Categories
suitu vēsture

Dzimšana 1745 – 1775

Alšvangas dzimšanas reģistri 1745 – 1773

Decembris, 1774.gads

10.decembris, Elisabeth, vecāki: Balthazar Christiani Struvik (?) un (tukša vieta), krustvecāki: Maria Elizabeth Glagov, Sophia Gertrudis Kahsin, Johan Georg Hüpffe
15.decembris, Eudovam, vecāki: Kubles Jēkabs un Anna, krustvecāki: Kriķu Eda, Aizgrāvju (Āsgrai) Ādams.
20.decembris, Joannem, vecāki: Stanislaw K… un Maria, krustvecāki: Jahn Joseph Chrzunofski, Mathias Ostayko.
25.decembris, Petrum, vecāki: Anužu Toms un Anna, krustvecāki: Laize Pohter, Linkuļu Ādams, Sīļu (Sylle) (?) Grieta.
26.decembris, Georgs (Georgium), vecāki: Aniņu Ādams un Grieta, krustvecāki: Aniņu Juris, Čukstu Juris, Šmīdru Anna.
26.decembris, Henrium, Jaunarāju Jekub un Anna, krustvecāki: Kandar Indrik, Kiske Trīne.
26.decembris, Anna, vecāki: Renste Indriķis un Ķērste, krustvecāki: Ūdre (?) Anna, Kaltenieka Ādams.
26.decembris, Marija, vecāki: Pinkas Andrea un Anna, krustvecāki: Billes Marija, Pīšļu (?) Trīne, Saltvalka Kristaps.

Janvāris, 1745.gads

3.janvāris, Madde, vecāki: Kaltinieka (?) … un Anna, krustvecāki: Dzennis (?) Madde, Šmīdru Pavels, Reiņu Brencis.
…janvāris, Anna, vecāki: Apes Bērtulis un Lūša, krustvecāki: Apes Anna, Andiņu Krists.
17.janvāris, Andrea, vecāki: Dardeuz (?) Ansis un Mārgieta, krustvecāki: Būcmaņu Andrea, Darder Ortija.
19.janvāris, Doroteja, vecāki: Dauge (Dange) Ansis un Marija, krustvecāki: Sviķu Ortija, Kriķu Reķis.
20.janvāris, Ādams, vecāki: Dagaļa Jannis un Anna, krustvecāki: Slūžes Ādams, …
…janvāris, Ernests, vecāki: Dezim (?) Juris un Grieta, krustvecāki: …
31.janvāris, Joanns (?), vecāki: Ants (?) Jēkabs un Ortija, krustvecāki: Šmīdru Jannis, Ari… Grieta.

Februāris, 1745.gads

2.februāris, Anna, vecāki: Šķītūžu (?)Toms un Anna, krustvecāki: Tyltiry (?) Anna, Vagaru Ādams.
6.februāris, Margieta, vecāki: Kulpju Johkobs un Edde, krustvecāki: Sittingiu (?) Margieta, Kundziņu Johkobs.
6.februāris, …, vecāki: Ansis un Anna no Mārtiņu Sēta no Leie Muižu, krustvecāki: Laugaļu Krists, Dunduru Jānis, Poļu Brencis, Truļu Kla…
6.februāris, …, Jānis un Ilze, krustvecāki: Ķebru Ansis (?), …
10.februāris, Lūša, vecāki: Rīvenieku (?) Ādams un Margieta, krustvecāki: Būcmaņu Lūša, Rīvenieku (?) Jānis.
14.februāris, Kate, vecāki: Pijote (?) Ansis un Kate, krustvecāki: Pijote (?) Kate, Slūžes Ādams.
14.februāris, Trīne, vecāki: Jaunarāju Miķelis un Ķērste, krustvecāki: Kubles (?) Trīne, … Jānis.
24.februāris, Marija, vecāki: Sprīstiķu An… un Anna, krustvecāki: Būcmaņu Marija, Du… Jānis.
24.februāris, Christophor, vecāki: Stanislas Jarzevitz un Anna, krustvecāki: Christophor Henrihkaupt (?), Ernst Hemmih (?) de Keyrert…, Paul (?) Gehball, Johan Andres Romp, Catherina Elizabeth Rohrin, Hedviga Magdalena Mojurkiew…
25.februāris, Anna, vecāki: Sprīstiķu Jēkabs un Kate, krustvecāki: Deksnieku Anna, …, Dunduru Jannis.
28.februāris, Andrea, vecāki: K… Kristaps un Līze, krustvecāki: K… Andrea, K… Ādams, Buntu Marija, … Anna.
28.februāris, Jēkabs, vecāki: … Inta un Līze, krustvecāki: K… Jēkobs, Kaltinieku Toms, Vecvagaru Madde, Vecvagaru Trīne.

