Categories
par biedrību

Darbība 2021. gadā

Grāmata “Suitu novada mantojums. Suitu stāst.” Grāmatā “Suitu novada mantojums. Suit stāst” apkopoti Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas Janvāres stāstu pūrs. Grāmata tapusi divās projektu kārtās. Projekta īstenošanas 1.kārtai finansējums saņemts no Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras projektu konkursā. Piešķirtais finansējums 2000 eiro. Projekta 1.kārtā tika sagatavots teksta un foto materiāls. Stāstu autores Lidija Jansone, […]

Categories
UNESCO statuss par biedrību

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023

Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559 Europe is recognizable worldwide for its rich cultural values including intangible cultural heritage (ICH) – the knowledge, practices and traditions of European citizens. The importance of ICH was legally recognized with the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003. Cultural […]

Categories
par biedrību

Austuve

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā, kad Ilgas Leimanes vadībā tika īstenots VKKF projekts. Alsungas novada pašvaldība “Austuves” izveidei atvēlēja telpas Skolas ielā 11a (tautā saukta par sarkano skolu). Tās izveidošanā aktīvi iesaistījās apkārtnes iedzīvotāji un suitu priesteris Andris Vasiļevskis. No vietējiem iedzīvotājiem atdāvinātās stelles un citi nepieciešamie rīki nodrošināja veiksmīgu “Austuves” darbības sākumu. Tolaik visvērtīgākais […]

Categories
par biedrību

Suitu ķēķis

Radošā darbnīca “Suitu ķēķis” Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” pirmsākums ir 2016.gadā, kad biedrība paplašinot savu darbību uzsāka radošās darbnīcas izveidi Skolas ielā 11a, Alsungā (tautā saukta par sarkano skolu). “Suitu ķēķis” atrodas blakus radošai darbnīcai “Austuve”. Pakāpeniski atjaunotas telpas un iegādāts aprīkojums. Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” mērķis ir veicināt suitu kulinārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, […]

Categories
par biedrību

Suitu mantojuma krātuve

Suitu mantojuma krātuve izveidota 2014.gadā, tā atrodas Alsungas kultūras nama 2.stāvā, Ziedulejas ielā1. Nepieciešamība izveidot Suitu mantojumu krātuvi biedrībai radās pēc 2012.gadā īstenotā VKKF projekta (lauku pētījuma) “Suitu vēsturiskā novadā saglabājušos tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un digitalizācija. Alsungā, Basos, Gudeniekos, Jūrkalnē.” rezultātā. Īstenojot lauka pētījumu vietējie iedzīvotāji biedrībai atdāvināja vairākas skaistas senās tekstilijas un priekšmetus. […]

Categories
par biedrību

Darbība 2016. gadā

Biedrības darbība 2016.gadā (PDF) Projekti 2016 Pasākumi 2016 2016.gadā ar biedrības goda biedres Janīnas Kursītes-Pakules gādību biedrība apgūs valsts budžeta mērķdotāciju “Suitu kultūrtelpai” 10 000 EUR apmērā, kas, tāpat kā pagājušajā gadā, tiks izlietota divu speciālistu – projektu vadītājas (Dace Martinova) un sabiedrisko attiecību vadītājas (Māra Rozentāle) piesaistei. Mērķdotācijas apguvei biedrība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu […]

Categories
par biedrību

Darbība 2017. gadā

Biedrības darbība 2017.gadā (PDF) Projekti 2017 Pasākumi 2017

Categories
par biedrību

Darbība 2018. gadā

Biedrības darbība 2018.gadā (PDF) Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 2018.gadā īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansētu “Atbalsts biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” darbībai 2018.gadā” programmā “Tradicionālās kultūras nozares profesionālu nevaldības kultūras organizācijas atbalsts”. Piešķirtā finansējuma summa 8000 EUR. Projektā biedrība piesaistīs darbiniekus – sabiedrisko attiecību speciālisti Māru Rozentāli un projektu vadītāju/ radošās darbnīcas “Austuve” vadītāju Daci […]

