Categories
suitu vēsture

Dzimšana 1773 – 1779

Alšvangas dzimšanas reģistri 1773 – 1779
METRICA BAPTIZATORUM
Ecclesiae Alschwangensis

Maijs, 1773.gads

2.maijs, Bille, vecāki: Digaiņu Krists un Trīne, krustvecāki: Digaiņu Bille, Lipšņu Katte, Ulmu Inta, Kukšu Brencis, no Bassiem.
4.maijs, Miķķelis, vecāki: Pīkšu Jānis un Grieta, krustvecāki: Kunkuļu Miķķelis no Bassiem, Klungstu Ans, Dupatu Maria, Klūģu Grieta, no Alswanges.
4.maijs, Jēkobs, vecāki: Wamžu Mārtiņš un Madale, krustvecāki: Kalēju Jēkobs, Graja Jānis, Kriste Trīne, Ķebru Līze, no Leijam.
5.maijs, Jānis, vecāki: Mucinieka Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Ruņģu Jānis no Guddiniekiem, Meijstera Ans no Marren, Pinkas Katte no Adzam, Tiltgala Grieta no Marres, no Bassiem.
9.maijs, Grieta, vecāki: Teņu Jēkobs un Katte, krustvecāki: Čukstu Grieta, Skrīstu Trīne, Kulbutu Mattis, Truļļu Jānis, no Alswanges.
12.maijs, Anna, vecāki: Pīņu Miķķelis un Katte, krustvecāki: Andiņu Anna, Laugaļu Katte, Paunu Bērtulis, Padubju Jānis, no Alswanges.
12.maijs, Miķķelis, vecāki: Struiju Jānis un Grieta, krustvecāki: Runkuļu Miķķelis, Šmīdru Brencis, Vēžu Tije, Gaišumu Trīne, no Bassiem.
16.maijs, Ilze, vecāki: Kaibutu Mārtiņš un Katte, krustvecāki: Jaunarāju Ilze, Šmīdru Trīne, Dubena Brencis, Pujāta Jānis, no Graweriem
20.maijs, Pēteris, vecāki: Pūŗu Mačs un Anna, krustvecāki: Prūšu Pēteris no Dūres, Sterras Anša, Pūŗu Katte, Klūģu Līze no Alswanges.
20.maijs, Trīne, vecāki: Treides Jurris un Ilze, krustvecāki: Slūžes Trīne, Jaunarāju Ilze, Zariņu Ans, Kārklupes Jānis, no Dūres.
21.maijs, Ans, vecāki: Vecvagaru Krists un Grieta, krustvecāki: Lāču Ans, Truļļu Baba, no Leijam
23.maijs, Jēkobs, vecāki: Linkuļu Andrea un Baba, krustvecāki: Klungstu Jēkobs, Leiploču Anša, Steru Maria, Linkuļu Kērsta, no Alswanges.
23.maijs, Luša, vecāki: Poļu Jānis un Ortija, krustvecāki: Podiņu Luša, Truļļu Katte, Kukšu Jānis, Strautu Ērmanis, no Guddiniekiem.
30.maijs, Mārgieta, vecāki: Jannīšu Jānis un Anna, krustvecāki: Laugaļa Mārģieta no Baznickunga Ļaudim, Ūstupja Baba, Pidiltu Adams, Jannišu Brencis no Alswanges.

Jūnijs, 1773.gads

6.jūnijs, Adams, vecāki: Dabara Jānis un Baba, krustvecāki: Dekšņu Kristaps, Versarāja Krists, Veču Ilze, Saltwalka Anna, no Adzam.
6.jūnijs, Katte, vecāki: Bāliņu Ērmanis un Grieta, krustvecāki: Annužu Katte, Annužu Trīne, Kaņepvērpu Ans un Poļu Krists, no Guddiniekiem.
10.jūnijs, Andrea, vecāki: Gēles Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Linkuļu Andrea, Plaču Jānis, Skrīstu Anna, Menģu Kērsta no Alswanges.
13.jūnijs, Anna, vecāki: Katlapja Pawals un Maša, krustvecāki: Teņu Anna no Alswanges, Kaibas Made, Gaišumu Jēkobs, no Guddiniekiem.
14.jūnijs, Kārlis (Carolum) un Katte, vecāki: Ķiņķu Andrea un Geda, krustvecāki: Ķiņķu Čapa un Katte, Bāliņu Katte, Bāliņu Mārtiņš, no Alswanges.
21.jūnijs, Jānis, vecāki: Mužarāju Jēkobs un Līze, krustvecāki: Mužarāju Jānis no Alswanges.
27.jūnijs, Jannis, vecāki: Struiju Pawals un Made, krustvecāki: Renstu Jannis, Kaltinieku Adams, Mauricu Trīne, Digaiņu Ortija, no Bassiem.
29.jūnijs, Made, vecāki: Šurku Krists un Trīne, krustvecāki: Brunjaļa Made, Strencela Ilze, Dupatu Toms, Skrīstu Mattis, no Alswanges.

Jūlijs, 1773.gads

4.jūlijs, Brencis, vecāki: Šmīdru Indriķis un Ortija, krustvecāki: Bēres Brencis no Leijam, Antu Jānis, Šmīdru Katte, Kanderu Anna, no Graweriem.
4.jūlijs, Miķķelis, vecāki: Naraiša Brencis un Ilze, krustvecāki: Kunkuļu Miķa, Naraišu Brencis, Kunkuļu Katte, Naraišu Mārgieta, no Bassiem.
4.jūlijs, Anša, vecāki: Sniķeru Adams un Maria, krustvecāki: Leiploču Anša no Alswanges, Pīkšu Pēteris, Buntu Katte, Andiņu Grieta, no Graweriem.
4.jūlijs, Luša, vecāki: Pērkona Indriķis un Trīne, krustvecāki: Menģu Luša, Rivagaru Mārgieta, Rivagaru Jannis, Kulbutu Toms, no Alswanges.
11.jūlijs, Maria, vecāki: Viļumu Māris un Katrīne, krustvecāki: Lezeriņu Maria, Lipšņu Baba, Ķīšu Jānis, Sniķeru Anša, no Graweriem.
18.jūlijs, Katte, vecāki: Brūderu Toms un Ede, krustvecāki: Rīvnieku Katte, Kaiķu Līze, Lāču Ans, no Leijam.
18.jūlijs, Anna, vecāki: Naglu Adams un Trīne, krustvecāki: Naglas Anna, Buntu Trīne, Raušu Bērtulis, VecWagares Anša, no Graweriem.
25.jūlijs, Margrieta, vecāki: Kalnarāju Lūķis un Katte, krustvecāki: Skujas Margrieta, Skrīstu Anna, Rivagaru Pēteris un Annužu Šalma, no Alswanges.
25.jūlijs, Anna, vecāki: Zurkovsku Antons un Agate, krustvecāki: Zurkovska Anna, Teris Terēza, Jēkobs Zurkovskis, no Baseniekiem

Augusts, 1773.gads

1.augusts, Grieta, vecāki: Plāņu Andrea un Anna, krustvecāki: Čukstu Grieta no Alswanges, Vīles Dārtija, Laucinieku Gregeris, Dauģu Inta, no Sigwen
4.augusts, Līze, vecāki: Šķitušu Andrea un Trīne, Jākas Līze, Apes Grieta, Bambāļu Adams, Lāču Ans, no Leijam.
8.augusts, Krists, vecāki: Bambales Māriņš un Anna, krustvecāki: Apes Krists, Jākas Jannis, Rivnieka Katte, Lāču Līze, no Leijam.
8.augusts, Brencis, vecāki: Tēwiņa Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Tēviņu Brencis, Gaiļu Alts, Lēpju Ilze no Jamaiķiem, Ūdru Grieta, no Bassiem.
8.augusts, Līze, vecāki: Driguta Pawals un Katte, krustvecāki: Sniķeru Maria, Leiploču Anša, Kulpju Andrea no Graweriem.
8.augusts, Trīne, vecāki: Lipšņu Jēkobs un Čapa, krustvecāki: Buntu Trīne, Kannenieku Anna, Vecvagaru Anša, Lipšņu Andrea, no Graweriem.
8.augusts, Made, vecāki: Ruņģu Jānis un Trīne, krustvecāki: Jēres Made, Šmīdru Grieta, Bāliņu Ērmanis, Poļu Jānis, no Guddiniekiem.
10.augusts, Andrea, vecāki: Rudumu Inta un Ģēde, krustvecāki: Rivagaru Andrea, Annužu Jorens, Putkuļu Tālis, Rudumu Katrīne, no Alswanges.
10.augusts, Mattis, vecāki: Bruģātu Jānis un Maria, krustvecāki: Skrīstu Mattis, Pintes Iewa, Andiņu Grieta, no Alswanges.
15.augusts, Inta, vecāki: Slujes Ans un Made, krustvecāki: Dunduru Inta, Sviķu Adams, Bruģātu Made, Menģu Grieta, no Alswanges.
15.augusts, Margieta, vecāki: Pūŗu Andrea un Trīne, krustvecāki: Klūģu Margieta, Menģu Lūša, Ķiņķu Andrea, Dekšnieku Anša, no Alswanges.
29.augusts, Mārtiņš, vecāki: Kaltnieku Jēkobs un Madale, krustvecāki: Poļu Māriņs, Poļu Jānis, Strautu Līze, Būriņu Katrīne, vecāki no Bassiem.
29.augusts, Jākobs, vecāki: Kliņģu Andrea un Katte, krustvecāki: Žibju Jākobs, Kliņģu Jānis, Kulbutu Katrīne, Pūŗu Trīne, no Alswanges.
29.augusts, Reķķis, vecāki: Jākas Jēkobs un Baba, krustvecāki: Kriķu Reķķis, Ūsiņu Andrea, Groju Anna, Nikas Grieta, no Leijam.
29.augusts, Miķķelis, Katarīnas Zurkovskas ārlaulības bērns, krustvecāki: Mihails Zurkovski, Frideriks Kuzelinski, Agate Zurkovska, no Bassiem.
29.augusts, Maria, vecāki: Menģu Mačs un Grieta, krustvecāki: Dekšņieku Maria, Pūŗu Anna, Pļavsargu Jēkobs, Sterras Andrea, no Alswanges.

Septembris, 1773.gads

5.septembris, Jānis, vecāki: Bašu Andrea un Mārgieta, krustvecāki: Vilgāļu Jānis, Naraišu Orta, Kunkuļu Luša, Naraišu Ortija, no Balsiem.

5.septembrī, Grieta, vecāki: Buļļu Jurris un Made, krustvecāki: Veču Grieta, Muižarāju Līze, Striķu Iernests, Buntu Adams, no Guddiniekiem.

8.septembrī, Krists, vecāki: Kaņepvērpu Jurris un Madale, krustvecāki: Mauricu Krists no Bassiem, Veču Mačs, Leišu Līze, Žogarāju Čapa, no Guddiniekiem.
12.septembris, Jēkobs, vecāki: Vēršarāju Brencis un Mārgieta, krustvecāki: Čīmas Jēkobs, Adzu Pēteris, Tipšes Mārgieta, Billes Anna, no Adzam.
12.septembris, Pēteris, vecāki: Kanderu Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Veču Pēteris, Buļļu Jurris, Smīdru Ortija, Dubena Katte, no Guddiniekiem.
12.septembris, Anna, vecāki: Kunkuļu Anša un Trīne, krustvecāki: Renstu Anna, Kaltinieku Mačs, Naglas Katte, Mauricu Made, no Bassiem.
16.septembris, Andrea, vecāki: Naglas Toms un Katrīne, krustvecāki: Lipšņu Andrea, Vecvagaru Toms, Lezeriņu Grieta, Lipšņu Čapa, H.D. Helena Eleonora Majusin, no Graweriem.
22.septembris, Jānis, vecāki: Reiņu Mārtiņš un Luša, krustvecāki: Ķebru Jānis, Jēres Pēteris, Zariņu Maria, Bullīšnu Ede, no Guddiniekiem.
26.septembris, Toms, vecāki: Naglas Anša un Anna, krustvecāki: Dupatu Toms no Alswanges, Lezeriņu (Leisariņ) Andrea, Buntu Katte, Vecvagaru Maria, no Graweriem.
26.septembris, Adams, māte: Rīvnieku Maija, ārlaulībā dzimis, krustvecāki: Aisgraja Adams, Kaiķu Jannis, Rīvnieku Katte, no Leijam.
26.septembris, Anna, vecāki: Būcmaņu Miķķelis un Maria, krustvecāki: Pīkšu Anna no Graweriem, Spuļģu Trīne, Andiņu Adams, Kliņģu Pēteris, no Alswanges.
29.septembris, Anna, vecāki: Swelmju Andrea un Trīne, krustvecāki: Strēļu Anna, Zvirbuļu Līze, Strēļu Jannis, Bāliņu Adams, no Guddiniekiem.
29.septembris, Ortija, vecāki: Spuļģu Jannis un Anna, krustvecāki: Jākas Ortija no Leijam, Būcmaņu Annna, Steru Šalms, Skrīstu Mattis no Alswanges.

Oktobris, 1773.gads

3.oktobris, Baba, vecāki: Žibju Jēkobs un Edda, krustvecāki: Lipšņu Baba, Dubena Anna, Vecvagaru Anša, Naglas Adams, vecāki no Guddiniekiem.
10.oktobris, Brencis, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Made, krustvecāki: Pīšļu Brencis no Baznickunga Ļaudim, Zērpe Andrea, Čučes Grieta, Šmīderu Trīne no Adzam.
10.oktobris, Trīne, vecāki: Kukšu Jurris un Anna, krustvecāki: H.D. Katherina Kozlowska, Naglas Pēteris, Sīļu Maria, Sīļu Krists, no Graweriem.
13 oktobris, Kattrihn, vecāki: Andrea Pitkiewitz un Lavise de Territorio et aula Kurmahlen, krustvecāki: Vēveru Katrīne no Alswanges, H.D. Anna Maria Rozewska no Vilgāles, Christianus Puchert, Johannes Christophorus Gottner no Alswanges.
17.oktobris, Toms, vecāki: Pantu Ans un Katrīne, krustvecāki: Leišu Toms no Guddiniekiem, Teņu Adams, Padubju Bille, Sterras Baba, no Alswanges.
17.oktobris, Baba, vecāki: Pleču Jannis un Ortija, krustvecāki: Pleču Baba, Služes Līze, Andiņu Anša, Kiepju Adams no Sārnates, no Alswanges.
24.oktobris, Andrea, vecāki: Menģu Mārtiņš un Ilze, krustvecāki: Linkuļu Andrea, Kliņģu Pēteris, Andiņu Grieta, Būcmaņu Maria, no Alswanges.
24.oktobris, Baba, vecāki: Graje Dīriķis un Maria, krustvecāki: Dauģu Baba, Bēnes Katrīne, Truļļu Jēkobs, Jākas Sandars, no Leijam.
24.oktobris, Baba, vecāki: Bumbuļu Anša un Anna, krustvecāki: Traidu Baba, Bumbuļu Baba, Pidakšes Bērtulis, Kulpju Jēkobs no Dūres.
31.oktobris, Grieta, vecāki: Andiņu Ans un Mārgieta, krustvecāki: Kulpju Grieta, Kukšu Ede, Andiņu Adams, Slūžes Miķķelis, no Alswanges.
31.oktobris, Iewa, vecāki: Anduļu Brencis un Trīne, krustvecāki: Naglas Iewa, Zvirbuļu Līze, Digaiņu Mačs, Dūres Andrea, no Bassiem.

Novembris, 1773.gads

2.novembris, Ede, vecāki: Mārka Miķķelis un Trīne, krustvecāki: Dauģu Ede, Kublu Katrīne, Vecvagaru Ērmanis, Aisgraja Adams, no Leijam.
7.novembris, Anna, vecāki: Georgii Antonii Rozowski Textoris aula Felixbergensis un Veronica, krustvecāki: Anna Catharina Jürgensohnin Uxore Inspectoris silva Felixberge, Anna Elisabeth Schultzin, Christophorus Ledovicus Kemmerlingk Molendinatore Labraccensi, Fridericus Lebelle no Pievīkām.
7.novembris, Jannis, vecāki: Strīķu Pēteris un Grieta, krustvecāki: Būriņu Jannis, Ķeļķu Jorens, Kulbutu Anna, no Alswanges.
10.novembris, Jēkobs, vecāki: Dupatu Toms un Līze, krustvecāki: Strencela Jēkobs, Spuļģu Ans, Klungstu Grieta, Skrīstu Grieta, no Alswanges.
14.novembris, Toms, vecāki: Ruņģu Jēkobs un Iewa, krustvecāki: Diņņu Toms, Liendres Anša no ķestera ļaudīm, Kautiņu Katte, Swelmes Grieta no Guddiniekiem.
14.novembris, Katte, vecāki: Remesu Ērmanis un Baba, krustvecāki: Lipšņu Katte, Naglas Trīne, Naglas Toms, Kannenieku Inta, no Graweriem.
16.novembris, Andrea, māte: Kaibutu Katte, ārlaulības bērns, krustvecāki: Vēršlejas Andrea, Pinkas Jānis, Zērpe Anna, no Guddiniekiem.
17.novembris, Jānis, vecāki: Kalēju Jānis un Trīne, krustvecāki: Skrīstu Jānis, Asgrai Pēteris, Kublas Katrīne, Pinkas Ortija, no Lejniekiem
23.novembris, Mārtiņš, vecāki: Jākas Andrea un Babe, krustvecāki: Wamžu Mārtiņš, Graiju Brencis, Jākas Babe, Jākas Kērste, no Leijam.
28.novembris, Trīne, vecāki: Pūŗu Andrea un Katte, krustvecāki: Zērpe Trīne, Saltvalku Anna, Pūŗu Jēkobs, Vēršarāju Andrea, no Adzam.

Decembris, 1773.gads

5.decembris, Anlīze, vecāki: Mikkelis Melanchtovicz aditui Alschwangensis un Grieta, no Alswanges, krustvecāki: Gottlieb Haakin, Charlotte Blendinin, Dorothea Alberti, D. Constaritio Wittman Inspectore Silvae, Christiano Puchert, Joane Casimiro Neüman, no Alswanges.
12.decembris, Jurris, vecāki: Čāgaļu Pēteris un Iewa, krustvecāki: Pūteru Brencis, Pinnes Katte, Čāgaļu Jurris, Čāgaļu Trīne, no Reģiem.
15.decembris, Trīne, vecāki: Kaltinieku Andrea un Katrīne, krustvecāki: Mauricu Trīne, Strujas Made, Renstu Jānis, Mauricu Krists, no Bassiem.
15.decembris, Krists, vecāki: Rubekļu Andrea un Anna, krustvecāki: Žogarāju Krists, Bumbuļu Inte, Dāgaļu Kērste, no Dūres.
16.decembris, Grieta, vecāki: Laugaļu Ans un Magdalēna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Menģu Grieta no Alswanges, Pulpju Baba, Truļļu Ans, Vecvagaru Anna no Leijam.
19.decembris, Maria, vecāki: Struijes Ans un Tija, krustvecāki: Šmīdru Maria, Struiju Grieta, Kaltinieku Mačs, Kāšu Kalēja Brencis no Jamaiķiem, no Bassiem.
26.decembris, Mārtiņš, vecāki: Ķiņķu Jēkobs un Čapa, krustvecāki: Ruņģu Mārtiņš, Kalna Iernests no Jāteles, Kandeŗa Grieta, Bulkas Līze, vecāki no Alswanges, pārējie no Guddiniekiem.
31.decembris, Jozefīne (Josephum?), māte: Andiņu Grieta, ārlaulības bērns, krustvecāki: Andiņu Jānis, Andiņu Baba, no Alswanges.

Hoc Anno baptizati sunt in universum 142.

Janvāris, 1774.gads

2.janvāris, Jannis, vecāki: Ķebru Brencis un Anna, krustvecāki: Antu Jannis, Kanderu Iernests, Sniķeru Čapa, Strīķu Bille, no Guddiniekiem.
9.janvāris, Jēkobs, vecāki: Kārklupes Jannis un Trīne, krustvecāki: Strencela Jēkobs no Alswanges, Ūķu Pēteris no klostera ļaudīm, Zērpe Made no Adzam, Klikas Grieta no klostera ļaudīm, vecāki no Dūres.
9.janvāris, Līze, vecāki: Digaiņu Andrea un Bille, krustvecāki: Buntu Līze no Graweriem, Struijes Grieta, Digaiņu Krists, Smīdru Andrējs, no Bassiem.
16.janvāris, Bērtulis, vecāki: Billes Ans (?) un Anna, krustvecāki: Pidakšu Bērtulis, Billes Pēteris, Billes Katte, Dekšu Tija, no Adzam.
16.janvāris, Baba, vecāki: Grāveru vagars Andrea un Maria, krustvecāki: Salmarāju Baba, Kliņģu Katte, Deģu Ans, Dižkārtu Jānis no Baznickunga Ļaudim, no Graweriem.
18.janvāris, Pēteris, vecāki: Pilles Dauge Jānis un Trīne, krustvecāki: Dauges Pēteris, Laugaļu Jannis no Baznickunga Ļaudim, Pulpju Līze, Graij Made no Leijam.
23.janvāris, Jacobum, vecāki: Michaelis un Anna Zurkowski, krustvecāki: Jacobo Zurkowski, Stenslau Tenusis, Anna Maria Tworjanska, Catharina Zurkowska no Bassiem.
23.janvāris, Mārgieta, vecāki: Skrīstu Mattis un Trīne, krustvecāki: Meiru Mārgieta no Guddiniekiem, Spuļģu Anna, Pūŗu Jēkobs, Sviķu Pēteris no Alswanges.
30.janvāris, Jānis, vecāki: Salmarāju Jānis un Ilze, krustvecāki: Juteņu (?) Jānis no Ēdoles, Salmarāju Inta, Slūzes Anna, Kliņģu Katte, no Alswanges.
30.janvāris, Jannis, vecāki: Čučes Jurris un Iewa, krustvecāki: Prūšu Jannis no Dūrem, Pinkas Adams, Pinkas Katte, Dimas Katte no Adzam.
30.janvāris, Jēkobs, Mucinieka Mārtiņš un Trīne, krustvecāki: Kaltinieku Jēkobs, Mauricu Krists, Mauču Katte, Ūdru Līze no Bassiem.
30.janvāris, Jēkobs, vecāki: Remesu Andrea un Maria, krustvecāki: Veču Jēkobs, Buļļu Jurris, Veču Grieta, Vecvagaru Maria, no Guddiniekiem.
30.janvāris, Miķķelis, vecāki: Jēres Pēteris un Trīne, krustvecāki: Būcmaņu Miķķelis no Alswanges, Strēļu Jurris, Buntu Maria, Dubena Anna, no Guddiniekiem.
30.janvāris, Ortija, vecāki: Ratnieka Brencis un Līze, krustvecāki: Poļu Ortija, Bāliņu Grieta, Čīmas Andrea, Strautu Ērmanis, no Guddiniekiem.

Februāris, 1774.gads

2.februāris, Andrea, Vēršarāju Krists un Tija, krustvecāki: Jenkas Andrea no Guddiniekiem, Pīkšu Bērtulis, Bāliņu Ede, Pīkšes Baba no Adzam.
2.februāris, Adams, māte: Jaunarraja Katte, ārlaulības bērns, krustvecāki: Jaunarāju Adams, Strīķu Ortija, no Guddiniekiem.
6.februāris, Maria, vecāki: Klunkstu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Sterras Maria, Pulpes Jānis, Linkuļu Andrea, no Alswanges.
6.februāris, Jānis, vecāki: Čukstu Toms un Līze, krustvecāki: Anužu Jānis, Dreimaņu Andrea, Bulkas Grieta, Billes Baba, no Alswanges.
10.februāris, Anna, vecāki: Dūres vagars Kristaps un Trīne, krustvecāki: Leizariņa Anna, Pīnes Katte, Leizariņa Viļums, Pīkšu (?) Pēteris, no Dūres.
13.februāris, Jānis, vecāki: Kārklupu Šīmans un Sapia, krustvecāki: Struijas Jānis, Vēršarāju Krists, Bulkas Katte, Treidu Baba, no Adzam.
17.februāris, Bille, vecāki: Vēveres Mārtiņš un Iewa, krustvecāki: Mežarāju Bille, Čabes Maria, Kenkas Jānis, Vēveru Jānis, no Ēdoles.
19.februāris, Edde, vecāki: Dreimaņa Lūķis un Made, krustvecāki: Dreimaņu Ede, no Alswanges.
20.februāris, Grieta, vecāki: Muižarāju Adams un Katte, krustvecāki: Anna Catharina Kozlowska, Zariņu Anna, Buļļu Toms, Kautiņu Adams, no Guddiniekiem.
24.februāris, Adams, vecāki: Buntu Jannis un Trīne, krustvecāki: Leizariņa Adams, Driguļa Pawals, Naglas Anna, Kanninieka Anna, no Graweriem.
24.februāris, Miķķelis, vecāki: Naglas Krists un Iewa, krustvecāki: Struijes Miķķelis, Naglas Brencis, Naglas Čapa, Digaiņu Bille, no Bassiem.
24.februāris, Katte, vecāki: Poriņa (?) Jannis un Trīne, krustvecāki: Prūšu Katte no Dūrem, Zariņu Līze, Buntu Pēteris, Kanderu Iernests no Guddiniekiem, vecāki no Graweriem.
26.februāris, Jēkobs, vecāki: Teņņu Adams un Anna, krustvecāki: Teņņu Jēkobs, Deģģu Lauris, Truļļu Grieta, Padubju Bille, no Alswanges.

