Categories
par biedrību

Darbība 2023.gadā

Grāmatas “Suit pirkstaiņ un dūraiņ” atvēršanas svētki Kuldīgas bibliotēkā 4.janvārī, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 2. stāvā notika Suitu grāmatas “Suit pirkstaiņ un dūraiņ” atvēršanas svētki. Tās laikā tika pastāstīts par grāmatas tapšanas procesiem, kā arī sveikti grāmatas autori un līdzdalībnieki. Grāmatas Suit pierkstaiņ un dūraiņ” prezentācija Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” 17.janvārī notika grāmatas “Suitu novada mantojums. […]

Categories
par biedrību

Darbība 2022. gadā

Grāmatas Suitu novada mantojums. Suit villdrāns atklāšana. Izstāde Suit villdrāns. 2022.gads sācies ar ļoti gaidītu pasākumu – grāmatas Suitu novada mantojums. Suit villdrāns atklāšanas svētkiem. Villdrānu izstāde veidota, lai bagātinātu grāmatas atklāšanas svētkus. Grāmatā iekļautas no 19. gs. līdz 20.gs. Kurzemes un Rīgas muzeju krājumos, kā arī vietējās krātuvēs un privātajos pūros apzinātās suitu villdrānas. […]

Categories
par biedrību

Darbība 2021. gadā

Grāmata “Suitu novada mantojums. Suitu stāst.” Grāmatā “Suitu novada mantojums. Suit stāst” apkopoti Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas Janvāres stāstu pūrs. Grāmata tapusi divās projektu kārtās. Projekta īstenošanas 1.kārtai finansējums saņemts no Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras projektu konkursā. Piešķirtais finansējums 2000 eiro. Projekta 1.kārtā tika sagatavots teksta un foto materiāls. Stāstu autores Lidija Jansone, […]

Categories
UNESCO statuss par biedrību

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023

Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559 Europe is recognizable worldwide for its rich cultural values including intangible cultural heritage (ICH) – the knowledge, practices and traditions of European citizens. The importance of ICH was legally recognized with the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003. Cultural […]

Categories
par biedrību

Ekspozīcija “Suitu godi”

Basu tautas namā Iziņai: Basi ir apdzīvota vieta Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, kas atrodas 20 km no novada centra. Basi ir viens no ciemiem, kas veido kultūrvēsturisko Suitu novada teritoriju. Basu tautas nams atrodas Biržu muižas ēku kompleksā, senajā magazīnas klētī. 2009.g.-2010.g. ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, Basu tautas nams tika pilnībā rekonstruēts. Šeit tiek […]

Categories
par biedrību

Seto-suitu Renaissance

Pirmā Setu – suitu tradīciju skoliņa EST-LAT pārrobežu projektā «Seto-suiti Renaissance» 2014.gadā 2014.gada vasarā biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures” (Atbalsts setu un suitu etniskās kultūras atdzimšanai) īstenoja pirmo kopīgo Setu-suitu bērnu tradīciju skoliņu, kas norisinājās suitos. 18 setu un […]

Categories
par biedrību

Austuve

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā, kad Ilgas Leimanes vadībā tika īstenots VKKF projekts. Alsungas novada pašvaldība “Austuves” izveidei atvēlēja telpas Skolas ielā 11a (tautā saukta par sarkano skolu). Tās izveidošanā aktīvi iesaistījās apkārtnes iedzīvotāji un suitu priesteris Andris Vasiļevskis. No vietējiem iedzīvotājiem atdāvinātās stelles un citi nepieciešamie rīki nodrošināja veiksmīgu “Austuves” darbības sākumu. Tolaik visvērtīgākais […]

Categories
par biedrību

Suitu ķēķis

Radošā darbnīca “Suitu ķēķis” Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” pirmsākums ir 2016.gadā, kad biedrība paplašinot savu darbību uzsāka radošās darbnīcas izveidi Skolas ielā 11a, Alsungā (tautā saukta par sarkano skolu). “Suitu ķēķis” atrodas blakus radošai darbnīcai “Austuve”. Pakāpeniski atjaunotas telpas un iegādāts aprīkojums. Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” mērķis ir veicināt suitu kulinārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, […]

