Categories
ansambļi

VPDK “Jūrkalne”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrkalne” darbojas no 2017. gada. 23. septembra. Sākotnēji kolektīvu vadīja Ieva Goldmane, bet no 2019. gada Ingus Antonovičs. Dejošana Jūrkalnē sakņojas daudzu gadu garumā, šī jau ir ceturtā, mums zināmā dejotāju paaudze. Šobrīd kolektīvā darbojas deviņi dejot gribētāji, kuri aktīvi piedalās pasākumos un koncertos, kas norisinās Ventspilī, Ventspils novadā, kā arī […]

Categories
ansambļi

VPDK “Suiti”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Suiti” Alsungas novada kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs SUITI dibināts 1982. gadā. Deju kolektīva vadītāji: Koncertmeistari: Ilga Pavare, Ilze Raģele, Helēna Lazda, Iveta Stivriņa, Dace Nasteviča. Deja kā dzīvīgs tilts no senatnes līdz mūsdienām, pieņemdamās spēkā, vienojusi paaudzes, saaugusi skaistā deju rakstu segā, kas vienojusi tūkstošiem dejojošu latviešu cēlusi nacionālās […]