Categories
par biedrību

Darbība 2022. gadā

Grāmatas Suitu novada mantojums.
Suit villdrāns atklāšana.
Izstāde Suit villdrāns.

2022.gads sācies ar ļoti gaidītu pasākumu – grāmatas Suitu novada mantojums. Suit villdrāns atklāšanas svētkiem. Villdrānu izstāde veidota, lai bagātinātu grāmatas atklāšanas svētkus.

Grāmatā iekļautas no 19. gs. līdz 20.gs. Kurzemes un Rīgas muzeju krājumos, kā arī vietējās krātuvēs un privātajos pūros apzinātās suitu villdrānas. Savukārt, izstādē skatāmas jaundarinātās villdrānas.

Apskatei izstādīti rokdarbu studijas “Kangas”, Jūrkalnes aušanas pulciņa “Kodes”, TLMS “Liepava”, TLMS “Rīdze” un individuālo meistaru darbi.
Izstāde bija skatāma no 5. februāra līdz 10. martam.


Paldies etnogrāfiskam ansamblim Suitu sievas par svētku ieskandināšanu un par sadarbību Alsungas kultūras namam.

Sižets no grāmatas apklāšanas svētkiem:

Grāmatas atklāšana Jūrkalnes bibliotēkā 4. martā.

https://www.facebook.com/events/1629810260710357/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/watch/?v=1334056977059157&tn=F

Cimdu adīšanas meistarklases.
Cimdu izstāde.

Vēsturiskas liecības vēsta, ka adīšanas attīstību ir ietekmējuši divi faktori: tradīcijas un mode. Adīšana ir ļoti sena apģērbu veidošanas un dekorēšanas tehnika, kurai piemīt gan praktiska, gan ornamentāla funkcija. Cimdi latvietim bija ne tikai praktisks apģērba gabals, bet arī priekšmets ar simbolisku nozīmi, tādēļ tika adīti krāšņi dāvināmie un ceremoniju cimdi, kuriem bija liela nozīme mūsu senču tradīcijās un paražās. Latvietim bija nepieciešami arī darba cimdi, kas bija vienkāršāki un raupjāki. Cimdu adīšanas tradīcijas ir labi saglabājušās mūsdienās, varētu pat teikt ka cimdu adīšana ir modē, jo tā ir kļuvusi par iecienītu nodarbi ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Arī suitu novadā saglabājušās cimdu adīšanas un valkāšanas tradīcijas. Protams, laikam ejot prasmes pamazām zūd, bet, lai tradīcijas stiprinātu biedrība organizē ne tikai pētījumus, bet arī apmācības un izstādes. Kā apliecinājums latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas prasmei kā vērtībai tā iekļauta Latvijas Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā 2021. gadā.

Šī izstāde veidota kā noslēguma pasākums suitu cimdu adīšanas meistarklasēm, kas notika attālināti no 2021. gada novembra līdz 2022. gada martam.

Nodarbības vadīja TLMS “Irbi” vadītāja Baiba Pilāne. Jau pašā sākumā dalībnieces tika uzrunātas dalībai cimdu izstādē Alsungā. Atsaucība bija liela, izstādē kopumā izstādīti 172 cimdu pāri. Pārstāvētas Tautas lietišķās mākslas studijas “Irbi”, “Valdziņš”, “Druva”, “Saldus”, “Avots”, “Tīna”, “Sāntāpslis”, “Spārni”, “Liepava”, “Bauska”, Cesvaines rokdarbu un audēju studija, rokdarbu studija “Kangas”, biedrība “Čaupe” meistares un individuālās meistares – Solvita Janvāre, Solveiga Purviņa, Anita Legzdiņa, Amanda Ķestere, Aiga Lagzdiņa, Ilona Cepurīte, Ziedīte Muze, Inta Jansone, Eva Kulmane, Māra Dižbite, Mareta Petroviča, Māra Kušķe – Damberga, Kristīne Brūkle, Kristīne Urniežus, Agrita Peterlēviča, Zaiga Lazda. Ar savu dzimtas pūru dalījās Baiba Pilāne un Skaidrīte Nagliņa.

