Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

61. Pūru dalot 1192–1212

Es jau saku, es jau saku:Rožu smaka istabej –Rožu smaks istabej –Ienesa mūs’ māsasRožainu pūru.Rožotu pūru. Šodien mēs redzēsimTautu meitas tikumiņu:Vai būs gājse svētu rītuAr puišim ripas sist –Ar puišim ripas kaut –Ripu nesa roziņe,Ne adekļa vāceliti. Dievs, nosodi tēva runčus,Ka tie peles nemedī:Sagrauzušas pūra lādi,Izvilkušas dāvaniņas. Kaci, kaci, tautu meita,Pašej pūra dubenej;Kādu vellu sakacēsi,Kādu […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

65. Panāksnieces dara skādi 1247–1249

Māte man pavēlējaSvešu zemi ūzvarēt:Ēst un dzērt, lielīties,Brammēt savu kumeliņu. Māte man pavēlējaŠij zemej karju vest;No šīs zemes neaiziešu,Līdz es skādi padarīšu:Visus vadžus aplauzīšu,Galdam kājas nolauzīšu,Medus podu izēdīšu,Puišam bērnu piegulēšu. Es gribēju beņķi lauzt,Nevarēju beņķi lauzt;Kā varēšu beņķi lauzt –Pērnie mēsli apakše;Pērnie mēsli apakše,Āzpērnaju suveniņu.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

66. Miera saderēšana, derenamas dziesmas 1250–1252

Gana man žēl palikaSav māsiņu apdziedāt –Kam tu nāci tai vietej,Kur man tevi jāapdzied? Saderam mēs, māsiņa,Neturam ienaidiņu:Krievi, leiši savas bruņasLemešos izkaluši. Nederēšu, nederēšu,Jūs ienaidu iesākāt:Jūs’ māsiņa vīru grib,Jūs ienaidu iesākāt.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

64. Viesus projām vadot 1228–1246

Nu ēda svešļaudisPēdīgu maltiti;Nu ēda svešļaudisNu ēda nabagiRaudādami. Ko gaidat, sveši ļaudis,Ka projām neejat?Vai gaidat mucas tapuUz galdiņa uzliekamu?Mucu kāršu mugure,Tapu doršu vēdere. Projām projām,Tālēji radi,Lai tie tuvējiMuciņas skalo. Projām, projām,Slakterju zeļļi –Šej nav nevienaĀlavas gove. Projām, projām,Tuteņa zagļi;Badat naģenusGar ceļa malam. Kic projam, buč projām,Alšvandznieku buceniņi:Sen jau bija nograuzušiBalandnieku žagariņus. Projām upiteGaigaļus nesa,Projām māsiņaBrālišus […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

63. Naudu metot 1217–1227

Vāķaties, vāķaties,Mani mīļi bāleniņi;Vāķaties, vāķatiesMāsiņej naudu mest. Stāvat, brāļi, viduj plānu,Nestāvat maliņej,Maksājat māsiņejDziļu dubļu bridumiņu. Mani mīļi vedējiņi,Grabenati, grabenati:Ja navaid kabatej,Grabenati pakausej;Ja navaid pakausej,Grabenat šķierbiņej. Es gan redzēju,Ko Jānis meta –Ūzmeta dālderiGrieztam malam.Pelējšu malu. Būt metis Jozitis,Navaid nauda;Lūdz savu sieviņu,Lai dod naudu. /1223. Met jel, Jāniti,Vēl vienu vērdiņu –Vēl vienu dālderi –Vei tevi vells rausVai […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

62. Dvieļus karot, apdvieļojot 1213–1216

Kas tā nauda, kas tā nauda:Ledus vien, ledus vien;Kas tie dvieļi, kas tie dvieļi –Spaļi vien, spaļi vien. Mūc, mūc, Andrej,Nu tevi kārs –Nu tevi pakārsAr linu šķiedru. Atlika pūra,Pietrūka tautas;Atlika pūraTrīs brāļu tiesa. Sala rokas, sala kājas,Līdz pūriņu pielocīju;Tautiņās izdalījuSiltāje istabej;Sitlāje istabej,Balti cimdi rociņej.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

60. Vaiņaga dancenāšana 1179–1191

Nu es iešu apraudzītNu tik iešu paraudzītVakarēju likumiņu:Vakar liku vaiņadziņu,Šodien radu cimda pāru.Šorīt radu cimdu pāru. No rožu lapamTiltiņu tausu;Tur jāja kundziņi,Tur karjavīri,Tur mūsu māsiņaVaiņagu nesa. Mīļā Māra man vaicāja:Ko nes zīda nēzdauge?Nesu savu vaiņadziņu,Ar godiņu savalkātu.Ar godiņu savalkājse. Škirjat ceļu, rūmējat:Saule nāca istabej;Saule nāca istabejAr zarotu vaiņadziņu.Ar trijstūru vaiņadziņu. Bāleniņi, bāleniņi,Trinies asu zobentiņu:Šodien tautas […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

59. Jauno pāri modinot 1166–1178

Šorīt saulite klētej lēca,Mēnestiņis paklētej;Mūs māsiņa gultej gul,Mūs brālitis gultej gul,Tautu dēls pagultej.Tautu meita pagultej. Ko saka zvierbulis,Jumtej zierzdams?Šej gul CīliteAr savu Pēteri. Cīrulis dziedājaViers klētes jumtu;Mūs māsa raudājaKlēts dubenej;Klēts dubenej,Tautieša klēpej;Tautieša klēpejBez vaiņadziņa. Sol gulēt, tautu dēls,Kā gul manis bāleniņis;Kur viš, vella, tā gulēja,Kā gul manis bāleniņis –Visu nakti grabinājaGar manam ribiņam. Guli, guli, […]