Marts, 1745.gads

1.marts, Georgs (Georgium), Jākas Jacobi un Edde, krustvecāki: Vamžu …, Ķebru Marija.
3.marts, Hermanis (Hermannum), vecāki: Bāliņu Kristaps un Ilze, Ulmu Orman, Kukšu Grieta.
3.marts, Čapa, vecāki: Kannenieku Mārtiņš un Kate, krustvecāki: Remesu Čapa, Dunduru Krists.
3.marts, Marija, vecāki: Žibju Ansis un Babba, krustvecāki: Steru Marija, Meņģu Johkobs.
3.marts, Andrea, vecāki: … Juris un Ilze, krustvecāki: Leizariņa Andrea, Laugaļu Gēda.
11.marts, Jēkabs, vecāki: Anužu Bohrtulis un Grieta, krustvecāki: Muize Miglu Johkobs, Seyes (?) Anna.
14.marts, Pāvels (?), vecāki: Kaltenieku …, krustvecāki: …, Kaltenieku Kate.
14.marts, Mārtiņš, vecāki: Veču (?) Johkobs un Margieta, krustvecāki: Sniķeru Mārtiņš, Deksnieku Ilze.
16.marts, Ortija, vecāki: Dauģu Jannis un Anna, krustvecāki: Pūru …, Gulbju Klāvs.
17.marts, Katerīna, vecāki: Sviķu Ansis un Kate, krustvecāki: Kulbutu Trīne, Meņģu Inta.
17.marts, Lūse, vecāki: Kukšes Toms un Trīne, krustvecāki: Kukšes Trīne, Strautu Int.
18.marts, Pavels (Pavlum), vecāki: … Jannis un Orte, krustvecāki: Kul… Pavels, Ruņģu Anna.
18.marts, Krists (Christianum), Bulles Jan… un Līze, krustvecāki: Zundu (Zundes) Krists, …
… marts, Ķērsta, vecāki: … … un Margieta, krustvecāki: Sluzes …, … Johkob.
21.marts, …, vecāki: Zvirbuļu Krists un Grieta, krustvecāki: Ehl…eniek Johkob, Digaiņu Kate, Ot… Ilze.
22.marts, Bratam, vecāki: Crispinam (?) Maria Veronika Bohmin, krustvecāki: Agnes Sybilla Bohmin, Jan Sawinski.
25.marts, Marija, vecāki: Rivagaru Juris un Ķērsta, krustvecāki: Sviķu Marija, Sviķu Ansis.
28.marts, Brencis, vecāki: Vagaru Ādams un Kate, krustvecāki: Zariņu Brencis, Būriņu Marija, Būcmaņu Grieta.
28.marts, Anna, Ratenieku Krists un Trīne, krustvecāki: Bumbuļu Anna, Anužu Jānis.
28.marts, Grieta, vecāki: Dekšņu Toms un Anna, krustvecāki: Dimas (Dymas) Grieta, Dimas Andrea.