Marts, 1774.gads

1.marts, Bille, vecāki: Swelmes Jēkobs un Anna, krustvecāki: Strīķu Bille, Bulkas Grieta, Ruņģu Jānis, Strīķu Jēkobs, no Guddiniekiem.
3.marts, Jannis, vecāki: Buntu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Buntu Jannis, Lipšņu Jēkobs, Naglas Anna, Vecvagaru Maria, no Graweriem.
5.marts, Līze, vecāki: Pīšļu Andrea un Trine no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: H.V. Elisabeth Lukowiczin, Liezonu Ede, Kānes Jannis, Bāliņu Pēteris, no Alswanges.
5.marts, Jānis, vecāki: Būcmaņu Bērtulis un Maria, krustvecāki: Kliņģu Jānis, Kliņģu Andrea, Būcmaņu Maria, no Alswanges.
6.marts, Iernests, vecāki: Strēļu Jurris un Anna, krustvecāki: Kandeŗa Iernests, Veču Jēkobs, Ķebru Ede, Zariņu Grieta, no Guddiniekiem.
6.marts, Maria, vecāki: Kubles Jēkobs un Orša (Orscha), krustvecāki: Graju Maria, Kalēju Kērste, Kubles Mārks (Mahrks), Graju Brencis, no Leijam.
13.marts, Pēteris, vecāki: Čīmas Jānis un Madale, krustvecāki: Adzu Pēteris, Kunkuļu Jēkobs, Pinnes Katte no Baznickunga Ļaudim, Duses (?) Katte, no Guddiniekiem.
13.marts, Edde, vecāki: Cingarorum (?) Mattis un Made, krustvecāki: Strīķu Edde, Strīķu Babba, Dižkārtu Jannis no Alswanges.
20.marts, Ortija, vecāki: Pūŗu Ans un Grieta, krustvecāki: Pidakšu Ortija, Dūres Katte, Čučas Jurris, Pidakšu Bērtulis, no Adzam.
21.marts, Grieta, vecāki: Andiņu Krists un Margrieta, krustvecāki: Andiņu Margrieta, Slūžu (Sluschis) Miķķelis, no Alswanges.
22.marts, Andrea, vecāki: Dižgaļu Jurris Gēde (Gehde), krustvecāki: Čukstu Andrea, Lāču Toms, Dižgaļu Kērsta, Gēles (Gehle) Margrieta, no Alswanges.
24.marts, Līze, vecāki: Strencela Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Dupatu Līze, Klūgu Margrieta, Lāču Toms, Dupatu Mačs, no Alswanges.
24.marts, Anna, vecāki: Zariņu Pēteris un Trīne, krustvecāki: Pūŗu Anna, Podiņu Grieta, Kunkuļu Jēkobs, Strēļu Adams, no Guddiniekiem.
27.marts, Pēteris, vecāki: Steru Andrea un Anna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Prūšu Pēteris no Dūrem, Leiploču Anša, Pūŗu Anna, Pļavsarga Trīne no Alswanges.
27.marts, Anna, vecāki: Anužu Toms un Made, krustvecāki: Dupatu Anna, Ratnieku Līze, Muižarāju Jannis, Muižarāju Jēkobs, no Guddiniekiem.
27.marts, Ilze, vecāki: Naglas Jannis un Katte, krustvecāki: Lejas Tomu Ilze, Mauricu Trīne, Kunkuļu Anša, Kaltinieku Pawals, no Bassiem.
29.marts, Maria, vecāki: Pīšļu Brencis un Babba, krustvecāki: Prūšu Katte no Dūrem, Klūģu Līze no Alswanges, Menģu Mačs no Alswanges, Steru Anše no Baznickunga Ļaudim.

Aprīlis, 1774.gads

4.aprīlis, Grieta, vecāki: Anužu Jurris un Ortija, krustvecāki: Muižarāju Grieta, Anužu Katte, Muižarāju Jannis, Ratnieku Adams, no Guddiniekiem.
4.aprīlis, Andrea, vecāki: Katlapu Jannis un Līze, krustvecāki: Anša Andrea no Apriķiem, Strēļu Jannis, Strēļu Madde, Vēršarāju Edde, no Guddiniekiem.
4.aprīlis, Babba, vecāki: Sumatu Toms un Līze, krustvecāki: Remesu Babba no Graweriem, Andiņu Grieta, Slūzes Ans, Kulbutu Toms no Alswanges.
5.aprīlis, Trīne, vecāki: Jākas Jannis un Līze, krustvecāki: Šķītužu Trīne, Bambāļu Anna, Klungstu Jēkobs no Alswanges, Kalēju Jēkobs, no Leijam.
7.aprīlis, Andrea, vecāki: Kannenieku Jannis un Ilze, krustvecāki: Witkupu Andrea no Jamaiķiem, Buntu Mārtiņš, Suvena (?) Līze no Jamaiķiem, Lipšņu Čapa, no Graweriem.
12.aprīlis, Grieta, vecāki: Dubena Brencis un Katte, krustvecāki: Jankas Grieta no Guddiniekiem, Aniņa (?) Maria no Guddiniekiem, Žibu Jēkobs no Alswanges, Jankas Andrea no Guddiniekiem, bērns no Graweriem.
17.aprīlis, Anša, vecāki: Gulbju Jannis un Grieta, krustvecāki: Galiņu Anša no Pievīkām, Truļļu Ans, Kriķu Anna, Bēnes Katrīne, no Leijam.
20.aprīlis, Katrīne, vecāki: Leišu Toms un Margrieta, krustvecāki: Būriņu Katte no Alswanges, Naglas Trīne no Guddiniekiem, Pidiltu Adams no Alswanges, Allažu Jurris no Ēdoles, bērns no Guddiniekiem.
24.aprīlis, Jēkobs, vecāki: Menģu Jannis un Kērste, krustvecāki: Gēle Jēkobs, Pupkules Mačs, Ķiņķu Līze, Spuļģu Trīne, no Alswanges.
24.aprīlis, Brencis, vecāki: Jaunarraja Adams un Edde, krustvecāki: Buntu Brencis, Muižarāju Jannis, Ruņģu Trīne, Annužu Ortija, no Guddiniekiem.

Maijs, 1774.gads

8.maijs, Jannis, vecāki: Kunkuļu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Struijes Jannis, Vērtinieku Toms no Jamaiķiem, Kaltinieku Ilze, Naraišu Orte, no Bassiem.
15.maijs, Andrea, vecāki: Thoma Niedzvierkoy un Maria, krustvecāki: Stentes Andrea, Kupšes Jurgens, Strīķu Made, Īvandes Ortija, no Lielīvandes.
15.maijs, Toms, vecāki: Prūšu Pēteris un Katrīne, krustvecāki: Billes Toms, Mucinieku Jannis, Būcmaņu Anna, no Dūrem.
15.maijs, Indriķis, vecāki: Dubena Andrea un Mārgieta, krustvecāki: Jaunarāju Indriķis no Todaižiem, VecWagares Toms, Driguļu Grieta un Dubena Anna, no Graweriem.
15.maijs, Pēteris, vecāki: Sīļu Inta un Mārgieta, krustvecāki: Bruģātu Pēteris, Andiņu Pawals, Dižgāļu Kērste, Klungstu Anna, no Alswanges.
15.maijs, Katrīne, vecāki: Lipšņu Andrea un Babba, krustvecāki: Kulbutu Katrīne no Alswanges, Naglas Anna, Buntu Jannis, Leizariņa Jēkobs, no Graweriem.
19.maijs, Jannis, vecāki: Kaņepvērpju Asmus un Ilze, krustvecāki: Ķebru Jannis, Veču Jēkobs, Kalna Iernests no Jāteles, Zariņu Anna, Gāčes Edde, no Guddiniekiem.
22.maijs, Adams, vecāki: Jaunarāju Brencis un Katrīne, krustvecāki: Žibju Adams, Ruņģu Pawals, Veču Mārgieta, Zundu (Zundes) Maria, no Guddiniekiem.

Jūnijs, 1774.gads

2.jūnijs, Anna, vecāki: Jacob Zurkowski un Merentz, krustvecāki: Anna Zurkowska, Christina Urbanowitz, Antonie Zurkowski, Ludovice Monkiewicz Precentore Alschwange, no Alswanges.
5.jūnijs, Ilze, vecāki: Bāliņu Jannis un Madale no Blinteniem, krustvecāki: Kanninieku Ilze, Ratinieka Līze, Čīmas Andrea, Ruņģu Toms, no Guddiniekiem.
5.jūnijs, Grieta, vecāki: Muižarāju Jēkobs un Līze, krustvecāki: Zariņu Grieta, Remesu Made, Sprīstiķu Ans, Dekšnieku Jannis, no Guddiniekiem.
8.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Klungstu Miķķelis un Anna, krustvecāki: Kriķu Jēkobs, Ķebru Jānis, Jākas Babba, no Leijam.
8.jūnijs, Anna, vecāki: Kautiņu Adams un Katte, krustvecāki: Pīkšu Anna no Graweriem, Zariņu Čapa, Kautiņu Krists, Muižarāju Adams, no Guddiniekiem.
12.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Podiņu Kristaps un Grieta, krustvecāki: Kaltinieku Jēkobs no Bassiem, Podiņu Joseps, Strīķu Bille, Šmīdru Ortija, no Guddiniekiem.
12.jūnijs, Toms, vecāki: Būcmaņu Anša un Čapa, krustvecāki: Būcmaņu Toms, Dupatu Jannis, Ķestera Grieta, no Alswanges.
12.jūnijs, Grieta, vecāki: Vitču Inta un Ilze, krustvecāki: Dekšņu Grieta, Dabara Babba, Billes Alts (?), Dabara Krists no Adzam.160. 15.jūnijs, Grieta, vecāki: Truļļu Krists un Anna, krustvecāki: Truļļu Grieta, Padubju Bille, Teņņu Adams, Kielkes Andrea, no Alswanges.161. 19.jūnijs, Čapa, vecāki: Rubeka Gērts un Lūša no Dūrem, krustvecāki: Žogarāju Čapa no Guddiniekiem, Bumbuļu Ans no Dūrem.
22.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Slūžu Jānis un Līze, krustvecāki: Gēl (Gehl) Jēkobs, Menģu Jānis, Klungstu Iewa, Rivagaru Margerta, no Alswanges.
22.jūnijs, Madde, vecāki: Veču Mačs un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Hon. Anna Catharina Kozotowski, Naglas Lūša, Zwierbuļu Ans, Digaiņu Krists, no Bassiem.
26.jūnijs, Kristaps, vecāki: Vecvagaru Anša un Maria, krustvecāki: Kanninieku Kristaps, Remesu Andrea, Naglas Anna, Buntu Anna, no Graweriem.
26.jūnijs, Trīne, vecāki: Gaiļu Jannis un Līze no Bassiem, krustvecāki: Tipšu Trīne no Adzam, Gaiļu Katte no Bassiem, Kautiņu Adams, Čīmas Jēkobs, no Guddiniekiem.
26.jūnijs, Grieta, vecāki: Dauģu Kristaps un Babba, krustvecāki: Vecvagaru Grieta, Grāwju (Grawje) Maria, Bambāles Mārtiņš, Kriķu Ans, no Leijam.
27.jūnijs, Mārgieta, vecāki: Annužu Jānis un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Kautiņu Mārgieta no Guddiniekiem, Dabara Ilze no Adzam, Tipšu Bērtulis no Adzam, Martinus Zujawski ex Parochia.
29.jūnijs, Anna, vecāki: Bieranža Adams un Grieta, krustvecāki: Pīkšes Anna no Graweriem, Muižarraja Iewa, Ulmu Jurris, Bieranža Jurris, no Blinteniem.

Jūlijs, 1774.gads

3.jūlijs, Andrea, vecāki: Sniķeru Jannis un Maria, krustvecāki: Bērzinieka Andrea no Ķikuriem, Zērpe Madde, Pūŗu Jannis, Kārklupes Trīne, no Adzam.
3.jūlijs, Jēkobs, vecāki: Kriķu Reķķis un Ortija, krustvecāki: Ērmaņu Jēkobs, Grāwju Jānis, Gulbju Ilze, Jākas Babba, no Leijam.
3.jūlijs, Katrīne, vecāki: Dekšņu Pēteris un Tija, krustvecāki: Dekšņu Katte, Vēršarāju Tija, Dabara Jānis, Billes Jānis, no Adzam.
3.jūlijs, Edde, vecāki: Dauģu Lūla (Luhla) un Ortija, krustvecāki: Kriķu Edde, Ķebru Trīne, Wamžu Mārtiņš, no Leijam.
3.jūlijs, Ortija, vecāki: Poļu Krists un Anna, krustvecāki: Poļu Ortija, Ratinieka Anna, Muižarraja Jannis, Bāliņu Brencis, no Blinteniem.
10.jūlijs, Andrea, vecāki: Dūres Pēteris un Trīne, krustvecāki: Jenkas Andrea no Guddiniekiem, Buntu Mārtiņš, Buntu Trīne, Kārklupes Tija, no Graweriem.
10.jūlijs, Indriķis, vecāki: Driguļu Pawals (Pawal) un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Šmīdru Indriķis no Graweriem, Kautiņu Krists, Kautiņu Katte, Aniņa Bille, no Guddiniekiem.
10.jūlijs, Grieta, vecāki: Kulpju Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Kulpju Grieta, Pīkšes Anna, Sniķera Jannis, Leizariņa Jēkobs, no Graweriem.
17.jūlijs, Pēteris, vecāki: Kunkuļu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Kunkuļu Pēteris, Bēraša (Behrascha) (?) Lūķis, Žogarraja Čapa, Podeja (Pohdeja)(?) Grieta, no Guddiniekiem.
24.jūlijs, Līze, vecāki: Laugaļa Jannis un Anna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pulpju Līze, Jannišu Anna, Pulpju Jannis, Truļļu Babba, no Leijam.
24.jūlijs, Gottlieb, vecāki: Jurrasch Sudmalla vīru un Trone (Trohne), krustvecāki: H.V. Gottlieb Schultzin, H.V. Coruordia Frickin, Martinus Zujawski, Murinieka Jannis, no Alswanges.

Augusts, 1774.gads

2.augusts, Līze, vecāki: Klūģu Jannis un Kērste, krustvecāki: Klūģu Līze, Truļļu Jannis, no Alswanges.
7.augusts, Mārtiņš, vecāki: Sniķera Bērtulis un Mārgieta, krustvecāki: Buntu Mārtiņš, Kukšes Ans, Lipšņu Čapa, Kanninieka Kērste, no Graweriem.
7.augusts, Adams, vecāki: Jēres Mačs un Madde, krustvecāki: Mauricu Adams, Mucinieku Jannis, Mauricu Madde, Naraišu Ortija, vecāki no Guddiniekiem, krustvecāki no Bassiem.
10.augusts, Katte, vecāki: Zwierbulu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Pūŗu Katte no Adzam, Zwierbuļu Orte, Kunkuļu Trīne, Naglas Jānis, Teggu Brencis, no Bassiem.
14.augusts, Jānis, vecāki: Illes Kristaps un Līze, krustvecāki: Kandre Jānis, Kandre Pēteris, Kandre Orte no Graweriem, Kunkuļu Trīne no Bassiem.
15.augusts, Maria, vecāki: Pleču Dāwids un Orte, krustvecāki: Deģu Maria, Pleču Katte, Kre(?)tu Reķķis, Ķebru Jēkabs, no Alswanges.
15.augusts, Mārgieta, vecāki: Dreimaņu Jānis un Anna, krustvecāki: Skubju Margrieta, Dreimaņu Trīne, Šķītužu Andrea no Alswanges.
21.augusts, Līze, vecāki: Ruņģu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Anna Catharina Kozolowska, Bulku Līze, Swelmju Jēkabs, Zariņu Jurris, no Guddiniekiem.
21.augusts, Trīne, vecāki: Čīmu Jēkabs un Ilze no Guddiniekiem, krustvecāki: Tipšu Trīne, Pūŗu Madde, Tipšu Bērtulis, no Adzam.
21.augusts, Ilze, vecāki: Raušu Bērtulis un Orte no Guddiniekiem, krustvecāki: Mauču Ilze no Marren, Buntu Trīne, Buntu Mārtiņš, Vecvagaru Ans, no Graweriem.
24.augusts, Līze, vecāki: Būriņu Bērtulis un Katrīne, krustvecāki: Klūģu Līze, Menģu Grieta, Būriņu Jēkabs, Zariņu Anše, no Alswanges.
29.augusts, Jēkabs, vecāki: Pīšļu Jānis un Grieta no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pūŗu Jēkabs, Kunkuļu Miķķelis, Klungstu Grieta, Truļļu Grieta, no Alswanges.
29.augusts, Jānis, vecāki: Sniķeru Jānis un Maria, krustvecāki: Menģu Jānis no Alswanges, Lipšņu Andrea, Ķīšu Anna, Leizariņu Maria no Graweriem.
29.augusts, Katrīne, vecāki: Digaiņu Krists un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Būcmaņu Katrīne no Alswanges, Vecvagaru Maria no Graweriem, Dekšņu Ans, Dagaļu Brencis no Alswanges.

Septembris, 1774.gads

6.septembris, Grieta, vecāki: Bāliņu Pēteris un Edda, krustvecāki: Rattinieku Grieta no Guddiniekiem, Ķiņķu Līze, Kalnarraja Pēteris, Ķiņķu Jēkobs no Alswanges.
11.septembris, Čappe (Sappia)(?), vecāki: Treidu Inta un Babba, krustvecāki: Kārklupes Čappe (Sappia), Bumbuļu Iewa, Dabara Jānis, Kārklupes Anša, no Dūrem.
14.septembris, Jēkabs, vecāki: Sumatu Jānis un Maria, krustvecāki: Pļavsarga Jēkabs, Brujatta Pēteris, Buntu Katte, Pūŗu Anna, no Alswanges.
18.septembris, Miķķelis, vecāki: Buļļu Toms un Edde, krustvecāki: Slūžes Miķķelis no Alswanges, Buntu Brencis, Leišu Mārgieta, Dubena Trīne, no Guddiniekiem.
18.septembris, Inta, vecāki: Saltwalka Ans un Anna no Adzam, krustvecāki: Pūŗu Inta, Zērpe Andrea, Ruņģu Iewa no Adzam, Podiņu Adams, Podiņu Grieta, no Guddiniekiem.
18.septembris, Grieta, vecāki: Reiņa Asmus un Trīne, krustvecāki: Veču Grieta, Strēļu Anna, Ruņģu Pawals (Pawal), Zariņu Andrea, no Guddiniekiem.
18.septembris, Iewa, vecāki: Raušu Jurris un Kērsta, krustvecāki: Muižarāju Iewa, Reiņu Čapa, Jēres Anša, Raušu Antons, no Guddiniekiem.
21.septembris, Jēkabs, vecāki: Renstu Jānis un Anna, krustvecāki: Renstu Jēkabs, Tēviņu Brencis, Mauricu Trīne, Renstu Grieta, no Bassiem.
22.septembris, Līze, vecāki: Pidiltu Adams un Mārgieta, krustvecāki: Klūģu Līze, Kānes Edde, Būcmaņu Bērtulis, Dabbara Jānis, no Alswanges.
22.septembris, Jānis, vecāki: Witšu (Witschu)(?) Jēkabs un Līze, krustvecāki: Īpaša Jānis no Apriķiem, Pūŗu Mārtiņš, Pūŗu Katte, Jenkas Katte, no Adzam.
25.septembris, Jannis, vecāki: Lāču Toms un Mārgieta, krustvecāki: Lāču Jannis, Strencela Jēkobs, Spuļģu Maria, Dižgaļa Kērste, no Alswanges.
25.septembris, Bille, vecāki: Dundura Inta un Mārgieta, krustvecāki: Digaiņu Bille no Bassiem, Slūžes Madde, Klungstu Ans, Dekšnieku Anša, no Alswanges.
25.septembris, Anna, vecāki: Kārklupu Anša un Maria no Dūrem, krustvecāki: Bruģātu Anna, Kulbutu Grieta no Alswanges, Gaišumu Pēteris, Kārklupes Sīmanis no Dūrem.
29.septembris, Miķķelis, vecāki: Zariņu Adams un Maria, krustvecāki: Muižarraja Jēkobs, Muižarraja Adams, Kaiķe Maria, Strēļu Anna, no Guddiniekiem.

Oktobris, 1774.gads

2.oktobris, Brencis, vecāki: Kukšes Bērtulis un Ortija, krustvecāki: Dabara Brencis, Teņņu Adams, Truļļu Grieta, Pantu Katrīne, no Alswanges.
2.oktobris, Mārgieta, vecāki: Kulpju Jēkobs un Tija, krustvecāki: Kulpju Mārgieta, Buntu Trīne, Sniķera Jannis, Buntu Mārtiņš, no Graweriem.
2.oktobris, Grieta, vecāki: Jaunarāju Jēkabs un Kērste, krustvecāki: Leišu Grieta no Blinteniem, Andules Trīne no Bassiem, Leišu Toms, Leišu Pēteris, no Blinteniem.
2.oktobris, Anna, vecāki: Kaltinieka Pawals un Iewa no Basiem, krustvecāki: Swelmes Anna no Guddiniekiem, Naglas Katte no Bassiem, Šmīdru Brencis no Bassiem, Kalēja Jānis no Jāteles.
4.oktobris, Jēkobs, vecāki: Naraišu Adams un Grieta, krustvecāki: Zwierbuļu Jēkabs, Michael Urbanowicz, Kunkuļu Trīne, no Bassiem.
9.oktobris, Trīne, vecāki: Klūģu Andrea un Mārgieta, krustvecāki: Spuļģu Trīne, Pantu Grieta, Menģu Mačs, Būriņu Jēkobs, no Alswanges.
16.oktobris, Trīne, vecāki: Sniķera Kristaps un Grieta, krustvecāki: Truļļu Trīne no Alswanges, Zariņa Edde, Pīkšes Inta, Kaibutu Jannis, no Graweriem.
16.oktobris, Grieta, vecāki: Kulbutu Indriķis un Trīne, krustvecāki: Dekšnieku Grieta, Kānes Edde, Kulbutu Toms, Klungsta Jannis, no Alswanges.
28.oktobris, Reķķis, vecāki: Ķebru Jānis un Edde no Guddiniekiem, krustvecāki: Kriķu Reķķis, Gulbju Jannis, Kriķķu Edde, Ķebru Anna, no Leijam.
30.oktobris, Ans, vecāki: Sniķera Adams un Maria no Graweriem, krustvecāki: Andiņu Ans, Leiploču Ans, Pūŗu Anna, Driguļu Trīne, no Alswanges.
30.oktobris, Mārtiņš, vecāki: Dreimaņu Anša un Edde, krustvecāki: Šķītužu Mārtiņš, Anužu Salms, Dupate Līze, Deģģu Maria, no Alswanges.
30.oktobris, Anna, vecāki: Kukšes Jannis un Edde, krustvecāki: Pīkšes Anna no Graweriem, Truļļu Trīne, Būcmaņu Miķķelis, Slūžes Ans no Alswanges.

Novembris, 1774.gads

2.novembris, Madde, vecāki: Riwagares Andrejs un Līze, krustvecāki: Brujatta Madde, Kunduŗa Katte, Kulbutu Brencis, Strencela Sīmon, no Alswanges.
9.novembris, Jānis, vecāki: Pidakšu Andrejs un Grieta, krustvecāki: Kaiķu Jānis no Leijam, Veršera Adams no Adzam, Odora (Ohdora) Grieta no Bassiem, Kaubuļa Katrīne no Graweriem.
11.novembris, Līze, māte: Melša Gēda, krustvecāki: Elisabeth Blendini Fabriuxor no Alswanges, Graje Maria, Dārdedžu Klāws, no Leijam.
11.novembris, Katte, māte: Linkuļu Kērsta, krustvecāki: Bāliņu Katte, Bāliņu Katrīne, Bāliņu Pēteris, no Alswanges.
20.novembris, Anna, vecāki: Ruņģu Jānis un Grieta, krustvecāki: Ruņģu Anna, Bulkas Grieta, Naglas Iernests, Zariņa Jurris, no Guddiniekiem.
20.novembris, Toms, vecāki: Skrīstu Adams un Ortija, krustvecāki: Dupata Toms, Pūŗu Tāle, no Alswanges.
21.novembris, Kērste, vecāki: Kaiķa Jānis un Līze, krustvecāki: Jākas Kērste, Kubuļu Jānis, no Leijam.
22.novembris, Katte, vecāki: Kunduru Jēkabs un Margeta, krustvecāki: Sumatu Katte, Teņņu (?) Anna, Teņu Laurinjtš (Laurintšch), Leiploču Mattis, no Alswanges.
24.novembris, Viļums, vecāki: Leizariņu Kristaps un Anna, krustvecāki: Leizariņu Viļums, Leizariņu Grieta, no Guddiniekiem.
27.novembris, Trīne, vecāki: Spuļģu Pēteris un Līze, krustvecāki: Kārklupes Trīne no Dūrem, Būcmaņu Maria, Andiņu Adams, Kalnarraja Inta, no Alswanges.
27.novembris, Bille, vecāki: Naglas Pēteris un Trīne, krustvecāki: Digaiņa Bille, Naglas Anna, Mucinieka Jēkabs, Naraiša Brencis, no Bassiem.
27.novembris, Mārtiņš, vecāki: Pinnes Miķķelis un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Tēwiņa Mārtiņš no Bassiem, Padubja Jānis, Georgius Szuszuk Hungarus, Laugaļa Katte no Baznickunga Ļaudim, Dūres Čapa no Graweriem.
30.novembris, Trīne, vecāki: Apes Ērmanis un Anna, krustvecāki: Mārka Trīne, Kubles Katrīne, Aizgrāva Pēteris, Bēņes Jannis, no Leijam.

Decembris, 1774.gads

6.decembris, Jorens, vecāki: Kaikes Jānis un Māre no Leijam, krustvecāki: Ķeļķu Jorens no Alswanges, Vamža Mārtiņš no Leijam, Kubeles Trīne no Leijam, Putkuļu Tāle no Alswanges.
18.decembris, Luša, vecāki: Ratinieka Adams un Anna, krustvecāki: Rubekļu Luša no Dūrem, Ulmu Grieta, Kaņepvērpu Ans, Anužu Jurris, no Guddiniekiem.
20.decembris, Anna, vecāki: Bigas Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Zwierbuļu Anna, Naraišu Ilze, Mucinieku Jannis, Zariņa Jurris, no Bassiem.
21.decembris, Katte, vecāki: Dabara Jānis un Babba, krustvecāki: Pūŗu Katte, Pīkšes Babbe, Wēršarāja Krists, Dekšņu Pēteris, no Adzam.
21.decembris, Toms, vecāki: Rudumu Inte un Gēde, krustvecāki: Kunduru Kristaps un Maria, no Alswanges.
26.decembris, Trīne, vecāki: Skrīstu Indriķis un Anna, krustvecāki: Skrīstu Līze, Skrīstu Maria, Skrīstu Adams, Juraš (Jurasch) Sudmalu vīrs, no Alswanges.
26.decembris, Inta, vecāki: Ķebru Mārtiņš un Luša, krustvecāki: Dunduru Inta no Alswanges, Jēres Pēteris, Ķebru Edde, Buļļu Edde, no Guddiniekiem.
26.decembris, Katte, vecāki: Tipšes Bērtulis un Ortija, krustvecāki: Rivnieka Katte no Leijam, Zērpe Madde, Kārklupes Trīne, Čīmas Jēkobs no Guddiniekiem, Kārklupes Jānis no Dūrem, vecāki no Adzam.
26.decembris, Maria, vecāki: Veču Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Remesa Maria no Graweriem, Zundes Maria, Zariņa Adams, Veču Pēteris, no Guddiniekiem.
26.decembris, Tāle, vecāki: Pūŗu Jokobs un Grieta, krustvecāki: Pūŗu Tāle, Pūŗu Indriķis, no Alswanges.
28.decembris, Katte, vecāki: Andiņu Pāvils un Bille, krustvecāki: Kautiņu Katte, Strīķu Anna, Andiņu Andres, Andiņu Mārgieta, no Alswanges.

Hoc Anno baptizati 156 in universum.

