Categories
Suitu kulturtelpa

Suitu kultūras mantojums

Kopš atgriešanās katoļticībā 1632. gadā, suiti ir ieguvuši savu īpašu katolisku identitāti, ar kuru viņi lepojas arī šodien. Vēlākajos gadsimtos, pašizolējoties no apkārtējiem luterāņu apvidiem, šajā kompaktajā Kurzemes katoļu salā ir izveidojusies un lielā mērā līdz mūsu dienām saglabājusies Latvijā unikāla, ļoti bagāta tradicionālā kultūrvide. Visā Latvijā nav otra tāda veidojuma. Suitu novada bagātā nemateriālā kultūra 2009. gadā tika iekļauta UNESCO pasaules nemateriālās kultūras sarakstā, kam ir nepieciešama steidzama glābšana.

Tālākajās nodaļās mēs esam mēģinājuši kaut nedaudz piepacelt to garamantu lādes vāku, kura glabā šeit radītās bagātības. Gan suitu, gan Latvijas, gan visas Eiropas un pat pasaules nozīmes kultūras bagātības, kuras izpaužas dziesmās, dejās, tērpos, valodā, tradīcijās, ticējumos, nostāstos, mīklās, rotaļās, ēdienos, vietvārdos, aizsargzīmēs un daudz, daudz kur citur.

Aizsargzīmes

Janīnas Kursītes un Sanda Laimes teksts „Kultūrzīmes Alsungā” no LU Akadēmiskajā apgādā 2005. gadā izdotās grāmatas…

Ansambļi un kolektīvi

Suiti no iepriekšējām paaudzēm ir mantojuši bagātu tradicionālās kultūras mantojumu. Un šo mantojumu šodien turpina kopt,…

Burdona festivāls

Mums pierastā suitu sieviešu ēēēēēōōōōō dziedāšana zinātniskajā terminoloģijā tiek dēvēta par burdonu. Burdons ir viens no…

Dziedāšana

Suitu novadā agrāk nodalīja divus dziedāšanas veidus: dziedāšanu un ziņģāšanu. Garās dziesmas, kurām ir vairāki pantiņi…

Ēdienu receptes

Tāpat kā Suitu novadā ir saglabājušās dažādas unikālas tautas kultūras iezīmes, tāpat šeit vēl šodien, nododot no paaudzes…

Maģie Suiti

Jūrkalnes tautas nama etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” pirmo reizi uzstājās 1959. gada vasarā, Popē kolhoznieku svētkos…

Mīklas

Abi gali dzīvi, vidus nedzīvs. / vīrs, zirgs un arklis /Lācis tup kalniņā, dzelzs kurpes kājiņā….

Muzicēšana

Suitu novadā, kā vienā no viskonservatīvākajiem Latvijas apvidiem, visilgāk saglabājās ne tika tautiskas parašas un ticējumi,…

Nostāsti un teikas

Par vikingiem Sensenos laikos, kad vācieši vēl nebija atnākuši uz Kurzemi, jūra pletās līdz pašai Alšvangai,…

Simboli

Suitiem agrākos laikos nebija nekādas visus suitus vienojošas simbolikas, ja par tādu neuzskata dažādus tautas tērpa…

Suiteņu stāsti

Šeit lasāmo stāstu autore ir Alsungas etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” vadītāja Ilga Leimane. Stāstos ir aprakstīti…

Suitu stāsti

Lai saglabātu suitu valodu, šodien ir jāveic steidzami glābšanas pasākumi, kamēr mums vēl ir pieejami salīdzinoši…

Suitu svētki

“Suitu tradīcijas – tie ieradumi, rituāli un zināšanas, ko mēs esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējām paaudzēm….

Suitu tautas tērps

Vēsturiskā suitu novada tautas tērpam parasti pievēršas sākot ar 17. gadsimtu, kad Alsungas jeb Alšvangas draudze…

Suitu valoda

Suitu valodu runā Suitu kultūrvēsturiskajā novadā, kas ir mūsdienu Alsungas novads, Ventspils novada Jūrkalnes un Kuldīgas…

Sveču liešana

Alsungas katoļu dievnamam gadā nepieciešamas vismaz 200 sveces. Tās lej Leokādija Gūtmane. Daļa sveču tiek arī…

Ticējumi

Maizi nekad nedrīkst likt uz galda, pārgriezto pusi pret durvīm. Tā aizdzenot projām svētību. Istabu slaukot…