Categories
UNESCO statuss Suitu kulturtelpa

Glābšanas un attīstības pasākumu plāns 2021 – 2024

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākumu plāns 2021. -2024. gadam Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākumu plāns 2021. – 2024. gadam (turpmāk – Plāns) ir pasākumu kopums, kas tiek īstenots ar mērķi saglabāt un nodrošināt vērtību pārmantojamību suitu kultūrtelpā, kas 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā (turpmāk – UNESCO […]

Categories
Suitu kulturtelpa

Cilvēka mūža ritums 20-613

Categories
Veronika Porziņģe - ķīļu izpirkšana Veronika Porziņģe Suitu kulturtelpa

ĶĪLU IZPIRKŠANA

Ķiršus plūkt Kapeju smeķēt Melus ienest Bukam kuli kustināt Plankus zāģēt Zvaigznes skaitīt Spelti apgriezt Piparus grūst Koku likt Domas minēt Roku dot Uz karstām oglēm Par celmiem bradāt Pelnus sargāt Braukt ar lidmašīnu Par olām staigāt 1.Ķiršus plūkt(arī LFK 1935, 6019) Ķīlu izpircējs nostājas istabas vidū un saka:“Es plūktu ķiršus, bet nav redeles, kur […]

Categories
Veronika Porziņģe - rotaļas Veronika Porziņģe Suitu kulturtelpa

ROTAĻAS

Rotaļas Veronika Porziņģe sarakstījusi nelielā blociņā. Pēc visa spriežot, tās rakstītas vienā paņēmienā, nelabojot, arī neatgriežoties pie tām.Kad Veronika man nodziedāja melodijas rotaļām, kurām tie nepieciešami, es uzskatīju, ka darbs pabeigts, jo darbības apraksti jau bija doti. “Suitu sievu” uzstāšanās maniere pamatā ir statiska. Tas nekas, ka filmas “Pūt, vējiņi!” titros var lasīt “Alsungas etnogrāfiskais […]

Categories
Suitu kulturtelpa

Talku tradīcijas

Senākos laikos Suitu novadā liela nozīme bija talkām. Bija pieņemts lielākus un apjomīgākus darbus darīt kopā ar kaimiņiem. Tādā veidā pat smagi lauku darbi tika paveikti vieglāk, ātrāk un jautrāk. Talku veidā būvēja ēkas, veda mēslus, kūla labību, novāca kartupeļus un mīstīja linus. Talkās puiši varēja satikt meitas un meitas puišus, varēja iedzert, uzdziedāt, uzdejot, […]

Categories
Suitu kulturtelpa

Kristību tradīcijas

Šeit ievietotajā tekstā ir izmantoti Daces Nastevičas apkopotie, bet līdz šim nepublicētie materiāli. Pirmā ēdienreize bija pēc pārbraukšanas no baznīcas.  Tajā viss nesa sevī simbolisku nozīmi – sēdēšana, ēšana, paši ēdieni utt.  Ēšana neturpinājās ilgi. Sievietes, kas nesēdēja pie galda, sāka dziedāt un mudināt pādīti dīdīt, diet, dancināt, lecināt. Tāpat kā viss, arī dīdīšana nesa maģisku raksturu.  Šāda darbība nepaliek […]

Categories
Suitu kulturtelpa

Aktualitātes

Categories
Suitu kulturtelpa

Pasākumi

Categories
Suitu kulturtelpa

test

Categories
Suitu kulturtelpa

Suitu kultūras mantojums

Kopš atgriešanās katoļticībā 1632. gadā, suiti ir ieguvuši savu īpašu katolisku identitāti, ar kuru viņi lepojas arī šodien. Vēlākajos gadsimtos, pašizolējoties no apkārtējiem luterāņu apvidiem, šajā kompaktajā Kurzemes katoļu salā ir izveidojusies un lielā mērā līdz mūsu dienām saglabājusies Latvijā unikāla, ļoti bagāta tradicionālā kultūrvide. Visā Latvijā nav otra tāda veidojuma. Suitu novada bagātā nemateriālā […]

Categories
Suitu kulturtelpa

Kontakti

Biedrības valdes locekļi: Ilga Leimane +37129538267 ilgaleimane@inbox.lv Daiga Kalniņa +371 29474677 daiga.kalnina@inbox.lv Māris Dadzis +371 29126481 maris.dadzis@ventspilsnd.lv Ligita Kalniņa +371 28696228 dimanti5@inbox.lv Dace Reinkopa +371 29110981 kultura@kultura.lv Daina Berende +371 29110760 daina.berende@inbox.lv Biedrības rekvizīti: Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” Reģ.Nr.40008064940 Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV0-3306 Banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta […]