Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

40. Jaunam pārim klētī pārģērbjoties 792–810

 1. Darāt, brāļi, augstu sētu,
  Darāt, tautas, augstu klēti,
  Vēl jo augstu pažobeli:
  Dižu radu tautu meita,
  Dižu radu mūs māsiņa,
  Žuburotu kroni nes.
 2. Tautām zemas klētes dores,
  Man zarotis vaiņadziņis:
  Zarus lauza ieiedama,
  Pazarīšus iziedama.
 3. Sniķeriti, dreimaniti,
  Nāc man līdzi tautiņās:
  Man zarotis vaiņadziņis,
  Zemu tautu klētes dores;
  Zarus lauzu iekš iedams,
  Pazarīšus iziedams;
  Ko nolauzu iekš iedams,
  To maksās bāleniņi,
  Ko nolauza ār iedams,
  To maksāj tautu dēls.

Līgavai noņem ceļa villaini

 1. Pūt jel, vējiņi,
  Puteni spalvas –
  Klētē plēģē
  Pelēku zosi.
 2. Ne sniga sniedzīš,
  Ne putenāja –
  Lielā kupene
  Klētites dange.

Līgavainis ar baltiem pirkstainiem cimdiem rokās noņem līgavai spangu vainagu, pakar to vadzī, kas īpaši šim gadījumam piekārts pie klēts sienas.

 1. Te bija saulite, te pazuda,
  Te iegāja mākoņaj;
  Te bij meita, te pazuda,
  Te nojēma vaiņadziņu.
 2. Zuda man div godiņi
  Tai vienej vakarej:
  Pazūd man meitas gods,
  Pazūd spangu vaiņadzīš.
 3. Tādas mazas vainas dēļ
  Nojem manu vaiņadziņu –
  Maģu brīdi pastāvēju
  Ar tautieti baznīcej.
 4. Aili manu vaiņadziņu
  Tik jaunai nojemot –
  Nu tik būtu zīles piercis,
  Nu tik daiļi šūdenājis.
 5. Noceļ manu vaiņadziņu,
  Noceļ manu vieglu dienu;
  Vai tā mana viegla diena
  Zem vaiņaga gulējus?
 6. Ko kādam es sariebu,
  Ko savej māmiņej?
  Nojem manu vaiņadziņu
  Pašej ziedu laiciņej;
  Pašej ziedu laiciņej,
  Pašej Jāņu vakarej;
  Pašej Jāņu vakarej,
  Pašej rožu plaukšenej.

Vakarmāsa uzliek līgavai linkaini (‘īpašs, cepures formā salocīts, balts auduma gabals, kas kopā tiek saturēts ar daudzām spožām piespraudēm un saktiņām; audumu linkainim senos laikos dāvināja līgavainis’), par ko saņem cimdu pāri.

 1. Šorīt mazmaza
  Salniņa bija:
  Mūs māsas gāliņa
  Balt apsniguse.
  Balt apsaluse.

Dziedātājas turpina dziedāt pie klēts

 1. Es šķitu prievetus
  Sen sagraizītus;
  Nu tik graizīja
  Mūs brāļa klēte.
 2. Ko dara tautmeita
  Tik ilgi klēte?
  Nu meta, nu auda
  Ejamas sagšas;
  Sviež, muļķe, danga,
  Nav vairs laika.
 3. Māt ar meitu klētiņe
  Kamoļim mētējās:
  Māte dzives savērpuse,
  Meita pūru neadījse.
 4. Izdūru īlenu
  Caur klētes sienu,
  Lai varu māršei
  Actiņas redzēt:
  Ja būs zilas –
  Saimeniece,
  Ja pelēkas –
  Kalpa sieva.
 5. Stādīju ozolu
  Pie klētes dorem;
  Pārvedu liepiņu,
  Stādīšu blakum.

Dzenot jauno pāri ārā no klēts

 1. Uš jele laukej,
  Rāmaja cūka,
  Mūs brāļa pasekņus
  Neružināt.

No klēts ārā iedama, līgava met dziedātājām prievetus.

 1. Mārš man iedeva
  Kaziņu saiti;
  Pāriešu mājās,
  Piesiešu kazu;
  Kaziņu piesēju,
  Bucīš vaļum.