Categories
par biedrību

Ekspozīcija “Suitu godi”

Basu tautas namā

Iziņai: Basi ir apdzīvota vieta Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, kas atrodas 20 km no novada centra. Basi ir viens no ciemiem, kas veido kultūrvēsturisko Suitu novada teritoriju. Basu tautas nams atrodas Biržu muižas ēku kompleksā, senajā magazīnas klētī. 2009.g.-2010.g. ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, Basu tautas nams tika pilnībā rekonstruēts. Šeit tiek organizēti dažādi tradicionālās kultūras pasākumi, koncerti, izstādes u.c.

2019. gada jūnijā Basu Tautas namā tika atklāta kultūrvēsturiska ekspozīcija “Suitu godi”. Tās izveidošanu īstenoja Kuldīgas novada pašvaldība INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.EST-LAT 15 “Mazo etnokultūru reģionu attīstīšana un popularizēšana kā UNESCO galamērķi” ietvaros.

Dzīvojot savrup kā neliela katoļu saliņa apkārtējā luteriskajā Kurzemes vidē, suiti paturējuši to, kas nevienā citā novadā Latvijā nav saglabājies tādā blīvumā un tādā koncentrācijā, – īpatnēju raksturu, paražas, tautastērpus, tradicionālās kultūras lietas un priekšmetus.

(Dr.hab.filol.Janīna Kursīte)

Basu tautas nama bagātīgo un krāšņo ekspozīciju “Suitu godi” veido gan materiālas, gan nemateriālas kultūrvēstures liecības, kas raksturīgas tieši suitu novadam. Ekspozīcijā aplūkojami suitu godiem raksturīgie priekšmeti, piemēram, dvīņu šūpulis, pūralāde, zārks, svētku galds, bez kura neiztikt nevienos godos. Īpaši koši izveidota suitu kāzu aina, kurā redzami suitu tautastērpi kāzu godiem.

Ekspozīcija “Suitu godi” stāsta par četriem nozīmīgākajiem notikumiem suitu novada ļaužu dzīvē. Šīs tēmas ir sadalītas četros dažādos apcirkņos, un katru simboliski apzīmē saule:

Rīta saule – kristības.

Kristības – tās ir vārda došana bērnam, viņa uzņemšana dzimtā. Arī draudzē. Svarīgas tradīciju daļas bija kūmu – krustvecāku izvēle un aicināšana, ceļš uz baznīcu un atgriešanās, pādes dīdīšana, šūpuļa kāršana, pādes apdāvināšana – veltīšana, kā arī mielasts.

Pusdienas saule – kāzas.

Nozīmīgas kāzu daļas jau bija gatavošanās kāzām, līgavas pūrs, pūra vešana, tautieša un līgavas izvadīšana uz baznīcu, baznīcas ceremonija, kāzinieku sagaidīšana mājās, mielasts, pirmā deja, apdziedāšana, nākošajā dienā jauno modināšana, vainaga dancināšana, dāvanu dalīšana, dvieļu kāršana, naudas mešana, vadžu laušana. Kāzu ticējums: Ja kāzu pirmā diena ir miglaina, tad jaunais pāris būs bagāts, bet ja saulaina, tad būs jādzīvo trūkumā. Arī pilns mēnesis solīja bagātību.

Vakara saule – bēres.

Suitos bērtu tradīcijas var skaitīt dažos gadu simtos, jo, līdzīgi kā kristības, viss rituāls jau caurstrāvots ar katoļu baznīcas ritiem, dziesmām un ticējumiem. Bēru tradīcijās ietilpa sagatavoties aiziešanai, gatavošanās bērēm, vāķēšana, izvadīšana un bēru mielasts.

Suitu saule – talkas, gadskārtu tradīcijas, baznīcas svētki.

Lielākā daļa gadskārtu paražu suitu novadā saistītas ar katoļu baznīcas svētkiem, bet tajās netrūkst arī dažādu ticējumu un novērojumu. Slavenākās talkas bija saistītas ar ražas novākšanu, mēslu talka.

Bagātīgo un krāšņo ekspozīciju veido gan materiālas, gan nematerialiālas kultūrvēstures liecības, kas tipiskas tieši suitu novadam. Izstādē aplūkojami godiem raksturīgie priekšmeti, piemēram, dvīņu šūpulis, pūralāde, zārks, svētku galds. Īpaši koši izveidota suitu kāzu aina, kurā redzami suitu tautastērpi kāzu godiem.

Ekspozīciju papildina audiovizuālais materiāls – vēsturiskas fotogrāfijas, kurās tradicionālajās svinībās redzami vietējie Suitu novada ļaudis, un audio faili ar katriem godiem raksturīgajām dziesmām.

Nozīmīga ekspozīcijas daļa ir ari 1935.gadā uzņemtā kinofilma “Dzimtene sauc” jeb “Kāzas Alsungā”, kas uzņemta piedaloties Alsungas, Jūrkalnes Gudenieku un Basu iedzīvotājiem.

Apskates rezervācija
Olita Ulmkalne 29266724

Foto no kultūrvēsturiskās ekspozīcijas “Suitu godi” atklāšanas 2019. gada 19.Jūnijā

Foto autors: Dzintars Leja