Categories
par biedrību

Suitu mantojuma krātuve

Suitu mantojuma krātuve izveidota 2014.gadā, tā atrodas Alsungas kultūras nama 2.stāvā, Ziedulejas ielā1. Nepieciešamība izveidot Suitu mantojumu krātuvi biedrībai radās pēc 2012.gadā īstenotā VKKF projekta (lauku pētījuma) “Suitu vēsturiskā novadā saglabājušos tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un digitalizācija. Alsungā, Basos, Gudeniekos, Jūrkalnē.” rezultātā. Īstenojot lauka pētījumu vietējie iedzīvotāji biedrībai atdāvināja vairākas skaistas senās tekstilijas un priekšmetus. […]

Categories
par biedrību

Pasākumi 2015.gadā

Suitu maizes svētki 27. martā biedrība sadarbībā ar „Spēlmaņu krogu” organizēja „Suitu maizes svētkus” . Pasākuma mērķis bija pagodināt sūrā un svētīgā daba darītājus – maizes cepējus. Pasākumā piedalījās suitu maizes cepēji un savu maizīti degustācijai atvēlēja – Irēna Hartmane, Ingrīda Jēkabsone, Krišs Danenbergs – Dambergs, Mareta Petroviča, Margrieta Smidrovska, Inese Valciņa, Mairita Slavinska, Spodrīte […]

Categories
par biedrību

Darbība 2016. gadā

Biedrības darbība 2016.gadā (PDF) Projekti 2016 Pasākumi 2016 2016.gadā ar biedrības goda biedres Janīnas Kursītes-Pakules gādību biedrība apgūs valsts budžeta mērķdotāciju “Suitu kultūrtelpai” 10 000 EUR apmērā, kas, tāpat kā pagājušajā gadā, tiks izlietota divu speciālistu – projektu vadītājas (Dace Martinova) un sabiedrisko attiecību vadītājas (Māra Rozentāle) piesaistei. Mērķdotācijas apguvei biedrība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu […]

Categories
par biedrību

Projekti 2016.gadā

Sadarbībā ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai realizēti projekti Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē Dalība Vitsunas Kultūras mantojuma festivālā Ungārijā Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” sadarbībā ar etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” dalībniecēm no 2016.gada 13.-17.maijam īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansētu projektu “Dalība Vitsunas Kultūras Mantojuma festivālā Ungārijā”. […]

Categories
par biedrību

Pasākumi 2016.gadā

Izstāde “Suiti. Deja. Vēstures mirkļi” ceļo pa suitu zemi un Latviju! 27. martā biedrība sadarbībā ar „Spēlmaņu krogu” organizēja „Suitu maizes svētkus” . Pasākuma mērķis bija pagodināt sūrā un svētīgā daba darītājus – maizes cepējus. Pasākumā piedalījās suitu maizes cepēji un savu maizīti degustācijai atvēlēja – Irēna Hartmane, Ingrīda Jēkabsone, Krišs Danenbergs – Dambergs, Mareta […]

Categories
par biedrību

Darbība 2017. gadā

Biedrības darbība 2017.gadā (PDF) Projekti 2017 Pasākumi 2017

Categories
par biedrību

Projekti 2017.gadā

5.Starptautiskais Burdona festivāls Suitu zemē Izskanējis 5.Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē – viens no suitiem nozīmīgākais suitu nemateriālās kultūras mantojuma popularizēšanas pasākums. Ar biedrības Etniskās kultūras centrs “Suiti” iniciatīvu starptautisko burdona festivālu rīkošanas tradīcija sākās 2004.gadā. Festivāls suitu kopienas apdzīvotajā teritorijā norisinās ik pa trīs gadiem, šoreiz no 9.līdz 11.jūnijam. Šī festivāla vienojošā un unikālā […]

