Categories
par biedrību

Darbība 2021. gadā

Vides objekts “Mana Gaisma”

Ventspils novada pašvaldības projektu konkursā “Mēs savā novadā 2021” iesniegtais biedrības projekts “Mana gaisma” ir guvis atbalstu. Projekta rezultātā pie Jūrkalnes bibliotēkas ēkas tiks uzstādīt vides objekts “Mana gaisma”.

Projekta kopējās izmaksas 1352.00 eiro, no tā projekta konkursa finansējums 800.00 eiro.

Vides objekts “Mana Gaisma” attēlos stilizētu, izgaismotu grāmatu pie soliņa. Ideja – bibliotēkas kā “mazās gaismas pils” misija sniegt zinības caur grāmatām. Grāmata – kā simbols Jūrkalnes bibliotēkas izveidei. Vides objekts – no metāla izveidota atvērta grāmata ar ierakstu “Jūrkalnes bibliotēka 1924. gads” un vārdu “VĀRDS” vairākās valodās.

Kokles spēles meistarklases Basu tautas namā

Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursā atbalstīts projekts Kokles spēles meistarklases Basu tautas namā. Piešķirtais finansējums 750 eiro. Projekta mērķis ir nodrošināt tradicionālo instrumentu spēles apguvi vēsturiskā suitu novadā.

Meistarklašu norise plānota no 5.-9. jūlijam Basu tautas namā. Pasniedzēja Anda Ābele. Apmācības tiks organizētas trīs grupās – dalībniekiem bez priekšzināšanām, ar zināšanām un pieaugušajiem. Pasākuma ietvaros (noslēgumā) paredzēts dalībnieku koncerts Basu tautas namā.

Izdevums “Suitu novada mantojums. Suitu stāsti.”

VKKF Kurzemes projektu konkursā ko īsteno Kurzemes plānošanas reģions apstiprināti divi biedrības projekti.

Izdevuma “Suitu novada mantojums. Suitu stāsti.” 1. kārta. Piešķirtais finansējums 2000 eiro.

Mērķis ir nodrošināt suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, digitalizāciju un pieejamību plašākai mērķauditorijai. Fiksēt suitu izloksni un popularizēt tās lietošanu, saglabājot to nākamajām paaudzēm, nodrošinot izloksnes pārmantojamību un iedzīvināšanu.

Projekta 1.kārtā tiks sagatavots izdevuma “Suitu novada mantojums. Suitu stāsti.” materiāls līdz tā drukas stadijai. Izdevumā tiks apkopotas trīs pieredzes un viedo zināšanu bagātāko suitu kopienas pārstāvju – Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas Janvāres stāstu pūru.

Projekta 2. kārtā paredzēta izdevuma drukāšana un audio ievietošana interneta vietnē www.suiti.lv

Projekts “Burdona dziedāšanas svētki.”

Piešķirtais finansējums 1700 eiro.

COVID-19 radītie apstākļi mums lieguši organizēt “6. starptautisko burdona festivālu Suitu zemē”, bet lai burdona dziedāšanas tradīcijas, ierobežojumu apstākļos, neapsīktu vēlamies organizēt lokālu burdona dziedāšanas pasākumu Jūrkalnē, kurā uzstāsies suitu etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu dalībniekiem. Esam iecerējuši veidot svētku programmu, kas bagātinās Zāļu dienas svētkus Jūrkalnē 14. augustā. Burdona dziedāšanas svētku tēma ir veltīta Mārai, kas latviešu tautas folklorā pieskaitīta pie Dieva un pasaules zīmēm. Latviešu tautas folklorā Māra tiek dēvēta arī par Māti, kas iemiesojās kā dabas, tā arī cilvēka mūža ritējuma notikumos. Šīs daudzējādās Māras klātbūtnes izpausmes esam iecerējuši īstenot caur sižetiem, kas kolektīvu sniegumā tiks izrādīti kā tradīciju kopuma performances caur dziesmām un darbību. Svētku programmu papildinās suitu audēju un rokdarbnieču darbu izstāde un lekcija par latviešu rakstu zīmēm, akcentējot Māras zīmi, tās daudzveidību, nozīmi un lietojumu tekstilijās Jūrkalnes bibliotēkas telpās.

Vasaras nometne suitu bērniem “Suitu tradīciju skoliņa 2021”

Vasaras nometnes norise plānota no jūnija līdz augustam. Šobrīd tā norise atkarīga no valstī noteiktajiem COVID-19 ierobežojumiem. Nometnei piešķirtais finansējums ir Alsungas novada pašvaldība – 600 eiro un Ventspils novada pašvaldība – 600 eiro.

