Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

54. Panāksnieces dzied 1119–1127

 1. Neiešu pret kalnu
  Neiešu pret saules
  Nevienu soli;
  Nelūgšu tautiņas
  Nelūgšu tautieti
  Nevienu vārdu.
 2. Caur ābeļu bierzi jāju,
  Uz kumeļa ziedi bira;
  Kad es gāju caur tautam,
  Tautām bira asariņas.
 3. Tikam situ tautu galdu,
  Līdz sasitu šķēpelēs;
  Tikam rāju tautu dēlu,
  Līdz es viņu ūzvaļāju.
 4. Tautu dēls kā vācietis
  Garjus matus audzenāja –
  Tos būs labi māsiņej
  Gar rociņu sitenāt.
 5. Lipa, lipa liepu lapa
  Pie manam villainem;
  Tā pielipa tautu dēls
  Pie tā mana augumiņa.
 6. Tik es bada nenomiru
  Tās māsiņas panākstos:
  Piertej cepta kriķu maize,
  Ar ķīļim saķīlēta;
  Salda zupa, jēla gaļa,
  Salda putra, jēla gaļa,
  Maģ cepuse kriķu maize.
 7. Div ir, div ir
  Dziedātāju meitas;
  Abas divas sadūru
  Bīstākļa galej;
  Abas divas pārsviedu
  Pār nama jumtu.
 8. Jājamas, braucamas
  Dziedātāju meitas;
  Vai dižas, vai mazas,
  Vērzeles kakle.
 9. Vai tu dziedi, vai nedziedi,
  Tu jau mani nevinnēs:
  Vinnēsim rītā agri,
  Vienmēr jūs vakare.