Categories
par biedrību

Pasākumi 2017.gadā

Biedru pilnsapulce Radošā darbnīcā “Austuve” 24. martā notika biedrības EKC “Suiti” biedru pilnsapulce. 2016.gads biedrībai radošs, darbīgs un apjomīgs, īstenota virkne projektu un pasākumu ar suitu pašvaldību, valsts un pašu suitu kopienas iedzīvotāju atbalstu un līdzfinansējumu. Prieks par paveikto suitu kopienas labā! Pilnsapulcē biedri tika informēti par 2016.gada aktivitātēm, kā arī nākošo gadu plāniem. Tāpat […]

Categories
par biedrību

Darbība 2018. gadā

Biedrības darbība 2018.gadā (PDF) Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 2018.gadā īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansētu “Atbalsts biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” darbībai 2018.gadā” programmā “Tradicionālās kultūras nozares profesionālu nevaldības kultūras organizācijas atbalsts”. Piešķirtā finansējuma summa 8000 EUR. Projektā biedrība piesaistīs darbiniekus – sabiedrisko attiecību speciālisti Māru Rozentāli un projektu vadītāju/ radošās darbnīcas “Austuve” vadītāju Daci […]

Categories
par biedrību

Darbība 2020. gadā

Projekts “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izsludinātā konkursā “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana” biedrība iesniedza projektu “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” ar 13 aktivitātēm par kopējo summu 25 000 eiro. Konkursā projektam piešķirts finansējums 11 aktivitātēm par kopējo summu 16 588 eiro. Šajā projektā biedrība ir iecerējusi īstenot aktivitātes, kuras […]

Categories
par biedrību

Darbība 2019. gadā

Suitu kulinārā mantojuma pavasara meistarklases: grūbu ēdieni, Suitu maizes svētki, Ūsiņdienas ēdieni un rabarberu ēdieni Suitu kulinārais mantojums Biedrība EKC “Suiti” 2019.gadā uzsāk 11 pasākumu ciklu, kas veltīts suitu kulināram mantojumam. Katru mēnesi no februāra līdz decembrim ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, īstenojot projektu “Biedrības Etniskās kultūras centrs darbības atbalstam 2019. gadā” notiek pasākumi […]

Categories
par biedrību

ERASMUS+ “The network of UNESCO recognised values” 2018-2020

Erasmus+ buklets “UNESCO atzīto vērtību tīkls” (PDF) LV/EN Erasmus+ buklets “Strategic Partnership project “The network of UNESCO recognised values”” (PDF) EN Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” īsteno Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu “The network of UNESCO recognised values” (“UNESCO atzīto vērtību tīkls”).Biedrība projektā ir vadošais partneris, sadarbības partneri – Gruzijas Mākslas un […]

Categories
par biedrību

UNESCO-tourism 2016-2020

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts, prezentācija, PDF Projekta mērķis ir kultūrtūrisma attīstība un popularizēšana UNESCO atzītajos reģionos “UNESCO tūrisms” sadarbībā ar lībiešiem Latvijā un setu un kihnu kopienām Igaunijā. Projekta ilgums 3 gadi; biedrības budžeta kopsumma – 27 062 EUR, tai skaitā valsts finansējums 5%, biedrības līdzfinansējums 10% (tiks segts […]

Categories
UNESCO statuss par biedrību

Suitu kopienas ziņojumi UNESCO

UNESCO ziņojums Suitu kulturtelpa 2022 LAT UNESCO ziņojums Suitu kulturtelpa 2022 EN UNESCO ziņojums Suitu kulturtelpa 2017 LAT UNESCO ziņojums Suitu kulturtelpa 2017 EN UNESCO ziņojums Suitu kulturtelpa 2013 LAT UNESCO ziņojums Suitu kulturtelpa 2013 EN Neatliekamās saglabāšanas saraksta ziņojums ICH-11 – Formāts ZIŅOJUMS PAR ELEMENTA, KAS IEKĻAUTS UNESCO NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA, KAM JĀNODROŠINA NEATLIEKAMA […]