Janvāris, 1775.gads

1.janvāris, Grieta, vecāki: Anniņu Adams un Marence, krustvecāki: Anniņu Grieta, Zariņa Maria, Dižkārtes Jannis no Baznickunga Ļaudim, Buļļu Jurris, no Guddiniekiem.
8.janvāris, Catharina Scharlota, vecāki: Andrea Iwanowicz un Anna Catharina Tabernaton no Ābeļkroga (Abelkrug), Ēdoles apgabalā, krustvecāki: H.D. Catharina Scharlota Puchertin Conjux Molendinatoris Alschwangensis, H.V. Julianna Lukowiczin ex Parochiali domo, H.D. Christianus Puchert, Fridericus Cofiminus Springk ex Mangen.
8.janvāris, Pēteris, vecāki: Kriķu Ans un Trīne, krustvecāki: Aisgrāve Pēteris, Kubles Ans, Jākas Babba, Vamše Ilze, no Leijam.
8.janvāris, Trīne, vecāki: Billes Toms un Katte, krustvecāki: Kārklupes Trīne no Dūrem, Billes Anna, Čīmas Mārtiņš, Wēršarāja Krists, no Adzam.
8.janvāris, Līze, vecāki: Zariņa Ans un Anna, krustvecāki: Muižarraja Līze, Kaņepvērpa Ilze, Buļļu Toms, Kautiņu Adams, no Guddiniekiem.
10.janvāris, Atte, vecāki: Remesu Ulriks un Maria, krustvecāki: Rinšu Atte, Brūwera Ans, Anna Apūzes modere, Remesu Katte, no Apūzēm.
11.janvāris, Pēteris, vecāki: Būriņu Lūķis un Madde, krustvecāki: Putkuļu Pēteris, Būriņu Katrīne, no Alswanges.
15.janvāris, Miķķelis, vecāki: Janni Stephonowicz un Līze, krustvecāki: Miķķelis Stephanowicz, Anna Ruddis, Cingan (čigāni?).
17.janvāris, Trīne, vecāki: Sprīstiķu Jānis un Līze, krustvecāki: Dunduru Marget no Alswanges.
21.janvāris, Grieta, vecāki: Svelmu Jēkabs un Maria, krustvecāki: Ruņģu Grieta, Pulkes Babba, no Guddiniekiem.
22.janvāris, Miķķelis, vecāki: Ruņģu Jannis un Grieta, krustvecāki: Struijes Miķķelis no Bassiem, Muižarraja Adams, Šmīdre Ortija, Naglas Čapa, no Guddiniekiem.
22.janvāris, Adams, vecāki: Jaunarraja Anša un Anna, krustvecāki: Mauricu Adams, Zwierbuļu Jēkobs, Jaunarraja Grieta, Jaunarraja Anna, no Bassiem.
22.janvāris, Mārgieta, vecāki: Sterras Jānis un Maria, krustvecāki: Riwagares Mārgieta, Šķītužu Trīne, Klungstu Jēkobs, Būcmaņu Anša, no Alswanges.
22.janvāris, Carolum Antonium Benedictum, vecāki: H. Constantini Benedicti Wittmann, Inspectoris Silva Alschwange un H. Catharina Kniephoffin no Ozolmuižas, krustvecāki: H. Christianus Puchert filius Molendinatoris Alschwange, H. Bernhardus Wilhelmus Haack filius Scriba Arcensis, H.V. Gottlieb Schultzin Privigna Scriba Arcensis, H.V. Anna Christina Beckerin no Ozolmuižas, H.D. Anna Catharina Jürgensohn no Leijam.
22.janvāris, Brencis, vecāki: Kalēja Jānis un Trīne, krustvecāki: Bēnes Brencis, Jaunarraja Krists, Mārkas Trīne, Kubles Katrīne, no Leijam.
25.janvāris, Toms, vecāki: Kliņķu Andrejs un Katte, krustvecāki: Kliņķu Toms, Būcmaņu Mathes, Būcmaņu Grieta, Būcmaņu Madde, no Alswanges.
29.janvārīs, Pēteris, vecāki: Kalnarraja Indriķis un Trīne, krustvecāki: Salmarāja Pēteris, Anuža Jorens, Dižkartes Līze, Ustupju Babba, no Alswanges.
29.janvāris, Jurris, vecāki: Kauliņu Bērtmeis un Ilze, krustvecāki: Ruņģu Jurris, Bumbuļu Anša, Kārklupes Čapa, Kārklupes Maria, no Dūrem.
29.janvāris, Anna, vecāki: Jākas Jānis un Ortija, krustvecāki: Pūŗu Anna no Alswanges, Bēnes Katrīne, Dauģu Jurris, Jākas Adams, no Leijam.

Februāris, 1775.gads

5.februāris, Margēt, vecāki: Buntu Pēteris un Katte, krustvecāki: Kanderu Margēt no Jaunas muižas, Strīķu Orte, Strēļu Jurris, no Guddiniekiem.
5.februāris, Jannis, vecāki: Klungsta Ans un Grieta no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Strencela Jannis, Brujatta Pēteris, Pīšļu Babba, Wagares Līze, no Alswanges. 265. 5.februāris, Jānis, vecāki: Dimmas Adams un Katte no Adzam, krustvecāki: Bulkas Jānis, Kunkuļu Jēkobs, Billes Anna, Jaunarraja Kērste, no Guddiniekiem.
5.februāris, Jēkobs, vecāki: Pīkšu Toms un Ilze, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs no Alswanges, Tipšu Pēteris, Dekšņu Babba, Čīmas Ilze, no Adzam.
5.februāris, Babba, vecāki: Nikas Jannis un Bille, krustvecāki: Usiņu Babba, Kriķu (Krike) Trīne, Rivenieku Anša, Jākas Jānis, no Leijam.
6.februāris, Andrejs, māte: Āpu Katrīne, krustvecāki: Waggara Andrejs, Dauku Jurris, Kriķu Orte, no Leijam.
8.februāris, Anna, vecāki: Jēres Pēteris un Trīne, krustvecāki: Strīķu Anna, Zariņu Maria, Veču Jēkabs, Strīķu Jānis, no Guddiniekiem.
12.februāris, Krists, vecāki: Klungsta Miķķelis un Anna, krustvecāki: Andiņu Krists, Linkuļu Andres, Būcmaņu Katte, Sterras Maria, no Alswanges.
12.februāris, Brencis, vecāki: Anduļu Jannis un Mārgieta, krustvecāki: Naraišu Brencis, Naraišu Inta, Kunkuļu Katte, Kunkuļu Ilze, no Bassiem.
14.februāris, Līze, vecāki: Kunsturu (?) Pāvils un Trīne, krustvecāki: Katlapu Līze, Katlapu Anše, no Guddiniekiem.
15.februāris, Toms, vecāki: Šķiļu Mārtiņš un Kērsta, krustvecāki: Padubju Jēkabs, Sterras Anše, Riwagares Margieta, Strīkas Līze, no Alswanges.
15.februāris, Anše, vecāki: Pīkšes Inta un Līze, krustvecāki: Zariņu Anše, Snīķera Kristaps, Zariņa Līze, Kulpju Margieta, no Graweriem.
15.februāris, Līze, vecāki: Buļļu Jurris un Madde, krustvecāki: Muižarraja Līze, Kandeŗa Trīne, Zariņa Adams, Buntu Adams, no Guddiniekiem.
19.februāris, Andres, vecāki: Dekšnieka Anša un Līze, krustvecāki: Menģu Andres, Dunduru Inta, Sterras Anna, Pantu Grieta, no Alswanges.
19.februāris, Trīne, vecāki: Strencela Jēkabs un Ilze, krustvecāki: Kārklupes Trīne no Dūrem, Klūģu Mārgieta, Lāču Toms, Dupata Mačs, no Alswanges.
19.februāris, Jēkabs, vecāki: Pešku Pēteris un Katrīne, krustvecāki: Katlapu Jēkabs, Brunku (?) Jēkabs, Reidžu (?) Grieta, Rāpu Orte, visi luterāņi no Sārnates.
20.februāris, Anna, māte: Ruņģu Grieta, krustvecāki: Ruņģu Anna, Ruņģu Edvarts, no Guddiniekiem.
22.februāris, Adams, vecāki: Teņņu Jēkabs un Katte, krustvecāki: Sviķu Adams, Kulpju Mattis, Lipšņu Babba, Spuļģu (?) Trīne, no Alswanges.
22.februāris, Jēkabs, vecāki: Kanderu Pēteris un Kērste, krustvecāki: Jaunarraja Jēkabs, Kanderu Jānis, … Ilze, no Graweriem.
22.februāris, Līze, vecāki: Šķitužu Pēteris un Māre, krustvecāki: RīWagares Līze, Būcmaņu Grieta, Dreimaņu Jānis, Kunderu Jēkabs, no Alswanges.
26.februāris, Pawals, vecāki: Kalna Ķebru Indriķis un Trīne, krustvecāki: Strīķu Pawals, Čīmas Jēkobs, Kaltinieka Anna, Kaltinieka Katrīne, no Guddiniekiem.
26.februāris, Adams, vecāki: Podiņu Miķķelis un Luša, krustvecāki: Truļļu Adams no Alswanges, Poļu Jannis, Poļu Anna, no Guddiniekiem.
26.februāris, Maria, vecāki: Diškartes Jannis un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Kliņģu Maria, Andiņu Grieta, Klungsta Jēkobs, Brujatta Pēteris, no Alswanges.
28.februāris, Pēteris, vecāki: Dubbiņu Krists un Anna no Graweriem, Kunkuļu Pēteris, Zariņu Adams, Kunkuļu Grieta, Zariņu Čapa, no Guddiniekiem.

Marts, 1775.gads

5.marts, Anša, vecāki: Strēļu Andres un Madde no Guddiniekiem, krustvecāki: Dubena Anša, Dubena Andres, Dubena Mārgieta no Graweriem.
5.marts, Marra, vecāki: Naglas Anša un Anna, krustvecāki: Vecwagares Marra, Buntu Katte, Remesu Andres, no Graweriem.
7.marts, Adams, vecāki: Lāču Anša un Līze, krustvecāki: Bambaļa Adams, Kulbutu Ans, Bambaļu Anna, Kalēja Trīne, no Leijam.
9.marts, Anna, vecāki: Aizgraju Pēteris un Grieta, krustvecāki: VecWagares Anna, Kalēja Trīne, Jaunarraja Brencis, Bēņu Anše, no Leijam.
9.marts, Mārgieta, vecāki: Kanderu Iernests un Grieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Klūģu Mārgieta, Būcmaņu Grieta, Sterras Andrejs, Būcmaņu Anše, no Alswanges.
12.marts, Miķķelis, vecāki: Mauricu Krists un Maria, krustvecāki: Podiņu Miķķelis no Guddiniekiem, Naglas Brencis, Kaltinieka Anna, Mauricu Madde, no Bassiem.
14.marts, Maria, vecāki: Zērpe Krists un Anna, krustvecāki: Sniķeru Maria no Graweriem, Pūŗu Katte, Pūŗu Jēkabs, Spuļģu Pēteris, no Adzam.
16.marts, Trīne, vecāki: Buntu Brencis un Maria, Dubenu Trīne no Graweriem, Swelmes Pēteris, Strīķu Jēkabs, no Guddiniekiem.
19.marts, Kērste, vecāki: Sterras Ans un Anna no Alswanges, krustvecāki: Jākas Kērste, Kriķu Babba, Dauģu Ans, no Leijam.
26.marts, Adams, vecāki: Treidu Jurris un Trīne, krustvecāki: Žibju Adams no Jaunas Muižas, Kārklapu Jānis, Kārklapu Čape, no Dūrem.
26.marts, Anna, vecāki: Mucinieka Jānis un Katrīne, krustvecāki: Swelmju Anna no Guddiniekiem, Mauricu Trīne, Kaltinieka Brencis, Kunkuļu Anše, no Bassiem.
26.marts, Pāwels un Madde, vecāki: Kunsturu Pāwels no Alswanges un Katlapu Katte no Blinteniem, krustvecāki: Katlapu Madde no Blinteniem, Teņņu Brencis no Alswanges.

Aprīlis, 1775.gads

2.aprīlis, Jānis, vecāki: Kaņepvērpu Ans un Grieta, krustvecāki: Gāčes Jānis, Gāčes Anša, Gāčes Edde, no Guddiniekiem.
4.aprīlis, Mačs, vecāki: Naglas Krists un Iewa, krustvecāki: Kaltinieka Mačs, Struijes Miķķelis, Mauricu Madde, Digaiņa Bille, no Bassiem.
5.aprīlis, Salms, vecāki: Dreimaņu Andrejs un Katte, krustvecāki: Sterras Salms, Dreimaņu Gēde no Alswanges.
6.aprīlis, Adams, vecāki: Šmīdu Brencis un Māre, krustvecāki: Strūju Adams, Kaltinieka Pēteris, Strūju Grieta, Kaltinieka Ilze, no Bassiem.
9.aprīlis, Jannis, vecāki: Linkuļu Andres un Babba, Jakas Jannis no Leijam, Klungsta Jēkobs, Linkuļu Kērste, Sterras Maria, no Alswanges.
9.aprīlis, Anna, vecāki: Dagala Brencis un Iewa no Leijam, krustvecāki: Sterras Anna, Skrīstu Maria, Stiernas Toms, Skrīstu Mattis, no Alswanges.
13.aprīlis, Ilze, vecāki: Bāliņa Krists un Katrīne, krustvecāki: Riwagares Ilze, Klūģu Līze, Kalnarraja Andres, Ķiņķu Jēkobs, no Alswanges.
17.aprīlis, Jānis, vecāki: Būcmaņu Mattis un Katte, krustvecāki: Riwagares Jānis, Dižkartes Jannis, Wagares Līze, no Alswanges.
20.aprīlis, Jānis, vecāki: Strautu Anše un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Dekšnieka Jānis no Blinteniem, Kanne Kristaps no Graweriem, Poļu Orte no Blinteniem, Kanne Anna no Graweriem.
20.aprīlis, Jēkabas, vecāki: Kulbutu Anše un Katrīne, krustvecāki: Žibu Jēkabs, Strencela Jānis, Kliņģu Katte, Lipšņu Babbe, izņemot pēdējo no Alswanges.
30.aprīlis, Trīne, vecāki: Mede (?) Sīman un Mārgieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Skrīste Trīne, Sviķu Grieta, Sviķu Adams, no Alswanges.

Maijs, 1775.gads

7.maijs, Mārtiņš, vecāki: Kaibas Jurris un Līze, krustvecāki: Kaibutu Mārtiņš no Graweriem, Buntu Adams, Buntu Maria, no Guddiniekiem.
7.maijs, Grieta, vecāki: Podiņu Joseps un Katrīne, krustvecāki: Podiņu Grieta, Katlāpju Madde, Podiņu Miķķelis, no Guddiniekiem.
7.maijs, Anna, vecāki: Ķebru Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Galiņu Anna no Pievīkām, Kubles Orša, Jakas Jannis, Kaiķe Jannis no Leijam.
14.maijs, Kristaps, vecāki: Gaiļu Andres un Katte, krustvecāki: Kanninieka Kristaps no Graweriem, Renste Jannis, Tēwiņa Toma Madde, no Bassiem.
17.maijs, Ilze, vecāki: Mucinieka Mārtiņš un Trīne, krustvecāki: Bi…kas Ilze, Kaltinieka Jēkabs, no Bassiem.
21.maijs, Miķķelis, vecāki: Ķīšu Jannis un Anna, krustvecāki: Podiņu Miķķelis no Guddiniekiem, Lipšņu Jēkobs, Leizariņa Maria, Buntu Trīne, no Graweriem.
21.maijs, Maria, vecāki: Jenkas Jānis un Grieta, krustvecāki: Aniņa Marence, Swelmes Trīne, Bullišu Jurris, Strēļu Jannis, no Guddiniekiem.
28.maijs, Grieta, vecāki: Spuļģu Ans un Anna, krustvecāki: Kandeŗa Grieta no Guddiniekiem, Lāču Mārgieta, Būcmaņu Anša, Skrīstu Mattis, no Alswanges.
28.maijs, Grieta, vecāki: Kaltinieka Jēkabs un Anna, krustvecāki: Podiņu Grieta no Guddiniekiem, Ūdru Grieta, Mucinieku Mārtiņš, Jacobus Urbanowicz no Bassiem.
28.maijs, Grieta, vecāki: Bēņes Jannis un Katrīne, krustvecāki: Aisgravja Grieta, Nikas Trīne, Jakas Jānis, Jaunarraja Krists, no Leijam.
30.maijs, Adams, vecāki: Čuču Jurris un Iewa no Adzam, krustvecāki: Pinkas Adams, Muišu Pēteris no Adzam, Kunkuļu Anna, Kunkuļu Grieta, no Guddiniekiem.

Jūnijs, 1775.gads

4.jūnijs, Katrīne, vecāki: Jurka Szuszyk un Gottlieb, krustvecāki: Catharina Wittmanin, Vēvere Katte, Ludovicus Monkiewicz Procentor Alschwange, Deģu Ans, no Alswanges.
5.jūnijs, Līze, vecāki: Ķiņķu Andres un Gēda, krustvecāki: Ķiņķe Līze, Leiploču Katte, Kulbutu Mattis, Bāliņu Pēteris, no Alswanges.
5.jūnijs, Trīne, vecāki: Pulpju Jannis un Kērste, krustvecāki: Nikas Trīne, Graja Maddale, Jaunajrāja Bērtulis, TruļļuAns, no Leijam.
15.jūnijs, Katte, vecāki: Buntu Anša un Grieta, krustvecāki: Buntu Katte, Antu Grieta, Sniķera Jēkobs, Kulpju Jēkobs, no Graweriem.
25.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Čīmas Andres un Čapa, krustvecāki: Mauču Jēkobs, Getšu Pēteris, Kalna Katrīne, Jaunarraja Madde, visi no Bieržiem.
25.jūnijs, Trīne, vecāki: Brujatta Pēteris un Madde, krustvecāki: Skrīste Trīne, Klungstu Mārgieta, Sīle Inta, Sviķu Adams, no Alswanges.
29.jūnijs, Trīne, vecāki: Būcmaņu Miķķelis un Marra, krustvecāki: Warkaļa Trīne, Klūģu Mārgieta, Andiņu Adams, Būcmaņu Mattīss, no Alswanges.

Jūlijs, 1775.gads

2.jūlijs, Katrīne, vecāki: Sniķera Andres un Katte, krustvecāki: Naglas Katrīne, Sniķera Anna, Buntu Inta, no Graweriem.
16.jūlijs, Inta, vecāki: Zwaguļa Adams un Grieta, krustvecāki: Buntu Inta no Graweriem, Pūŗu Anša, Leiploču Anna, Pērkona Madde, no Alswanges.
16.jūlijs, Katte, vecāki: Annužu Jurris un Ortija, krustvecāki: Annužu Ortija, Muižarraja Katte, Ruņģu Toms, Strīķu Jānis, no Guddiniekiem.
17.jūlijs, Jānis, vecāki: Leizariņu Andrejs un Babbe, krustvecāki: Laizeriņu Adams no Graweriem.
18.jūlijs, Toms, vecāki: Leišu Pēteris un Trīne, krustvecāki: Leišu Toms, Pidiltu Adams, Leišu Grieta, Ratinieka Līze, visi izņemot Pidiltu Ādamu, kurš ir no Alswanges, ir no Blinteniem.
20.jūlijs, Pēteris, vecāki: Sumatu Jānis un Māre, krustvecāki: Brujatta Pēteris, Pļavsarga Jēkobs, Kulbutu Katrīne, no Alswanges.
23.jūlijs, Jānis, vecāki: Truļļu Mārtiņš un Līze, krustvecāki: Dārdedže Jānis, Pulpju Jannis, Jaunarraja Babba, Bambales Anna, no Leijam.
25.jūlijs, Maria, vecāki: Remesu Ērmanis un Babba, krustvecāki: Tēviņu Maria no Bassiem, Naglas Trīne, Naglas Toms, Kanninieka Inta, no Graweriem.
25.jūlijs, Katte, vecāki: Riwagares Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Dižkārtes Katte, Menģu Ilze, Saltameža Jannis, Bāliņu Kristaps, no Alswanges.
27.jūlijs, Grieta, vecāki: Dreimaņu Jānis un Edde, krustvecāki: Skrīstu Trīne, Dreimaņu Edde, Zvaguļu Adams, no Alswanges.
30.jūlijs, Iernests, vecāki: Buntu Adams un Maria, krustvecāki: Kandeŗa Iernests, Buļļu Jurris, Strīķe Grieta, Strēle Anna, no Guddiniekiem.
30.jūlijs, Līze, vecāki: Bulkas Kristaps un Grieta, krustvecāki: Bulkas Līze, Kaņepvērpe Grieta, Kārklupes Anša, Ruņģu Jānis, no Guddiniekiem.

Augusts, 1775.gads

6.augusts, Iewa, vecāki: Padubja Andres un Grieta, krustvecāki: Buntu Iewa no Graweriem, Truļļu Anna, Riwagares Andres, no Alswanges.
8.augusts, Tija, vecāki: Billes Toms un Katte, krustvecāki: Wēršarāja Tija, Cērpe Madde, Billes Ans, Pidakšes Bērtulis, no Adzam.
10.augusts, Līze, vecāki: Kanninieka Jannis un Ilze, krustvecāki: Rattinieka Līze no Guddiniekiem, Lipšņu Čapa, Kukšes Ans, VecWagares Anša, no Graweriem.
13.augusts, Jēkabs, vecāki: Deķķe Pramalts un Edde, krustvecāki: Kalēja Jēkobs no Almāles, Vamše Mārtiņš, Rivenieka Kērste, Dauģa Babba, no Leijam.
20.augusts, Jēkabs, vecāki: Zwierbuļu Ans un Ortija, krustvecāki: Jaunarraja Jēkabs, Kaltinieka Adams, Renstu Anna, Zwierbuļu Luša, no Bassiem.
21.augusts, Adams, vecāki: Sviķu Pēteris un Grieta, krustvecāki: Sviķu Adams.
22.augusts, Maria, vecāki: Būcmaņu Jānis un Katte, krustvecāki: Būcmaņu Maria, Riwagares Līze, Mihiel Mihekowicz (?), no Alswanges.
24.augusts, Ilze, vecāki: Bumbuļu Anša un Anna, krustvecāki: Kauliņu Ilze, Jaunarraja Grieta, Kulpju Jēkobs, Dabbara Jānis, no Dūrem.
27.augusts, Trīne, vecāki: Būcmaņu Žibju Bērtulis un Katte, krustvecāki: Digaiņa Trīne no Bassiem, Būcmaņu Grieta, Kliņģu Jānis, Menge Mačs, no Alswanges.
27.augusts, Maria, vecāki: Swelmes Andres un Ortija, krustvecāki: Buntu Maria, Kandeŗa Trīne, Ruņģu Pawals, Podiņu Jannis, no Guddiniekiem.
27.augusts, Ans, vecāki: Grāju Didriķis un Mārja no Leijam, krustvecāki: Andiņu Ans, Spulģu Jānis, Leiploču Katte, Truļļu Līze, no Alswanges.
27.augusts, Trīne, vecāki: Pintes Brencis un Ortija, krustvecāki: Dauģu Trīne, Gulbju Ilze, Pintes Krists, no Leijam.
31.augusts, Līze, vecāki” Zittiņņu Andres un Madde, krustvecāki: Grabbu Līze, Zittiņņu Mārget, Grāšu Indriķis, visi luterāņi no Almāles, prater parentern qui est Catholicus.

Septembris, 1775.gads

3.septembris, Maria, vecāki: Summata Lūkis un Katte, krustvecāki: Šķitužu Maria, Annužu Ilze, Dreimaņa Jānis, Kunduŗa Jēkobs, no Alswanges.
10.septembris, Mattis, vecāki: RiWaggara Jānis un Kērsta, krustvecāki: Kulbju Mattis, Truļļu Mārtiņš, Šķiļu Grieta, Leiploču Anna, no Alswanges.
13.septembris, Toms, vecāki: Strīķu Krists un Anna, krustvecāki: Sterras Toms, Andiņu Krists, Šķiļu Katte, no Alswanges.
14.septembris, Anše, vecāki: Bumbuļu Jēkabs un Katte no Dūrem, krustvecāki: Dubbenu Anše, Dubbenu Anna, no Graweriem.
17.septembris, Mārget, vecāki: Pantu Ans un Katrīne, krustvecāki: Leišu Mārgeta no Blinteniem, Sterras Babba, Dekšņu Krists, Kukšu Bērtulis, no Alswanges.
22.septembris, Maddala, vecāki: Bāliņu Ērmans un Grieta, krustvecāki: Leišu Maddala no Blinteniem, Assistens Anton Astaikowicz.
24.septembris, Mārtiņš, vecāki: Bambuļu Adams un Gēde, krustvecāki: Martins Rušis Lutheranum no Sarnates muižas, Šķītužu Andrejs, Kalēja Trīne, Jākas Līze, vecāki katoļi, krustvecāki no Leijam.
24.septembris, Edde, vecāki: Kriķu Krists un Ortša (Ortcha), krustvecāki: Jākas Edde, Jākas Trīne, Bēņes Jānis, VecWaggara Andrejs, no Leijam.
24.septembris, Grieta, vecāki: Kautiņu Adams un Katte, krustvecāki: Podiņu Grieta, Dekšnieka Anna, Kandeŗa Iernests, Muižarraja Adams, no Guddiniekiem.

Oktobris, 1775.gads

1.oktobris, Miķķelis, vecāki: Strujes Paval un Madde, krustvecāki: Strujes Miķķelis, Renste Anša, Driguļu Trīne, Mauricu Trīne, no Bassiem.
1.oktobris, Anša, vecāki: Pērkona Jurris un Ilze, krustvecāki: Pērkona Anša, Menģu Andres, Pērkona Edde, no Alswanges.
8.oktobris, Babba, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Pīšļu Babba no Baznickunga Ļaudim, Saltawalka Anna, Cērpa Andres, Billes Jurris, no Adzam.
15.oktobris, Jannis, vecāki: Kautiņu Toms un Grieta, krustvecāki: Katlāpja Jannis, Buntu Pēteris, Rattinieka Luša, Katlapja Edde, no Guddiniekiem.
18.oktobris, Babba, vecāki: Driguļa Paval un Katte no Graweriem, krustvecāki: Leiploču Babba, Putkules Iewa, Sterras Andres, Pūŗu Andres, no Alswanges.
20.oktobris, Fridricum Jacobum Davidum, vecāki: Friderico Davido Henrichsohn Sutore un Maria Elisabetha nata Huffin no Dūrem, krustvecāki: H. Jacobus Huff textor ex Alschvangen, H. Christianus Ferdinandus Huff ex Adsen, H. Anna Barbara Huffin ex Alschvangen, H.V. Anna Sophia Elisabetha Scriba Alschvangensis.
20.oktobris, Mačs, vecāki: Lipšņu Adams un Māre, krustvecāki: Putkuļu Mačs, Leiploču Anša, Buntu Katte, Lipšņu Babbe, no Alswanges.
20.oktobris, Anša, vecāki: Teņņe Adams un Anna, krustvecāki: Strencela Anša, Truļļu Jānis, Putkuļu Līze, Klūģu Anna, no Alswanges.
29.oktobris, Jēkobs, vecāki: Šviķu Krists un Trīne, krustvecāki: Strencelu Jēkobs, Skrīste Mattis, Lāču Anna, Andiņu Mārgieta, no Alswanges.

