Categories
par biedrību

Erasmus+ projekts UNESCO network 2021

Pirmais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums Dēļ Covid-19 pirmais projekta īstermiņa personāla apmācību pasākums tika īstenots virtuāli Zoom platformā divu dienu garumā. To organizēja vadošais partneris – biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. Pirmajā dienā – 2021.gada 19.aprīlī – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Ieva Švarca iepazīstināja dalībniekus ar nemateriālā kultūras mantojuma jomas globālajām tendencēm, sniedzot […]

Categories
par biedrību

Seto-suitu Renaissance

Pirmā Setu – suitu tradīciju skoliņa EST-LAT pārrobežu projektā «Seto-suiti Renaissance» 2014.gadā 2014.gada vasarā biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures” (Atbalsts setu un suitu etniskās kultūras atdzimšanai) īstenoja pirmo kopīgo Setu-suitu bērnu tradīciju skoliņu, kas norisinājās suitos. 18 setu un […]

Categories
par biedrību

Erasmus+ projekts UNESCO network

Erasmus+ buklets “UNESCO atzīto vērtību tīkls” (PDF) LV/EN Erasmus+ buklets “Strategic Partnership project “The network of UNESCO recognised values”” (PDF) EN Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” īsteno Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu “The network of UNESCO recognised values” (“UNESCO atzīto vērtību tīkls”).Biedrība projektā ir vadošais partneris, sadarbības partneri – Gruzijas Mākslas un […]

Categories
par biedrību

UNESCO-tourism

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts, prezentācija, PDF Projekta mērķis ir kultūrtūrisma attīstība un popularizēšana UNESCO atzītajos reģionos “UNESCO tūrisms” sadarbībā ar lībiešiem Latvijā un setu un kihnu kopienām Igaunijā. Projekta ilgums 3 gadi; biedrības budžeta kopsumma – 27 062 EUR, tai skaitā valsts finansējums 5%, biedrības līdzfinansējums 10% (tiks segts […]