Categories
ansambļi

VPDK “Jūrkalne”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrkalne” darbojas no 2017. gada. 23. septembra. Sākotnēji kolektīvu vadīja Ieva Goldmane, bet no 2019. gada Ingus Antonovičs.

Dejošana Jūrkalnē sakņojas daudzu gadu garumā, šī jau ir ceturtā, mums zināmā dejotāju paaudze. Šobrīd kolektīvā darbojas deviņi dejot gribētāji, kuri aktīvi piedalās pasākumos un koncertos, kas norisinās Ventspilī, Ventspils novadā, kā arī ārpus tā robežām. Vadītājs sadarbojas ar vietējo pašvaldību, un kolektīvs ir gatavs piedalīties vietējā mēroga pasākumos. Šī mīlestība uz deju tiek nodota no viena dejotāja nākamajam, lai nebeidzamais dzīvesprieks un dejotprieks būtu katra dejotāja sejā. Ikviena deja šim kolektīvam ir kā stāsts, ko izstāstīt skatītājam un likt viņam izdzīvot līdzi. VPDK “Jūrkalne” nebiedē nekas! Ikviens pārbaudījums un izaicinājums ir kā dzinējspēks jaunām sajūtām dejās.

Šobrīd deju kolektīvs sadarbojās ar folkloras kopu “Suitu dūdenieki”, kuru vadībā apgūst tautas dančus. Sadarbības mērķis ir apgūt horeogrāfisko mantojumu pašiem un popularizēt to plašākai sabiedrībai Latvijā un ārpus tās.

Vadītājs: Ingus Antonovičs
+371 26586582
ingus@labrags.lv