Aprīlis, 1745.gads

4.aprīlis, Čapa, vecāki: Zundes Krists un Babba, krustvecāki: Truļu Čapa, Digoj (Dygoj) Ādams,
4.aprīlis, Līze, vecāki: Dabaru Krists un Trīne, krustvecāki: Kulpju Līze, Cērpu Pēteris.
8.aprīlis, Jannis, vecāki: Vagaru Bērtulis un Margieta, krustvecāki: R…denieku Jānis, Leizariņu Grieta.
11.aprīlis, Anše, vecāki: Ruņģu Juris un Ilze, krustvecāki: Ruņģu Anše, Ruņģu Ilze.
22.aprīlis, Hedviga, vecāki: Pupkuļu Jacobi un Anna, krustvecāki: Dunduru Gēda un Va… Marija.
25.aprīlis, Katrīne un …, vecāki Illes (?) Inta un Čapa, krustvecāki: … Katrīne, Pujātu Anše, Pīkšu (?) Ede, Pujātu Anna.
28.aprīlis, Čapa, vecāki: Bieranša Kristaps un Līze, krustvecāki: Dekšņu Čapa, Ķīšu (Kyhseh) Pēteris (Pohter).
… aprīlis, Juris, vecāki: Kukšu Andrea un Ķērsta, krustvecāki: Jaunarāju Juris, Bumbuļu Anna.
3.aprīlis, Brencis un Laurentijs (?), vecāki: Leijzariņu Andrea un Babba, krustvecāki: Zariņu Brencis, Kulpju Edde.
3.aprīlis, Inta, vecāki: Illes Ansis un Orte, krustvecāki: Illes Int, Strēļu Mārtiņš, Kunkuļu Kate, Meiru Grieta.
10.aprīlis, Anša, vecāki: Bumbuļu Jootz un Anna, krustvecāki: Ratenieku Anše, Kunkuļa Mārtiņš, Dekšnieku Šalms, Kautiņu Dāvids, Anužu Trīne, Dekšnieku Ieva, Prūšu Grieta.
11.aprīlis, Anše, vecāki: Andiņu Anša un Anna, krustvecāki: Andiņu Anše, Bierandu Andrea, Sumatu Trīne.
12.aprīlis, …, vecāki: Buntu Bērtulis un Ķērsta, krustvecāki: Vecvagaru Inte, Pīkšu (Pīks) …, Raušu Mārtiņš, Buntu Toms, Dūrš (Duhrsch) Ķērsta, Sniķeru Anna, Kaibutu Ilze.
17.aprīlis, Cornelium, vecāki: Kautiņu Dāvids un Līze, krustvecāki: Bumbuļu Kohrts (?), Dagaļu Anna.
29.aprīlis, Sophia, vecāki: Kārklupu Bērtulis un Kate, krustvecāki: Kunkuļu Ja…, Catharina Sawinska, Kārklupes Koorts.

Maijs, 1745.gads

1.maijs, Brencis, vecāki: … Pavels un Ķērste, krustvecāki: Mežsargs Brencis, Ruņģu Anna.
1.maijs, Jānis, vecāki: Kalnarāju … un Trīne, krustvecāki: Meņģu Jannis, Anužu Marija.
3.maijs, Katrīna, vecāki: Pūru Indriķis un Kate, krustvecāki: Pīšļu Trīne, Klūģu Grieta, Meņģu Jēkobs.
3.maijs, Barbara, vecāki: Būcmaņu Andrea un Mārgieta, krustvecāki: Meņģu Babba, Vagaru …, Strenceļu Anše.
8.maijs, Matheus, vecāki: Struiju Ernests un Anna, krustvecāki: Struijes Pavels, Joannes Antonius Savinski, Ruņģu Anna.
8.maijs, Brencis, vecāki: Kandaru Indriķis un Lūše, krustvecāki: Zariņu Brencis, Driguļu Trīne.
8.maijs, Trīne, vecāki: Mauricu Janna un Orte, krustvecāki: Kaņepvērpu Trīne, Vēveru Grieta, Digaiņu Ādams, Kaltenieka Indriķis.
22.maijs, Marija Elizabete, vecāki: Kunkuļu Ādams un Ilze, krustvecāki: Anna Risztetewiczowa, Anna Ostaikowska, Ruņģu Toms.
22.maijs, Baba, vecāki: Bumbuļu Gērts un Anna, krustvecāki: Rīvnieka Babe, Dauģu Orte, Ierike (?) Edda, Jāks Klāvs, Pupkuļu Ādams.
29.maijs, Ansis, vecāki: Jākas Jēkobs un Edda, krustvecāki: Dauģu Ansis, Ķebru Marija, Kubles Anna.
30.maijs, Līze, vecāki: Šmīdru Jannia un .. nas, krustvecāki: Zariņu Krists, Buntu Kate, Mucenieku (?) Līze, Ante (?) Kristaps.

