Categories
par biedrību

Darbība 2023.gadā

Grāmatas “Suit pirkstaiņ un dūraiņ” atvēršanas svētki Kuldīgas bibliotēkā 4.janvārī, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 2. stāvā notika Suitu grāmatas “Suit pirkstaiņ un dūraiņ” atvēršanas svētki. Tās laikā tika pastāstīts par grāmatas tapšanas procesiem, kā arī sveikti grāmatas autori un līdzdalībnieki. Grāmatas Suit pierkstaiņ un dūraiņ” prezentācija Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” 17.janvārī notika grāmatas “Suitu novada mantojums. […]

Categories
par biedrību

Darbība 2022. gadā

Grāmatas Suitu novada mantojums. Suit villdrāns atklāšana. Izstāde Suit villdrāns. 2022.gads sācies ar ļoti gaidītu pasākumu – grāmatas Suitu novada mantojums. Suit villdrāns atklāšanas svētkiem. Villdrānu izstāde veidota, lai bagātinātu grāmatas atklāšanas svētkus. Grāmatā iekļautas no 19. gs. līdz 20.gs. Kurzemes un Rīgas muzeju krājumos, kā arī vietējās krātuvēs un privātajos pūros apzinātās suitu villdrānas. […]

Categories
par biedrību

Darbība 2021. gadā

Grāmata “Suitu novada mantojums. Suitu stāst.” Grāmatā “Suitu novada mantojums. Suit stāst” apkopoti Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas Janvāres stāstu pūrs. Grāmata tapusi divās projektu kārtās. Projekta īstenošanas 1.kārtai finansējums saņemts no Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras projektu konkursā. Piešķirtais finansējums 2000 eiro. Projekta 1.kārtā tika sagatavots teksta un foto materiāls. Stāstu autores Lidija Jansone, […]

Categories
par biedrību

Darbība 2016. gadā

Biedrības darbība 2016.gadā (PDF) Projekti 2016 Pasākumi 2016 2016.gadā ar biedrības goda biedres Janīnas Kursītes-Pakules gādību biedrība apgūs valsts budžeta mērķdotāciju “Suitu kultūrtelpai” 10 000 EUR apmērā, kas, tāpat kā pagājušajā gadā, tiks izlietota divu speciālistu – projektu vadītājas (Dace Martinova) un sabiedrisko attiecību vadītājas (Māra Rozentāle) piesaistei. Mērķdotācijas apguvei biedrība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu […]

Categories
par biedrību

Darbība 2017. gadā

Biedrības darbība 2017.gadā (PDF) Projekti 2017 Pasākumi 2017

Categories
par biedrību

Darbība 2018. gadā

Biedrības darbība 2018.gadā (PDF) Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 2018.gadā īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansētu “Atbalsts biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” darbībai 2018.gadā” programmā “Tradicionālās kultūras nozares profesionālu nevaldības kultūras organizācijas atbalsts”. Piešķirtā finansējuma summa 8000 EUR. Projektā biedrība piesaistīs darbiniekus – sabiedrisko attiecību speciālisti Māru Rozentāli un projektu vadītāju/ radošās darbnīcas “Austuve” vadītāju Daci […]

Categories
par biedrību

Darbība 2020. gadā

Projekts “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izsludinātā konkursā “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana” biedrība iesniedza projektu “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” ar 13 aktivitātēm par kopējo summu 25 000 eiro. Konkursā projektam piešķirts finansējums 11 aktivitātēm par kopējo summu 16 588 eiro. Šajā projektā biedrība ir iecerējusi īstenot aktivitātes, kuras […]

Categories
par biedrību

Darbība 2019. gadā

Suitu kulinārā mantojuma pavasara meistarklases: grūbu ēdieni, Suitu maizes svētki, Ūsiņdienas ēdieni un rabarberu ēdieni Suitu kulinārais mantojums Biedrība EKC “Suiti” 2019.gadā uzsāk 11 pasākumu ciklu, kas veltīts suitu kulināram mantojumam. Katru mēnesi no februāra līdz decembrim ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, īstenojot projektu “Biedrības Etniskās kultūras centrs darbības atbalstam 2019. gadā” notiek pasākumi […]

Categories
par biedrību

Darbība 2010. gadā

2009.gada decembrī biedru pilnsapulcē tika izdarītas izmaiņas valdes sastāvā un biedrības statūtos. Biedrības biedri lēma par biedru maksas palielināšanu juridiskām personām – Alsungas novada domei, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldībām katrai 350 LVL apmērā, kā arī lēma par valdes locekļu skaita samazināšanu uz septiņiem, apstiprinot – trīs no Alsungas novada, divus no Ventspils novada pašvaldības […]

Categories
par biedrību

Darbība 2011. gadā

Biedrības darbība 2011.gadā (PDF)

Categories
par biedrību

Darbība 2012. gadā

Biedrības darbība 2012.gadā (PDF) Suitu tradīciju skoliņa 2012

Categories
par biedrību

Darbība 2013. gadā

Biedrības darbība 2013.gadā (PDF) Suitu tradīciju skoliņa 2013, jostu aušanas apmācība, kokļu un stabuļu apmācība, Dziesmu un deju svētki

Categories
par biedrību

Darbība 2014. gadā

Biedrības darbība 2014.gadā (PDF) “Suit’ drāns” grāmata, Seto-suiti nometne, Suitu tradīciju skoliņa, Lebediks, jostu aušana Jūrkalnē, Burdona festivāls

Categories
par biedrību

Darbība 2015. gadā

Biedrības darbība 2015.gadā (PDF) Projekti 2015 Pasākumi 2015 Biedrībai „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” 2015.gads sācies veiksmīgi – ar labām ziņām par finansiālu atbalstu 10 000 Eur divu speciālistu piesaistei biedrībai. Tā kā biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, tad cilvēki, kas tajā darbojas, līdz šim ir strādājuši bez atlīdzības, sabiedriskā kārtā, ja vien kādā no projektiem […]