Categories
suitu vēsture

Izsūtītie 1941.gadā

Sekojošie dati ir ņemti no grāmatas “Aizvestie, 1941. gada 14. jūnijs”, Latvijas valsts arhīvs, Nordik, Rīga 2007.

Alšvangas pagasts

1. Cīrulis Jānis Mārtiņa d., dz. 1905, Kunduri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.02.42. Lieta Nr. 13230.

2. Cīrule Anna Jāzepa m., dz. 1906, Kunduri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 01.08.56.  Lieta Nr. 13230.

3. Cīrulis Arvīds Jāņa d., dz. 1930, Kunduri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., miris 19.12.45.  Lieta Nr. 13230.

4. Cīrule Māra Biruta Jāņa m., dz. 1940, Kunduri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., mirusi 10.10.41. Lieta Nr. 13230.

5. Cīrule Valija Jāņa m., dz. 1933, Kunduri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 08.12.46.  Lieta Nr. 13230.

6. Klūģis Ādams Jāņa d., dz. 1880, Klūģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.02.42.  Lieta Nr. 13237.

7. Klūģe Katrīna Krista m., dz. 1905, Klūģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 19.11.56.  Lieta Nr. 13237.

8. Klūģis Eduards Ādama d., dz. 1930, Klūģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., bēdzis 15.09.46, nosūt. atpakaļ 25.10.50, atbrīv. 09.12.54.  Lieta Nr. 13237.

9. Klūģis Gunārs Ādama d., dz. 1932, Klūģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., bēdzis 15.09.46, nosūt. atpakaļ 25.10.50, atbrīv. 23.11.54.  Lieta Nr. 13237.

10. Klūģe Ilga Ādama m., dz. 1931, Klūģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., bēgusi 15.09.46, nosūt. atpakaļ 25.10.50, atbrīv. 29.02.56.  Lieta Nr. 13237.

11. Klūģe Māra Ādama m., dz. 1936, Klūģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., bēgusi 15.09.46, nosūt. atpakaļ 25.10.50, atbrīv. 19.11.56.  Lieta Nr. 13237.

12. Eņģelis Pēteris Kristapa d., dz. 1907, Vilplūči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.42.  Lieta Nr. 14222.

13. Eņģele Lūcija Pētera m., dz. 1905, Vilplūči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 02.07.56.  Lieta Nr. 14222.

14. Pīkša Ādams Pētera d., dz. 1872, Silenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.42.  Lieta Nr. 14299.

15. Pīkša Anna Pētera m., dz. 1874, Silenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 28.12.56.  Lieta Nr. 14299.

16. Pīkša Jānis Ādama d., dz. 1906, Silenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.11.41.  Lieta Nr. 14299, P-10025*.

17. Pinkulis Jāzeps Jāņa d., dz. 1904, Silenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.07.42.  Lieta Nr. 14576.

18. Pinkule Marija Ādama m., dz. 1905, Silenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 19.11.56.  Lieta Nr. 14576.

19. Pinkulis Viktors Jāzepa d., dz. 1940, Silenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 19.11.56.  Lieta Nr. 14576.

20. Cīrulis Jāzeps Mārtiņa d., dz. 1907, Vindoli, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.04.43.  Lieta Nr. 16913, P-7430*.

21. Cīrule Marija Jāņa m., dz. 1919, Vindoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 05.03.57.  Lieta Nr. 16913.

22. Cīrulis Laimonis Jāzepa d., dz. 1938, Vindoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 15.08.47.  Lieta Nr. 16913.

23. Cīrulis Jānis Jāzepa d., dz. izsūtījumā 01.12.41, izsūt. Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 05.03.57.  Lieta Nr. 16913.

24. Sīlis Jāzeps Pētera d., dz. 1896, Būriņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.12.41.  Lieta Nr. P-10030*.

Basu pagasts

1. Kaltenieks Jānis Toma d., dz. 1901, Krastiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.08.41.  Lieta Nr. 14319.

2. Kalteniece Marija Miķeļa m., dz. 1904, Krastiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 05.02.57.  Lieta Nr. 14319.

3. Kaltenieks Voldemārs Jāņa d., dz. 1929, Krastiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., bēdzis 22.10.46, nosūt. atpakaļ 09.01.50, atbrīv. 05.02.57.  Lieta Nr. 14319.

4. Virbulis Jānis Inta d., dz. 1906, Krastkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.11.41.  Lieta Nr. 19337.

5. Virbule Anna Miķeļa m., dz. 1906, Krastkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 14.11.56.  Lieta Nr. 19337.

6. Virbulis Gunārs Jāņa d., dz. 1934, Krastkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 14.11.56.  Lieta Nr. 19337.

7. Virbule Elīne Marija Jāņa m., dz. 1937, Krastkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 14.11.56.  Lieta Nr. 19337.

8. Virbule Ausma Emīlija Jāņa m., dz. 1939, Krastkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 19337.

9. Volkovskis Fricis Žanis Viļa d., dz. 1905, Līdumi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.12.41.  Lieta Nr. 20784.

10. Volkovska Lidija Andreja m., dz. 1908, Līdumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 15.07.56.  Lieta Nr. 20784.

