Categories
suitu vēsture

Kultūrvēsturiskā suitu novada karte

Seno suitu novadu šodien veido trīs pagasti: Alsunga, Gudenieki un Jūrkalne.  Agrākais Basu pagasts kopš padomju laikiem ir iekļauts Gudenieku pagastā. 

Šobrīd senais kultūrvēsturiskais suitu novads atrodas trīs administratīvajos novados – Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, Alsungas novadā un Ventspils novada Jūrkalnes pagastā.
Suitu novadā daudzām lietām ir savi īpatnēji nosaukumi, tas pats attiecināms uz pašu suitu ļaužu iedalījumu – dižie, maģie un krētainie suiti.

Kāpēc “maģo”? Tāpēc, ka suiti nesaka mazs, mazie, bet “maģie”, “maģiš”. Mazie suiti tāpēc, ka jau no seniem laikiem Jūrkalnē vairums iedzīvotāju bija zemnieki, kuriem piederēja sīksaimniecības, bija “maģi” zemnieki, atšķirībā no dižajiem suitiem – Alsungā. Alsungā bija bagāti saimnieki, kas no augšas raudzījās uz “lejniekiem”. “Krētainie” suiti bija Basos un Gudeniekos. “Krētainie” savu nosaukumu ieguvuši dēļ vareniem un skaistiem zirgiem, kuriem bijušas garas krēpes – krētes.