Categories
ansambļi

VPDK “Suiti”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Suiti”

Alsungas novada kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs SUITI dibināts 1982. gadā.

Deju kolektīva vadītāji:

 • 1982.-1991. vadītāja Ilga Leimane
 • 1991.- 2006. vadītāja Silvija Gornija
 • 2006.- 2015. vadītāja Aija Palma
 • 2015.-2018. vadītāja Zane Kalniņa
 • No 2018. gada kolektīvu vada Dace Martinova

Koncertmeistari: Ilga Pavare, Ilze Raģele, Helēna Lazda, Iveta Stivriņa, Dace Nasteviča.

Deja kā dzīvīgs tilts no senatnes līdz mūsdienām, pieņemdamās spēkā, vienojusi paaudzes, saaugusi skaistā deju rakstu segā, kas vienojusi tūkstošiem dejojošu latviešu cēlusi nacionālās pašapziņas jūtas un vairojusi lepnumu par piederību savai tautai. Kopš kolektīva dibināšanas 1982. gadā nomainījušās vairākas dejotāju un vadītāju paaudzes.

Radošā darbība

Kopš 1982.gada kolektīvs piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, kā arī reģionālos deju svētkos un festivālos. Deju kolektīvs ir atvērts sadraudzībai ar citiem līdzīgu tradīciju kopējiem Latvijā un ārvalstīs.
Kolektīvs aktīvi atbalsta biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” aktivitātes suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas pasākumos. Sadarbībā ar etnogrāfiskiem ansambļiem „Suitu sievas”, „Gudenieku suiti” un folkloras kopu “Suitu dūdenieki” izveidotas suitu etnogrāfisko deju koncertprogrammas, kas prezentētas vietējos kopienas svētkos, gadskārtu svētkos, kā arī Latvijā un ārvalstīs notiekošos festivālos. Deju kolektīva dalībnieki 2018.gadā piedalījās etnogrāfiskājā uzvedumā “Suitu kāzas”, kas tika izrādīts Alsungā un Rīgā.

Rīgā uzvedumu tika izrādīts XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos “Taisiet tautas augstas durvis” Latvijas Etnogrāfiskājā brīvdabas muzejā.

Starptautiskā pieredze:

 • Somija, Jokionen;
 • Somija, Jokionen;
 • Vācija, Minhene;
 • 2011.Francija, Puatje;
 • Lietuva, Klaipēda festivāls “Samtis kultūros”;
 • Somija, Kaustinen Folk music festival.

Suitu kultūrtelpa, kas 2009.gadā iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā ietilpst arī suitu horeogrāfiskais mantojums. Deju kolektīvs “Suiti” ir šīs UNESCO organizācijas atzīto nemateriālās kultūras vērtību pārmantotājs, tradīciju kopējs un popularizētājs. Arī Dziesmu un deju svētku tradīcija Baltijā atzīta par UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu, šī tradīcija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauta 2003. gadā. Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki Latvijā notiek ik pa pieciem gadiem, un deju kolektīvs “Suiti” ir aktīvs šo kopdejošanas tradīciju kopējs un popularizētājs.

Alsungas vidējās paaudzes deju kolektīvam Suiti – 40 gadu

2022.gada 28.maijā nosvinējām kolektīva 40 gadu jubileju.

Vidējās paaudzes deju kolektīva SUITI jubileja nosvinēta kā īsti deju svētki Alsungas Ziedulejas estrādē draugu un kaimiņu kolektīvu lokā VPDK SenLīgo, VPDK Bandava, VPDK Mārsils, VPDK ANCE, VPDK DimDari 

Jubilejas reizē daudzi paldies vārdi izskanēja bijušajiem kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem un kultūras nama darbiniekiem. Arī sponsoriem, saimniecēm, foto un video meistariem, ka šos svētkus padarīja skaistākus, viesmīlīgākus un neaizmirstamus, atstājot skaistus mirkļus ikviena sirdī.  

Visas fotogrāfijas apskatāmas šeit >>

Saņēmām arī pārsteiguma sveicienu no vecajiem dejotājiem un sveicienus no Alsungas dziedošajiem kolektīviem.

Jubilejas reizē izveidota ekspozīcija par vidējās paaudzes deju kolektīva 40. darba gadiem – Suitu ziņneši. 

Svētku noslēguma balle.

Jauniešu deju kolektīvs

Darbojies kopš 1963. līdz 2015.gadam un tā kodolu veido Alsungas vidusskolas skolēni. Deju kolektīvs ir piedalījies gan pieaugušo, gan skolēnu dziesmu un deju svētkos, kā arī dažādos rajona un pagasta rīkotajos pasākumos. Kopš 1998. gada deju kolektīvu vada Inese Poriķe.

Ieskats deju kolektīva foto vēsturē