Categories
par biedrību

Darbība 2020. gadā

Projekts “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izsludinātā konkursā “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana” biedrība iesniedza projektu “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” ar 13 aktivitātēm par kopējo summu 25 000 eiro. Konkursā projektam piešķirts finansējums 11 aktivitātēm par kopējo summu 16 588 eiro. Šajā projektā biedrība ir iecerējusi īstenot aktivitātes, kuras […]

Categories
par biedrību

Darbība 2019. gadā

Suitu kulinārā mantojuma pavasara meistarklases: grūbu ēdieni, Suitu maizes svētki, Ūsiņdienas ēdieni un rabarberu ēdieni Suitu kulinārais mantojums Biedrība EKC “Suiti” 2019.gadā uzsāk 11 pasākumu ciklu, kas veltīts suitu kulināram mantojumam. Katru mēnesi no februāra līdz decembrim ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, īstenojot projektu “Biedrības Etniskās kultūras centrs darbības atbalstam 2019. gadā” notiek pasākumi […]

Categories
par biedrību

ERASMUS+ “The network of UNESCO recognised values” 2018-2020

Erasmus+ buklets “UNESCO atzīto vērtību tīkls” (PDF) LV/EN Erasmus+ buklets “Strategic Partnership project “The network of UNESCO recognised values”” (PDF) EN Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” īsteno Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu “The network of UNESCO recognised values” (“UNESCO atzīto vērtību tīkls”).Biedrība projektā ir vadošais partneris, sadarbības partneri – Gruzijas Mākslas un […]

Categories
par biedrību

UNESCO-tourism 2016-2020

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts, prezentācija, PDF Projekta mērķis ir kultūrtūrisma attīstība un popularizēšana UNESCO atzītajos reģionos “UNESCO tūrisms” sadarbībā ar lībiešiem Latvijā un setu un kihnu kopienām Igaunijā. Projekta ilgums 3 gadi; biedrības budžeta kopsumma – 27 062 EUR, tai skaitā valsts finansējums 5%, biedrības līdzfinansējums 10% (tiks segts […]

Categories
par biedrību

Darbība 2010. gadā

2009.gada decembrī biedru pilnsapulcē tika izdarītas izmaiņas valdes sastāvā un biedrības statūtos. Biedrības biedri lēma par biedru maksas palielināšanu juridiskām personām – Alsungas novada domei, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldībām katrai 350 LVL apmērā, kā arī lēma par valdes locekļu skaita samazināšanu uz septiņiem, apstiprinot – trīs no Alsungas novada, divus no Ventspils novada pašvaldības […]

Categories
par biedrību

Darbība 2011. gadā

Biedrības darbība 2011.gadā (PDF)

Categories
par biedrību

Darbība 2012. gadā

Biedrības darbība 2012.gadā (PDF) Suitu tradīciju skoliņa 2012

Categories
par biedrību

Darbība 2013. gadā

Biedrības darbība 2013.gadā (PDF) Suitu tradīciju skoliņa 2013, jostu aušanas apmācība, kokļu un stabuļu apmācība, Dziesmu un deju svētki

Categories
par biedrību

Darbība 2014. gadā

Biedrības darbība 2014.gadā (PDF) “Suit’ drāns” grāmata, Seto-suiti nometne, Suitu tradīciju skoliņa, Lebediks, jostu aušana Jūrkalnē, Burdona festivāls

Categories
par biedrību

Darbība 2015. gadā

Biedrības darbība 2015.gadā (PDF) Projekti 2015 Pasākumi 2015 Biedrībai „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” 2015.gads sācies veiksmīgi – ar labām ziņām par finansiālu atbalstu 10 000 Eur divu speciālistu piesaistei biedrībai. Tā kā biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, tad cilvēki, kas tajā darbojas, līdz šim ir strādājuši bez atlīdzības, sabiedriskā kārtā, ja vien kādā no projektiem […]