Categories
projekti

Pārrobežu projekti

UNESCO-tourism 2016-2020 Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts,… ERASMUS+ “The network of UNESCO recognised values” 2018-2020 Erasmus+ buklets “UNESCO atzīto vērtību tīkls” (PDF) LV/EN Erasmus+ buklets… Seto-suitu Renaissance Pirmā Setu – suitu tradīciju skoliņa EST-LAT pārrobežu projektā «Seto-suiti… ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023 Network of UNESCO Cultural Spaces, No. […]