Categories
suitu vēsture

Dzimšana 1745 – 1775

10.decembris, Elisabeth, vecāki: Balthazar Christiani Struvik (?) un (tukša vieta), krustvecāki: Maria Elizabeth Glagov, Sophia Gertrudis Kahsin, Johan Georg Hüpffe 15.decembris, Eudovam, vecāki: Kubles Jēkabs un Anna, krustvecāki: Kriķu Eda, Aizgrāvju (Āsgrai) Ādams. 20.decembris, Joannem, vecāki: Stanislaw K… un Maria, krustvecāki: Jahn Joseph Chrzunofski, Mathias Ostayko. 25.decembris, Petrum, vecāki: Anužu Toms un Anna, krustvecāki: Laize […]

Categories
suitu vēsture

Dzimšana 1773 – 1779

2.maijs, Bille, vecāki: Digaiņu Krists un Trīne, krustvecāki: Digaiņu Bille, Lipšņu Katte, Ulmu Inta, Kukšu Brencis, no Bassiem. 4.maijs, Miķķelis, vecāki: Pīkšu Jānis un Grieta, krustvecāki: Kunkuļu Miķķelis no Bassiem, Klungstu Ans, Dupatu Maria, Klūģu Grieta, no Alswanges. 4.maijs, Jēkobs, vecāki: Wamžu Mārtiņš un Madale, krustvecāki: Kalēju Jēkobs, Graja Jānis, Kriste Trīne, Ķebru Līze, no […]

Categories
suitu vēsture

Laulības 1773 – 1803

10.janvāris, Teņne Adam, Buļļu Pētera dēls un Deģģe Anna, Deģģe Ansa meita, liecinieki: Klungsta Jēkobs, Menģe Babba no Alswangas. 17.janvāris, Kebre Brenc, Anša dēls no Guddiniekiem un Sniķķere Anna, no Graweriem, liecinieki: Strīķe Iernests, Wetšu Babba, atraitne, no Guddiniekiem. 17.janvāris, Podiņa Kristops, Podiņa Adama dēls un Anniņa Grieta, atraitne, liecinieki: Kaltinieka Jēkobs, Kautiņu (?) no […]