Categories
ansambļi suitu kultūras mantojums

Maģie Suiti

Jūrkalnes tautas nama etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” pirmo reizi uzstājās 1959. gada vasarā, Popē kolhoznieku svētkos un to vadīja vietējā tautas nama vadītāja Marija Liepa. Viņa pati arī ir suitu dziesmu teicēja. Vēlāk gādību par ansambli uzņemas Austra Čepeļevska, bet kopš 2000. gada to vada Ilga Leimane.

maģie suiti

Kolektīvs ir tradīcijām bagāts un nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma – suitu tradīciju vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Ansambļa repertuārā ir daudz Jūrkalnes Lāču dzimtas dziedāto dziesmu; no tēva Krista Lāča dziesmas jau 1924. gadā pierakstīja Emīls Melngailis, bet vēlāk daudz dziesmu pierakstīts arī no Krista bērniem – Marijas un Augusta.

Kolektīvs regulāri strādā pie repertuāra pilnveidošanas un dažādošanas, un tiek aicināts uzstāties dažādos vietējos, rajona, valsts un starptautiskos pasākumos. Kolektīvs piedalās starptautiskajā festivālā “Baltica”, Dziesmu un deju svētku folkloras dienās, starptautiskajā Burdona festivālā, un ar labiem panākumiem startē folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatēs.

2019.gada 10. augustā ansamblis kuplā draugu pulkā nosvinēja savu 60 gadu jubileju.

maģie suiti

Ansambļa sastāvā darbojas enerģiskas, dziedošas un atraktīvas dalībnieces, kurām ir liela vēlme dalīties ar savu lielo dziesmu pūru, palīdzēt un uzmundrināt līdzcilvēkus, padarot ikdienu nedaudz krāšņāku un dvēselē bagātāku.

No 2016. gada Jūrkalnes pagastā aktīvi darbojas biedrība “Maģie suiti”, kuru dibināja ansambļa dalībnieki. Biedrības viens no galvenajiem mērķiem un uzdevumiem ir kopt, saglabāt un popularizēt mūsdienu un tradicionālās kultūras un kulināro mantojumu Jūrkalnes pagastā. Savas darbības laikā biedrība ir realizējusi vairākus projektus, kuru mērķis ir kopt un atdzīvināt šīs tradīcijas.

Vadītāja: Ilga Leimane
+371 29538267,
ilgaleimane@inbox.lv
Kontaktpersona: Kristīne Skrulle
+371 26261884

jurkalne-kult@inbox.lv