkārtni, piedalījās nodarbībās keramikas darbnīcā un austuvē, iepazinās ar suitu tautastērpu (tajā tika ieģērbti setu jaunieši), kā arī folkloras kopas “Suitiņi” Guntas Matēvičas vadībā mācījās rotaļas un dančus.
Trešā bija setu diena – ciemiņi mācīja savas dziesmas, rotaļas un dančus, kā arī parādīja nelielu ludziņu pēc pasakas motīviem. Pēcpusdienā bija pārgājiens gar jūras krastu ar pikniku pie ugunskura, bet pēc tam – danču un filmu vakars. Piektdien skoliņas dalībnieki viesojās Basos, kur apskatītas interesantākās vietas, bet vakarā Jūrkalnē visiem vajadzēja likt eksāmenu par šeit apgūto. Katram pasniegts sertifikāts, protams, bija arī tradicionālais kliņģeris. Setu delegācijā ieradās 17 jauniešu ar skolotājām, bet no suitu puses piedalījās 14 jauniešu. Jaunieši saziņai izmantojuši galvenokārt angļu valodu, bet pieaugušie – krievu. Abas puses apguvušas arī daudz vārdu viena otras valodā. Setiem vislabāk patika jūra, jo viņu novads atrodas dziļi iekšzemē.

Tradīciju skoliņu bija iespējams īstenot, pateicoties Ventspils novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, kā arī ziedojumam no Korejas delegācijas, kas nesen viesojās Alsungā, lai izzinātu suitu pieredzi ceļā uz iekļaušanu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Setu-suitu tradīciju skoliņa Igaunijā 2017.gadā

Ceturtā Setu-suitu bērnu un jauniešu tradīciju skoliņa norisinājās Igaunijā, setu zemē. No suitiem skoliņā piedalījās 16 jaunieši no Alsungas, Jūrkalnes un Gudeniekiem. Kopā ar setu jauniešiem suitu bērni iepazina setu tradīcijas – dejoja, dziedāja, mācījās spēlēt garmošku, sacentās, piedalījās Setu karalistes svētkos un pirmajās vēlēšanās mūžā, gāja pārgājienos, iepazīstot setu kultūrvēsturiskās vietas, un darīja vēl daudz citu jauku un interesantu lietu! Savukārt setu bērniem tika mācīti suitu danči, rotaļas un spēles, kā arī rokdarbi.

Projekta kopējais finansējums – 2500 eur (Kultūras ministrijas dotācija)

Galerija – ieskats nometņu norisēs vairāku gadu garumā