Categories
UNESCO statuss par biedrību

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023

Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559 Europe is recognizable worldwide for its rich cultural values including intangible cultural heritage (ICH) – the knowledge, practices and traditions of European citizens. The importance of ICH was legally recognized with the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003. Cultural […]

Categories
par biedrību

Austuve

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā, kad Ilgas Leimanes vadībā tika īstenots VKKF projekts. Alsungas novada pašvaldība “Austuves” izveidei atvēlēja telpas Skolas ielā 11a (tautā saukta par sarkano skolu). Tās izveidošanā aktīvi iesaistījās apkārtnes iedzīvotāji un suitu priesteris Andris Vasiļevskis. No vietējiem iedzīvotājiem atdāvinātās stelles un citi nepieciešamie rīki nodrošināja veiksmīgu “Austuves” darbības sākumu. Tolaik visvērtīgākais […]

Categories
par biedrību

Suitu ķēķis

Radošā darbnīca “Suitu ķēķis” Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” pirmsākums ir 2016.gadā, kad biedrība paplašinot savu darbību uzsāka radošās darbnīcas izveidi Skolas ielā 11a, Alsungā (tautā saukta par sarkano skolu). “Suitu ķēķis” atrodas blakus radošai darbnīcai “Austuve”. Pakāpeniski atjaunotas telpas un iegādāts aprīkojums. Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” mērķis ir veicināt suitu kulinārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, […]

Categories
par biedrību

Suitu mantojuma krātuve

Suitu mantojuma krātuve izveidota 2014.gadā, tā atrodas Alsungas kultūras nama 2.stāvā, Ziedulejas ielā1. Nepieciešamība izveidot Suitu mantojumu krātuvi biedrībai radās pēc 2012.gadā īstenotā VKKF projekta (lauku pētījuma) “Suitu vēsturiskā novadā saglabājušos tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un digitalizācija. Alsungā, Basos, Gudeniekos, Jūrkalnē.” rezultātā. Īstenojot lauka pētījumu vietējie iedzīvotāji biedrībai atdāvināja vairākas skaistas senās tekstilijas un priekšmetus. […]

Categories
par biedrību

ERASMUS+ “The network of UNESCO recognised values” 2018-2020

Erasmus+ buklets “UNESCO atzīto vērtību tīkls” (PDF) LV/EN Erasmus+ buklets “Strategic Partnership project “The network of UNESCO recognised values”” (PDF) EN Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” īsteno Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu “The network of UNESCO recognised values” (“UNESCO atzīto vērtību tīkls”).Biedrība projektā ir vadošais partneris, sadarbības partneri – Gruzijas Mākslas un […]

Categories
par biedrību

UNESCO-tourism 2016-2020

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts, prezentācija, PDF Projekta mērķis ir kultūrtūrisma attīstība un popularizēšana UNESCO atzītajos reģionos “UNESCO tūrisms” sadarbībā ar lībiešiem Latvijā un setu un kihnu kopienām Igaunijā. Projekta ilgums 3 gadi; biedrības budžeta kopsumma – 27 062 EUR, tai skaitā valsts finansējums 5%, biedrības līdzfinansējums 10% (tiks segts […]