Categories
projekti Suitu kulturtelpa

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021

Pirmais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Dēļ Covid-19 pirmais projekta īstermiņa personāla apmācību pasākums tika īstenots virtuāli Zoom platformā divu dienu garumā. To organizēja vadošais partneris – biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””.

Pirmajā dienā – 2021.gada 19.aprīlī – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Ieva Švarca iepazīstināja dalībniekus ar nemateriālā kultūras mantojuma jomas globālajām tendencēm, sniedzot Latvijas piemērus; Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Gita Lancere dalījās ar Latvijas pieredzi Nacionālā NKM saraksta veidošanā (kas balstīts uz 2003.gada UNESCO 2003.gada konvenciju par nemateriālo kultūras mantojumu), savukārt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Anda Beitāne iepazīstināja mācību dalībniekus ar akadēmijas aktivitātēm Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Mācību otrajā dienā – 2021.gada 26.aprīlī – dalībnieki iepazina suitu kultūru un biedrības “Etniskās kultūras centra “Suiti””, kā arī citu suitu organizāciju aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Ar to dalībniekus iepazīstināja projekta vadītāja Māra Rozentāle, valdes priekšsēdētāja Dace Martinova un kopas “Suitu dūdenieki” vadītājs Juris Lipsnis.

Nākošais virtuālais mācību pasākums plānots vasaras beigās/ rudenī, kad tos organizēs Igaunijas partneri.

Otrais virtuālais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Īstenots otrais kopīgais personāla apmācību pasākums Zoom divu dienu garumā. To organizēja projekta partneri no Igaunijas – biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms”.

Pirmajā dienā – 2021.gada 3.septembrī – biedrības “Kihnu kultūrtelpa” vadītāja Marju Vesik iepazīstināja ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Kihnu kultūrtelpu, kā arī ar biedrības darbību un aktualitātēm Kihnu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Tāpat dalībniekiem bija iespēja attālināti piedalīties Kihnu adīšanas festivālā, kurš norisinājās Metsamaa lauku sētā Kihnu salā pasākuma dienā Maria Michelson vadībā.
Tā kā Kihnu ir sala Baltijas jūrā, tad ar jūru saistītās tradīcijas ir pamats Kihnu kultūrai, par to stāstīja Reet Laos, Kihnu jūras asociācijas vadītājs.
Savukārt Igaunijas Folkloras centra pārstāve Leelo Viita iepazīstināja dalībniekus ar Igaunijas nemateriālo kultūras mantojumu kopumā – tā saglabāšanas aktivitātēm un dažiem labās prakses piemēriem.
Dienas noslēgumā biedrības “Kihnu kultūras institūts” vadītājs Reet Könninge dalījās ar biedrības mērķiem Kihnu kultūras, valodas, zinātniskās izpētes un dažādu publikāciju jomās.

Mācību otrajā dienā – 2021.gada 17.septembrī biedrības “Setu tūrisms” pārstāve Helen Külvik iepazīstināja ar Setu tradicionālo kultūru un biedrības darbību, tāpat dalībniekiem tika noorganizēts setu tradicionālo mūzikas instrumentu priekšnesums.
Savukārt Igaunijas Literatūras muzeja Folkloras arhīva pārstāve Janika Oras stāstīja par UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību – setu sieviešu tradicionālo daudzbalsīgās dziedāšanas veidu Seto Leelo.

Trešais virtuālais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Projekta partneris no Ziemeļmaķedonijas – Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija – noorganizēja trešo virtuālo vienas dienas kopīgo personāla apmācību pasākumu 2021.gada 10.decembrī.

Projekta partnerorganizācijas vadītāja Velika Stojkova Serafimovska iepazīstināja dalībniekus ar savas organizācijas darbību un aktivitātēm Maķedonijas nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī ar UNESCO NKM konvencijas ieviešanu Maķedonijā nacionālā līmenī, atbalsta mehānismiem un normatīvo bāzi. Kā arī raksturoja UNESCO sarakstos iekļautos elementus.

Kultūras antropologs, partnerorganizācijas pārstāvis Filip Petkovski raksturoja vienu konkrētu UNESCO NKM sarakstā iekļautu vērtību no Maķedonijas – Kopachata deju no Dramche, Pijanec reģiona un šī elementa UNESCO sarakstā iekļaušanas procesu.
Savukārt kopienas pārstāve – folkloras kopas “Kopachka” vadītāja Persa Stojanovska dalījās ar kopienas redzējumu par vērtības iekļaušanu UNESCO sarakstā, kopienas lomu tajā un aktivitātēm pirms un pēc iekļaušanas.
Dienas noslēgumā partnerorganizācijas biedri Melita Ivanovska, Oliver Nastovski un Gordana Taseva prezentēja vokālās, isntrumentālās un dejas tradīcijas no Pijanec reģiona, to saglabāšanas aktivitātes, kā arī mūzikas un dejas tradīciju tālāknodošanu urbānā vidē, formālā un neformālā izglītībā.

Turpmākās projekta aktivitātes plānots organizēt klātienē, tiklīdz tas būs iespējams dēļ Covid-19 situācijas pasaulē.