Categories
ansambļi

VPDK “Jūrkalne”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrkalne” darbojas no 2017. gada. 23. septembra. Sākotnēji kolektīvu vadīja Ieva Goldmane, bet no 2019. gada Ingus Antonovičs. Dejošana Jūrkalnē sakņojas daudzu gadu garumā, šī jau ir ceturtā, mums zināmā dejotāju paaudze. Šobrīd kolektīvā darbojas deviņi dejot gribētāji, kuri aktīvi piedalās pasākumos un koncertos, kas norisinās Ventspilī, Ventspils novadā, kā arī […]

Categories
ansambļi

VPDK “Suiti”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Suiti” Alsungas novada kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs SUITI dibināts 1982. gadā. Deju kolektīva vadītāji: 1982.-1991. vadītāja Ilga Leimane 1991.- 2006. vadītāja Silvija Gornija 2006.- 2015. vadītāja Aija Palma 2015.-2018. vadītāja Zane Kalniņa No 2018. gada kolektīvu vada Dace Martinova Koncertmeistari: Ilga Pavare, Ilze Raģele, Helēna Lazda, Iveta Stivriņa, Dace […]