Categories
projekti

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” īstenots pirmais klātienes pasākums

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) ietvaros īstenots pirmais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Ziemeļmaķedonijas republikā no 2022.gada 20. līdz 25.martam. Tās organizēja projekta partnerorganizācija “Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija”.

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti” ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas (Biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms”), Gruzijas (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs), Itālijas (Sardīnijas sala) (Kaljāri universitāte) un Horvātijas (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač). Diemžēl pandēmijas dēļ nevarēja piedalīties Portugāles partnera (Idanjas-a- Novas pašvaldība) pārstāvji.


Pasākuma programma bija daudzveidīga un krāšņa, iepazīstinot ar dažādiem Maķedonijas nemateriālā kultūras mantojuma aspektiem, organizāciju metodēm darbā ar mērķgrupām – tradīciju praktizētājiem, kopīgas meistarklases, priekšnesumus utt. Dalībnieki piedalījās UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstā iekļautajā festivālā “40 Sv.M ocekļu festivāls” Štip ciematā, viesojās dažādos, ar Maķedonijas nemateriālo kultūras mantojumu saistītos, objektos un apskates vietās. Taču īpaša uzmanība tika pievērsta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Reprezentatīvajā sarakstā iekļautai vērtībai – “Kopackhata kopienas deja no Dramce ciemata , Pijanec reģionā”, dalībnieki tikās ar kopienas pārstāvjiem un tika iepazīstināti par elementa iekļaušanas procesu UNESCO NKM sarakstā, kā arī ar pašu deju.


Biedrību pasākumā pārstāvēja projekta vadītāja Māra Rozentāle un Jūrkalnes amatnieces un “Maģo suitu” dziedātājas Ilona Niedoliņa un Taiga Reķe.

Kopā pasākumā piedalījās 18 dalībnieki no partnervalstīm, kā arī vairāki Maķedonijas vietējie partnerorganizācijas pārstāvji. Nākošais apmācību pasākums tiek plānots Igaunijā maijā.

Īstenots otrais klātienes pasākums Igaunijā

No 22.līdz 27.maijam īstenots otrais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Igaunijā – Kihnu salā un Setu novadā. Tās organizēja divas projekta partnerorganizācijas: biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”. Pasākumā piedalījās visu projekta partnerorganizāciju pārstāvji – kopā 25 personas, tai skaitā vietējie dalībnieki.

Pasākuma programma bija daudzveidīga, iepazīstinot partnerus ar UNESCO atzītām vērtībām Kihnu kultūrtelpu un Setu daudzbalsīgo dziedāšanu Leelo – kas iekļautas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tāpat abas organizācijas dalījās ar savām darba metodēm un labās prakses piemēriem nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanā un popularizēšanā.

Papildus dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pēdējo UNESCO NKM sarakstā iekļauto elementu no Igaunijas – vienkoča laivu darināšanas tradīciju Sooma reģionā, kā arī tika organizētas vizītes uz citiem ar NKM saistītiem objektiem: Igaunijas Nacionālais muzeju, Igaunijas Tradicionālās mūzikas centru Viljandi, kā arī tikšanās ar tradīciju praktizētājiem.


Nākošais projekta mācību pasākums plānots septembrī Sardīnijas salā, Itālijā.