Categories
ansambļi

Kapela “Alšvangas spēlmaņi”

Kapela “Alšvangas spēlmaņi” dibināta 2022. gadā. Tās dibinātāja un vadītāja ir Ilga Pavāre. Kapelas repertuārs galvenokārt sastāv no suitos pierakstītām danču melodijām. Kapelā darbojās septiņi mūziķi, kuri spēlē dažādus mūzikas instrumentus – vijoli, cītaru, ermoņiku, mandolīnu, akordeonu, celma bungas, velna bungas, tamburīnu. Kapela 2023. gadā piedalījusies XXVII Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos kapelu […]

Categories
ansambļi

Kapela “Suitu muzikanti”

Suitu muzikantu aizsākums meklējams 2010. gadā, kad vadītāja Modra Jēkabsona vecākiem tuvojās Zelta kāzas. Pie Modra tēva tajā laikā atnāca kaimiņš Ludis Raikstiņš un teicis, ka alus puisis ir, bet trūkst tikai muzikanti. Sākumā Modris tikai jokojot teicis: “Nav problēmu, varu izveidot ansambli”. Pēcāk jau doma tiešām tika realizēta. Pirmais ar ko runāja idejas iniciators […]

Categories
ansambļi

Basu Suiti

Folkloras kopa “Basu suiti” dibināta 2010. gadā, vairākkārt mainot darbības virzienu – sākotnēji kā aizsākums danču klubam, tad vokālais ansamblis, tad vairāk kā folkloras kolektīvs. Kolektīvā ir piecas dalībnieces, kuras pārsvarā dzied Basos un Gudeniekos pierakstītās sen aizmirstas un nedzirdētas tautas dziesmas un burdona daudzbalsību. Kolektīvs piedalās folkloras festivālā „Baltica” un burdona festivālos Suitu zemē, […]

Categories
ansambļi

VPDK “Jūrkalne”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrkalne” darbojas no 2017. gada. 23. septembra. Sākotnēji kolektīvu vadīja Ieva Goldmane, bet no 2019. gada Ingus Antonovičs. Dejošana Jūrkalnē sakņojas daudzu gadu garumā, šī jau ir ceturtā, mums zināmā dejotāju paaudze. Šobrīd kolektīvā darbojas deviņi dejot gribētāji, kuri aktīvi piedalās pasākumos un koncertos, kas norisinās Ventspilī, Ventspils novadā, kā arī […]

Categories
ansambļi

Suitu sievas

Dzejnieka Arnolda Auziņa veltījums “Suitu sievām” un visām suitu dziedātājām: -Kur tik skanīgas jums balsis?- Prasu suitu dziedātājām. -Noslēpumu izpaust varam- Mēs pie jūras dziedāt gājām. Un ar viļņiem un ar vēju Sacentāmies agri rītos, Kad no zvejas vīri brauca, Lai tie miglā nemaldītos. Pirmo reizi suiti uz skatuves ir dziedājuši 1924.gadā, kad Ludis Bērziņš […]

Categories
ansambļi

Gudenieku Suiti

Gudenieku etnogrāfisko ansambli “Gudenieku suiti” 1965. gadā nodibinājusi bijušās Gudenieku pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lidija Jansone. Viņa to vada jau 55. gadu. Tagad tajā dzied arī pirmo ansambļa dalībnieču bērni un mazbērni. Gan pati vadītāja, gan ansamblis repertuāru apguvuši tiešā mantojuma ceļā. Viņi senās suitu tradīcijas un prasmes lieliski demonstrējuši dažādos semināros un […]

Categories
ansambļi suitu kultūras mantojums

Maģie Suiti

Jūrkalnes tautas nama etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” pirmo reizi uzstājās 1959. gada vasarā, Popē kolhoznieku svētkos un to vadīja vietējā tautas nama vadītāja Marija Liepa. Viņa pati arī ir suitu dziesmu teicēja. Vēlāk gādību par ansambli uzņemas Austra Čepeļevska, bet kopš 2000. gada to vada Ilga Leimane. Kolektīvs ir tradīcijām bagāts un nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma […]

Categories
ansambļi

Bērnu folkloras kopas

Suitu novadā darbojas divas bērnu folkloras kopas: Alsungas vidusskolas folkloras kopa “Suitiņi” Kopa dibināta 1985. gadā, tās pirmā vadītāja skolotāja Lidija Jansone. No 2000. gada SUITIŅUS vada Gunta Matēviča. Folkloras kopā dzied un danco Alsungas vidusskolas audzēkņi. Kolektīvs aktīvi iesaistījies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustībā Pulkā eimu, pulkā teku. Esam gan skolēnu, gan pieaugušo […]

Categories
ansambļi

Suitu vīri

Folkloras kopa “Suitu vīri” dibināta 2013. gada 29. novembrī, kad uz pirmo mēģinājumu sapulcējās Andris Vasiļevskis, Juris Lipsnis, Juris Šteinbergs un Santis Vanags, kā arī vadītāja Ilga Leimane. Pēc trim mēnešiem – 2014. gada 23. februārī – folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatē Blīdenē “Suitu vīri” ieguva pirmo kategoriju. Žūrijas vērtējums – gandrīz izcili. Bez […]

Categories
ansambļi

VPDK “Suiti”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Suiti” Alsungas novada kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs SUITI dibināts 1982. gadā. Deju kolektīva vadītāji: Koncertmeistari: Ilga Pavare, Ilze Raģele, Helēna Lazda, Iveta Stivriņa, Dace Nasteviča. Deja kā dzīvīgs tilts no senatnes līdz mūsdienām, pieņemdamās spēkā, vienojusi paaudzes, saaugusi skaistā deju rakstu segā, kas vienojusi tūkstošiem dejojošu latviešu cēlusi nacionālās […]

Categories
ansambļi

Suitu dūdenieki

Savulaik tradicionālo dūdu spēlēšana visilgāk Latvijā saglabājās tieši Alsungā, kur Jurjānu Andrejs un Emīlis Melngailis pierakstījuši lielāko daļu dūdu melodiju. Dūdu izzušanu veicināja koru attīstība, kā arī modernāku instrumentu (galvenokārt vijoles) ienākšana tautas sadzīvē. Pēdējie īstie dūdinieki bija Pēteris Šeflers no Alsungas un Dūdinieku Krišs no Jūrkalnes. Dūdu spēle Alsungā atjaunojās ar prāvesta Andra Vasiļevska […]