Jūnijs, 1745.gads

1.jūnijs, Anše, vecāki: Laugaļu Krists un Gēde, krustvecāki: Andiņa Anše, Leizaruņu Babba, Vecvagaru Ķērsta.
8.jūnijs, Eudova (?), Katlapu Andrea un Margeta, krustvecāki: Spuļgarāju Edde, Spulgarāju Jannis, John Sawinski.
9.jūnijs, Grieta, vecāki: Žibju Johkobs un Babba, krustvecāki: Vēveru Grieta, Remesu Ērmanis.
19.jūnijs, Grieta, vecāki: Deksnieku Jannis un Gēde, krustvecāki: Sprīstiķu Andrea, Pupkuļu Anna.
19.jūnijs, Kat…, vecāki: Tīpšes Inta un Līze, krustvecāki: Billes Marija, Saltvalka Krists.
19.jūnijs, Marija, vecāki: Pūsteru (Puhster) Ansis un Ķērsta, krustvecāki: Zaķu (Zakui) Kate, Sedik Ādams.
26.jūnijs, Indriķis, vecāki: Kunkuļu Ādams un Lūše, krustvecāki: Struju Indriķis, Kaltinieka Bērtmeis, Mestrei Jānis, Pīkšu (Pihks) Int, Digaiņu (Digan) Kate, Struijes Trīne, Kunkuļu Maddale.
29.jūnijs, Ansis, vecāki: Kalēju Inta un Kate, krustvecāki: Andiņu Ansis, Būcmaņu Andreja, Pīšļu Trīne.
29.jūnijs, Trīne, vecāki: Kulpju Juris un Grieta, krustvecāki: Driguļu Trīne, Leizariņu Andrea, Kanderu Jēkobs.

Jūlijs, 1745.gads

3.jūlijs, Marija, vecāki: Pulpju Klāvs un Līze, krustvecāki: Mundes Marija, Jākas Ķērsta, Grāje Ādams, Jaunarāju Anna, Reiniek Gērts, Pulpju Ādams, Joannes Savinski.
5.jūlijs, Margieta, vecāki: Gāciņu (Gahczynes) Kristaps un Čapa, krustvecāki: Dunduru Margieta, Anužu Jānis.
5.jūlijs, Madde, vecāki: Sprīstiķu Andrea un Edda, Dižgaļu Madde, Andiņu Ansis.
7.jūlijs, Anselmium, vecāki: Billes Kristaps un Anna, krustvecāki: Remesu …, Dagaļu Jannis, Pūru Kate.
7.jūlijs, Kristaps (Christophorum), vecāki: … Jānis un Orte, Leizariņu …, … Juris, Strautu Anna.
7.jūlijs, Edde, vecāki: Sniķera Jēkobs un Ķērste, krustvecāki: Pīkšes Edda, Ķiņķu Orte, Meņģu Int, Sniķeru Kristaps.
19.jūlijs, Jannis, vecāki: Rīvnieka Ādams un Margeta, krustvecāki: Rīvnieku Jannis, Truļu Ķērsta, Jākas Ķērsta.
24.jūlijs, Jēkobs, vecāki: Žibju Anša un Babba, krustvecāki: Meņģu Jēkobs, Rivagaru Marija, Dižgaļu Babbe.
24.jūlijs, Jēkobs, vecāki: Zariņu Anša un Grieta, krustvecāki: Buntu Jēkobs, Aniņu Ādams, Leizariņu Grieta.
31.jūlijs, …, Strīķu Toms un Madde, krustvecāki: Eglenieka (Ehleniek) (?) Klāvs, Lāču Ādams, Struiju Tija.
31.jūlijs, Ādams, vecāki: Renstu Anša un Margeta, krustvecāki: Digaiņu Ādams, Renstu Indriķis, Andules Madde, Kaltenieku Madde.
31.jūlijs, Kate, vecāki: Vieze (Wieze) Jēka un Margete, krustvecāki: Pūru Kate, Dagaļu Viļums.

