Sveicināti Suitos!

Dzīvojot savrup kā neliela katoļu saliņa apkārtējā luteriskajā Kurzemes vidē, suiti paturējuši to, kas nevienā citā novadā Latvijā nav saglabājies tādā blīvumā un tādā koncentrācijā, – īpatnēju raksturu, paražas, tautastērpus, tradicionālās kultūras lietas un priekšmetus.

Ar lielu prieku un lepnumu paziņojam, ka šī ir biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” mājaslapa.
Šeit atrodama informācija par biedrības darbību suitu kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un popularizēšanā. Mājaslapa satur informāciju par kultūrvēsturisko suitu novadu, tā vēsturi un tradīcijām, liela daļa informācijas pārņemta no vietnes www.suitunovads.lv. Mājaslapas www.suiti.lv lielākoties vizuālo noformējumu veido Dzintara Lejas fotogrāfijas.
Mājaslapas informatīvais krājums vēl aizvien tiek papildināts un uzlabots.

Aktuāli Suitu novadā

Suitu novada savdabība veidojusies kopš 17. gadsimta pirmās puses, kad novada zemju īpašnieks Johanns Ulrihs Šverins apprecēja poļu muižnieci Barbaru Konarsku, pārgāja katoļticībā un pārkatoļoja sev piederošā novada ļaudis, tā atšķirdams tos ticības ziņā no Kurzemes luterticīgajiem novadiem.

Janīna Kursīte