Novembris, 1775.gads

5.novembris, Jānis, vecāki: Prūšu Jannis un Tija no Dūrem, krustvecāki: Pinkas Jānis, Dimmas Adams no Adzam, Podiņu Grieta no Guddiniekiem, Dagala Kērste no Dūrem.
5.novembris, Christina, vecāki: Antonio Zurkowski un Agatha, krustvecāki: Christina Urbanowiczowa, Anna Zurkowska, Miķķelis Urbanowicz, no Bassiem.
5.novembris, Andrejs, vecāki: Zariņu Adams un Māre no Guddiniekiem, krustvecāki: Anniņu Andrejs, Dekšņu Jēkobs no Guddiniekiem, Kaiķu Māre, VecWagares Anna, no Leijas.
5.novembris, Māre, vecāki: Žibju Jēkobs un Madde no Alswanges, krustvecāki: Raibuļu Māre, Robeža Trīne no Almāles, Grabju Pēteris, Raibuļu Brencis, no Almāles.
9.novembris, Carolum Anthonium, vecāki: Jacobi Gebelsberg Sartoris Alschvangensis un Barbara, krustvecāki: Carolus Burzynski Canonicus Cathedralis Livonia Parochus Alschvangensis et Feliksbergensis, H.V. Julianna Lukowiczin es Parociali domo Alschvangensi.
12.novembris, Maria, vecāki: Skrīste Adams un Ortija, krustvecāki: Swelmes Maria no Guddiniekiem, Wagares Līze, Spuļģu Toms, Pūŗu Mačs, no Alswanges.
19.novembris, Georgium Petrum Carolum, vecāki: Friderici Adami Gimmel Figuli Gabernatoris Felixberg un Anna Dorothea, krustvecāki: H. Georgius Petrus Gürgensohn Inspector Silva Felixberg, H. Christophorus Ludovicus Kemmerlingk Molendinator Pewikensis, Maria Kownecka de Felixberg.
19.novembris, Babba, vecāki: Apes Krists un Grieta, krustvecāki: Dauģe Babba, Lāče Orša, Jakas Jannis, Bambales Adams, no Leijam.
19.novembris, Miķķelis, vecāki: Andiņu Adams un Grieta, krustvecāki: Būcmaņu Miķķelis, Andiņu Ans, Sviķu Grieta, Menģu Ilze, no Alswanges.
19.novembris, Madde, vecāki: Sīļu Jēkabs un Katte, krustvecāki: Brūģata Madde, Sterras Māre, Pantu Indriķis, Menģu Andrejs, no Alswanges.
21.novembris, Brencis, māte: Nagles Madde, krustvecāki: Nagles Brencis, Nagles Jānis, Zvirbuļu Orte, no Bassiem.
26.novembris, Ans, vecāki: Kulbutu Frederiks (?) un Trīne, krustvecāki: Deģu Ans, Pērkona Anša, Kānes Edde, Kulbutu Maddale, no Alswanges.
26.novembris, Ilze, vecāki: Tēviņu Toms un Maria, krustvecāki: Kunkuļu Ilze, Ūdru Grieta, Naglas Brencis, Šmīdre Andres, no Bassiem.

Decembris, 1775.gads

3.decembris, Anna, vecāki: Leizariņa Kristaps un Ilze, krustvecāki: Dreimaņa Anna no Alswanges, Leizariņa Babba, Buntu Jannis, Naglas Adams, no Graweriem.
3.decembris, Trīne, vecāki: Ante Jannis un Grieta, krustvecāki: Kandeŗa Trīne, Kandeŗa Grieta, Ante Adams, Leizariņa Viļums, no Graweriem.
5.decembris, Andrea, vecāki: Miķķelis Melanchtowicz Aditui Alschvangensis un Griete, krustvecāki: Andreas Lingnau Capellanus Allschvangensis, Honoratus Ernestus Puchert molitor Allschvangensis, Honorata Virgo Juliana Lukowiczin, Honorata Catharina nata Kniephoffinn, Honorati Constantini Benedicti Wittmann Inspectoris Silva Allsch. Consors.
10.decembris, Grieta, vecāki: Kārkluppes Jānis un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Struijes Grieta no Bassiem, Tipšes Ortija, Pidakšes Bērtulis, Billes Pēteris, no Adzam.
17.decembris, Toms, vecāki: Dekšnieku Brencis un Maddale, krustvecāki: Spulģu Toms, Menģe Jannis, Strautu Līze, Klinģu Katte, no Alswanges.
17.decembris, Anna, vecāki: Vecvagare Toms un Trīne, krustvecāki: Zariņa Anna no Guddiniekiem, Naglas Trīne, Ante Lūle (Luhle), Šmīdre Indriķis, no Graweriem.
17.decembris, Trīne, vecāki: Lāču Toms un Mārgieta, krustvecāki: Dunduru Trīne, Klūģu Anna, Strencela Jēkobs, Spulģu Ans, no Alswanges.
26.decembris, Anna, vecāki: Kaibu Mārtiņš un Katte, krustvecāki: Puijata Anna no Jāteles, Dubbena Trīne, Šmīdre Indriķis, Dubena Andres, no Graweriem.
26.decembris, Anna, vecāki: Anduļu Brencis un Trīne, krustvecāki: Klūģu Anna, Riwagares Jānis, Salmaraja Pēteris, vecāki no Bassiem, krustvecāki no Alswanges.

Hoc Anno in universum baptizati 150.

Janvāris, 1776.gads

1.janvāris, Maria, vecāki: Būcmaņu Toms un Grieta, krustvecāki: Remesu Maria no Graweriem, Kandeŗa Grieta, Zariņa Anša, Kandeŗa Jannis, vecāki no Alswanges, krustvecāki no Graweriem.
2.janvāris, Kārlis (?), māte: Sātu Mežas (?) Bille, tēvs nezināms no Alswanges, krustvecāki: Ātes Kārlis, Ātes Madde, no Pievīkām.
7.janvāris, Andrejs, vecāki: Kaltinieka Pēteris un Kērste, krustvecāki: Smīdru Andrejs, Kaltinieka Jēkobs, Kunkulu Ilze, Čuču Ilze, visi no Bassiem izņemot pēdējo, kas ir no Adzam.
7.janvāris, Grieta, vecāki: Klungstu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Apes Grieta, Klungstu Anna, Sterras Jānis, Dižkārta Jānis, visi no Alswanges izņemot …, kas ir no Leijam.
10.janvāris, Adams, vecāki: Kulpju Jēkobs un Tīja no Graweriem, krustvecāki: Pidilt Adams no Alswanges, Driguļu Toms, Buntu Grieta, Kulpju Māre, no Graweriem.
14.janvāris, Jānis, vecāki: Ruņģu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Ruņģu Jānis, Swelmes Jēkobs, Bulkas Līze, no Guddiniekiem.
14.janvāris, Andres, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Skrubju Andres no Klosteru ļaudīm, Billes Toms, Dimmas Katte, no Adzam.
14.janvāris, Grieta, vecāki: Buntu Pēteris un Katte, krustvecāki: Kandeŗa Grieta, Zariņa Trīne, Veču Jēkobs, Podiņu Kristaps, no Guddiniekiem.
14.janvāris, Grieta, vecāki: Šlujes Ans un Madde, krustvecāki: Menģu Grieta, Brujatta Madde, Dunduru Inta, Andiņa Adams, no Alswanges.
14.janvāris, Grieta, vecāki: Kaltinieka Andres un Katrīne, krustvecāki: Šmīdru Grieta, Mauricu Trīne, Renstu Jannis, Zwierbuļu Ans, no Bassiem.
16.janvāris, Lambarts un Adams, vecāki: Sedļu Mattis un Anna, Lambarta krustvecāki: Puštura Lambarts, Čagaļa Maria, Adama krustvecāki: Lauklapsa Adams, Ēselnieka (?) Līze, no Reģiem.
16.janvāris, Anna, vecāki: Dubbena Andrejs un Margieta no Graweriem, krustvecāki: Dubbena Anna, Kanderu Mārgieta no Jaunas muižas, Jenkas Andrejs, Kaibata (?) Mārtiņš, no Graweriem, pirmais no Guddiniekiem.
17.janvāris, Katte, vecāki: Jēļu Jēkobs un Margieta, krustvecāki: Dižkārta Katte, Spulju Anna, Pērkoņa Anša, Pleču Jānis, no Alswanges.
21.janvāris, Jannis, vecāki: Raušu Jurris un Kērste no Guddiniekiem, krustvecāki: Pleču Jannis, Bāliņu Pēteris, Kalnarraja Grieta, Ķiņķu Gēda, no Alswanges.
21.janvāris, Mārtiņš, vecāki: Rivenieka Ans un Kērste, krustvecāki: Vamšu Mārtiņš, Kalēja Jēkobs, Kubles Katrīne, Dauģu Edde, no Leijam.
21.janvāris, Mattis, vecāki: Pūŗu Mačs un Anna, krustvecāki: Pūŗu Mattis, Sterras Anša, Pūŗu Katte, Klūģu Līze, no Alswanges.
28.janvāris, Anna, vecāki: Katlapu Jānis un Līze no Blinteniem, krustvecāki: Spulju Anna, Teņņu Anna no Alswanges, Strēļu Jānis no Jaunas muižas, Kunstera Pāvils no Guddiniekiem.

Februāris, 1776.gads

4.februāris, Miķķelis, vecāki: Varkaļu (Wahrkuļu) Jānis un Trīne, krustvecāki: Būcmaņu Miķķelis, Klūģu (Kluhju) Andrejs, Būcmaņu Anna, Zariņu Grieta, no Alswanges.
4.februāris, Ērmanis, vecāki: Naglas Toms un Katrīne, krustvecāki: Remešu Ērmanis, Sniķeru Andrejs, Lipšņu Čape, Buntu Trīne, no Graweriem.
4.februāris, Orte, vecāki: Zariņu Jānis un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Raušu Orte, Buļļu Trīne, Strīķu Jānis, no Graweriem, Dekšnieku Jānis no Blinteniem.
11.februāris, Anna Catharina, vecāki: Thoma Niedzwiecki un Maria, krustvecāki: Anna Catharina Iwanowska Tabernatrix Abeles Krug, Miezišu Ilze, Valču Pēteris, Stendes Pēteris, no Īvandes.
11.februāris, Bērtulis, vecāki: Čīmas Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Tipšes Bērtulis, Kandeŗa Pēteris, Kautiņa Katte, Anniņu Marence, no Guddiniekiem.
11.februāris, Andres, vecāki: Ruņģu Toms un Luša, krustvecāki: Šwelmes Andres, Vičšu (Witšchu) Jēkobs, Raušu Ortija, Jaunaraja Edde, no Guddiniekiem.
11.februāris, Mārgieta, vecāki: Bāliņu Jēkobs un Iewa, krustvecāki: Diņņe Mārgieta no Jamaiķiem, Dekšņu Adams, Ruņģu Grieta, Swelmes Jannis, no Guddiniekiem.
18.februāris, Jēkabs, vecāki: Menģe Mačs un Grieta, krustvecāki: Pūŗu Jēkabs, Pīšļu Brencis, Pūŗu Trīne, Kulbutu Katrīne, no Alswanges.
18.februāris, Jēkobs, vecāki: Jenka Andrejs un Margieta no Guddiniekiem, krustvecāki: VecWagares Jēkobs, Naraiša (Narrascha) Inta no Bassiem, Dubbina Trīne, Dubbina Anna, no Graweriem.

Marts, 1776.gads

3.marts, Andrejs, vecāki: Dekšņu Jēkabs un Līze no Blinteniem, krustvecāki: Zariņu Adams, Buļļu Jurris no Guddiniekiem, Jaunarraja Babbe, Muižarraja Orte, no Blinteniem.
17.marts, Anša, vecāki: Kunsturu Pāvils un Trīne, krustvecāki: Buntu Anša no Graweriem, Meira Jēkabs no Jaunas muižas, Kandaru Katte no Graweriem, Klūģu Anna no Alswanges.
17.marts, Jānis, vecāki: Kliņģu Pēteris un Edde, krustvecāki: Klungstu Jānis, Deģģe Ans, Kliņģu Katte, Šwelmes Maria, no Alswanges.
17.marts, Bērtulis, vecāki: Klūģu Jānis un Kērsta, krustvecāki: Būriņu Bērtulis, Truļļu Jānis, Grieta Ķestera, visi no Alswanges.
24.marts, Jēkobs, vecāki: Ustupju Anša un Babba, krustvecāki: Šwelmes Jēkobs no Guddiniekiem, Kielķe Miķķelis , Kalnaraja Katte, Rudumu Gēde, no Alswanges.
24.marts, Jannis, vecāki: Šīle Inta un Mārgieta, krustvecāki: Krubulu Jannis, Brujatta Pēteris, Dižgaļa Kērste, Klungsta Anna, no Alswanges,.
24.marts, Krists, vecāki: Vamšes Jānis un Babba, krustvecāki: Šķile Krists no Alswanges, Aisgraja Adams, Jakas Trīne, Kubles Katrīne, no Leijam.
24.marts, Jannis, vecāki: Birsinieka Kaspars un Grieta, krustvecāki: Muižu Ašmus, Birsinieka Jurris, Pošiņu Bille, Getše Babba, no Sārnates.
25.marts, Katte, vecāki: Billes A… un Anna, krustvecāki: Billes Katte, Poļu Katte, Pidakša Bērtulis, Billes Pēteris, no Adzam.
26.marts, Jānis, vecāki: Dūres Kristaps un Trīne, krustvecāki: Kīše Jānis, Leiseriņu Viļums, Dūres Dāwids, Pīkše Anna, Kukšes Ilze, no Graweriem.
31.marts, Ērmanis, vecāki: Kubles Miķķelis un Trīne, krustvecāki: VecWagares Ērmanis, Kaleja Jānis, Kriķe Trīne, Jakas Līze, no Leijam.
31.marts, Līze, vecāki: Truļļu Jannis un Trīne, krustvecāki: Klūģu Līze, Klūģu Mārgieta, Kukšes Jannis, Sterras Anša, no Alswanges.

Aprīlis, 1776.gads

3.aprīlis, Andrejs, vecāki: Sniķera Jānis un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Zariņu Andrejs, Leizariņu Andrejs no Graweriem, Poļu Anne, Bāliņu Grieta, no Blinteniem.
7.aprīlis, Līze, vecāki: Dekšņu Pēteris un Tija, krustvecāki: Illes (?) Līze, Pūŗu Katte, Billes Jānis, Cērpa Andres, no Adzam.
7.aprīlis, Ilze, vecāki: Pūŗu Ans un Grieta, krustvecāki: Kukšes Ilze no Graweriem, Lūžņu Katte, Čučes Jurris, Pidakšes Bērtulis, no Adzam.434. 15.aprīlis, Katte, vecāki: Sniķeru Andrejs un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Kautiņu Katte no Guddiniekiem, Pīkšu Anne, Kulpju Jēkobs, no Graweriem.
17.aprīlis, Krists, vecāki: Brujatta Jānis un Maria, krustvecāki: Šviķu Krists, Skrīsta Mattis, Putkules Iewa, no Alswanges.
17.aprīlis, Līze, vecāki: Annušu Ans un Anna, krustvecāki: Riwagares Līze, Kulbutu Madde, Andiņu Krists, Sterras Šalms, no Alswanges.
21.aprīlis, Mārgieta, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Menģe Mārgieta, Pūŗu Tāle, Dreimaņa Jānis, Andiņu Pawals, no Alswanges.
28.aprīlis, Benigna Agnete, vecāki: Georgio Rosowski Textore Felixbergensi un Veronica, krustvecāki: Benigna Agnes Confors Molitoris Labracensis Kemmerling, Juliana Dorothea Virgo et Filia Fabri Alschvangensis, Blendin Rupertus Joannes Schröter, Joannes Wessmann uterg ex molendino Labpracensi.
28.aprīlis, Jēkabs, vecāki: Andiņu Ans un Margieta no Alswanges, krustvecāki: Kulpju Jēkabs, Driguļu Andrejs no Graweriem, Sviķa Grieta, Kukšu Edde, no Alswanges.

Maijs, 1776.gads

9.maijs, Indriķis, vecāki: Dūru Andrejs un Māre no Graweriem, krustvecāki: Kalnarraja Indriķis, Žibju Andrejs, pirmais no Alswanges, otrais (?) no Jaunas muižas, Riwagares Margieta, Klinģu Katte, no Alswanges.
12.maijs, Jānis, vecāki: Ķebre Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Ķebre Jānis no Guddiniekiem, Truļļu Ans, Kriķe Anna, Kriķe Ortija, no Leijam.
19.maijs, Ilze, vecāki: Šmīdre Indriķis un Ortija no Graweriem, krustvecāki: Čīma Ilze, Kandeŗa Mārgieta, Kautiņu Adams, Kandeŗa Iernests, no Guddiniekiem.
19.maijs, Mārgieta, vecāki: Bambales Mārtiņš un Anna no Leijam, krustvecāki: Klungsta Mārgieta no Alswanges, Tipšu Ortija no Adzam, Apes Krists, Kalēja Jānis, no Leijam.
26.maijs, Pēteris, vecāki: VecWagares Anša un Maria no Graweriem, krustvecāki: Būcmaņu Bērtulis no Alswanges, Ķīšu Jannis, Lipšņu Babba, Buntu Maria, no Graweriem.
27.maijs, Pēteris, vecāki: Tēviņu Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Šwelmes Pēteris no Guddiniekiem, Renšte Anša, Udru Grieta, Mauricu Trīne, no Bassiem.

Jūnijs, 1776.gads

2.jūnijs, Anna, vecāki: Pūŗu Andres un Katte, krustvecāki: Naglas Anna no Bassiem, Wēršarāja Anna, Zērpe Andres, no Adzam.
2.jūnijs, Andrejs, vecāki: Dauģu Krists un Babbe, krustvecāki: Grāju Andrejs, VecWagares Ērmanis, Truļļu Līze, Kaiķu Māre, no Leijam.
7.jūnijs, Jānis, vecāki: Gaišuma Pēteris un Trīne, krustvecāki: Kārklupes Jānis, Gaišuma Toms, Bulku Babbe, no Guddiniekiem un Dūrem.
9.maijs, Līze, vecāki: Bumbuļu Inta un Iewa, krustvecāki: Kukšes Līze, Bumbuļu Tija, Dagalla Jurris, Kauliņu Bērtmejs, no Dūrem.
20.jūnijs, Edde, vecāki: Jaunarraja Jannis un Maddaļa, krustvecāki: Jaunarraja Edde no Blinteniem, Kanninieka Līze no Graweriem, Ruņģu Pāvils no Guddiniekiem.
22.jūnijs, Mārtiņš, vecāki: Ķebre Mārtiņš un Luša, krustvecāki: Buļļu Mārtiņš, Buļļu Edde, no Guddiniekiem.
23.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Šwelmes Jēkobs un Maria, krustvecāki: Šķiļu (Šchille) Jannis no Alswanges, Runģu Jānis, Strēļe Anna, no Guddiniekiem.453. 23.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Kunkuļu Anša un Trīne, krustvecāki: Mauricu Jēkobs, Kunkuļu Miķķelis, Kaltinieka Kērste, Struijes Tija, no Bassiem.
23.jūnijs, Jānis, vecāki: Šķītužu Pēteris un Maria, krustvecāki: Dreimaņa Jānis, Sterras Jannis, Annužu Ilze, Pūŗu Grieta, no Alswanges.
26.jūnijs, Jānis, vecāki: Skrīstu Mattis un Trīne, krustvecāki: Riwagares Jānis, Būcmaņu Anša, Špulģu Anna, Šviķe Grieta, no Alswanges.

Jūlijs, 1776.gads

7.jūlijs, Jannis, vecāki: Michaele Zurkowski un Anna, krustvecāki: Ludovicus Monkiewicz Procentor Alschwange, Antonius Zurkowski, Catharina Zurkowska, Christina Urbanowiczowa, no Adzam.
7.jūlijs, Katrīne, vecāki: Būriņu Bērtulis un Katrīne, krustvecāki: Pūŗu Katrīne, Andiņa Babba, Menģe Mačs, Zwaguļa Adams, no Alswanges.
14.jūlijs, Bille, vecāki: Jakas Jēkobs un Babba, krustvecāki: Apes Bille, Graju Maria, Jakas Andrejs, Vamšes Šander, no Leijam.
21.jūlijs, Adam, vecāki: Struijes Jannis un Grieta, krustvecāki: Struijes Adams, Šmīdre Brencis, Gaišumu Trīne, Kaltinieka Kērste, no Bassiem.
21.jūlijs, Anna, vecāki: Driguļu Pawals un Trīne, krustvecāki: Leiploču Anna no Alswanges, Šmīdru Ilze, Kautiņu Krists, Čīmas Jēkobs, no Graweriem.
24.jūlijs, Andrejs, vecāki: Naglas Brencis un Katte, krustvecāki: Digaiņa Andrejs, Naglas Iewa, no Bassiem.
25.jūlijs, Grieta, vecāki: Kānes Jānis un Čappa no Alswanges, krustvecāki: Antu Grieta, Pīšļes Babbe, Štrādze Jēkobs, Antu Lūle, no Graweriem, Alswanges un Ēdoles.
28.jūlijs, Pēteris, vecāki: Kaibutu Jurris un Anna, krustvecāki: Kauliņu Pēteris no Dūrem, Ante Adams, Dubena Ilze, Dubena Anna, no Graweriem.
28.jūlijs, Miķķelis, vecāki: Pidilta Mārtiņš un Trīne, krustvecāki: Pidilta Miķķelis, Klūģu Krists, Kukšes Anna, Jannišu Ortija, no Alswanges.
28.jūlijs, Grieta, vecāki: Naglas Jannis un Katte, krustvecāki: Naglas Grieta, Kunkuļu Trīne, Tēviņu Jēkobs, Mauricu Adams, no Bassiem.

Augusts, 1776.gads

4.augusts, Toms, vecāki: Spulģu Jannis un Anna, krustvecāki: Duppata Toms, Ķinķe Jēkobs, Annužu Anna, Dārdedže Anna, no Alswanges.
4.augusts, Iewa, vecāki: Pīšļu Brencis un Babba no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Bāliņu Iewa no Blinteniem, Runģu Jannis no Jaunas Muižas, Klūģu Līze, Sterras Anna, no Alswanges.
6.augusts, Brencis, vecāki: Leiploču Jānis un Tāle, krustvecāki: Pinte Brencis, Pūŗu Andrejs, Menģe Līze, Tenne Katte, no Alswanges.
11.augusts, Adams, vecāki: Būcmaņu Miķķelis un Maria, krustvecāki: Andiņa Adams, Spulģu Pēteris, Klūģu Mārgieta, Warkaļa Trīne, no Alswanges.
11.augusts, Lūkis (Luhkis), vecāki: Zariņa Bērtulis un Mārgieta, krustvecāki: Būriņu Lūkis no Alswanges, Sniķera Mārtiņš, Kanninieka Kērste, Sniķera Grieta, no Guddiniekiem.
15.augusts, Brencis, vecāki: Vitčšu (Witschu) Pēteris un Trīne, krustvecāki: Katlāpja Brencis, Strēle Adams, Podiņu Grieta, Pūŗu Grieta, vecāki no Adzam, krustvecāki no Guddiniekiem.
15.augusts, Trīne, vecāki: Wēršarāja Krists un Tija, krustvecāki: Gaišumu Trīne no Dūrem, Pūŗu Madde, Billes Toms, Pidakšes Bērtulis, no Adzam.
20.augusts, Madde un Babba, vecāki: Menģe Mārtiņš un Ilze, Maddes krustvecāki: Sterras Edde, Pērkona Maria, Linkuļu Jorens, Babbas krustvecāki: Menģe Babba, Kulbutu Madde, Usiņu Andrejs, no Alswanges.
25.augusts, Anne, vecāki: Raušu Bērtulis un Orte, krustvecāki: Kanderu Anne, Ruņģu Luša no Guddiniekiem, Raušu Jannis, Strīke Jānis, no Graweriem.
29.augusts, Bille, vecāki: Naglas Anša un Babba, krustvecāki: Vecwagares Maria, Remešu Andrejs, no Graweriem.

Septembris, 1776.gads

1.septembris, Joannem Christianum, vecāki: Andrea Pietkiewicz Sartore un Lovisa, krustvecāki: Joannes Christianus Puchert, Christianus Lau, Elisabeth Gottlieb Schultzin, Veronica Tiefenthal, no Alswanges.
1.septembris, Anša, vecāki: Andules Ans un Katte no Bassiem, krustvecāki: Andiņu Anša no Alswanges, Cērpe Mārtiņš no Adzam, Strēle Maria, Jaunarraja Grieta, no Guddiniekiem.
8.septembris, Jānis, vecāki: Gatšes (Gatsches) Anša un Līze, krustvecāki: Gatše Jānis, Čīmas Mārtiņš, Žibje (Schibje) Edde, Kaņepvērpju Edde, no Guddiniekiem.
8.septembris, Mārgieta, vecāki: Žogarraja (Schoharraja) Krists un Čappa, krustvecāki: Kandeŗa Mārgieta, Runģu Grieta, Poļu Krists, Kandeŗa Iernests, no Guddiniekiem.
11.septembris, Ans, vecāki: Muižarraja Jānis un Ortija, krustvecāki: Deģe Ans no Alswanges, Annužu Jurris, Annužu Iewa, no Guddiniekiem.
11.septembris, Maria, vecāki: Šķītužu Andrejs un Trīne, krustvecāki: Bungarāja Maria, VecWagares Grieta, Klinģe Andrejs, no Alswanges.
11.septembris, Līze, vecāki: Pīkšes Inta un Iewa, krustvecāki: Zariņa Līze, Sniķera Grieta, Zariņa Anša, Sniķera Kristaps, no Graweriem.
16.septembris, Jēkobs, vecāki: Salmarāja Pēteris un Babbe, krustvecāki: Šiliņa (Šiliaņa) Jozeps no Alswanges.
17.septembris, Ans, vecāki: Anužu Toms un Madde no Blinteniem, krustvecāki: Deģu Ans, Wagares Arents, no Alswanges, Jaunarraja Babbe, Dekšnieka Ilze, no Blinteniem.
18.septembris, Grieta, vecāki: Sterras Jānis un Maria, krustvecāki: Riwagares Mārgieta no Alswanges.
22.septembris, Maria, vecāki: Kukšu Jannis un Anna, krustvecāki: Špulģu Maria no Alswanges, Šniķera Grieta, Plāņu Andrejs, no Graweriem.
22.septembris, Čappa, vecāki: Muižarraja Adams un Katte, krustvecāki: Naglas Čappa no Bassiem, Dekšnieku Anna, Buļļu Jurris, Runģu Jannis, no Guddiniekiem.
22.septembris, Mārgieta, vecāki: Renšte Jannis un Anna, krustvecāki: Kaltinieka Mārgieta, Mauricu Trīne, Tēwiņa Brencis, no Bassiem.
25.septembris, Anna, vecāki: Illes Kristaps un Līze no Graweriem, krustvecāki: Renštu Anna no Bassiem, Pikšu Edde no Adzam, Kandeŗa Jānis, Kandeŗa Pēteris, no Graweriem.
26.septembris, Jorens, vecāki: Mucinieka Jānis un Tāle, krustvecāki: Kelķu Jorens, Pleču Dawids, Stiernas Ilze, Ruduma Edde, no Alswanges.
29.septembris, Ortija, vecāki: Riwinieka Anša un Katte, krustvecāki: Tipšu Ortija no Adzam, Apes Grieta, Bambales Adams, Graju Brencis, no Leijam.

