Categories
par biedrību

Par biedrību EKC “Suiti”

biedrība suiti

Biedrība “Etniskās kultūras centrs „Suiti”” tika nodibināta 2001. gada 18. decembrī ar mērķi sekmēt suitu novada kā etniskas kopienas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un līdzsvarotu attīstību.
Kopš 2008.gada biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Biedrības statūti


Biedrībā ir ap 50 biedru, tai skaitā arī visas trīs suitu pašvaldības: Alsungas novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība (Gudenieki un Basi) un Ventspils novada pašvaldība (Jūrkalne).
Līdz 2005. gadam biedrību vadīja Lidija Jansone, kopš 2005. gada Ilga Leimane, no 2007.gada Grigorijs Rozentāls, bet no 2009.gada – Dace Martinova.

Biedrības valdē ir Ilga Leimane, Daiga Kalniņa un Dace Martinova (Alsungas novads), Daina Bērende, Dace Reinkopa (Gudenieki – Kuldīgas novads), Māris Dadzis un Ligita Kalniņa (Jūrkalne – Ventspils novads).

Dace Martinova

Dace Martinova

Valdes priekšsēdētāja,
projektu vadītāja

+371 29222103
dace.martinova@inbox.lv

Ligita Kalniņa

Ligita Kalniņa

Valdes priekšsēdētājas vietniece, projektu un pasākumu vadītāja

+371 28696228
dimanti5@inbox.lv

Māra Rozentāle

Māra Rozentāle

Starptautisko projektu vadītāja

+371 29452767
maraspasts@inbox.lv

Biedrības rekvizīti:
Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””
Reģ.Nr.40008064940
Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV0-3306
Banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV87UNLA0050001043975
Valsts kase, kods TRELLV2X, konta Nr.LV23TREL9165550002000

Austuve

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā, kad Ilgas Leimanes vadībā tika…

Darbība 2010. gadā

2009.gada decembrī biedru pilnsapulcē tika izdarītas izmaiņas valdes sastāvā un…

Darbība 2012. gadā

Biedrības darbība 2012.gadā (PDF) Miķeļsvētki 2012 Suitu tradīciju skoliņa 2012

Darbība 2013. gadā

Biedrības darbība 2013.gadā (PDF) Jostu aušanas apmācība Suitu tradīciju skoliņa…

Darbība 2014. gadā

Biedrības darbība 2014.gadā (PDF) “Suit’ drāns” grāmata, Seto-suiti nometne, Suitu…

Darbība 2015. gadā

Biedrības darbība 2015.gadā (PDF) Projekti 2015 Pasākumi 2015 Biedrībai „Etniskās…

Darbība 2016. gadā

Biedrības darbība 2016.gadā (PDF) Projekti 2016 Pasākumi 2016 2016.gadā ar…

Darbība 2018. gadā

Biedrības darbība 2018.gadā (PDF) Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 2018.gadā…

Darbība 2019. gadā

Suitu kulinārā mantojuma pavasara meistarklases: grūbu ēdieni, Suitu maizes svētki,…

Darbība 2021. gadā

Grāmata “Suitu novada mantojums. Suitu stāst.” Grāmatā “Suitu novada mantojums….

Suitu ķēķis

Radošā darbnīca “Suitu ķēķis” Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” pirmsākums ir…

UNESCO-tourism 2016-2020

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts,…