Categories
par biedrību

Suitu mantojuma krātuve

Suitu mantojuma krātuve izveidota 2014.gadā, tā atrodas Alsungas kultūras nama 2.stāvā, Ziedulejas ielā1. Nepieciešamība izveidot Suitu mantojumu krātuvi biedrībai radās pēc 2012.gadā īstenotā VKKF projekta (lauku pētījuma) “Suitu vēsturiskā novadā saglabājušos tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un digitalizācija. Alsungā, Basos, Gudeniekos, Jūrkalnē.” rezultātā. Īstenojot lauka pētījumu vietējie iedzīvotāji biedrībai atdāvināja vairākas skaistas senās tekstilijas un priekšmetus. Lai šo krājumu sakārtotu un izrādītu interesentiem, biedrībai bija nepieciešams atbilstošs iekārtojums un aprīkojums.

Ar 2013.gadā īstenotā LEADER projekta palīdzību “Suitu mantojuma krātuves izveide un aprīkošana” biedrība ieguva finansējumu telpas aprīkojumam un iekārtojumam, lai izveidotu pastāvīgu ekspozīciju. Suitu mantojuma krātuvē var apskatīt pastāvīgu ekspozīciju ar suitu tautas tērpiem un citām tekstīlijām, uzzināt tautas tērpu rašanās vēsturi, kā arī ietērpties tajā. Krātuves krājumā atrodas ap 300 vienības.

Tie, kas vēlas darināt suitu tērpu, var saņemt vērtīgus padomus un konsultāciju. Suitu mantojuma krātuve aprīkota kā semināru telpa – galdi, krēsli, nepieciešamā datortehnika. Šeit ikvienam ir iespēja organizēt seminārus un apmācības līdz 30 personu lielai grupai.

Informācija:
Dace Martinova
Tālr. 29222103
dace.martinova@inbox.lv