Oktobris, 1776.gads

13.oktobris, Pēteris, vecāki: Jaunarraja Krists un Babba, krustvecāki: Aisgraja Pēteris, Pulpju Jannis, Bēnes Katte, Truļļu Līze, no Leijam.
13.oktobris, Līze, vecāki: Menģe Jānis un Kērste, krustvecāki: Menģe Līze, Špulģu Trīne, Pupkules Mačs, Brujata Pēteris, no Alswanges.
14.oktobris, Miķķelis, vecāki: Būcmaņu Jannis un Katte, krustvecāki: Klungsta Miķķelis, Andiņa Krists, Šīle Mārgieta, Būcmaņu Maria, no Alswanges.
27.oktobris, Carolum Antonium, vecāki: Joannis Christophori Gährtner Textoris un Concordia Frikin, krustvecāki: Reverendissimus Dominus Carolus Antonius Burzynski Canonicus Livoniae et Parochus Alschvangensis nec non Felixbergensis, Assistebant Honestus Joannes Fromoldus Schulz Textor, Virgo Juliana Schulzin, no Bassiem.
27.oktobris, Jānis, vecāki: Būcmaņu jeb Krievu (Kreewu) Pēteris un Kērste, krustvecāki: Riwagares Jānis, Būriņu Lūkis, Būcmaņu Katte, Warkaļa Trīne, no Alswanges.
27.oktobris, Kristaps, vecāki: Bāliņu Ērmanis un Grieta, krustvecāki: Bulkas Kristaps, Kebre Jannis, Muižarraja Maddale, Zundes Līze, no Guddiniekiem.
27.oktobris, Andrejs, vecāki: Kulpju Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Klūģu Andrejs, Pantu Indriks, Strencela Ilze, Andiņa Grieta, vecāki no Graweriem, krustvecāki no Alswanges.
27.oktobris, Kērste, vecāki: Jēres Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Jaunarraja Kērste, Jēres Luša, Leišu Pēteris, Kebre Jannis, no Guddiniekiem.
27.oktobris, Luša, vecāki: Lipšņu Jēkobs un Čappa, krustvecāki: Ulmu Luša no Guddiniekiem, Kanninieka Anna, Lipšņu Andrejs, Kanninieka Krištops, no Graweriem.
28.oktobris, Mattis, vecāki: Škilles Ats un Grieta, krustvecāki: Škilles Jānis no Alswanges.
30.oktobris, Ilze, vecāki: Bulkas Jēkobs un Anna, krustvecāki: Šalmu Ilze, Šwelmes Iewa, Štrīke Iernests, Bulkas Bērtuls, no Jāteles un Guddiniekiem.

Novembris, 1776.gads

3.novembris, Jēkobs, vecāki: Dubbena Brencis un Katte no Graweriem, krustvecāki: Būcmaņu Jēkobs, Klinģe Jānis, Būcmaņu Katte no Alswanges, Annina Marence no Guddiniekiem.
3.novembris, Jānis, vecāki: Mauricu Krists un Maria, krustvecāki: Kīšu Jānis no Graweriem, Kaltinieka Adams, Tēviņu Bille, Kunkuļu Trīne, no Bassiem.
5.novembris, Toms, vecāki: Plāņa Andres un Anna no Tigven (Tihgven), krustvecāki: Dišgaļļa Toms, Andiņu Krists, Dišgaļļa Madde, Sniķera Grieta, no Alswanges.
10.novembris, Andrejs, vecāki: Podiņa Kristaps un Grieta, krustvecāki: Andiņa Andrejs no Alswanges, Čīmas Jēkobs, Kandeŗa Kērste, Buntu Katte, no Guddiniekiem.
10.novembris, Katrīne, vecāki: Strauta Ērmanis un Līze, krustvecāki: Žibju Katte no Alswanges, Bieranža Luša, Ulmu Jurris, Poļu Jānis, no Blinteniem.
17.novembris, Anne, vecāki: Dekšnieka Anša un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Kanninieka Anna, Sniķera Grieta no Graweriem, Dekšnieka Jānis, Sniķera Mārtiņš no Blinteniem.
24.novembris, Anša, vecāki: Dižgaļa Jurris un Gēda, krustvecāki: Pērkona Anša, Menģe Andrejs, Klungsta Anna, Gēle (Gehle) Mārgieta, no Alswanges.
24.novembris, Mārtiņš, vecāki: Salmarāja Jānis un Ilze, krustvecāki: Bruweŗa Mārtiņš no Leijam, Kalnarraja Indriks, Dūres Maria, Deģe Maria, no Alswanges.
24.novembris, Babba, vecāki: Kriķe Ans un Trīne, krustvecāki: Jaunarraja Babba, Kaleja Trīne, Kubles Miķķelis, Aizgrāja Pēteris, no Leijam.
24.novembris, Kērste, vecāki: Zundes Anša un Madde, krustvecāki: Vecwagares Ķērste no Bieržiem, Zariņa Anna, Muižarraja Jurris, Zundes Miķķelis, no Guddiniekiem.
24.novembris, Grieta, vecāki: Kunkuļu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Pīšļu Grieta no Baznickunga Ļaudim, Naglas Katte, Kaltinieka Mača (Matscha), Struijes Adam, no Bassiem.

Decembris, 1776.gads

1.decembris, Jānis, vecāki: Kriķe Reķķis un Ortija, krustvecāki: Kebre Jānis no Guddiniekiem, Wamžes Šandars, Jakas Babba, Gulbju Ilze, no Leijam.
1.decembris, Trīne, vecāki: Pīkšes Pēteris un Anna, krustvecāki: Andiņu Trīne no Alswanges, Šniķera Grieta, Šniķera Ans, Pīkšes Miķķelis, no Graweriem.
1.decembris, Trīne, vecāki: Klungsta Ans Zamuli un Magdalēna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Warkaļa Trīne, Menģe Grieta, Pīšļu Jannis, no Alswanges.
1.decembris, Grieta, vecāki: Andiņa Pawals un Bille, krustvecāki: Podiņu Grieta no Guddiniekiem, Štriķe Anna, Andiņu Andrejs, Zwaguļa Mārtiņš, no Alswanges.
6.decembris, Māre un Trīne, vecāki: Leiša Toms un Margieta no Blinteniem, Māres krustvecāks: Naglas Trīne no Graweriem, Trīnes krustvecāks: Uppleja Māre no Blinteniem.
8.decembris, Pēteris, vecāki: Kārklupes Sīmon un Sappija, krustvecāki: Gaišumu Pēteris, Kārklupes Jānis, Kauliņu Ortija, Kauliņu Iewa, no Dūrem.
17.decembris, Ans, vecāki: Klinģu Andres un Katte, krustvecāki: Andiņu Ans, Žibju Bērtuls, Dižkārtes Katte, Kulpju Katrīne, no Alswanges.
21.decembris, Jānis, vecāki: Slūžes Jēkobs un Līze, krustvecāki: Dižkārtes Jānis, Slūžes Madde, no Alswanges.
23.decembris, Katrīne, vecāki: Žibju Jēkobs un Madde, krustvecāki: Kulbutu Katrīne no Alswanges, Raibules Madde, Grābju Pēteris, no Almāles.
25.decembris, Māre, vecāki: Menģes Jānis un Lūša no Alswanges, krustvecāki: Šniķera Māre, Buntu Trīne, no Graweriem, Sterras Andrejs, Leizariņu Jēkobs, no Alswanges.
29.decembris, Trīne, vecāki: Billes Toms un Katte, krustvecāki: Kārklupes Trīne no Dūrem, Wēršarāja Tija, Billes Ats, no Adzam.

Hoc Anno in universum baptizati 135.

Janvāris, 1777.gads

5.janvāris, Jānis, vecāki: Rungišu Jannis un Grieta, krustvecāki: Bulkas Jānis, Treide Inta, Naglas Grieta, Nagles Katte, no Guddiniekiem.
6.janvāris, Toms, vecāki: Annužu Jānis un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Lūžņu Toms no Adzam, Raušu Bērtuls, Zariņa Mārgieta, no Guddiniekiem.
8.janvāris, Grieta, vecāki: Bumbuļu Anša un Anna, krustvecāki: Jaunarraja Grieta, Gaišumu Katte, Bumbuļu Jēkobs, Bumbuļu Inta, no Dūrem.
10.janvāris, Ilze, māte: Pērkona Edde, ārlaulības bērns, krustvecāki: Pērkona Ilze, Menģe Indrikis, no Alswanges.
12.janvāris, Jēkobs, vecāki: Bāliņu Pēteris un Edde, krustvecāki: Ķinķe Jēkobs, Kalnarraja Pēteris, Balandas Ķērste, Kinķu Gēda, no Alswanges.
12.janvāris, Adams, vecāki: Buļļu Toms un Edde, krustvecāki: Andiņa Adams no Alswanges, Muižarraja Jēkobs, Zariņa Maria, Gēres Trīne, no Guddiniekiem.
14.janvāris, Jānis, vecāki: Lipšņu Andrejs un Babbe, krustvecāki: Buntu Jānis, Leizeriņu Jēkobs, Dubbena Katte, VecWaggara Māre, no Graweriem.
15.janvāris, Andrejs, vecāki: Daggaļa Brencis un Grieta no Dūrem, krustvecāki: Dunduru Andrejs, Stiernas Toms, no Alswanges, Kauliņu Trīne, Daggaļa Kērste, no Dūrem.
22.janvāris, Matša (Matscha), vecāki: Būcmaņu Anša un Čappe no Alswanges, krustvecāki: Wagares Matša, Spulju Ans, no Alswanges, Zariņu Adams, Buntu Katte, no Guddiniekiem.
26.janvāris, Adams, vecāki: Klinģe Pēteris un Edde, krustvecāki: Škrīste Adam, Menģe Mārtiņš, Klungsta Katte, Bāliņu Edde, no Alswanges.
28.janvāris, Sophiam Gottlieb, vecāki: Andrea Iwanowicz Tabernatore ex Abelkrug districtus Edwalen un Anna Catharina, krustvecāki: Sophia Gottlieb Conjuix Oeconomi Aula Edwahlensis, Bloese Catharina Scharlota Puchertin Confors Molendinatoris Alschvangensis, Christianus Puchert.
29.janvāris, Andrejs, vecāki: Prūša Andrejs un Trīne, krustvecāki: Prūša Pēteris, Prūša Tija, no Alswanges.

Februāris, 1777.gads

2.februāris, Pawals, vecāki: Gaile Jannis un Līze, krustvecāki: Mežaka Pawals no Marram, Renstu Jannis, Kaltinieka Katrīne, Renstu Anna, no Bassiem.
4.februāris, Jēkobs, vecāki: Digaiņa Krists un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Lipšņu Jēkobs no Graweriem, Būcmaņu Bērtuls no Alswanges, VecWagares Margieta no Graweriem, Kauliņu Trīne no Dūrem.
4.februāris, Anne, vecāki: Rubekla Pēteris un Katrīne no Dūrem, krustvecāki: Billes Anne no Adzam, Gaišuma Babba, Gaišuma Toms, Jaunarraja Jēkobs, no Dūrem.
9.februāris, Katte, vecāki: Pidakše Andrejs un Grieta, krustvecāki: Kaibutu Katte no Graweriem, Mucinieku Tāle no Alswanges, Jaunarraja Mārtiņš no Dūrem, Naglas Jannis no Bassiem, vecāki no Adzam.
16.februāris, Trīne, vecāki: Sniķera Mārtiņš un Anna no Blinteniem, Gaišumu Trīne no Dūrem, Lipšņu Babba, Buntu Jannis, Zariņa Anša, no Graweriem.
16.februāris, Grieta, vecāki: Poļu Jannis un Ortija, krustvecāki: Antu Grieta no Graweriem, Strauta Līze, Poļu Mārtiņš, Poļu Krišts, no Blinteniem.
20.februāris, Mārgiete, vecāki: Zariņu Brencis un Anna, krustvecāki: Veču Mārgiete, Strīķu Bille, Strēļu Pēteris, Šmīdru Indrikis, no Guddiniekiem.
23.februāris, Krists, vecāki: Aizgrāja Pēteris un Grieta, krustvecāki: Jaunarraja Krists, Jēkas Jānis, Kalēja Trīne, Jaunarraja Edde, no Leijam.
27.februāris, Maria, vecāki: Dreimaņa Anša un Edde, krustvecāki: Meira Mārgieta no Neühoff, Būcmaņu Mārgieta, Klinģe Andrejs, Duppata Jannis, no Alswanges.

Marts, 1777.gads

2.marts, Joannem, vecāki: Antonio Zurkowski Sartore habitante sub aula Bassen un Agatha, krustvecāki: Joannes Kretzmann Hungarus, Michael Urbanowicz de Bassen, Emerentia Zurkowska Anna, Elisabeth Urbanowiczowna Coctrix Parochia Goldingensis.
2.marts, Andrejs, vecāki: Bambales Adams un Gēda, krustvecāki: Škitužu Andrejs no Alswanges, Lāče Ans, Rīwinieka Katte, Apes Grieta, no Leijam.
4.marts, Jēkobs, vecāki: Jakas Jannis un Līze, krustvecāki: Klungsta Jēkobs no Alswanges, Bambales Adams, Jaunarraja Babba, Bambales Anna, no Leijam.
5.marts, Maddale, vecāki: Veču Mačs un Anna, krustvecāki: Daiģala Maddale, Anniņu Māre, Kannepu Kristaps, Anniņu Andres, no Guddiniekiem.
6.marts, Margiete, vecāki: Dunduru Inta un Mārgiete, krustvecāki: Lāče Margiete, Slūžu Madde, no Alswanges, Diggaiņa Krists no Bassiem, Sprīstika Jānis no Blinteniem.
7.marts, Madde, vecāki: Šlūžes Jānis un Līze, krustvecāki: Šlūžes Madde no Alswanges.
11.marts, Christina Elisabeth, vecāki: Tiltarāja Viļums un Māre no Almāles (Almanen), krustvecāki: Christina Elisabeth Wirbitzka Mater familias Aula Almanensis, Sophia Elisabeth Hagin Virgo, Jacobo Otto Huff Textor Arcensis, Joannes Henric Kiwnig Scriba Arcensis Aschvangensis.
11.marts, Jēkobs, vecāki: Sterras Andrejs un Anna, krustvecāki: Pļavarāja Jēkobs, Menģu Mačs, Pīšļu Babbe, Būriņu Katrīne, no Alswanges.
12.marts, Maria, vecāki: Riwagares Andrejs un Līze, krustvecāki: Šķītužu Maria, Brujata Madde, Kunduru Jēkobs, Štrenzela Šīmanis, no Alswanges.
14.marts, Kristops, vecāki: Rattinieka Jānis un Maddale no Blinteniem, krustvecāki: Kanninieka Kristops, Buntu Kērste, no Graweriem.
16.marts, Toms, vecāki: Melķu Mačs vai Ūdru Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Tēviņu Toms, Kaltinieka Jēkobs, Jaunarraja Ilze, no Bassiem.
16.marts, Katrīne, vecāki: Kubles Jānis un Ortija, krustvecāki: Bēņes Katrīne, Dārdedžu Anna, Jakas Adams, Aizgraja Atts (?), no Leijam.
20.marts, Mačs, vecāki: Būcmaņu Bērtulis un Katte, krustvecāki: Menģu Mačs, Leiploču Mattis, Būcmaņu Babbe, Lipšņu Čappa, visi no Alswanges izņemot pēdējo, kas ir no Graweriem.
23.marts, Toms, vecāki: Kulpju Jannis un Katte, krustvecāki: Duppata Toms no Alswanges, Šniķere Mattis, Antu Grieta, Buntu Anna, no Graweriem.
23.marts, Luša, vecāki: Katlāpja Brencis un Edde, krustvecāki: Čīmas Luša, Kautiņu Grieta, Teņņe Brencis, Teņņe Jēkobs, no Guddiniekiem.
27.marts, Maddale, vecāki: Šmītes Mārtiņš un Līze, krustvecāki: Bekkas Maddale, Šmītes Edde, Rukšes Andrejs, Pavara Anša, no Hasau
30.marts, Anša, vecāki: Kauliņu Viļums un Tija, krustvecāki: Kandeŗa Anša no Graweriem, Bumbuļu Jēkobs, Kauliņu Ilze, no Dūrem.
30.marts, Grieta, vecāki: VecWagares Ērmanis un Anna, krustvecāki: Aisgraja Grieta, Brūwera Edde, Pulpju Jannis, Bēnes Jannis, no Leijam.
31.marts, Mattis, vecāki: Zwaguļa Jānis un Grieta, krustvecāki: Pūŗu Mattis, Leiploču Anša, Andiņu Bille, Leiploču Anna, no Alswanges.

Aprīlis, 1777.gads

1.aprīlis, Grieta, vecāki: Latše Ans un Līze, krustvecāki: Apes Grieta, Latšu Orša, Jakas Jannis, Kubles Ans, no Leijam.

8.aprīlis, Jēkobs un Andrejs, vecāki: Šmīdre Adams un Grieta, Jēkoba krustvecāki: Jaunarraja Jēkobs, Jaunarraja Mārgieta, Andreja krustvecāki: Šmīdre Andrejs, Mauricu Trīne, no Bassiem.
10.aprīlis, Grieta, vecāki: Dabbara Jānis un Babba, krustvecāki: Bumbuļu Grieta no Dūrem, Pūŗu Katte, Wēršarāja Krists, Dekšnu Pēteris, no Adzam.
10.aprīlis, Babbe, Kubbula Jēkobs un Orša, krustvecāki: Dauģa Babbe, Jakas Līze, Kalēja Jēkobs, Aizgrāja Adams, no Leijam.
13.aprīlis, Grieta, vecāki: Klinģe Jānis un Kērste, krustvecāki: Andiņu Grieta, Klungsta Katte, Strencela Katrīne, Linkuļa Babba, no Alswanges.
13.aprīlis, Ilze, vecāki: Dreimaņa Jānis un Anna, krustvecāki: Leizariņa Ilze no Graweriem, Balandas Kērste, Štrīķe Jēkobs, Zwagula Mārtiņš, no Alswanges.
14.aprīlis, Andrejs, vecāki: Kenķe Jēkobs un Čappa, krustvecāki: Krogu Andrejs, Klūģu Līze, no Alswanges.
20.aprīlis, Bille, vecāki: Anduļa Jannis un Mārgieta, krustvecāki: Digaiņe Bille, Anduļa Babba, Naglas Brencis, no Bassiem.
20.aprīlis, Jacobum, vecāki: Jacobo Gebelsberg Sartore un Barbara, krustvecāki: Jacobus Huff Textore Alschvang., Christianus Puchert Filius Molendinatoris Alschvang., Anna Sophia Elisabetha Hagin, Virgo Scharlota Puchertin Conjux Molendinatoria Alschvangensis.
22.aprīlis, Tīja, vecāki: Runģu Jēkobs un Grieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Prūšu Tīja no Dūrem, Podiņu Grieta, Dubbiņa Krišts, Kunkuļu Pēteris, no Guddiniekiem.
27.aprīlis, Madde, Witšu Jēkobs un Līze, krustvecāki: Pūŗu Madde, Pūŗu Katte, Zērpe Andrejs, Pūŗu Mārtiņš, no Adzam.
30.aprīlis, Iewa, vecāki: Kukše Jānis un Edde no Alswanges, krustvecāki: Pīkše Iewa, Sniķera Grieta no Graweriem, Deģģu Ans, Andiņu Adams, no Alswanges.

Maijs, 1777.gads

8.maijs, Edde, vecāki: Truļļu Jānis un Trīne, krustvecāki: Dauģe Edde, VecWagares Anna, Bēņes Jannis, Jaunarraja Bērtulis, no Leijam.
11.maijs, Mārtiņš, vecāki: Biggas Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Mucinieka Mārtiņš, Kunkuļu Jēkobs, Rungu Grieta, no Bassiem izņemot pēdējo, kas no Guddiniekiem.
11.maijs, Trīne, vecāki: Graju Didrikis un Maria, krustvecāki: Špulģu Trīne no Alswanges, Bēņes Katrīne, Nikas Jorens, Kriķe Jēkobs, no Leijam.
14.maijs, Grieta, vecāki: Kaike Brencis un Māre, krustvecāki: Aisgrāje Grieta, Dauģe Kērste, Graju Didrikis, Kriķe Ans, no Leijam.
18.maijs, Brencis, vecāki: Kauliņu Gērts un Luša no Dūrem, krustvecāki: Tēviņu Brencis, Mauricu Krišts, Tēviņu Ilze, Mauricu Madde, no Bassiem.
18.maijs, Krišts, vecāki: Struijes Pawals un Madde, krustvecāki: Kaltinieka Andrejs, Rensta Anša, Zwierbulu Ortija, Mauricu Trīne, no Bassiem.
19.maijs, Andrejs, vecāki: Šummata Jānis un Maria, krustvecāki: Driguļa Andrejs no Graweriem, Brujata Pēteris, Pūŗu Tāle, Leiploču Anna, no Alswanges.
21.maijs, Māre, vecāki: Joanne Klein un Anna, krustvecāki: Mahre, Michaelis Rung Uxor (sIewa), Madde, Matthia Haht uxor (sIewa), Andreas Neühausen, no Cingarorum Hirpe.
25.maijs, Adams, vecāki: Kebre Indrik un Trīne, krustvecāki: Kaltinieka Adams no Bassiem, Vetše Jēkobs, Striķe Bille, Kunkulu Ilze, no Guddiniekiem.
25.maijs, Pēteris, vecāki: Pīšļu Jannis un Grieta no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Prūšu Pēteris no Dūrem, Pūŗu Katte no Alswanges.
28.maijs, Krists, vecāki: Kautiņu Adams un Katte, krustvecāki: Kautiņu Krists, Kandeŗa Ernsts, Zariņu Čappe, Podiņu Grieta, no Guddiniekiem.

Jūnijs, 1777.gads

4.jūnijs, Anša, vecāki: Klungstu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Leiploča Anša, Dižkārta Jānis, Klinģe Kērste, Jaunarraja Babbe, visi no Alswanges izņemot pēdējo, kas no Leijam.
4.jūnijs, Katte, vecāki: Pūŗu Mačs un Anna, krustvecāki: Prūšu Katte, Pīšļu Babbe, Burriņu Margieta, Pūŗu Mattis, no Alswanges un Dūrem.
11.jūnijs, Babbe, vecāki: Kalnarraja Indriks un Trīne, krustvecāki: Teņņe Babba, Annužu Iewa, Salmarāja Jānis, Annužu Jānis, no Alswanges.
12.jūnijs, Adams, vecāki: Pintes Krists un Anna, krustvecāki: Štrīķes Adams, Buntu Ans, Dauga Māre, Kelķu Anna, no Alswanges.
15.jūnijs, Anša, vecāki: Thoma Niedzwiecki un Maria liberis hominibus habitantibusq apad Warkala Janne Rusticum Parochie legitimis Conjugibus, krustvecāki: Štrenzela Anša, Būcmaņu Miķķelis, Warkaļa Edde, Strencela Anna, no Alswanges.
15.jūnijs, Katte, vecāki: Kubles Miķķelis un Trīne, krustvecāki: Riwinieka Katte, Jakas Līze, Dauģu Jēkobs, Aisgraja Atts, no Leijam.
18.jūnijs, Katte, vecāki: Šīle Inta un Mārgieta, krustvecāki: Būcmaņu Katte, Štrīķe Anna, Brujata Pēteris, Dišgalla Toms, no Alswanges.
18.jūnijs, Adams, vecāki: Šniķķera Jannis un Maria, krustvecāki: Leizariņa Adams, Poļu Mārtiņš, Buntu Trīne, Kīše Trīne, no Graweriem.
22.jūnijs, Ans un Miķķelis, vecāki: Pīkše Andrejs un Katte, pirmā bērna krustvecāki: Pidakše Ans, Wēršarāja Tija, otrā bērna krustvecāki: Michael Zurkowski Sartor, Šniķķera Maria, no Adzam.
22.jūnijs, Jannis, vecāki: Kebre Jānis un Edde, krustvecāki: Kebre Jannis, Bambales Gērts, Kriķe Ortija, Kebre Anna, vecāki no Guddiniekiem, krustvecāki daļēji no Leijam.
22.jūnijs, Mārgieta, vecāki: Muižarraja Brencis un Līze, krustvecāki: Muižarraja Mārgieta, Poļu Ortija, Kaņepvērpe Adams, Štrauta Ērmanis, no Guddiniekiem.
24.jūnijs, Jurris, vecāki: Dišgalla Andrejs un Katrīne, krustvecāki: Bieranša Jurris no Blinteniem, Sterras Salms, Dreimaņa Edde, no Alswanges.
24.jūnijs, Maria, vecāki: Pidilta Adams un Mārgieta, krustvecāki: Duppata Maria, Kukšes Trīne, Būcmaņu Jēkobs, Kānes Jānis, no Alswanges.
29.jūnijs, Jānis, vecāki: Katlapja Jānis un Līze no Blinteniem, krustvecāki: Kuņņu Jānis, Mestera Dawids, Mestera Maria, Bierseka Anna, no Marren.
29.jūnijs, Pēteris, vecāki: Dekšenieka Anša un Līze, krustvecāki: Kauliņu Pēteris no Dūrem, Dunduru Inta, Sterzela Anna, Dekšenieka Katte, no Alswanges.
29.jūnijs, Līze, vecāki: Kunduŗa Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Riwagares Līze, Škitužu Maria, Summata Lūkis, no Alswanges.
29.jūnijs, Maria, vecāki: Strēle Andrejs un Madde, krustvecāki: Strēle Maria, Swelmes Pēteris, no Guddiniekiem.

Jūlijs, 1777.gads

3.jūlijs, Maria, vecāki: Teņņe Bērtulis un Anna, krustvecāki: Teņņe Maria, Teņņe Thale, Teņņe Adam, no Alswanges.
6.jūlijs, Ans, vecāki: Šwiķķu Krišts un Trīne, krustvecāki: Klungsta Ans no Baznickunga Ļaudim, Duppata Toms, Lāče Anna, Slūžes Anna, no Alswanges.
20.jūlijs, Andrejs, vecāki: Kaltinieka Jēkobs un Anna, krustvecāki: Podiņu Andrejs no Guddiniekiem, Šmīdre Brencis, Ūdru Grieta, no Bassiem.
27.jūlijs, Adams, vecāki: Wamže Jānis un Babba, krustvecāki: Aisgraje Adams, Kalēja Pēteris, Kriķe Ortija, Jakas Trīne, no Leijam.
27.jūlijs, Anna, vecāki: Dīmaša Adams un Katte no Adzam, krustvecāki: Billes Anna, Pidakša Grieta no Adzam, Prūšu Jānis no Dūrem, Billes Toms no Adzam.
27.jūlijs, Grieta, vecāki: Linkuļa Andrejs un Babbe no Alswanges, krustvecāki: VecWagares Grieta, Bambaļa Līze, no Leijam, Klungštu Andrejs, Leiploča Anša, no Alswanges.