Gudenieku pagasts

1. Meiris Ādams Jāņa d., dz. 1905, Seņķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.09.41.  Lieta Nr. 14263.

2. Meire Marija Jāzepa m., dz. 1910, Seņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 05.04.57.  Lieta Nr. 14263.

3. Meiris Alfons Ādama d., dz. izsūtījumā 27.02.42, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 14263.

4. Meire Valentīna Ādama m., dz. 1935, Seņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.10.46.  Lieta Nr. 14263.

5. Krievs Dāvis Dāvja d., dz. 1895, Gudenieku skola, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.42.  Lieta Nr. 14313.

6. Krieva Elizabete Ernesta m., dz. 1904, Gudenieku skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 27.02.56.  Lieta Nr. 14313.

7. Krieva Astra Ligita Dāvja m., dz. 1930, Gudenieku skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1950. gada otrajā pusē. Lieta Nr. 14313.

8. Strujevskis Pēteris Jāņa d., dz. 1901, Dižstrujas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.04.43.  Lieta Nr. 16470, P-9889*.

9. Strujevska Grieta Bērtuļa m., dz. 1913, Dižstrujas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.08.56.  Lieta Nr. 16470.

10. Strujevskis Arvīds Pētera d., dz. 1937, Dižstrujas, izsūt. 14.06.41, Krasnojaraskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.08.56.  Lieta Nr. 16470.

11. Āpsis Jēkabs Jāņa d., dz. 1910, Skoliņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.43.  Lieta Nr. 16511, P-7602*.

12. Āpse Grieta Jāņa m., dz. 1907, Skoliņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi pirms 1946. gada.  Lieta Nr. 16511.

13. Āpsis Antons Jēkaba d., dz. 1939, Skoliņas, izsūt.14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.08.46.  Lieta Nr. 16511.

14. Āpse Cecīlija Jēkaba m., dz. 1936, Skoliņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.08.46.  Lieta Nr. 16511.

15. Āpse Marta Jēkaba m., dz. 1937, Skoliņas, izsūt 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.08.46.  Lieta Nr. 16511.

16. Brūders Jāzeps Jāņa d., dz. 1890, Kaibuti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.10.41.  Lieta Nr. 19420.

17. Brūdere Trīne Jēkaba m., dz. 1884, Kaibuti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 12.02.57.  Lieta Nr. 19420.

18. Brūders Jānis Jāzepa d., dz. 1917, Kaibuti, izsūt 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 12.02.57. Lieta Nr. 19420.

19. Prūsis Andrejs Jāzepa d., dz. 1906, Dižruņģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.10.41.  Lieta Nr. P-9675*.

Jūrkalnes pagasts

1. Zikmanis Jāzeps Mārtiņa d., 1894, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.07.42.  Lieta Nr. 14483.

2. Zikmane Elizabete Friča m., dz. 1901, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 22.02.57.  Lieta Nr. 14483.

3. Zikmane Melita Jāzepa m., dz. 1935, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj. atbrīv. 06.11.54.  Lieta Nr. 14483.

4. Kviesis Jānis Jāņa d., dz. 1897, Vecarāji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.07 41.  Lieta Nr. 17995.

5. Kviese Marija Jāņa m., dz. 1895, Vecarāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17995.

6. Kviesis Antons Jāņa d., dz. 1922, Vecarāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 12.07.58.  Lieta Nr. 17995.

7. Eņģelis Ādams Krista d., dz. 1877, Pāži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.42. Lieta Nr. 19824.

8. Eņģele Anna Jura m., dz. 1882, Pāži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt. atpakaļ 29.10.48, atbrīv. 17.09.54.  Lieta Nr. 19824.

9. Vārpiņš Krists Andža d., dz. 1900, Darvdedži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.08.42.  Lieta Nr. 20129.

10. Vārpiņa Katrīna Ādama m., dz. 1890, Darvdedži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 11.07.47, nosūt. atpakaļ 06.01.50, atbrīv. 15.12.55. Lieta Nr. 20129.

11. Vārpiņš Valdis Krista d., dz. 1929, Darvdedži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 11.07.47.  Lieta Nr. 20129.

12. Vārpiņa Ārija Krista m., dz. 1932, Darvdedži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 29.08.46.  Lieta Nr. 20129.

13. Māliņš Antons Jāņa d., dz. 1907, Mežmaļi, arest. 14.06.41,  Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 10.09.43, pēc tam nometināts Krasnojarskas nov. Suhobuzimsksas raj., bēdzis 01.05.47, nosūt. atpakaļ 21.06.50, atbrīv. 26.08.54.  Lieta Nr. 433 R.

14. Māliņa Margarita Marija Jāņa m., dz. 1919, Mežmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., bēgusi 01.05.47, nosūt. atpakaļ 17.01.51, atbrīv. 29.10.55.  Lieta Nr. 433 R.

15. Māliņš Augusts Antona d., dz. 1939, Mežmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., bēdzis 01.05.47, nosūt. atpakaļ 17.01.51, atbrīv. 26.08.54.  Lieta Nr. 433 R.

16. Māliņa Agrita Antona m., dz. 1950, izsūt. 17.01.51, Novosibirskas apg. Ustjtarkas raj., atbrīv. 26.08.54.  Lieta Nr. 433 R.

17. Siliņš Ādams Jāņa d., dz. 1912, Jūrkalnes skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.43.  Lieta Nr. P-8441*.