Tomēr jāmin, ka ne visi cimdi, kas izstādīti tapuši meistarklašu laikā.

Aicinājumam izstādīt cimdus atsaucās vairākas Kurzemes studijas, atvēlot darbus, kas tapuši iepriekšējos gados.


Lai prieks un iedvesma no šiem krāšņajiem darinājumiem! Cimdi ir mūsu latvisko tradīciju vēstnieki, kā tilts starp pagātni un tagadni.


Izstāde skatāma Alsungas kultūras namā no 20. marta līdz 20. aprīlim.
Izstāde veidota sadarbībā ar Alsungas kultūras namu.

Sižets no Rīta panorāmas LTV1:

Satiec savu meistaru

Biedrība ik gadus piedalās LNKC organizētā Vislatvijas akcijā Satiec savu meistaru. Šogad vēlamies popularizēt un iemācīt gatavot biezputras, kas raksturīgas suitu novada ēdienkartē – ķīsene, bukstiņš, rudzu miltu biezputra un citas. Suitu saimniece Skaidrīte Nagliņa gaidīs Jūs radošajā darbnīcā Suitu ķēķis 9. aprīlī no plkst. 10:00 – 15:00.

Projekts Izdevums Suitu novada mantojums.
Suit pierkstaiņ un dūraiņ 3. kārta.

Saņemts VKKF finansējums 1600 eiro projekta turpinājumam izdevuma Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ sagatavošanai. Finansējums piešķirts aprakstošo tekstu un maketa sagatavošanai, tehniskai redaktūrai.

Kuldīgas novada pašvaldības atbalsts

Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursā atbalstīts projekts Kokles spēles meistarklase Basu tautas namā, saņemot tā īstenošanai 830 eiro. Meistarklases paredzētas no 12. līdz 16. jūlijam Basu tautas namā. Pasniedzēja Laima Jansone.

Noslēgts sadarbības līgums ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Līguma mērķis ir īstenot savstarpēji izdevīgu sadarbību, lai veicinātu suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nodrošinot suitu kultūrtelpas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību vākšanu, identificēšanu, glabāšanu, uzkrāšanu, pētīšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu sabiedrībā.

Piešķirtais finansējums ir 7000 eiro, kas paredzēts biedrības 2022. gadā plānotām kultūras aktivitātēm (Tradicionālās mūzikas koncertiem, Suitu maizes svētkiem, UNESCO pasākumu nedēļu u.c.), izglītojošiem pasākumiem (kokles spēlei un cimdu adīšanai u. c. meistarklasēm, radošām darbnīcām, pieredzes apmaiņas braucieniem) un novadpētniecības aktivitātēm (vietējo krātuvju un privāto pūru apzināšanai, dokumentēšanai, fotografēšanai un aprakstu veidošanai, novada segu un jostu pētījumam u.c.).

Ventspils novada pašvaldība atbalsts

Atsaucoties biedrības lūgumam Ventspils novada pašvaldība atbalstījusi divas aktivitātes – vasaras nometni Suitu tradīciju skoliņa 2022, piešķirot 800 eiro un suitu saimnieču un audēju pieredzes apmaiņas braucienam, piešķirot tam 200 eiro.

Projekts Atbalsts biedrības “Etniskās kultūras centram “Suiti”” darbībai 2022. gadā

Kopš 2016. gada biedrība saņem finansējumu darbības atbalstam VKKF mērķprogrammu konkursā “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts”. 2022. gadā atbalsta kopsumma ir 14 000 eiro, kas paredzēta atlīdzībām biedrības darbības nodrošināšanā iesaistītām personām. Finansējums paredzēts par projektu sagatavošanu un vadīšanu, sabiedrisko attiecību nodrošināšanu, Suitu mantojuma krātuves darbības nodrošināšanu, krājuma uzturēšanu un suitu nemateriālo kultūras mantojuma dokumentēšanu, www.suiti.lv administrēšanu, grāmatvedības pakalpojumu, par radošo darbnīcu Suitu ķēķis un Austuve darbības nodrošināšanu, starptautisko attiecību speciālistam, kā arī neliels finansējums paredzēts degvielas izmaksu segšanai.