Augusts, 1745.gads

7.augusts, Jannis, vecāki: Driguļu Juris un Emerentiana, krustvecāki: Sniķeru Jan, Pīkšes Edda.
7.augusts, Kate, vecāki: Kukšes Anša un Trīne, krustvecāki: Czuze (?) Kate, Zundes Krists.
15.augusts, Anna, vecāki: Strenceļu Anša un Margeta, krustvecāki: Strenceļu Anna, Pudkules Trīne, Pēte (Pehte) (?) Babba, Kulbur Kate, Dimas (Dimasch) Ansis, Steras Bērtulis, … Jekobs.
21.augusts, Sīmanis (Simonem), vecāki: Dardedžu Matīss un Orte, krustvecāki: Kinnes Sīmanis, Būcmaņu Ansis, Truļu Babba.
24.augusts, Miķelis, vecāki: Vecvagaru Jānis un Ķērsta, krustvecāki: Vecvagaru Miķelis, Andiņu Anna.
… augusts, Bērtulis, vecāki: Rivagaru Kārlis (Kohrla) un Anna, krustvecāki: Kl… …, John Sawinski, Rivagares Madde.

Septembris, 1745.gads

1.septembris, Katarīna, vecāki: Zariņu Brencis un Anna, krustvecāki: Driguļa Trīne, Būcmaņu Marija, Steres Bērtulis.
8.septembris, Anše, vecāki: Vezoven (Wezowen) Jēkabs un Anna, krustvecāki: Vezoven Anše, Zariņu Kristaps, Buntu Ķērste.
11.septembris, Gērts, vecāki: Kriķu Klāvs un Edde no Fēliksbergas, krustvecāki: Reiniek Gērts, Pintis Krists, Dau Jānis, Kulles (?) Anna Ķebru Ilze (Ills), visi no Lejas (Lehjas), Feliksberg.
11.septembris, Edde, vecāki: Klūģu Inta un Anna no Blintine kunga ļaudīm, krustvecāki: Sterres Edda no Pilles ļaudīm, Varkaļu Mārget, Klunkstu Int, no Baznīcas ļaudīm.
11.septembris, Mārget, vecāki: Dūru Vilms (Wilms) un Ķērsta no Grāvere ļaudīm, krustvecāki: Žibju Mārget, Jātnieku Mārget no Pilles ļaudīm, Dūre Kath no Grāvere ļaudīm, Meņģu Int no Pilles ļaudīm, Driguļu Inte no Grāvere ļaudīm.
11.septembris, Lucia, vecāki: Ķīšu (?) Pēteris un Grieta no Grāvere ļaudīm, krustvecāki: Nagles Lūš no Basiem, Svelmes Madde no Gudeniek, Dekšņu Maull no Blinten
11.septembris, Marianna, vecāki: Stanislai Koktnonowicz un Marianna no Jamaiķu ļaudīm, krustvecāki: Catharina Zawinska no Alšvangas, Skrubi Thia, Mikelis Czazc, abi no Jamaike.
18.septembris, Ķērsta, vecāki: Jātnieku Bērtmejs un Grieta no Basēm, krustvecāki: Smīdru (Snihdere) Ķērsta, Kalteniek Anna, Renstu (Rentzte) Margieta no Basēm, Jāna Ils no Jāteles, Smīderu Jecob, Ūdru Jekob, Renstu Indriķis, visi trīs no Basēm.