Augusts, 1777.gads

3.augusts, Anša, vecāki: Kebre Jēkobs un Trīne, krustvecāki: Pintes Anša, Kaiķe Brencis, Kriķe Ortija, Kalleja Kērste, no Leijam.
3.augusts, Jēkobs, vecāki: Strēle Brencis un Maria, krustvecāki: Muižarraja Jēkobs, Upleija Iernests, Runģu Luša, Strēle Trīne, no Guddiniekiem.
3.augusts, Grieta, vecāki: Saltwalka Ans un Anna no Adzam, krustvecāki: Podiņu Grieta no Guddiniekiem, Pūŗu Trīne no Adzam, Podiņu Adams no Guddiniekiem, Pūŗu Inta no Adzam.
10.augusts, Jēkobs, vecāki: Rattinieka Adam un Anna, krustvecāki: Mauricu Jēkobs no Bassiem, Kaniepe Wērpe Ans, Gāčes Edde, Gāčes Līze, no Guddiniekiem.
17.augusts, Maria, vecāki: Spulģu Ans un Anna, krustvecāki: Skrīšte Maria, Warkala Trīne, Būcmaņu Anša, Duppata Jannis, no Alswanges.
17.augusts, Čappa, vecāki: Kanninieka Jannis un Ilze no Graweriem, krustvecāki: Zerendes Čappa no Bieržiem, Svaguļa Babba no Alswanges, Suvena Andrejs no Jamaiken, Muižarraja Brencis no Guddiniekiem.
17.augusts, Maria, vecāki: Anniņa Adams un Marence, krustvecāki: Remesu Maria no Graweriem, Šwelmes Grieta, Annužu Miķķelis, Buļļu Jurris, no Guddiniekiem.
17.augusts, Grieta, vecāki: Strēle Krišts un Anna, krustvecāki: Šwelmes Grieta, Podiņu Grieta, Kīšu Jannis, Strēla Adams, no Guddiniekiem.
18.augusts, Elisabetha Veronica, vecāki: Henrico Andrea Seidaak un Anna Dorothea, krustvecāki: Anna Dorothea Kirschnika unacun Parentibus immediate ante memorali infantis ex districtu Edwalensi, Sophia Magdalena Seidaak ex districtu Birsensi, Item Christianus Kirschnick ex districtu Birsensi, Christianus Puchert Molendinatoris Alschvangensis Filius.
19.augusts, Jēkobs, vecāki: Lāča Toms un Margieta, krustvecāki: Kalnarraja Jēkobs, Lāča Jānis, Dišgaļļa Gēde, no Alswanges.
20.augusts, Miķķelis, vecāki: Stempela Adams un Ortija, krustvecāki: Kunkuļu Miķķelis, Kunkuļu Trīne, no Bassiem.
24.augusts, Edde, vecāki: Graju Jannis un Maria, krustvecāki: Bruweŗa Edde, Kebre Trīne, Jaunarraja Andrejs, Bambales Jānis, no Leijam.
24.augusts, Līze, vecāki: Pulpju Jannis un Kērste, krustvecāki: Lāču Līze, Truļļu Trīne, Graju Madde, Jaunaraja Krišts, Dauģe Jēkobs, no Leijam.
24.augusts, Anša, vecāki: Kaibutu Jurris un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Bumbuļa Anša, Treide Jēkobs, Bumbuļa Katte, Jaunarraja Ilze, no Dūrem.
24.augusts, Trīne, vecāki: Zērpja Andrejs un Līze no Adzam, krustvecāki: Zērpja Trīna, Pūŗu Madde, no Adzam, Zariņa Jānis no Graweriem, Tekšņu Jānis no Adzam.
31.augusts, Trīne, vecāki: Dižkārtes Jannis un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Kriķe Trīne no Leijam, Raibules Anna no Almāles, Slūžes Jēkobs, Klungsta Andrejs, no Alswanges.

Septembris, 1777.gads

1.septembris, Andrejs, vecāki: Būcmaņu Toms un Grieta no Alswanges, krustvecāki: Remešu Andrejs no Graweriem, Duppata Mačs no Alswanges, Veču Margieta no Guddiniekiem.
3.septembris, Grieta, vecāki: Klūģu Andrejs un Mārgieta, krustvecāki: Kandeŗa Grieta no Guddiniekiem, Dekšnieka Līze, Būriņu Jēkobs, no Alswanges.
4.septembris, Jānis, vecāki: Kulbju Indrikis un Trīne, krustvecāki: Mengu Jānis, Deģģu Ans, Riwagares Kērste, Pērkoņa Ilze, no Alswanges.
7.septembris, Grieta, vecāki: Strencela Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Klungsta Grieta no Baznickunga Ļaudim, Prūšu Katte, Duppata Toms, Sviķu Krists, no Alswanges.
7.septembris, Grieta, vecāki: Dubena Krišts un Anna no Graweriem, krustvecāki: Runģu Grieta, Strēle Trīne, Upleija Iernests, Muižarraja Adams, no Guddiniekiem.
7.septembris, Katte, vecāki: Kalleja Jānis un Trīne, krustvecāki: Kalleja Katte, Kriķu Trīne, Bambales Adams, Kubles Klāws, no Leijam.
10.septembris, Margieta, vecāki: Pīšle Jānis un Anna, krustvecāki: Margieta Tamula Famula no Baznickunga Ļaudim, Pīšle Grieta, Pinnes Andrejs, Henricg Monkiewicz Filius Procentoris Alschvangensis, visi izņemot pēdējo no Baznickunga Ļaudim.
14.septembris, Jēkobs, vecāki: Andiņa Krišts un Mārgieta, krustvecāki: Dižgalla Jurris, Sterras Salms, Truļu Anna, Kelķe Anna, no Alswanges.
14.septembris, Anna, vecāki: Sniķera Kristaps un Grieta, krustvecāki: Kukšes Anna, Zariņa Edde, Pīkšes Inta, no Graweriem.
14.septembris, Tija, vecāki: Gaišumu Pēteris un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Wēršarāja Tija no Adzam, Leizariņa Babba no Graweriem, Struijes Jannis no Bassiem, Jenkas Andrejs no Guddiniekiem.
18.septembris, Miķķelis un Anna, vecāki: Dekšnieka Brencis un Edde, pirmā bērna krustvecāks: Sprīstike Andrejs, otrā bērna krustvecāks: Bieranša Anna no Blinteniem.
21.septembris, Pēteris, vecāki: Jaunarraja Jēkobs un Kērste no Dūrem, krustvecāki: Billes Pēteris, Billes Ats, no Adzam, Šwelmes Katte, Leiša Kērste, no Guddiniekiem.
21.septembris, Līze, vecāki: Menģu Mačs un Grieta, krustvecāki: Dekšnieka Līze, Žibju Katte, Klūģu Andres, Pīšle Brencis, no Alswanges.
28.septembris, Adams, vecāki: Cērpe Krists un Anna, krustvecāki: Žibju Adams no Guddiniekiem, Pūŗu Jēkobs, Pūŗu Katte, Saltwalka Anna, no Adzam.
28.septembris, Iewa, vecāki: Muižarraja Adams un Edde, krustvecāki: Putkules Iewa no Alswanges, Ulmu Luša, Kaniepvērpe Jannis, Muižarraja Jurris, no Guddiniekiem.
28.septembris, Grieta, vecāki: Pinkas Jēkobs un Katte no Adzam, krustvecāki: Swelmes Grieta no Guddiniekiem, Tēviņu Ilze no Bassiem, Podiņu Kristaps no Guddiniekiem, Naglas Brencis no Bassiem.
28.septembris, Madde, vecāki: Burriņu Luķis un Madde, krustvecāki: Pērkoņa Madde, Burriņu Jēkobs, no Alswanges.

Oktobris, 1777.gads

1.oktobris, Ilze, vecāki: Treide Inta un Līze, krustvecāki: Treide Ilze, Bumbuļa Grieta, Bumbuļa Anša, Jaunaraja Pēteris, no Dūrem.
5.oktobris, Jēkobs, vecāki: Žibju Adams un Edde no Neühoff, krustvecāki: Šwelmes Jēkobs no Guddiniekiem, Kaibutu Mārtiņš no Graweriem, Duppata Arniks no Alswanges, Ūdru Jēkobs no Bassiem, Gatšes Līze no Blinteniem, Šalmarraja Katte no Alswanges.
5.oktobris, Andrejs, vecāki: Andiņu Toms un Līze, krustvecāki: Kulbutu Toms, Kalnarraja Pēteris, Linkulu Gēde, Padubju Bille, no Alswanges.
6.oktobris, Jānis, vecāki: Kaiķe Andrejs un Trīne, krustvecāki: Kalleja Jānis, Aisgraja Adams, Kriķe Ortija, Jakas Līze, no Leijam.
7.oktobris, Katte, vecāki: Pleču Jānis un Ortija, krustvecāki: Pleču Katte, Stiernas Anna, Jēļu Jēkobs, Kunduru Kristaps, no Alswanges.
12.oktobris, Jannis, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Lāču Jannis no Alswanges, Štruijes Miķķelis no Bassiem, Skrubju Līze no Klostero ļaudim, Šunnišu Anna no Jamaiken.
15.oktobris, Trīne, vecāki: Raušu Jānis un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Stiernas Trīne no Alswanges, Kīša Luša no Graweriem, Kautiņa Adams, Strīķe Jānis, no Guddiniekiem.
19.oktobris, Andrejs, vecāki: Lipšņu Adams un Maria, krustvecāki: Driguļa Andrejs, Pīkšes Pēteris, Buntu Katte, Lipšņu Babba, no Graweriem.
19.oktobris, Trīne, vecāki: Rungu Miķķelis un Maria, krustvecāki: Škrīste Trīne no Alswanges, Rungu Jannis quog Cingarus.
22.oktobris, Andrejs, vecāki: Kulbuta Anša un Katrīne no Alswanges, krustvecāki: Lipšņu Andrejs, Šnikera Martiņš no Graweriem, Latša (Lāča) Margieta, Žibju Katte, no Alswanges.
22.oktobris, Andrejs, vecāki: Podiņa Jozeph un Catharina no Guddiniekiem, krustvecāki: Podiņa Andrejs, Podiņa Grieta, Cerpa Andrejs, Cerpa Madde, no Adzam.
22.oktobris, Pēteris, vecāki: Behrinš (Bieranžu?) Luhkia un Luhsia no Blinteniem, krustvecāki: Kunkuļu Pēteris, Dižgala Katrīna no Piles Alšvanga, Rungiu Jēkobs no Jauna Muiže, Wagares Liza no Alswanges.
26.oktobris, Mārtiņš, vecāki: Wērsarraja Jurris un Iewa, krustvecāki: Mucinieka Mārtiņš no Bassiem, Pidakšes Ans, Pinkas Trīne, Dimmas Katte, no Adzam.
26.oktobris, Jēkobs, vecāki: Kandeŗa Jannis un Trīne, krustvecāki: Veču Jēkobs no Guddiniekiem, Remešu Andrejs, Buntu Babba, Kanninieka Maria, no Graweriem.
26.oktobris, Babba, vecāki: Meire Inta un Ilze no Guddiniekiem, Čīmas Babba no Guddiniekiem, Pūŗu Jānis no Adzam, Pīkšes Babba no Adzam.
29.oktobris, Jēkobs, vecāki: Mucinieka Jānis un Tāle, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs, Pleču Dāwids, Klūģu Katte, Stiernas Ilze, no Alswanges.
29.oktobris, Jacobum, vecāki: Fabiano Reimann fabre Lignario un Anna Catharina Kleznin, krustvecāki: Johan Jacob Schmit murarius, Michael Blendien, Joanna Dorothea Blendinin, Anna Catharina Elisabeth Hertzbergin, no Alswanges.

Novembris, 1777.gads

2.novembris, Jannis, vecāki: Pleča David un Ortija, krustvecāki: Pleču Jannis, Skrīste Adams, Sterras Kērste, Pleču Babba, no Alswanges.
2.novembris, Toms, vecāki: Ulmu Viļļums un Katte, krustvecāki: Zundes Toms, Muižarraja Jurris, Zundes Līze, no Blinteniem.
9.novembris, Adams, vecāki: Leisariņa Krištaps un Ilze, krustvecāki: Leisariņa Adam, Naglas Toms, Buntu Trīne, Buntu Maria, no Graweriem.
9.novembris, Grieta, vecāki: Bāliņu Jēkobs un Iewa, krustvecāki: Runģu Grieta, Šwelmes Grieta, Muižarraja Adam, Muižarraja Jurris, no Blinteniem.
16.novembris, Jorens, vecāki: Rudumu Inta un Gēde, krustvecāki; Duppata Mattis Wagares Alschvange, Annužu Jorens, Riwagares Līze, Andiņa Katrīne, no Alswanges.666. 16.novembris, Jēkobs, vecāki: Tipšes Bērtulis un Ortija no Adzam, krustvecāki: Čīmas Jēkobs no Guddiniekiem, Škītužu Andrejs no Alswanges, Šnikera Maria no Graweriem, Lūžņa Ilze no Adzam.
16.novembris, Edde, vecāki: Remešu Ērmanis un Babba, krustvecāki: Gatšes Edde no Blinteniem, Naglas Babba, Naglas Toms, Kanninieka Inta no Graweriem.
16.novembris, Grieta, vecāki: Poļu Krišts un Anna, krustvecāki: Strīķe Grieta, Dekšnieka Anna, Žogarraja Čappa, Buntu Adams, Annužu Ērmanis, no Guddiniekiem.
19.novembris, Trīne, vecāki: Sludzia Ans un Madde, krustvecāki: Skiliu Jānis, Kukšu (?) Jānis, Dunduru Trīne, Kukša Katte, no Alswanges.
20.novembris, Katte, vecāki: Lipsniu Jēkobs un Čappe, krustvecāki: Buntu Katte, VecWaggara Mara, Snikera Mārtiņš, Digainia Krists, no Graweriem.671. 23.novembris, Reinis, vecāki: Buļļu Jēkobs un Līze, krustvecāki: Šillarraja Reinis, Šprunķu Iernests, Jēšu Līze, Jaunarraja Babbe, Oes Lutherani de Sarnaten.
23.novembris, Trīne, vecāki: Nikaža (?) Jānis un Bille, krustvecāki: Kriķķe Trīne, Jaunarraja Babbe, Truļļu Martiņš, Kalleja Jānis, no Leijam.
23.novembris, Trīne, vecāki: Kīšu Jānis un Anna, krustvecāki: Lipšņu Trīne, Truļļu Grieta, Kīšu Miķķelis, Poļu Krists, no Graweriem.
26.novembris, Maria, vecāki: Jaunarraja Pawals un Babba, krustvecāki: Jaunarraja Edde, Zundes Toms, no Guddiniekiem.
26.novembris, Maria, vecāki: Jēres Pēteris un Trīne, krustvecāki: Remešu Maria no Graweriem, Veču Mārgieta, Zundes Iernests, Buļļu Toms, no Guddiniekiem.
29.novembris, Kristaps, vecāki: Summata Lukis un Katte, krustvecāks: Kundulu Kristaps.
29.novembris, Grieta, vecāki nav minēti, krustvecāks: Kalnaraja Grieta no Alswanges.
30.novembris, Mārgieta, vecāki: Andiņa Adam un Grieta, krustvecāki: Pīkšes Mārgieta no Graweriem, Šwiķķu Grieta, Būcmaņu Miķķelis, Kukšes Jannis, no Alswanges.
30.novembris, Katte, vecāki: Klūģu Jannis un Kēršte, krustvecāki: Pūŗu Katte, Stiernas Jannis, no Alswanges.
30.novembris, Mačs, vecāki: Varkuļa Jānis un Trīne, krustvecāki: Štrencela Jānis, Būcmaņu Māre, no Alswanges.

Decembris, 1777.gads

3.decembris, Carolum, vecāki: Joannis Behrendt putoifosoris un Catharina, liberorumg hominum de Adsen, krustvecāki: Perillustris ac Reverendissimus Dominus Canonicus Livoniensis et Paroch Alschvangensis nec non Felixbergensis D. Carolus Antonius Burzynski, Adstabant Joannes Strimpt, Joannes Zuskowski Hungaro, Magdalena Rinkiewiczin, immediate prioris innupta Privigna de Grawern.
7.decembris, Jēkobs, vecāki: Šwelmes Andrejs un Ortija, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs no Alswanges, Illes Krištaps, Štrēle Madde, Štrēle Maria, no Guddiniekiem.
14.decembris, Jannis, vecāki: Dundura Andrejs un Katte, krustvecāki: Kīše Jannis no Graweriem, Lāču Toms, Kalnarraja Anna, Klūģu Līze, no Alswanges.
14.decembris, Jānis, vecāki: Mucinieka Jannis un Katrīne, krustvecāki: Runģu Jānis no Guddiniekiem, Kunkuļu Anša, Mauricu Trīne, Mauricu Madde, no Bassiem.
14.decembris, Iernests, vecāki: Kaniepe Wērpe Asmus un Ilze, krustvecāki: Pūcu Iernests no Jateln, Podiņu Joseps, Zariņa Anna, Gatšes Edde, no Guddiniekiem.
18.decembris, Katte, vecāki: Panta Mattis un Trīne, krustvecāki: Teņņa Katte, Brugiada Madde, Riwagares Jānis, no Alswanges.
21.decembris, Miķķelis, vecāki: Kebre Jannis un Grieta, krustvecāki: Bēnes Miķķelis, Nikas Jannis, Kriķe Ortija, Gulbju Anna, no Leijam.
25.decembris, Jorens, vecāki: Strīķe Adam un Anna, krustvecāki: Skrodera Lauris, Štrencela Anša, Slūžes Līze, Dunduru Anna, no Alswanges.

Hoc Anno in universum baptizati 170.

Janvāris, 1778.gads

3.janvāris, Iernests, vecāki: Zariņa Juris un Margieta, krustvecāki: Šnikera Iernests, Ludovicus Monkiewicz un Zariņa Grieta, no Guddiniekiem.
4.janvāris, Indrikis, vecāki: Jēres Adam un Anna, krustvecāki: Kebre Indrikis, Katlāpja Jēkobs, Jēres Luša, Strīķe Bille, no Guddiniekiem.
9.janvāris, Andrejs un Trīne, vecāki: Kārklupju Anša un Māre no Dūrem, pirmā bērna krustvecāki: Wērsarraja Andrejs no Adzam, Kārklupju Jānis no Dūrem, Pinnes Katte no Alswanges, otrā bērna krustvecāki: Gaišuma Trīne no Dūrem, Podiņu Grieta no Guddiniekiem, Kārklupju Šīmanis no Dūrem.
11.janvāris, Katte, vecāki: Janniše seu Ustupju Miķķelis un Anna, krustvecāki: Būcmaņu Katte, Andiņu Mārgieta, Dižgala Toms, Šīle Inta, no Alswanges.
11.janvāris, Grieta, vecāki: Zariņa Adams un Maria, krustvecāki: VecWagares Grieta no Leijam, Strēle Anna, Muižarraja Adams, Buļļu Jurris, no Guddiniekiem.
11.janvāris, Katte, vecāki: Sprīstiķe Jannis un Līze, krustvecāki: Dekšnieka Līze, Dunduru Mārgieta, Būcmaņu Miķķelis, no Alswanges.
14.janvāris, Miķķelis, vecāki: Riwagares Ans un Anna, krustvecāki: Šteres Miķķelis, Dižgala Andrejs, Silu Maddala, Kunduru Ķēršta, no Alswanges.
18.janvāris, Mārgieta, vecāki: Būcmaņu Mattis un Katte, krustvecāki: Būcmaņu Mārgieta, Klinģu Katte, Žibju Jēkobs, Kulbutu Ans, no Alswanges.

Februāris, 1778.gads

1.februāris, Miķķelis, vecāki: Digaiņa Andrejs un Bille, krustvecāki: Struije Miķķelis, Spulgu Ans no Alswanges, Kunkulu Ilze no Bassiem.
3.februāris, Krišts, vecāki: Zvirbuļu Ans un Orte, krustvecāki: Zvirbuļu Krišts, Podiņa Josaps, Semburškeņe Bierskrohdrene, Renšts Anna no Bassiem.
10.februāris, Grieta, vecāki: Pīkše Inta un Iewa, krustvecāki: Zariņa Grieta, Šnikkera Grieta, Šnikkera Krištaps, no Graweriem.
11.februāris, Māre, vecāki: Kunstera Pāvils un Trīne no Jaunas Muižas, krustvecāki: Šniķķera Māre, Katlāpja Līze no Blinteniem, Henricg Monkiewicz Filius Procentoris Alschvange.
11.februāris, Christianum Willhelmum, vecāki: Friderici Dahwidis Henrichsohn un Regina Elisabetha nata Huffin no Dūrem, krustvecāki: Christianus Willhelmus Fleischer Oeconomus Subordinatus Praedü (?) Alschvangensis, Christina Haakin de Graweren.
18.februāris, Trīne, vecāki: Leiploča Jēkobs un Katte, krustvecāki: Dardedža Trīne no Leijas, Brugetta Madde, Pūŗu Jēkobs, Plausara Jēkobs, no Alswanges.
19.februāris, Katte, vecāki: Siltiņa (?) Jēkobs un Anna, krustvecāki: Raibuļa Katte, Kundziņa Anna, Grāša Pēteris un Indriks, Oes Lutherani de Allmahnen.
22.februāris, Andreas, vecāki: Jacobo Groblewski un Anna Catharina, krustvecāki: Admodum Reverendus Dominus Andreas Lingnau Capellanus Alschvangensis cum honorata Virgine Juliana Lukowiczyn de Alschvangen.
22.februāris, Maria, vecāki: Mūža (Muhšcha, iespējams Muižarāja) Jēkobs un Līze no Blinteniem, krustvecāki: Deģģa Maria, Zariņa Anna no Guddiniekiem, Bulle Jurris, Anniņa Andrejs, no Guddiniekiem.

Marts, 1778.gads

1.marts, Andrejs, vecāki: Buļļu Toms un Edde no Guddiniekiem, krustvecāki: Veču Jēkobs, Zariņa Māre, Jēļu Trīne, no Guddiniekiem.
3.marts, Lavīze (Lohwihse), Kanepere Ans un Grieta no Alswanges, krustvecāki: M. G. Dna Lohvisa Consors, M G. Dna Consiliarij, L.B. de Knigge cujus nomine Levabat Honorata Virgo Juliana Lukowiczin, Gāčas (Gedsas) Edde, Gāčas (Gads) Anša, Muižarraja Brencis, no Blinteniem.
3.marts, Jānis, vecāki: Nagla Krišts un Iewa, krustvecāki: Runģa Jānis no Guddiniekiem, Naglas Jānis, Kukulu Ilze, Naglas Grieta, no Bassiem.
5.marts, Bille, vecāki: Strīķes Krists un Anna, krustvecāks: Andiņu Bille no Alswanges.
8.marts, Jurris, vecāki: Dekšņu Adams un Grieta, krustvecāki: Bieranža Jurris, Ulmu Inta, Bieranža Iewa, Dekšnieka Anna, no Blinteniem.
10.marts, Bille, vecāki: Striķķa Krišts un Anna, krustvecāki: Andiņa Bille, Škillu Katte, Klungšta Andrejs, Bruģata Pēteris, no Alswanges.
15.marts, Katte, vecāki: Trullu Martiņš un Līze, krustvecāki: Dārditša Katte, Bambulles Anna, Nikš Jānis, Jaunaraja Krišts, no Leijam.
18.marts, Krišts, vecāki: Buntu Anša un Grieta, krustvecāki: Žogaraja Krišts no Guddiniekiem, Pidilta Adams no Alswanges, Zariņa Anna, Pīkše Margieta, no Graweriem.
19.marts, Jēkobs, vecāki: Pidakša Ans un Grieta, krustvecāki: Udra Jēkobs no Bassiem, Puriju Pēteris, Pikšle Babba, Lužņu Iewa, no Adzam.
19.marts, Ilze, vecāki: Katlapas Jānis un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Čīmes Ilze no Guddiniekiem, Lušņu Ilze no Adzam, Tepša Pēteris, Pidakša Vērtuls no Adzam.
22.marts, Adams, vecāki: Strautu Jēkobs un Edde no Blinteniem, krustvecāki: Naglas Adams, Naglas Anša, Lipšņu Babba no Graweriem, Poļu Katte no Blinteniem.
22.marts, Anna, vecāki: Anta Jānis un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Dekšnieka Anna, Almu (Ulmu) Lūše no Blinteniem, Anta Adams, Snikera Jēkobs no Graweriem.
22.marts, Grieta, vecāki: Kundaru Pēteris un Keršta, krustvecāki: Podiņu Grieta no Jaunas Muižas, Kikšu Luša, Kandara Jānis no Graweriem, Jaunaraja Jēkobs no Bassiem.
22.marts, Anna un Edde, vecāki: Maira Sīmons un Margieta no Jaunas muižas, pirmā bērna krustvecāki: Podiņu Anna, Kandara Anna no Jaunas muižas, Jenkas Jānis no Guddiniekiem, otrā bērna krustvecāki: Dreimaņa Edde, Putkules Marja, Škitus Andrejs, Sviķa Adams, no Alswanges.
22.marts, Katte, vecāki: Pintes Brencis un Ortija, krustvecāki: Dardatša (Dārdedža) Katte, Dauģu Edde no Leijam, Klungštu Jānis, VecWaggara Ērmanis no Leijam, citi no Alswanges.
25.marts, Bērtulis, vecāki: Zigelschein Wilm un Maria, krustvecāki: Zigelschein Bertuls, ejus nomine levabat Carl Gotthart Opitz, Dauģa Trīne, Zigelschein Kersta, no Leijam.
29.marts, Grieta, vecāki: Jaunarraja Pēteris un Ilze, krustvecāki: Udru Grieta no Bassiem, Bumbulu Grieta, Gaišumu Toms no Dūrem.

Aprīlis, 1778.gads

2.aprīlis, Krišts, vecāki: Jakša Jēkobs un Babba, krustvecāki: Jaunarraja Krišts, Kriķu Jānis, Kriķu Orte, Grava Maria, no Leijam.
7.aprīlis, Toms, vecāki: Jērju Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Leišu Toms, Andulu Brencis no Bassiem, Jērjas Lūše, Anta Ilze no Graweriem, pārējie no Blinteniem.
12.aprīlis, Čappa, vecāki: Bāliņa Kristops un Katrīne, krustvecāki: Reines Čappa no Guddiniekiem, Dižgala Iewa, Kalnarraja Pēteris, Ķinķe Jēkobs no Alswanges.
16.aprīlis, Edde, vecāki: Dauģu Miķķelis un Grieta, krustvecāki: Waggara Edde, Waggara Līze, Skillu Jānis, Dardatša Krišts, no Alswanges.
19.aprīlis, Brencis, vecāki: Mucinieka Krišts un Anna, krustvecāki: Kaltinieka Brencis, Štempele Andrejs, Kaltinieka Čappa, Mauricu Madde, no Bassiem.
20.aprīlis, Jēkobs, vecāki: Menģu Jānis un Luše, krustvecāki: Burin Jēkobs, Teņņa Jēkobs, Špulģu Anna, Burju Marija, no Alswanges.
29.aprīlis, Maria, vecāki: Dekšnieka Jānis un Ilze, krustvecāki: Deģģu Maria, Ulmu Edde, Kulbu Indriķis, Dekšnieka Pēteris, no Alswanges.

