Categories
Suitu kulturtelpa

Kontakti

Dace Martinova

Dace Martinova

Valdes priekšsēdētāja,
projektu vadītāja

+371 29222103 dace.martinova@inbox.lv

Ligita Kalniņa

Ligita Kalniņa

Valdes priekšsēdētājas vietniece, projektu un pasākumu vadītāja

+371 28696228
dimanti5@inbox.lv

Māra Rozentāle

Māra Rozentāle

ERASMUS+ projektu vadītāja

+371 29452767
maraspasts@inbox.lv

Terēza Strauta

Terēza Strauta

Starptautisko
attiecību speciāliste

+371 27020793 terezastrauta@gmail.com

Skaidrīte Nagliņa

Skaidrīte Nagliņa

Radošās darbnīcas
Suitu ķēķis vadītāja

+371 26032206
sknaglina@inbox.lv


Biedrības valdes locekļi:

Ilga Leimane
+37129538267
ilgaleimane@inbox.lv

Daiga Kalniņa
+371 29474677
daiga.kalnina@inbox.lv

Māris Dadzis
+371 29126481
maris.dadzis@ventspilsnd.lv

Ligita Kalniņa
+371 28696228
dimanti5@inbox.lv

Dace Reinkopa
+371 29110981
kultura@kultura.lv

Daina Berende
+371 29110760
daina.berende@inbox.lv

Biedrības rekvizīti:

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””
Reģ.Nr.40008064940
Adrese: Skolas iela 11a, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306
Banka: AS SEB banka
kods UNLALV2X
konta Nr. LV87UNLA0050001043975
Valsts kase
kods TRELLV2X
konta Nr.LV23TREL9165550002000