Categories
par biedrību

Austuve

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā, kad Ilgas Leimanes vadībā tika īstenots VKKF projekts. Alsungas novada pašvaldība “Austuves” izveidei atvēlēja telpas Skolas ielā 11a (tautā saukta par sarkano skolu). Tās izveidošanā aktīvi iesaistījās apkārtnes iedzīvotāji un suitu priesteris Andris Vasiļevskis. No vietējiem iedzīvotājiem atdāvinātās stelles un citi nepieciešamie rīki nodrošināja veiksmīgu “Austuves” darbības sākumu. Tolaik visvērtīgākais bija vietējo aušanas lietpratēju iesaistīšanās aušanas tradīciju atdzimšanā, pieredzes bagātās senču tradīciju mantinieces – Antonija Trumsina, Elza Vanaga, Ligita Jansone un Ilga Leimane bija tās, kuras dalījās ar zināšanām, lai jaunākā paaudze apgūtu šīs unikālās prasmes un suitos atdzimtu tautas tērpu darināšana. Pakāpeniski audēju pulciņam pievienojās jaunas dalībnieces – Māra Kušķe – Damberga, Kristīne Brūkle, Sarmīte Egļukalna, Mareta Petroviča, Irēna Hartmane un vēl citas, kas pievienojās, lai noaustu sev suitu brunčus vai villaini. 2016.gadā radošajā darbnīcā “Austuve” biedrība Etniskās kultūras centrs “Suiti” īstenoja LEADER projektu “Radošas darbnīcas “Austuve” telpu atjaunošana”, kā rezultātā notika telpas kosmētiskais remonts, nomainīti logi un radiatori, atjaunotas elektroinstalācijas.

Ik gadus biedrība EKC “Suiti”, piesaistot finansējumu, piedāvā apgūt jaunas aušanas prasmes radošajā darbnīcā “Austuve” un brīvā laika pavadīšanas centrā Jūrkalnes bibliotēkā. Arī Jūrkalnē no 2014. gada izveidojies aktīvs audēju pulciņš, kopumā 5-7 dalībnieces, kuras ik gadu apgūst jaunas prasmes pasniedzējas Daigas Jansones vadībā. Pēdējo gadu laikā apgūtas iemaņas un iegūtas zināšanas dreļļu, ķēžu un abpusējo segu aušanas tehnikās.

Radošajā darbnīcā aicināts ikviens interesents, kas vēlas apgūt aušanas prasmi. Meistaru vadībā iespējams apskatīt un izzināt krāšņo suitu pūru, apskatīt kā top suitu tautas tērpa elementi un citas tekstilijas, kā arī palīdzēs ietērpties suitu tautas tērpā.

Informācija:
Dace Martinova
Tālr. 29222103
dace.martinova@inbox.lv
Skolas iela 11A, Alsunga