Maijs, 1778.gads

3.maijs, Pēteris, vecāki: Billes Atš un Anna no Adzam, krustvecāki: Dekšņa Pēteris, Tipšas Bērtulis, Billes Katte, Dabbaru Babbe, no Adzam.
3.maijs, Anna, vecāki: Strēles Krišts un Iewa no Jaunas muižas, krustvecāki: Pintes Anna, Pleča Tāle, Padubja Jēkobs, Striķa Adams, no Alswanges.
5.maijs, Maria, vecāki: Skrišta Mattis un Trīne, krustvecāki: Skrišta Maria, Teņņa Katte, Bucmaņa Anšis, Šwiķķu Krišts, no Alswanges.
10.maijs, Anša, vecāki: Leizariņa Andrejs un Babba, krustvecāki: Kulbutu Anša no Alswanges, Driguļu Andrejs, Buntu Maria, Kanninieka Anna, no Graweriem.
10.maijs, Andrejs, vecāki: Zarriņa Jannis un Trīne, krustvecāki: Cērpa Andrejs no Adzam, Sterras Andrejs no Baznickunga Ļaudim, Prūšu Katte no Dūrem, Spulģu Anna no Alswanges, vecāki no Graweriem.
10.maijs, Jannis, vecāki: Jacobo Zurkowski un Marentze, krustvecāki: Joannes Zurkowski, Miķķelis Urbanowicz, Anna Zurkowska, Magdalena Rymkiewiczowna, no Alswanges.
10.maijs, Trīne, vecāki: VecWagares Anša un Maria, krustvecāki: Buntu Trīne, Raušu Ortija, Kīšu Jannis, no Graweriem.
24.maijs, Pēteris, vecāki: Šwelmes Jēkobs un Maria, krustvecāki: Bāliņa Pēteris no Alswanges, Runģu Jānis, Štrelles Anna, Runģu Luše, no Guddiniekiem.
28.maijs, Līze, vecāki: Gaiļu Andrejs un Katte, krustvecāki: Čimas Katte no Guddiniekiem, Mauricu Trīne, Gaiļu Ats, Tēviņu Brencis, no Bassiem.

Jūnijs, 1778.gads

3.jūnijs, Andrjs, vecāki: Klungšta Anšis un Grieta, krustvecāki: Klūģa Andrejs, Šviķu Krišts, Waggaras Līze, Sterres Anna, no Alswanges.
7.jūnijs, Krists, vecāki: Bumbuļu Jēkobs un Tija, krustvecāki: Poļu Krists no Blinteniem, Kauliņu Salms, Kārkluppes Šappia, Treide Iewa, no Dūrem.
7.jūnijs, Babba, vecāki: Gatčes Jānis un Maria, krustvecāki: Gatšes Babba, Upleija Iernests, Strēle Anna, no Blinteniem.
8.jūnijs, Johann Jacob, vecāki: Kestera Miķķel un Grieta, krustvecāki: Johann Jacob Schmidt Muranus, Fridrich Carl Sorgewitz Sutor, Anna Juliana Regina Rosentreteren, no Alswanges.
8.jūnijs, Krišts, vecāki: Leišu Pēteris un Trīne, krustvecāki: Bulkas Krišts, Annužu Ērmanis, Jaunarraja Kēršte, Muižarraja Līze, no Guddiniekiem.
8.jūnijs, Grieta, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Runģu Grieta no Jaunas muižas, Cērpu Līze, Billes Jurris, Saltwalka Ans, no Adzam.
8.jūnijs, Anna, vecāki: Kulpju Jēkobs un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Kaltinieka Anna no Bassiem, Strencela Ilze, Kukšes Jannis, Pantu Inta, no Alswanges.
11.jūnijs, Krišts, vecāki: Šwelmes Brencis un Grieta no Guddiniekiem, Digaņa (Digaiņa) Krists, Dekšnieka Anša no Alswanges, Digaņa Bille no Bassiem.
11.jūnijs, Andrejs, vecāki: Strimpa Jānis un Ortija, krustvecāki: Sterres Andrejs no Alswanges, Miķķelis Zurkowski, Lušņu Ilze, Katlapa Līze no Blinteniem, pārējie no Adzam.
17.jūnijs, Grieta, vecāki: Šmidru Indrikis un Ortija no Graweriem, krustvecāki: Podiņu Grieta, Kandeŗa Margieta, Kandura Iernests no Jaunas Muižas, Andiņa Pāvils no Alswanges.
18.jūnijs, Ans, vecāki: Škrišta Adams un Ortija, krustvecāki: Spulģu Ans, Leiploču Mattis, Waggaras Līze, Bucmaņu Katte, no Alswanges.

Jūlijs, 1778.gads

5.jūlijs, Maria Theresia, vecāki: Joanne Berendt un Magdalena Eisenbergenn, krustvecāki: Maria Theresia Lüdeck, Veronica Elisabeth Korn, David Ditlau, Johann Reymann, Oes de Basen.
5.jūlijs, Adam, vecāki: Brujata Pēteris un Madde, krustvecāki: Šviķķe Adams, Šīle Inta, Riwagares Līze, Andiņu Grieta, no Alswanges.
7.jūlijs, Anna, vecāki: Štruijes (?) Pawels un Madde, krustvecāki: Jaunaraja Anna, Šmidru Grieta, Mauricu Adams, Zvirbuļu Ans, no Bassiem.
12.jūlijs, Krists, vecāki: Runģu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Kaniepe Wērpe Krists, Kunkulu Pēteris, Wērsarraja Iewa, Runģu Grieta, no Guddiniekiem.
16.jūlijs, Adams, vecāki: Andiņa Ans un Babba, krustvecāki: Kannas Adams, Ruduma Josaps, Andiņa Bille, Waggaras Anna, no Alswanges.
19.jūlijs, Katte, vecāki: Riwagares Jannis un Kersta, krustvecāki: Kestera Katte, Zvagulu Grieta, Dardatša Krists, Klungsta Jannis, no Alswanges.
25.jūlijs, Pēteris, vecāki: Panta Ans un Katrīna, krustvecāki: Pidelta Pēteris, Padubja Jēkobs, Sterres Babba, Menģu Keršta, no Alswanges.
30.jūlijs, Katte, vecāki: Dūru Kristaps un Trīne, krustvecāki: Kaniņa Katte, Antu Luše, Smidru Jānis, Kišu Jannis, no Graweriem.

Augusts, 1778.gads

9.augusts, Pēteris, vecāki: Kinķe Andrejs un Gēde, krustvecāki: Kalnarraja Pēteris, Leiploču Adams, Menģe Luša, Swiķķu Grieta, no Alswanges.
9.augusts, Jēkobs, vecāki: Kaltinieka Pēteris un Kērste, krustvecāki: Tšutšes Jēkobs no Adzam, Smīdru Brencis, Kaltinieka Grieta, no Bassiem.
12.augusts, Adams, vecāki: Būriņu Bērtuls un Katrīņa, krustvecāki: Menģa Adams, Deģģa Ans, Pīšlu Babba, Kluģa Līze, no Alswanges.
16.augusts, Madde, vecāki: Mauricu Krišts un Maria, krustvecāki: Šmidru Madde, Mucienieka Katrine, Naglas IIernests, Tēviņu Brencis, no Bassiem.
19.augusts, Marja, vecāki: Annuža Jurris un Ortija, krustvecāki: Deģģu Maria no Alswanges, Muižarāja Līze, Dekšnieka Jānis, no Blinteniem.
23.augusts, Pāvils, vecāki: Katlapa Toms un Grieta, krustvecāki: Štruijes Pāvils no Bassiem, Raušu Jannis no Guddiniekiem, Čimmas Ilze no Guddiniekiem, Strauta Kēršte no Blinteniem, vecāki no Guddiniekiem.
23.augusts, Mārtiņš, vecāki: VecWagares Krišts un Grieta, krustvecāki: Bambales Mārtiņš, Lāče Edde, Kaiķe Anna, no Leijam.
23.augusts, Edde, vecāki: Jakas Jannis un Līze, krustvecāki: Klappara Edde no Pewicken, Jaunarraja Babba, Pašu (Pašchu) Adams, Lāče Jēkobs, no Leijam.
29.augusts, Jacob Fridrich, vecāki: Jurris Szuszytko un Gotliba, krustvecāki: honoratus Jacob Fridrich Hertzberg Tabernator Alschvang., Johan Christian Puchert filius Molendinatoris Alschwange., Juliana Dorothea Blendinin, Cathrina Anna Puchertsche, Oes de Alschwangen.
30.augusts, Jannis, vecāki: Leiploča Mattis un Katte, krustvecāki: Riwagares Jannis no Alswanges.
30.augusts, Kristaps, vecāki: Dūres Adam un Maria no Graweriem, krustvecāki: Bulkas Kristops, Jaunarraja Jēkobs no Guddiniekiem, Straute Katte no Guddiniekiem.
30.augusts, Iewa, vecāki: Annužu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Dižgaļa Iewa, Strīķe Grieta, Salmarraja Jannis, Služes Jannis, no Alswanges.

Septembris, 1778.gads

3.septembris, Maria, vecāki: Padubja Toms un Grieta, krustvecāki: Šmidre Maria, Kunkulu Ilze, Struijes Ans, Šmidru Jēkobs, vecāki no Alswanges, krustvecāki no Bassiem.
6.septembris, Jannis, vecāki: Kukšes Andrejs un Katte, krustvecāki: Šwelmes Jannis no Guddiniekiem, Služes Ans, Truļļu Anna, no Alswanges.
13.septembris, Ērmans, vecāki: Leijas Toms un Maria, krustvecāki: Leisariņa Ērmans, Naglas Anša, Naglas Trīne, Snikera Anna, no Graweriem, vecāki no Leijam.
13.septembris, Klāws, vecāki: Kubles Miķelis un Trīne, krustvecāki: Zalmežas Klāws, Dauģa Jēkobs, Gulbu Anna, Pulpu Kēršta, no Leijam.
13.septembris, Maria, vecāki: Kebre Jannis un Maria, krustvecāki: Šwelmes Maria no Guddiniekiem, Bucmaņu Madde, Spulģu Krišts, Bucmaņu Bērtols, no Alswanges, vecāki no Guddiniekiem.
16.septembris, Krištops, vecāki: VecWagares Anša un Līze, krustvecāki: Upleija Krištops no Guddiniekiem, Bambales Jānis, Kaiķe Anna, Kriķe Ortija, no Leijam.
17.septembris, Trīne, vecāki: Klūģu Krists un Katte, krustvecāki: Catharina Emerentia Wittmannin Conjux Inspectoris Silvae, Dekšnieka Trīne, Pleču Dawids, Milihowicz Mikkelis, no Alswanges.
20.septembris, Adams, vecāki: Jenkas Andrejs un Ilze, krustvecāki: Jenkas Adams, Kanapeera Krists, Aniņa Margieta, Strēles Trīne, no Guddiniekiem.
20.septembris, Jēkobs, vecāki: Rūbēles (?) Pēteris un Katrīne, krustvecāki: Jaunaraja Jēkobs, Prušu Anša, Špulģu Maria no Alswanges, Gaišumu Babba no Dūrem.
20.septembris, Trīne, vecāki: Kandeŗa IIernests un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kandeŗa Trīne no Graweriem, Klūģu Margieta, Bucmaņu Anša, Spulģu Ans, no Alswanges.
24.septembris, Morics (Mohriz), vecāki: Dubbiņa Andrejs un Margieta, krustvecāki: Ķaupa Mohriz no Wilgalen, Dubbiņa Adams no Graweriem, Kanapera Trīne no Jaunas Muižas.
24.septembris, Madde, vecāki: Stiernes Ans un Anna, krustvecāki: Pūštere Madde no Reģiem, Stiernas Anna, Pūŗu Mačs, …illas Krists, no Alswanges.
27.septembris, Miķķelis, vecāki: Kārkluppes Jannis un Trīne, krustvecāki: Struijes Miķķelis, Digaiņa Andrejs, no Bassiem, Cērpe Madde, Pūŗu Madde, no Adzam, vecāki no Dūrem.
27.septembris, Pēteris, vecāki: Kaibutu Mārtiņš un Katte, krustvecāki: Jaunarraja Pēteris no Dūrem, Dubena Brencis, Kukšes Anna, no Graweriem.

Oktobris, 1778.gads

3.oktobris, Miķķelis, vecāki: Buntu Adam un Maria, krustvecāki: Remešu Andrejs, Kunkuļu Andrejs, Strīķe Anna, Strēle Trīne, no Guddiniekiem.
3.oktobris, Ortija, vecāki: Dauģe Kristops un Babba, krustvecāki: Pintes Ortija, Dauģe Trīne, Riwinieka Ans, Kubles Jēkobs, no Leijam.
3.oktobris, Ilze, vecāki: Jākas Jannis un Katrīne, krustvecāki: VecWagares Ilze, Graja Maddale, Pulpju Jannis, Jaunarraja Krists, no Leijam.
3.oktobris, Iewa, vecāki: Dekšņu Pēteris un Tija, krustvecāki: Vitkupju Iewa no Jamaiken, Pīkšes Edde, Cērpe Andrejs, Wēršarraja Andrejs, no Adzam.
11.oktobris, Jannis, vecāki: Kelķu Brencis un Edde, krustvecāki: Menģu Jannis, Striķu Krišts, Žibju Katte, Menģu Kēršta, no Alswanges.
11.oktobris, Anna, vecāki: Buntu Jannis un Trīne, krustvecāki: Štrencela Anna no Alswanges, VecWaggares Maria, Leizarriņa Adams, Lipšņa Andrejs, no Graweriem.
18.oktobris, Iewa, vecāki: Vecvagarres Jurris un Līze no Graweriem, krustvecāki: Treide Iewa, Bumbulu Katte, Bumbulu Jānis, Kūšu (Kīšu?) Jannis no Graweriem, pārējie no Dūrem.
22.oktobris, Anna, vecāki: Bulla Kašpars un Grieta, krustvecāki: Jetča Anna, Bullu Līze, Lūšu Ašmus, Ošela Jānis, visi no Sarnaten.
22.oktobris, Līze, vecāki: Waggara Jānis un Trīne, krustvecāki: Wagares Līze, Spulģu Anna, Wagares Mačs, no Alswanges.
24.oktobris, Andrejs, vecāki: Sniķera Jēkobs un Maria, krustvecāki: Drigula Andrejs, Buntu Anša, Šniķķera Anna, no Graweriem.
27.oktobris, Madde, vecāki: Buntu Pēteris un Katte, krustvecāki: Bullu Madde, Špulģu Maria no Alswanges, Vetče Jēkobs, Bucmaņu Toms no Alswanges, pārējie no Guddiniekiem.

Novembris, 1778.gads

4.novembris, Katte, vecāki: Putkuļu Jānis un Maria, krustvecāki: Dekšnieka Katte, Linkuļu Babba, VecWaggares Anša no Leijam, Bruģata Pēteris no Alswanges.
8.novembris, Katrīne, vecāki: Graje Didrikis un Maria, krustvecāki: Graje Katrin, Pulpju Kēršte, Apes Krists, Nikas Jorens, no Leijam.
8.novembris, Grieta, vecāki: Gatšes Anša un Līze, krustvecāki: Udru Grieta no Bassiem, Žibju Grieta, Čīmas Mārtiņš, Zundes Krištops, no Guddiniekiem.
15.novembris, Jēkobs, vecāki: Warkaļļa Jannis un Trīne no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs, Menģe Mačs, Būcmaņu Anna, Duppata Trīne, no Alswanges.
15.novembris, Anna, vecāki: Pidakšes Bērtulis un Katte, krustvecāki: Billes Anna, Witšu Līze, Wēršarraja Adams, Dabbara Krists, no Adzam.
22.novembris, Adams, vecāki: Bāliņa Pēteris un Edde, krustvecāki: Škrišta Adams, Kinķu Jēkobs, Warkala Edde, Balandas Keršta, no Alswanges.
24.novembris, Pēteris, vecāki: Rungi Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Kunkul Pēteris, Bulku (?) Kristops, Treidu Līze, no Guddiniekiem.
24.novembris, Orte, vecāki: Waggares Jānis un Maria, krustvecāki: Krikke Orte, Dauģu Maria, Bumbulu Jānis, Rudumu Inta, no Leijam.
29.novembris, Pēteris, vecāki: Jetše Lūle un Edde, krustvecāki: Rapes Pēteris, Biersinieka Jurris, Ragga Līze, Šamīšu Katrīne, Oes Lutherani de Sarnaten.
29.novembris, Ortija, vecāki: Drigula Pawals un Trīne, krustvecāki: Šmīdre Ortija, Lipšņu Maria, Kautiņu Adams, no Graweriem.
29.novembris, Līze, vecāki: Dārdedža Jānis un Katte, krustvecāki: Truļļu Līze, Nikkas Bille, Pintes Brencis, no Leijam.

Decembris, 1778.gads

6.decembris, Krišts, māte: Līze, tēvs nezināms, krustvecāki: Bulku Krišts no Guddiniekiem, Treides Līze no Dūrem.
6.decembris, Ērnešts, vecāki: Veču Mačs un Anna, krustvecāki: Buntu IIernests, Keebru Inta, Kaibas Anna, Štriķķu Grieta, no Guddiniekiem.
6.decembris, Margieta, vecāki: Runģu Jānis un Grieta, krustvecāki: Naglas Margieta no Bassiem, Kunkulu Čappe, Kunkulu Jēkobs, Naglas Ērnešts no Bassiem, pārējie no Jaunas Muižas.
6.decembris, Ulriks, vecāki: Peške Pēteris un Katrīne, krustvecāki: Pupina Ulriks, Katlapa Jēkobs, Keppu Babba, Pešku Orte, Oes de Sarnaten.
10.decembris, Mārtiņš un Jēkobs, vecāki: Brencis un Katrīne, pirmā bērna krustvecāki: Pleču Mārtiņš, Pleču Jēkobs, otrā bērna krustvecāki: Pleču Luše, Kriķķu Edde no Leijam, citi no Alswanges.
13.decembris, Indriks, vecāki: Andula Brencis un Trīne, krustvecāki: Kalnaraja Indriks no Alswanges, Strīķa Jēkobs, Jaunarraja Kērsta no Dūrem, Zvirbuļu Līze no Bassiem.
13.decembris, Trīne, vecāki: Naglas Toms un Katrīne, krustvecāki: Šalmarraja Trīne, Leizariņa Ilze, Naglas Adams, Kanninieka Krištops, no Graweriem.
17.decembris, Jānis, vecāki: Pleču Dāwids un Orte, krustvecāki: Kebru Jānis, Ploču Mattis (Mathies), Ruddu Medde, Sterras Kērste, no Alswanges.
17.decembris, Anna, vecāki: Rattinieka Inta un Katte no Blinde novadda, krustvecāki: Lipšņu Anna, Šnikkera Katte, Raušu Jānis, Pūŗu Mattis (Mathies), no Graweriem.
20.decembris, Jēkobs, vecāki: Sniķķera Jānis un Trīne, krustvecāki: Mauricu Jēkobs no Bassiem, Poļu Jānis, Poļu Edde, no Guddiniekiem.
20.decembris, Adam, vecāki: Bruweŗa Jānis un Edde, krustvecāki: Jakas Adam, Apes Anša, Pulpju Kērste, Asgraja Grieta, no Leijam.
20.decembris, Maria, vecāki: Antonio Zurkowski un Agatha, krustvecāki: Maria Zurkowska, Michael Zurkowski, no Adzam.
25.decembris, Anša, vecāki: Gaišumu Toms un Katte, krustvecāki: Prūšu Anša, Jaunarraja Mārtiņš, Kārkluppes Trīne, Bumbuļu Grieta, no Dūrem.
25.decembris, Jēkobs, vecāki: Reina Jurris un Kērste, krustvecāki: Ķinķe Jēkobs no Alswanges, Katlāpja Jēkobs, Bāliņu Anna, no Guddiniekiem.
30.decembris, Stenslaus, vecāki: Runģu Toms un Luše, krustvecāki: G. Adm. R…dus Dominus Stanislaus Adamkowicz Capellang Alschvangensis, Rungu Pavils, Kandeŗa Anna, Annužu Katte no Blinteniem, pārējie no Jaunas Muižas.

Hoc Anno in universum baptizati 134.

Janvāris, 1779.gads

3.janvāris, Pawals, vecāki: Andules Ans un Katte no Bassiem, krustvecāki: Runģu Pawals, Jēres Jēkobs, Jēres Luša, Kaniepe Vērpja Maria, no Guddiniekiem.
3.janvāris, Čappa, vecāki: Zariņa Ans un Anna, krustvecāki: Zariņa Čappa, Strīķe Anna, Buļļu Jēkobs, Annina Anša, no Guddiniekiem.823. 6.janvāris, Anša, vecāki: Dreimaņa Pēteris un Maria, krustvecāki: Dreimaņa Anša, Klinģe Andrejs, Zwaguļa Grieta, Kubutu (Kubuļu?) Ilze, no Alswanges.
6.janvāris, Ķērste, vecāki: Graja Sandar un Babba, krustvecāki: Jakas Ķērste, Bēņes Līze, Kalleja Pēteris, Kriķe Jēkobs, no Leijam.
7.janvāris, Jēkobs, vecāki: Šummatas Lūķis un Katte, krustvecāki: Škitužu Jēkobs, Kalnaraja Grieta, no Alswanges.
10.janvāris, Pēteris, vecāki: Muižarraja Adam un Katte, krustvecāki: Kunkulu Pēteris, Kautiņu Krists, Jenkas Ilze, Zariņa Maria, no Guddiniekiem.
10.janvāris, Babba, vecāki: Jannišu Jānis un Maria, krustvecāki: Linkuļu Babba, Kunduru Katte, Bucmaņu Anša, Leiploču Jēkobs, no Alswanges.
10.janvāris, Johan Friedrich, vecāki: Jacobo Gebelsberg Sartore un Barbara, krustvecāki: Joannes Fridericus Herzberg Tabernator Alschwange, Jacobus Huff Textor Alschwange, Gottlieba Puchertin, Julianna Blendinin, oes de Alschwangen.
12.janvāris, Līze, vecāki: Giļļu Jēkobs un Margieta, krustvecāki: Dižkarta Jorens, Dižkarta Katte, Pleču Orte, Mengu Jānis, no Alswanges.
20.janvāris, Jānis, vecāki: Iļļu Kristops un Ilze, krustvecāki: Degšņu Jānis, Degšņu Tija, Kandere Jānis, Kandere Kērste, no Graweriem.
22.janvāris, Madde, vecāki: Naglas Jannis un Katte, krustvecāki: Šmidru Madde, Naglas Margieta, Naglas Krists, no Bassiem.
23.janvāris, Margieta, vecāki: Bucmaņu Jānis un Katte, krustvecāki: Šillu Margieta, Kestera Grieta, Buccmaņu Mattis (Mattis), no Alswanges.
31.janvāris, Trīne, vecāki: Katlāpja Jannis un Līze, krustvecāki: Kunstera Trīne, Niklava Ilze no Marram, Dimmas Jannis no Blinten.
31.janvāris, Trīne, vecāki: Pīšļu Brencis un Babba no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Duppata Trīne, Sterras Anna, Klungsta Brencis, Duppata Jannis, no Alswanges.
31.janvāris, Pēteris, vecāki: Grašu Indriķis un Anna, krustvecāki: Grabba Pēteris, Šittiņa Jēkobs, Šittiņa Margieta, Oes de Almalen.

Februāris, 1779.gads

3.februāris, Andrejs, vecāki: Dubbena Brencis un Katte, krustvecāki: Jenkas Andreis, Klinģa Andreis no Alswanges, Kandara Anna, Kanapeera Margieta, no Guddiniekiem.
7.februāris, Trīne, vecāki: Žibja Jēkobs un Madde, krustvecāki: Robežu Trīne no Almahnen, Klinģa Katte, Menģu Andrejs, no Alswanges.
7.februāris, Anna, vecāki: Rīwnieka Ans un Kērste, krustvecāki: Andiņa Anna, Lača Līze, Dauge Jānis, Grāge Ans, no Leijam.
14.februāris, Anša, vecāki: Raušu Bērtols un Ortia, krustvecāki: Kandara Anša no Jaunas Muižas, Raušu Jannis, Runģu Luše, Jaunaraja Edde, no Guddiniekiem.
14.februāris, Jēkobs un Anša, vecāki: Dižgala Andrejs un Katrīne, pirmā bērna krustvecāki: Meiru Jēkobs no Jaunas Muižas, Jurris Šlawinski, Leisariņa Kērsta, otrā bērna krustvecāki: Dreimaņu Anša, Dižgala Gedde, Riwagares Grieta, no Alswanges. 841. 14.februāris, Jurris, vecāki: Dekšnieka Mačs un Anna, krustvecāki: Ulmu Jurris, Štriķu Pāvils, Anužu Babba, Zundes Līze, no Blinteniem.
21.februāris, Bille, vecāki: VecWaggara Ērmans un Anna, krustvecāki: Nikkas Bille, Dauģu Edde, Kubles Miķķelis, Pulpu Jannis, no Leijam.
23.februārī, Scharlotta Carolina, māte: Saphia Paulin nequam, krustvecāki: Scharlotta Carolina Blendinsche uxor fabri ferrari, Anne Catharina Herzbergsche uxor Tabernatoris, Ernestus Puchert molitor, Oes de Alschwangen.
28.februāris, Martiņš, vecāki: Šluša (Šlūža?) Ans un Madde, krustvecāki: Andiņa Martiņš, Škilu Jannis, Andiņa Grieta, Menģu Keršta, no Alswanges.

Marts, 1779.gads

9.marts, Katte, vecāki: Sumata Jānis un Maria, krustvecāki: Škillu Katte no Alswanges.
9.marts, Ans, vecāki: Podiņu Josaps un Katrīne, krustvecāki: Zvirbuļu Ans no Bassiem, Podiņu Andreis, Podiņu Grieta, Štrellu Madde no Guddiniekiem, pārējie no Jaunas Muižas.
14.marts, Adams, vecāki: Bāliņa Toms un Madde, krustvecāki: Štrellu Adams no Jaunas Muižas, Rattinieka Miķķelis, Muižarraja Līze, no Blinteniem.
17.marts, IIernests, vecāki (mājas nav ierakstītas) Asmus un Trīne no Guddiniekiem, krustvecāki: Upleja IIernests, Vetču Pāvils, Reigu Maria, Kaniepevērpja Anna, no Guddiniekiem.
18.marts, Carolus, vecāki: Michäele Zurkowski un Anna no Adzam, krustvecāki: Perillustris ac Reverendissimus Dominus Carolus Burzynski Canonicus Cathedralis Livoniae, Parochus Alschvangensis et Felixbergensis, Jacobo Herzberbg, Maria Zurkowska, Christina Urbanowiczowa.
18.marts, Andrejs, vecāki: Kunkulu Anša un Trīne, krustvecāki: Smīdre Andrejs, Kaltinieka Brencis, Struijes Tija, Tēwiņa Jece (?), no Bassiem.
21.marts, Miķķelis, vecāki: Kautiņa Adams un Katte, krustvecāki: Pikšu Miķķelis no Graweriem, Anniņa Andreis, Dekšnieku Katte, Anniņa Margieta, no Guddiniekiem.
21.marts, Adams, vecāki: Dekšnieka Anša un Līze, krustvecāki: Menģu Adams, Špulgu Ans, Klūģu Margieta, Dunduru Katte, no Alswanges.
21.marts, Toms, vecāki: Veccu Jēkobs un Margieta, krustvecāki: Bucmaņu Toms no Alswanges, Štreļļu Pēteris, Buntu Babbe, Buntu Katte, no Guddiniekiem.
25.marts, Jānis, vecāki: Špulgu Pēteris un Līze, krustvecāks: Waggara Jānis no Alswanges.

