Categories
projekti Suitu kulturtelpa

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīkls

Suitu biedrības ir iesaistījušās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīklā (The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural Heritage). Sadarbības tīkls tika izveidots 2019. gada 13. jūlijā Kaustinenas (Somija) nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) seminārā. Tīkla provizoriskais mērķis ir dalīties ar labo praksi par sabiedrības iesaistīšanos plašākā mērogā. Neformālais tīkls paredz regulāras sanāksmes, […]

Categories
projekti Suitu kulturtelpa

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021

Pirmais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums Dēļ Covid-19 pirmais projekta īstermiņa personāla apmācību pasākums tika īstenots virtuāli Zoom platformā divu dienu garumā. To organizēja vadošais partneris – biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. Pirmajā dienā – 2021.gada 19.aprīlī – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Ieva Švarca iepazīstināja dalībniekus ar nemateriālā kultūras mantojuma jomas globālajām tendencēm, sniedzot […]

Categories
projekti

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” īstenots pirmais klātienes pasākums

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) ietvaros īstenots pirmais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Ziemeļmaķedonijas republikā no 2022.gada 20. līdz 25.martam. Tās organizēja projekta partnerorganizācija “Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija”. Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti” ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas (Biedrības […]

Categories
projekti

Pārrobežu projekti

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023 Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559 Europe is… UNESCO-tourism 2016-2020 Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts,… Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīkls Suitu biedrības ir iesaistījušās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nemateriālā kultūras… ERASMUS+ “The network of UNESCO recognised values” […]