Categories
par biedrību

Projekti 2015.gadā

Seno tekstiliju saglabāšanas un restaurācijas procesa apguve Suitu mantojuma krātuvē Realizēts pirmais šī gada projekts Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkursā „Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai kultūras projektiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, 2015.gadā” „Seno tekstiliju saglabāšanas un restaurācijas procesa apguve Suitu mantojuma krātuvē”, piešķirtais finansējums 700 EUR. Ar šī […]

Categories
par biedrību

Par biedrību EKC “Suiti”

Biedrība “Etniskās kultūras centrs „Suiti”” tika nodibināta 2001. gada 18. decembrī ar mērķi sekmēt suitu novada kā etniskas kopienas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un līdzsvarotu attīstību.Kopš 2008.gada biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības statūti Biedrībā ir ap 50 biedru, tai skaitā arī visas trīs suitu pašvaldības: Alsungas novada dome, Kuldīgas […]

Categories
par biedrību

Biedrības darbība

2010 PDF 2011 PDF 2012 PDF 2013 PDF 2014 PDF 2015 PDF 2016 PDF 2017 PDF 2018 PDF 2019 PDF 2020 PDF 2021 PDF 2022 PDF 2023 PDF ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023 UNESCO-tourism 2016-2020 Austuve Suitu ķēķis Suitu mantojuma krātuve ERASMUS+ “The network of UNESCO recognised values” 2018-2020 Darbība 2023.gadā Darbība 2022. […]

Categories
par biedrību

Darbība 2010. gadā

2009.gada decembrī biedru pilnsapulcē tika izdarītas izmaiņas valdes sastāvā un biedrības statūtos. Biedrības biedri lēma par biedru maksas palielināšanu juridiskām personām – Alsungas novada domei, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldībām katrai 350 LVL apmērā, kā arī lēma par valdes locekļu skaita samazināšanu uz septiņiem, apstiprinot – trīs no Alsungas novada, divus no Ventspils novada pašvaldības […]

Categories
par biedrību

Darbība 2011. gadā

Biedrības darbība 2011.gadā (PDF)

Categories
par biedrību

Darbība 2012. gadā

Biedrības darbība 2012.gadā (PDF) Suitu tradīciju skoliņa 2012

Categories
par biedrību

Darbība 2013. gadā

Biedrības darbība 2013.gadā (PDF) Suitu tradīciju skoliņa 2013, jostu aušanas apmācība, kokļu un stabuļu apmācība, Dziesmu un deju svētki

Categories
par biedrību

Darbība 2014. gadā

Biedrības darbība 2014.gadā (PDF) “Suit’ drāns” grāmata, Seto-suiti nometne, Suitu tradīciju skoliņa, Lebediks, jostu aušana Jūrkalnē, Burdona festivāls

Categories
par biedrību

Darbība 2015. gadā

Biedrības darbība 2015.gadā (PDF) Projekti 2015 Pasākumi 2015 Biedrībai „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” 2015.gads sācies veiksmīgi – ar labām ziņām par finansiālu atbalstu 10 000 Eur divu speciālistu piesaistei biedrībai. Tā kā biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, tad cilvēki, kas tajā darbojas, līdz šim ir strādājuši bez atlīdzības, sabiedriskā kārtā, ja vien kādā no projektiem […]

Categories
par biedrību

Biedrības statūti

Biedrības Etniskās kultūras centrs „Suiti” statūti 1. Vispārīgie noteikumi. 1. Etniskās kultūras centrs „Suiti” (turpmāk tekstā EKC) biedrība, kura nodibināta apvienojoties juridiskām un fiziskām personām, lai sasniegtu kopīgu mērķi, kuram nav peļņas gūšanas nolūka. 1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir: Etniskās kultūras centrs „Suiti”. 1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums ir EKC SUITI. 1.3. EKC simboliku izstrādās […]