Categories
publikācijas

Suitu stāsti

Ilga Leimane – stāsti no “Suitija”
1 A vēs prāt
2 Debestēv dusms
3 Jaun kārtīb
4 Jān Zosēnos
5 Jāpaspē i visur
6 Jūr dumpojās
7 Kā suitens dziedā lietuvisk
8 Kārtībniek sauc palīge suitens
9 Kāzs tik pēc div nedeļ
10 Ku ta jābrauc
11 Lab cilēk pill pasaul
12 lepnā vizenāšenās
13 Lielās Trīns nebūšens
14 Nakts pastaig
15 Nakts piedzīvājum Koknese
16 Neapsveiktais jubilārs
17 Nevar Rut sasaukt
18 Pēc dancātājiem neizskatās
19 Ruč pārprašenās
20 Ručiš zem nāž
21 Sant
22 Suitens laiž uz Rīg
23 Tallins rātslaukume ne vēj dūsmuņ
24 Tas jaukais kāz laiks
25 Ziemsvētk jampadracs

Ilga Leimane – Suiteņu piedzīvojumi

1 A spēk vīrim nav jok
2 Atceroties Astrīd Kairiš
3 Bung Pēters
4 Dieviņ mīlestīb
5 Gadās arī tā
6 Gandrīz kā uz pažar
7 Guntiņ piermo reiz suit drānās
8 Iekše tik, kā tiks ārjum
9 Ilgs bērn dien stāsts
10 Ingīš gan bi nobijies
11 Kā nu tā var
13 Ku tā vešiņ
14 Lindiņam jātiek uz jumt
15 Nakts sadziedāšenās
16 Naud mūk no Ruč
17 Nelaim nenāk brēkdam
18 Palīdzīg rok
19 Pareģim vienmēr nevar ticēt
20 Pārbīls
21 Pārgājiens ūz nekurien
22 Ručiš i āzmārš
23 Ručs un Norie
24 Sajaukt nnummur
25 Salauztās dors
26 Smiekl caur asaram_Ilga Leimane.mp3
27 Suit Aglone
28 Suit Gaisms pile_Ilga Leimane.mp3
29 Suitens krosenēs_Ilga Leimane.mp3
30 Šaut i jāmācās_Ilga Leimane.mp3
31 Tās sasodītās blaktes_Ilga Leimane.mp3
32 Elziņam i jātic_Ilga Leimane.mp3
33 Vainīg stabiņ_Ilga Leimane.mp3
34 Vainīgs ziv ceks_Ilga Leimane.mp3
35 Valij pazūd grīde_Ilga Leimane.mp3
36 Viss laimīg beidzās_Ilga Leimane.mp3
37 Zaķsale čiks no sarīkojum_Ilga Leimane.mp3
38 Zelt mat suitenem_Ilga Leimane.mp3
39 Zviedr plat_Ilga Leimane.mp3

Lidija Jansone

Ievads Lidija Jansone
1 Bas pil
2 Tiess kaln bērz
3 Mans ciltstēs Aniņ Anss
4 Mellais bruniņieks
5 Muiž dedzināšen
6 Lop nav vainīg
7 Sod ekspedīcij
8 Dragūņ
9 Zierg zagļ
10 Grēksūdz
11 Poļ Antons
12 Triņķs Gāčās
13 Alšvangs pazems ejs
14 Tam vells palīdz
15 Dūrj
16 Tu pūš es pinglierēs
17 Ērč Antons
18 Taps vaļum
19 Vilplūcs
20 Vell taks
21 Kungs ar cepurj
22 Prezidents Alšvange
23 Zviedrs
24 Ne kož, ne skrāpē
25 Pššš vai ne pššš jāēd tev būs
26 Ād pa kārt, gāļ grāpe
27 Preceniec
28 Sān pād
29 Gudniek suit Portugāle
30 Kāz brauciens
31 Laipnie Japāņ

Marija Janvāre

Ievads Marija Janvāre
1 Tek pa Pilsberģ nosaukum rašenās
2 Muižlaik
3 1905. – 1906. gads
4 Kardons – zaldāt dienest viet
5 Slavens pagasts
6 Muižs zems dalīšen
7 Biedrībs
8 Aizsārg organizācijs dibināšen
9 Pagast pašvaldīb Jūrkalne starp abim karim
10 Dārbs un atpūt
11 Marijs Marts Klaivs atmiņs
12 Jāņ Legzdiņ atmiņs
13 Zvejniecīb
14 Jaunum
15 Jaunās skols būvēšan
16 Pieminekļ būvēšan
17 PSRS okupācij 1940. gade
18 Jabrauc būvēt lidlauk Cīrave
19 Vācieš kārtīb
20 Bēgšen no leģion
21 Pa skol
22 Skolotājs Firsovs atmiņs_
23 Skolotājs Antanovičs Katrīns atmiņs
24 Jēger Vits atmiņs
25 Piltrācij
26 Jūrkalnieš atmiņs pa piltrācij
27 Dzīv iet uz priekš
28 Piermie komjaunieš
29 Skol pēc kar
30 Zudān Hetrmīn
31 Piermie gad
32 Čigānu nediens
33 Nostāsti
34 Notikums iz dzīvs jeb Apolonijs stāsts
35 Trumar Jāņ stāsts
36 Kā reizam iet, Jaungad gaidot
37 Pi ārst
38 Kā Anniņ Cepurīt piekāv
39 Grib tic, grib netic
40 Reiz nopierk brills