Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

64. Viesus projām vadot 1228–1246

 1. Nu ēda svešļaudis
  Pēdīgu maltiti;
  Nu ēda svešļaudis
  Nu ēda nabagi
  Raudādami.
 2. Ko gaidat, sveši ļaudis,
  Ka projām neejat?
  Vai gaidat mucas tapu
  Uz galdiņa uzliekamu?
  Mucu kāršu mugure,
  Tapu doršu vēdere.
 3. Projām projām,
  Tālēji radi,
  Lai tie tuvēji
  Muciņas skalo.
 4. Projām, projām,
  Slakterju zeļļi –
  Šej nav neviena
  Ālavas gove.
 1. Projām, projām,
  Tuteņa zagļi;
  Badat naģenus
  Gar ceļa malam.
 1. Kic projam, buč projām,
  Alšvandznieku buceniņi:
  Sen jau bija nograuzuši
  Balandnieku žagariņus.
 2. Projām upite
  Gaigaļus nesa,
  Projām māsiņa
  Brālišus raida.
 3. Tautu dēls man neļāva
  Vadīt īstus bāleniņus;
  Cērtu žogu, laužu mietus,
  Vadu savus bāleniņus.
 4. Taisies, māsiņa,
  Iesim mājās –
  Sedz savas villaines,
  Liec vaiņadziņu.
 5. Sen iejūgtis kumeliņis,
  Iziešena vien navaid –
  Brāļam saldis alutiņis,
  Māršej mīļa valodiņa.
 6. Stāvi štili, kumeliņi,
  Uz tā ledus gabaliņa,
  Lai es varu parunāt
  Ar raženu mātes meitu.
  Ar godīgu mātes meitu.
 7. Ko tu, nerra, nerrojies
  Ko tu, nelga, nelgojies
  Gar to labu kumeliņu?
  Ne tu jūdzi, ne tu brauci,
  Ne tu jāji, ne tu brauci,
  Stāvu vien lecināji.
 8. Pagaid, manu kumeliņu,
  Līdz es alu nodzēršos;
  Kā es tevi sagaidīju
  Piecus gadus ūzaugam.
 9. Brālits mani projām raida,
  Saka: muca netekot;
  Nu tik iešu kamburej
  Brāļa mucu apraudzīt:
  Muca tek ziņģādama,
  Nu es dzēršu dziedādams.
 10. Brauc projām, laumas meita,
  Sen iejūgtis kumeliņis;
  Tav iejūgtis nedancāja,
  Man dancāja laidarej.
 11. Neiešu projām
  Bez triju nakšu,
  Līdz māsa pierada
  Pie jauna vīra.
 12. Projum iešu, nepalikšu,
  Šej nav mana dzīvošen:
  Ne še mani lini sēti,
  Ne maizites arājiņis.
 13. Projām, projām,
  Šej nepalikšu:
  Šej mani guldīja
  Garjos salmos;
  Mājās dūniņas,
  Lina paladziņis.