Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

63. Naudu metot 1217–1227

 1. Vāķaties, vāķaties,
  Mani mīļi bāleniņi;
  Vāķaties, vāķaties
  Māsiņej naudu mest.
 2. Stāvat, brāļi, viduj plānu,
  Nestāvat maliņej,
  Maksājat māsiņej
  Dziļu dubļu bridumiņu.
 3. Mani mīļi vedējiņi,
  Grabenati, grabenati:
  Ja navaid kabatej,
  Grabenati pakausej;
  Ja navaid pakausej,
  Grabenat šķierbiņej.
 4. Es gan redzēju,
  Ko Jānis meta –
  Ūzmeta dālderi
  Grieztam malam.
  Pelējšu malu.
 5. Būt metis Jozitis,
  Navaid nauda;
  Lūdz savu sieviņu,
  Lai dod naudu.
 6. /1223. Met jel, Jāniti,
  Vēl vienu vērdiņu –
  Vēl vienu dālderi –
  Vei tevi vells raus
  Vai tevi sieva rās
  Par vienu vērdiņu?
  Par vienu dālderi?
 1. Tam jaunam brālišam
  Tā māsiņa gauži žēl:
  Skaita naudu, bierst asaras
  Tautu galda galiņej.
 2. Zilumblāva tautu meita,
  Brāļa naudu sajēmusi;
  Atdod, nelga, brāļa naudu,
  Patur savu graznumiņu.
 3. Metat mezdami
  Vierbiņu naudu –
  Cik vierbi nezuda,
  Pūriņu adot.
 4. Metat mezdami
  Pavara naudu –
  Pavaru sievam
  Liela skāde notika:
  Izlija zupa,
  Nopluka kušķis.