Aprīlis, 1779.gads

6.aprīlis, Fridrich David, vecāki: Heinrich Christian Heinrichsohn un (sIewa nav ierakstīta), krustvecāki: Fridrich Dawid Heinrichsohn de Duhren, Jakob Ulrich Autor Huff de Felixberg, Dorothea Krusin de Graweren, Oes acatholici.
11.aprīlis, Jānis, vecāki: Zalameža Klavis un Bille, krustvecāki: Kriķķu Jānis no Leijam, Annužu Miķķelis, Andiņa Ilze, no Alswanges.
11.aprīlis, Maria, vecāki: Škillu Krišts un Grieta, krustvecāki: Andiņa Maria, Škillu Katte, Šviķu Adams, Andiņa Martiņš, no Alswanges.
11.aprīlis, Jānis, vecāki: Jaunera Krists un Babba, krustvecāki: Pulpe Jānis, Trullu Ans, Trullu Līze, no Leijam.
11.aprīlis, Katte, vecāki: Krikke Rekkis un Orte, krustvecāki: Dižkārt Katte no Alswanges, Krikke Adams, Grāve Babba, no Leijam.
18 .aprīlis, Karlis, vecāki: Pleču Tenzlaus un Anna, krustvecāki: Perillustris ac Reverendissimus Dnus Carolus Burzynski Canonicus Cath. Liv. Parochus Alschwange et Felixberge, Skrišta Jānis, Jatnieka Trīne, Pleču Trīne, no Alswanges.
18.aprīlis, Krists, vecāki: Dauģu Mikkelis un Margieta, krustvecāki: Jaunaraja Krists, Grāja Jēkobs, Kriķķu Trīne, Jākas Babba, no Leijam.
18.aprīlis, Pāvils, vecāki: Naraišu Adams un Ortija, krustvecāki: Štriķu Pāvils no Guddiniekiem, Kaltinieka Jēkobs, Mucinieku Anna, Smidru Grieta, no Bassiem.
18.aprīlis, Anna, vecāki: Kunkulu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Kunkulu Anna, Štruijes Grieta, Kaltinieka Mačs, Udru Toms, no Bassiem.
21.aprīlis, Jēkobs, vecāki: Witšu Brencis un Edde no Adzam, krustvecāki: Tenģu Jēkobs, Tenģu Anna no Alswanges, Pūŗu Inte no Adzam.
25.aprīlis, Sophia Juliana, vecāki: Georgio Rozowski Textore Felixbergensis un Veronica, krustvecāki: Sophia Juliana Steinin uxor Öeconomi Alschwangensis, Scharlotta Carolina Blendinsche uxor fabri ferrari, Johan Kristian Puchert molitor Alscwangensis.
25.aprīlis, Andrejs, vecāki: Trullu Miķķelis un Luše no Ozolmuižas, krustvecāki: Podiņu Andrejs, Podiņu Krištops no Jaunas Muižas, Poļu Anna no Blinteniem, Kaltinieka Anna no Bassiem.
25.aprīlis, Anna, vecāki: Buccmaņu Bērtols un Katte, krustvecāki: Lipšņu Anna no Graweriem, Menģu Grieta, Ulmu Inta no Blinteniem, Kulbutu Anša, pārējie no Alswanges.
25.aprīlis, Līze, vecāki: Pūŗu Pēteris un Trīne no Adzam, krustvecāki: Dekšnieka Līze, Škrištu Maria, Dunduru Andrejs, Spulgu Ans, no Alswanges.
25.aprīlis, Lūše, vecāki: Ulmu Jannis un Edde, krustvecāki: Ulmu Luše, Upleja Anna, Ulmu Jurris, Asuppes Mačs, no Blinteniem.

Maijs, 1779.gads

2.maijs, Toms, vecāki: Jaunarraja Adam un Grieta, krustvecāki: Runģu Toms, Jaunarraja Adam, Jēres Anna, no Blinteniem.
5.maijs, Toms, vecāki: Bumbulu Anša un Anna, krustvecāki: Jaunarraja Toms, Kaibutu Mārtiņš no Graweriem, Treide Līze, Kauliņu Edde, no Dūrem.
7.maijs, Martiņš, vecāki: Linkulu Andreis un Babba, krustvecāki: Bambales Martiņš, Klungšta Katte no Alswanges.
9.maijs, Ilze, vecāki: Dāgala Martiņš un Trīne, krustvecāki: Čučes Ilze no Adzam, Kauliņu Luše, Dagala Andrejs, no Dūrem.
15.maijs, Jēkobs, vecāki: Kinķu Pēteris un Katrīne, krustvecāki: Paduba Jēkobs, Štrella Adams, Ustupa Gēde, Swiķķu Keršta, no Alswanges.
15.maijs, Jānis, vecāki: Zariņa Jurris un Margieta, krustvecāki: Mucinieka Jānis no Bassiem, Zariņa Andrejs, Runģu Anna, Kebru Ortija, no Guddiniekiem.
17.maijs, Brencis, māte: Kulbutu Maria nequom, krustvecāki: Šillu Brencis, Sterres Sīmans, Kulbutu Katrīne, no Alswanges.
24.maijs, Jēkobs, vecāki: Klinģu Jānis un Kersta, krustvecāki: Ozolmuižes Vagaris Jēkobs, Bucmaņu Krists, Pantu Grieta, Štrencela Katrīne, no Alswanges.
24.maijs, Katte, vecāki: Kīšu Jannis un Anna, krustvecāki: Dunduru Katte no Alswanges, Leizariņu Babba, Lipšņu Andrejs, Leizariņu Adams, no Graweriem.
24.maijs, Anna, vecāki: Klungsta Andrejs un Anna, krustvecāki: Bambules Anna no Leijam, Leiploču Anša, Andiņa Pāvils, no Alswanges.
24.maijs, Grieta, vecāki: Pilles Waggara Toms un Līze, krustvecāki: Klungštu Grieta, Škrišta Maria, Štrencela Jēkobs, Špulģu Ans, no Alswanges.
30.maijs, Maria, vecāki: Žogares Krists un Čappa, krustvecāki: Zundes Maria no Blinteniem, Kandaru Margieta, Runģu Jannis, no Jaunas Muižas.

Jūnijs, 1779.gads

5.jūnijs, Miķķelis, māte: Juhlia nequom, krustvecāki: Miķķelis Boniszewski, Marichin Grentin de Almajen.
5.jūnijs, Jannis, vecāki: Šalmaraja Andrejs un Trīne, krustvecāki: Riwagares Jānis, Anužu Jorens, Šalmaraja Margieta, Čuču Līze, no Alswanges.
5.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Dekšnieka Pēteris un Trīne, krustvecāki: Kukšu Jēkobs, Dunduru Krists, Pidelta Ortija, Kinķu Līze, no Alswanges.
7.jūnijs, Brencis, vecāki: Šniķera Andrejs un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Zariņa Brencis, Zariņa Trīne, no Graweriem.
13.jūnijs, Jurris, vecāki: Bieranža Lūkis un Luša, krustvecāki: Bieranža Jurris, Ulmu Inta, Kīšu Anna, Runģu Grieta, no Blinteniem.
13.jūnijs, Jānis, vecāki: Kebbre Jēkobs un Trīne, krustvecāki: Bambales Jānis, Kriķe Jannis, Kubles Trīne, Apes Līze, no Leijam.
13.jūnijs, Maria, vecāki: Leizariņa Andrejs un Grieta, krustvecāki: Teviņu Maria no Bassiem, Buntu Trīne, Leizariņa Andrejs, Sniķķera Jēkobs, no Graweriem.
13.jūnijs, Anna, vecāki: Paše (?) Adams un Gēde, krustvecāki: Bambales Anna, Jakas Līze, Kalleja Jānis, Latše Jēkobs, no Leijam.
15.jūnijs, Grieta, vecāki: Anduļa Adams un Babba, krustvecāki: Muccinieka Grieta, Zwirbulu Līze, Zwirbulu Ans, Naglas Jēkobs, no Bassiem.
16.jūnijs, Miķķelis, vecāki: Šmidru Brencis un Marja, krustvecāki: Kunkulu Miķķelis, Ranštu Anša, Kaltinieka Katte, Kaltinieka Ilze, no Bassiem.
20.jūnijs, Pēteris, vecāki: Štrilles (Štrelles?) Andrejs un Madde no Jaunas Muižas, krustvecāki: Švelmu Pēteris no Guddiniekiem, Mucinieka Kristops no Bassiem, Štrellu Maria no Jaunas Muižas.
24.jūnijs, Jēkobs, vecāki: Witšu Jēkobs un Līze, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs, Pūŗu Jānis, Čimas Luše no Guddiniekiem, Teņņu Katte no Alswanges, pārējie no Adzam.
27.jūnijs, Jānis, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta no Adzam, krustvecāki: Anšu Jānis no Klostero Laudim, Lappiņu Krists no Jamaikeem, Skrubju Līze, Lulles Katte no Jamaikeem.
29.jūnijs, Pēteris, vecāki: Skrīste Jannis un Edde, krustvecāki: Linkulu Pēteris, Skrīste Mattīs, Pūŗu Grieta, Gēle Kērste, no Alswanges.
29.jūnijs, Anša, vecāki: Swiķķu Krists un Trīne, krustvecāki: Latše Anša, Strencela Jēkobs, Brujatta Madde, Čuksta Anna, no Alswanges.

Jūlijs, 1779.gads

4.jūlijs, Mačs, vecāki: Būcmaņu Toms un Grieta, krustvecāki: Duppata Mačs, Spulģu Ans, Duppata Trīne, no Alswanges.
4.jūlijs, Katte, vecāki: Naglas Anša un Babba, krustvecāki: Sniķķera Katte, Naglas Babba, Sniķķera Jēkobs, no Graweriem.
6.jūlijs, Carol Antonius, vecāki: Joanne Jacobo Mayer un Maria Sibilla Zawitojowska Tabernatore Gudenecensi, krustvecāki: Joannes Ernestus Wedich Sartor de Birsen, Joannes David May Sutor de Turlau, Honorata Virgo Juliana Lukowiczin ex Domo Plebanali, Anna Elisabeth Herzbergin Tabernatrix Alschwangensis.
11.jūlijs, Miķķelis, vecāki: Joanne Strimf un Ortija, krustvecāki: Michael Zurkowski, Andreas Smolack, Struijes Anna, no Bassiem.
11.jūlijs, Anna Catharina, vecāki: Michäele Germalowski un Aximia Iwanowska Orthodoxis, Parentibus ex civitate Jacobstadt, krustvecāki: Anna Elisabetha Herzbergin Tabernatrix Alschwangensis, Anna Maria Grühnertin, Jacobus Auterhoff Textor.
18.jūlijs, Andrejs, vecāki: Mauric Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Šmidru Andrejs, Naglas Ērnešts, Kaltinieka Kēršta, Štempeles Ortija, no Bassiem.
18.jūlijs, Kēršta, vecāki: Gailu Andrejs un Katte, krustvecāki: Kanninieka Kēršta no Graweriem, Muccinieka Trīne, Andulas Jānis, Šmidru Adams, no Bassiem.
18.jūlijs, Trīne, vecāki: Rattinieka Jānis un Maddale, krustvecāki: Buntu Trīne, Šwelmes Jēkobs no Graweriem, vecāki no Blinteniem.
18.jūlijs, Anna, vecāki: Runģu Pēteris un Līze, krustvecāki: Runģu Anna, Jenkas Andrejs, Kunkalu Jānis, no Guddiniekiem.
19.jūlijs, Gotliba, vecāki: Grawju Ratceja Jānis un Cathrina, krustvecāki: Gotliba Szuszytka, Anna Elisabetha Reinen, Pēteris Wilhelmsohn.
21.jūlijs, Adam, vecāki: Klinģu Andrejs un Babbe, krustvecāki: Dižkarta Adams, Darditšu Krists, Bucmaņu Madde, no Alswanges.
25.jūlijs, Krištops, vecāki: Kandaru Jānis un Trīne, krustvecāki: Illes Krištops, Remmes Andrejs, Kanninieka Maria, … Trīne no Guddiniekiem, pārējie no Graweriem.

Augusts, 1779.gads

2.augusts, Anša, vecāki: Štrauta Adams un Grieta, krustvecāki: Dreimaņa Anša no Alswanges, Ulmu Inta, Ulmu Keršta, Zundes Līze, no Blinteniem.
2.augusts, Luše, vecāki: Annužu Jānis un Anna, krustvecāki: Runģu Luše no Jaunas Muižas, Štrīķu Grieta no Guddiniekiem, Dekšnieka Jānis, Dekšnieka Jannis, no Blinteniem.
2.augusts, Edde, vecāki: Kubuls Adams un Maddaļa, krustvecāki: Bruru (?) Edde, Pulpju Anna, Krikke Jānis, no Leijam.
7.augusts, Jēkobs, vecāki: Būriņa Lūķis un Madde, krustvecāki: Būriņa Jēkobs no Alswanges.
8.augusts, Anna Maria, vecāki: Andreis Iwanowski Tabernatore in Edwalen un Anna Catharina, krustvecāki: Anna Maria Sprinckin Tabernatrix in Todaischen, Anna Catharina Puchertin uxor Molitoris Alschwangensis, Johan Fridrich Sprinck Tabernator in Todaischen, Johan Christian Puchert filius Molitoris Alschwangensis.
10.augusts, Anša, vecāki: Kulbulu Toms un Babba, krustvecāks: Pērkonu Anša no Alswanges.
15.augusts, Jēkobs, vecāki: Snikera Martiņš un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Lipšņu Jēkobs, Zariņa Anša no Graweriem, Waggares Līze, Klūģu Anna no Alswanges.
16.augusts, Martiņš, vecāki: Andiņu Pāvils un Bille, krustvecāks: Zvaggulu Martiņš, no Alswanges.
22.augusts, Pēteris, vecāki: Putkules Jēkobs un Līze, krustvecāki: Dekšņu Pēteris, Warkala Pēteris, Šlužes (?) Madde, Menģu Grieta, no Alswanges.
29.augusts, Adams, vecāki: Kulbulu Anša un Ilze, krustvecāki: Kulbulu Adams, Špulgu Ans, Andiņa Kēršta, Anužu Anna, no Alswanges.
29.augusts, Jurris, vecāki: Štrellu Anša un Madde, krustvecāki: Muižarraja Jurris no Blinteniem, Kanapera Brencis, Kanapera Ilze, Zariņa Maria, no Guddiniekiem.
29.augusts, Bille, vecāki: Riwagares Ans un Anna, krustvecāki: Rudumu Bille, Kunduru Katte, Anužu Jorens, Andiņa Krists, no Alswanges.
29.augusts, Trīne, vecāki: Latšu Ans un Līze, krustvecāki: Truļļu Trīne, Kallei Trīne, Pulpu Jānis, no Leijam.

Septembris, 1779.gads

5.septembris, Adams, vecāki: Andiņu Martiņš un Ilze, krustvecāki: Kauliņu Adams no Guddiniekiem, Šillu Berncis, Pantu Līze, Linkulu Edde, no Alswanges.
5.septembris, Anša, vecāki: Pērkona Jannis un Līze, krustvecāki: Bāliņu Anša, Pleču Jannis, Menģu Luše, Gellu Margieta, no Alswanges.
6.septembris, Jānis, vecāki: Jaunaraja Andrejs un Grieta, krustvecāki: Kaibuta Jānis no Graweriem, Jaunaraja Martiņš, Bumbulu Grieta, no Dūrem.
12.septembris, Pēteris, vecāki: Podiņa Krištops un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Andiņu Pēteris, Klungšta Andrejs, Cerpu Madde, Trullu Luše, no Alswanges.
12.septembris, Andrejs, vecāki: Panta Anšis un Grieta, krustvecāki: Klinģu Andrejs, Žibju Krišts, Klingu Kēršta, Bucmaņu Katte, no Alswanges.
19.septembris, Adam, vecāki: Wērsarraja Krists un Tija, krustvecāki: Wērsarraja Adam, Pūŗu Jānis, Dabbara Edde, no Adzam.
19.septembris, Atts, vecāki: Aisgraja Pēteris un Grieta, krustvecāki: Aisgraja Atts, Dauģu Miķķelis, Pulpju Babba, no Leijam.
19.septembris, Andrejs, vecāki: Sniķķera Kristops un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Plāņa Andrejs no Tigven, Zariņa Andrejs no Guddiniekiem, Pīkšes Anna no Graweriem, Čūkstes Līze no Alswanges.
19.septembris, Anna, vecāki: Dundura Inta un Mārgieta, krustvecāki: Kukšes Anna, Menģe Grieta, Ķelķu Miķķelis, Dekšnieka Anša, no Alswanges.
19.septembris, Grieta, vecāki: Būcmaņu Miķķelis un Maria, krustvecāki: Pīkšes Grieta no Graweriem, Spulģu Līze, Špulģu Ans, Dekšnieka Anša, no Alswanges.
19.septembris, Maria, vecāki: Leiploču Mattīs jam defuncto un Katte, krustvecāki: Duppata Maria, Škiļu Grieta, Riwagares Jānis, no Alswanges.
20.septembris, Anša, vecāki: Rubeklu Jēkobs un Kēršta, krustvecāki: Prūšu Anša, Jaunaraja Toms, Gaišuma Babba, no Dūrem.
26.septembris, Jēkobs, vecāki: Kaltinieka Jannis un Līze no Bassiem, krustvecāki: Čimas Jēkobs no Guddiniekiem, Tipšes Bērtul no Adzam, Lūšna Ilze no Guddiniekiem, Struijes Kērste no Bassiem.
26.septembris, Maria, vecāki: Kaltinieka Jēkobs un Anna no Bassiem, krustvecāki: Kulpju Maria no Graweriem, Truļļu Luša no Alswanges, Podiņu Joseps no Jaunas Muižas, Kunkuļu Miķķelis no Bassiem.
29.septembris, Andrejs, vecāki: Kaiķu Brencis un Maria, krustvecāki: Grāja Andrejs, Jankas Šanderis, Dauģu Babba, Kaiķu Anna, no Leijam.
29.septembris, Maddala, vecāki: Šalmaraja Jānis un Ilze, krustvecāki: Varpes Maddala no Leijam, Klinģu Katte, Naglas Martiņš no Graweriem, pārējie no Alswanges.

Oktobris, 1779.gads

6.oktobris, Edde, vecāki: Meire Inta un Ilze, krustvecāki: Pīkšes Edde no Adzam, Margareta Veronica Tworjanska Uxor Procentoris, Michael Zurkowski Sartor de Adsen, vecāki no Guddiniekiem.
10.oktobris, Bērtulis, vecāki: Kauliņu Bērtmeis un Ilze, krustvecāki: Runģu Bērtulis no Jaunas Muižas, Bumbuļu Jānis, Jaunarraja Katte, Prušu Babba, no Dūrem.
10.oktobris, Jannis, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Madde no Adzam, krustvecāki: Runģu Jannis no Guddiniekiem, Pīšļu Brenc no Baznickunga Ļaudim, Šwelmes Grieta no Guddiniekiem, Kārkluppes Trīne no Dūrem.
10.oktobris, Mārgieta, vecāki: Kalnarraja Indrikis un Trīne, krustvecāki: Riwagares Mārgieta, Salmarraja Trīne, Annužu Jānis no Alswanges.
10.oktobris, Trīne, vecāki: Mauricu Krists un Maria, krustvecāki: Mauricu Trīne, Kaltinieka Čappa, Strēle Krists, no Bassiem.
10.oktobris, Edde, vecāki: Pintes Krists un Anna, krustvecāki: Kelķe Edde, Pidilte Ortija, Panta Anša, no Alswanges.
13.oktobris, Maria, vecāki: Dreimaņu Jānis un Anna, krustvecāki: Dreimaņu Maria, Andiņu Kēršta, Šumatas Lūkis, Pūŗu Jēkobs, no Alswanges.
16.oktobris, Toms, vecāki: Žibja Andrejs un Grieta, krustvecāki: Kākiles (?) Toms no Marram, Runģu Jēkobs, Žibu Edde, Kaibutu Katte, no Jaunas Muižas.
16.oktobris, Adams, vecāki: Buccmaņu Anša un Čappe, krustvecāki: Kulbulu Adams, Waggares Jānis, Škrištu Trīne, Buntu Katte no Guddiniekiem, pārējie no Alswanges.
22.oktobris, Maria Dorothea, vecāki: Varkalu Pēteris un Edde, krustvecāki: Margeeta Iworjanskin uxor Cantoris, no Alswanges.
23.oktobris, Edde, vecāki: Strauta Ērmans un Līze, krustvecāki: Strauta Edde, Grieta, visi no Blinteniem.
24.oktobris, Pawals, vecāki: Naglas Jēkob un Anna, krustvecāki: Jēres Pawals no Guddiniekiem, Teviņu Brenc, Kunkuļu Trīne, Zwierbulu Ortija, no Bassiem.
28.oktobris, Maria, vecāki: Šwiķķu Pēteris un Grieta, krustvecāki: Klinģu Maria, Degga Ans, no Alswanges.
31.oktobris, Inta, vecāki: VeccWaggara Anša un Maria, krustvecāki: Rattinieka Inta no Blinteniem, Štruijes Miķķelis no Bassiem, Naglas Trīne, Remes Maria, no Graweriem.
31.oktobris, Andrejs, vecāki: Bigas Jēkobs un Ilze no Bassiem, krustvecāki: Šwelmes Andrejs, Runge Jēkobs, Runges Anna, Čimes Ilze, no Bassiem un Jaunas muižas.
31.oktobris, Luše, vecāki: Bāliņu Jannis un Maddale no Blinteniem, krustvecāki: Runģu Luše, Jaunaraja Edde, no Guddiniekiem, Runģu Pāwels, Škillu Krišts no Alswanges, citi no Jaunas muižas.

Novembris, 1779.gads

7.novembris, Jannis, vecāki: Štrīķu Ans un Trīne, krustvecāki: Kriķķu Jannis, Bennes Miķķelis, Jākas Orše, Dauģu Trīne, no Leijam.
7.novembris, Andrejs, vecāki: Jēres Pēteris un Trīne, krustvecāki: Kaniepevērpe Andrejs, Buntu Adams, Zariņa Maria, Wetšu Mārgieta, no Guddiniekiem.
7.novembris, Krists, vecāki: Kukšes Jānis un Anna, krustvecāki: Kaibutu Mārtiņš, Naglas Krists, Pīkšes Maria, no Graweriem.
7.novembris, Tija, vecāki: Udru Jurris un Grieta, krustvecāki: Struijes Tija, Kunkulu Ilse, Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Mačs, no Bassiem.
7.novembris, Luša, vecāki: Muccinieka Krists un Anna, krustvecāki: Trullu Luša no Alswanges, Šmīdru Grieta, Naraiša Andrejs, Kaltinieka Brencis, no Bassiem.
7.novembris, Georgi Teophil, vecāki: Joanne Frederico Ernesto Koschkel Arculario un Anna Maria Elisabetha no Reģiem, krustvecāki: Fridericus Carolus Sorgwicz Sutor, Anna Catharina Herzbergin uxor Tabernatoris Alschwangensis, Henricus Kristian Henrichsohn.
14.novembris, Jēkobs, vecāki: Šlužes Krištops un Edde, krustvecāki: Kānes Jēkobs, Pidelta Miķķelis, Andiņa Trīne, Leiploču Edde, no Alswanges.
21.novembris, Ērmanis, vecāki: Pidakše Anšis un Grieta, krustvecāki: Leisariņa Ērmanis no Graweriem, Miķķelis Zurkowski, Beiķu (?) Iewa, Cerpa Margieta, no Adzam.
22.novembris, Pāvilis, vecāki: Šmidru Andrejs un Madde, krustvecāki: Kaltinieka Pāvilis, Mauric Jēkobs, Tēviņu Ilze, no Bassiem.
23.novembris, Grieta, vecāki: Tilta Jānis un Anna, krustvecāki: Kallej Grieta, Meža šarga Anna, Jaunas zemmes Kristops, no Almajen.
28.novembris, Andrejs, vecāki: Versaraja Jurris un Iewa, krustvecāki: Šwelmes Andrejs no Jaunas muižas, Pinkas Trīne, Cerpa Margieta, no Adzam.

Decembris, 1779.gads

5.decembris, Jānis, vecāki: Naglas Brencis un Margieta, krustvecāki: Runges Jānis no Jaunas muižas, Digaiņu Andrejs, Zariņa Maria no Graweriem, Buntu Katte, no Bassiem.
5.decembris, Jēkobs, vecāki: Cerpas Adams un Katte, krustvecāki: Rubekles Jēkobs no Dūrem, Billes Toms, Lušgu (Luschgu) Katte, Meiru Anna no Jaunas muižas, pārējie no Adzam.
5.decembris, Maria Elisabeth, vecāki: Michaļ Mikita un Maria Ruthenis, krustvecāki: Maria Elisabeth Hindrichsohnin no Dūrem, Anna Catharina Elisabeth Herzbergin uxor Tebernatoris Alschwange, Joseph Twarjanski Cantor Alschwange, Waggares Jānis no Almahjen.
7.decembris, Miķķelis, vecāki: Leišu Toms un Margieta, krustvecāki: Pidelta Miķķelis no Alswanges, Štrīķe Jēkobs no Blinteniem, Leišu Grieta, Leišu Trīne, no Guddiniekiem.
18.(?) decembris, Pāwels, vecāki: Kanapera Brencis un Maria, krustvecāki: Runģu Pāwels no Jaunas muižas, Kanapera Krists, Jaunaraja Edde, Kanapera Trīne, no Guddiniekiem.
18.(?) decembris, Ilze, vecāki: Švelmu Andrejs un Ortija, krustvecāki: Kannienieka Ilze no Adzam, Štrēlu Maria, Štrēlu Jānis, Podiņa Jannis, no Jaunas muižas.
18.(?) decembris, Margieta, vecāki: Štrencela Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Karkluppes Margieta no Dūrem, Klungštu Grieta, Kulpu Jēkobs no Graweriem, Duppata Toms no Alswanges.
19.decembris, Jannis, vecāki: Muižarraja Adam un Edde, krustvecāki: Strēle Jannis, Muižarraja Jurris, Ulmu Luša, Buntu Iewa, no Guddiniekiem.
19.decembris, Trīne, vecāki: Renstu Jannis un Anna, krustvecāki: Kandeŗa Trīne no Jaunas muižas, Struijes Madde, Renstu Anša, Smīdre Adam, no Bassiem.
21.decembris, Toms, vecāki: Pidelta Adams un Margieta, krustvecāki: Leišu Toms no Guddiniekiem, Bucmaņu Jēkobs, Waggares Maria, Leiploču Edde, no Alswanges.
23.decembris, Iewa un Bille, vecāki: Naglas Jannis un Katte, pirmā bērna krustvecāki: Kaltinieka Iewa, Mauricu Grieta, Smīdre Andrejs, Kunkuļu Pēteris, otrā bērna krustvecāki: Zwierbulas Bille, Swelmes Grieta, Naglas Ans, Zwierbula Ans, no Bassiem.
25.decembris, Dārtija (Dahrtija), vecāki: Thomasz Niedzwieckoi Tabernatore ex Regen un Maria, krustvecāki: M.G. Dna Dorothea de Rahden tenuit pro ea, Anna Catharina Herzbergin Tabernatrix Alchwange, Anna Maria Grünert, Joannes Mockiewicz Auriga, M.G. Dni de Rahden Frideriacs Carolus Zorgiewicz Sutor de Alschwangen.
26.decembris, Ilze, vecāki: Nikkas Jannis un Bille, krustvecāki: Apjoes (?) Ilze, Aizgraja Grieta, Jākas Jānis, Trullu Martiņš, no Leijam.

Hoc Anno in universum baptizati 159.