Dalība akcijā #tautastērpugajiens2021

Visas manas villainītes
Ziediņiem izrakstītas;
Pati ziedu valkātāja
Villainītes vidiņā. (Kulb. 162)

Svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu un piedaloties virtuālajā tautastērpu gājienā suitu audējas atver savu bagāto pūru, izrādot sagšas un lakatus. Kopš 2008. gada suitu zemē atdzimst aušanas tradīcijas, tiek atjaunotas tautastērpu darināšanas tradīcijas, apgūtas prasmes. Pamazām no jauna atdzimst suitiem raksturīgo lakatu aušanas tradīcijas. Šoreiz suitu audējas dižojas un rotājas ar savām sagšām un laktiem, kas tapušas pašu rokām, apmīļotas un izlolotas, atgriežoties pie mums ar senču svētību. Suitu audēju saime – Ligita Kalniņa, Baiba Trauberga, Taiga Reķe, Ilona Niedoliņa, Māra Kušķe – Damberga, Sarmīte Egļukalna, Dace Martinova, Kristīne Brūkle, Vita Cīrule, Ausma Ķēde.

Ai, bagātas saimenieces,
Dižu galdu uzklājušas;
Balta maize, saldi rauši,
Godāts mātes priekšautiņš.

Svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu un piedaloties virtuālajā tautastērpu gājienā suitu saimnieces klāj bagātīgu svētku galdu. Kā pateicībā no paaudzes paaudzē saņemtām prasmēs un zināšanām ēdienu gatavošanā, apliekam no vecmāmiņu pūra lādes saglabātos priekšautus. Suitu saimnieces – Skaidrīte Nagliņa, Laila Puķīte, Dace Martinova, Spodrīte Ventere, Anita Legzdiņa, Taiga Reķe. Dreļļu galdauts – Ligita Kalniņa.

Tautas lietišķās mākslas izstāde-konkurss
“Suitu novada Zeķes”

Izstādi – konkursu rīko biedrība “Etniskās kultūras centra “Suiti” sadarbībā ar Latvijas Nacionālais kultūras centru un Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centru.

  • Izstādes norises laiks un vieta: no 2021. gada 2. jūlija līdz 2021. gada 17. jūlijam Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā Skolas ielā 11 a, Alsungā.
  • Konkursa norises laiks: 2021. gada 2. jūlijā Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11 a, Alsungā.
  • Izstādes atklāšana: 2021. gada 2. jūlijā Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā Skolas ielā 11 a, Alsungā.
  • Darbus izstādei – konkursam pieņem līdz 2021. gada 22. jūnijam sūtot tos pa pastu vai nododot personīgi Dacei Martinovai Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11a, Alsungā.

Informāciju par izstādi – konkursu tiek publicēta EKC “Suiti” un Centra mājaslapā www.suiti.lv , www.lnkc.gov.lv, kā arī EKC “Suiti” Facebook profilā.

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākuma plāns 2021.-2024. izstrāde un jaunu sadarbības partneru pievienošanās Nodoma protokolam par sadarbību Suitu kultūrtelpas saglabāšanā.

Plāna izstāde norisinājās kopš 2020. gada oktobra, organizējot klātienes darba grupas tikšanās un vēlāk attālinātās ZOOM sanāksmes. Sanāksmēs tika aicināti valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, suitu kopienas un nevalstiskā sektora pārstāvji. Pēc plāna izstrādes institūcijas tika aicinātas pievienoties topošajam Nodoma protokolam par sadarbību Suitu kultūrtelpas saglabāšanā. Vēlmi pievienoties Nodoma protokolam izteikušas institūcijas un sadarbības partneri – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi, Latvijas Nacionālo bibliotēka, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Lauku Tūrisma asociācijai “Lauku ceļotājs”. Līdz šim par sadarbības partneriem Nodomu protokolā vienojusies – LR Kultūras ministrija, UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Alsungas, Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības un biedrība EKC “Suiti”.

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākuma plāns 2021.-2024.

Alsungas vidusskolas Novadmācības pulciņa dalībnieku ciemošanās biedrības telpās.

Atzīmējot Alšvangas kultūras biedrības 100. gadadienu un stiprinot kultūrvēsturiskā mantojuma tradīcijas jaunai paaudzei, asociēto skolu programmas UNESCO ietvaros, Novadmācības pulciņa dalībnieki apmeklēja vairākas kultūrvietas Alsungā:

  • Alsungas Odeņa pili, kur notika tikšanās ar Alsungas novada bibliotēkas vadītāju.
  • Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centru, kur skolēniem tika dota iespēja darboties radoši un dibināt teātra, dziedāšanas un dejošanas biedrību.
  • Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” telpas, kur saimniece Skaidrīte izrādīja un pastāstīja par kultūrvēsturiskā mantojuma bagātībām.