Categories
projekti Suitu kulturtelpa

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīkls

Suitu biedrības ir iesaistījušās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīklā (The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural Heritage). Sadarbības tīkls tika izveidots 2019. gada 13. jūlijā Kaustinenas (Somija) nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) seminārā. Tīkla provizoriskais mērķis ir dalīties ar labo praksi par sabiedrības iesaistīšanos plašākā mērogā. Neformālais tīkls paredz regulāras sanāksmes, kurās var piedalīties visas ieinteresētās personas un jomas, kas darbojas saskaņā ar UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību. Sadarbības tīklu koordinē Matti Hakamäki – Somu Folkmūzikas institūta (Kaustinena) direktors.

2021.gadā sadarbības tīkla ietvaros tiek īstenots Nordic Culture Point programmas finansēts projekts sadarbības aktivitāšu veicināšanai, kurā tiek organizēti vairāki vebināri ar NMK saglabāšanu un popularizēšanu saistītām tēmām, uzlabota publicitāte par tīkla dalībvalstu nemateriālo kultūras mantojumu un labās prakses piemēriem, kā arī īstenoti organizāciju darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi.

Informācija par sadarbības tīklu un Ziemeļvakstu un Baltijas valstu labās prakses piemēriem pieejama mājas lapā https://safeguardingpractices.com, kā arī Facebook grupā The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural Heritage.