Categories
publikācijas

Publikācijas

Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ

Biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti, 2022

Suitu novada mantojums. Suit villdrāns

Biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti, 2021

Suitu novada mantojums. Suit stāst

Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas Janvāres stāstu pūrs.
Biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti, 2021

Suitu novada mantojums. Suitu burdons.

Dace Nasteviča, biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti, 2020

Suitu novada mantojums. Suit’ drān’s.

Biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti, 2014

_Opera Suitu sāga

Autors Rihards Dubra, libreta autors – bijušais suitu draudžu prāvests Gatis Mārtiņs Bezdelīga

Suit` drān`s

Suitu kāzas

Suitu stila grāmata

Ekspozīcija “Suitu godi” EN

Ekspozīcija “Suitu godi” LV

EKC Suitibuklets 2011

Erasmus+
UNESCO atzīto vērtību tīkls

Erasmus+
The network of UNESCO recognised values

KATRAI TAUTAI SAVS TĒRPS
LV

KATRAM NOSTŪRIM SAVI PARADUMI
LV

Suitu novada ceļvedis
LV

Suiti Travel guide
EN

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРАЮ СУЙТО
RU

Suidi Reisijuht
EE

UNESCO mantojuma vietas un kultūrtelpas
LV

UNESCO heritage sites and cultural spaces in Ethnographic Regions
EN

Suitu novada mantojums. Vietvārdi.

Dace Nasteviča, Etniskās kultūras centrs “Suiti”, 2020

Suitu novada mantojums. Savējie sapratīs.

Jānis Priedoliņš,
biedrība Etniskās kultūras cents “Suiti”, 2020

Suitu zemes ļaudis

Dzintars Leja, biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti, 2019

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019

Senās suitu kāzas un ķekatas

J.Šperliņš, Latviešu Folkloras krātuves izdevums 1937.g.
(Latviešu folkloras krātuves materiāli), atkārtots izdevums 2019

Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei

Janīna Kursīte, Inese Sirica, Zane ulmane, Uģis Niedra, Smaida Rubeze, izdevējs Sana Solaris, Rīga, 2018

Danči Suitu novada mantojums

Dace Nasteviča, Kultūras menedžmenta centrs Lauska, 2018

Suitu kāzu tērps un tā valkāšanas tradīcijas 19.gadsimtā
Suitu kultūras mantojums

Kristīne Vasiļevska-Stepanova, 2017

Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2015

Nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana Latvijas pieredze

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015

Adīti mauči Ceļvedis latvisko zīmju pasaulē

Dace Nasteviča, Apgāds Zvaigzne ABC, 2014

Suitu novada mācība

Alsungas novada dome, 2014

Rakstainās jostas kopīgais kultūrslānis

Anete Karlsone, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2014

Suitu Miķelīša mazā ābece

Aleta Lipsne, Laila Jankovska, Ilga Leimane, Kristīne Brukne-Sala, biedrība Špārni Alšvangā, 2014

Latvieša cimdi

Tautas tērpu centrs Senā klēts, apgāds Zelta grauds, Rīga, 2012

Suitu dzīvesstāsti un ēdieni

Dzidra Sondore, Madris, 2012

Suitijā

Vilma Kalme, Lidija Jansone, Ilga Leimane, Latvijas skolotāju korporācija, 2012

Suitu identitāte

Janīnas Kursītes redakcijā, LU Akadēmiskais apgāds, 2005

Balandnieki
Pētera Upenieka atmiņu zīmējumi

Madris, 2005

Atmiņu lokos.
Par režisoru Aleksandru Rusteiķi

Tatjana Sila, Apgāds Mantojums, 2003

Dziesminiece Veronika Porziņģe
Suitu novada mantojums

Dace Nasteviča, Preses nams, 1999

Latviešu tautas tērpi II Kurzeme

Latvijas vēstures muzejs, Jāņa sēta, 1997

Suitu pūrs

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rīga, Avots, 1991

Ko spēlēja sendienās

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 1983

88 Latviešu tautas dejas un apdares

Latviešu dziesmu svētku biedrība Kanādā, Toreonto, 1973

Filmas

Ručs un Norie

Ināras Kolmanes dokumentālā filma DVD, Filmu studija Deviņi, 2015

Nosargāt gadsimtus

Suitu kultūrtelpa, biedrība EKC Suiti, 2009

_Opera “Suitu sāga”

autors Rihards Dubra, libreta autors – bijušais suitu draudžu prāvests Gatis Mārtiņs Bezdelīga