Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

22. Māsa precina brāli 520–526

 1. Līgodama vien staigāju
  Šo garo vasariņu:
  Salīgoju brāļam sievu,
  Sav diženu arājiņu.
 2. Nu piekusu, vairs nevaru
  Vien iedama druviņej:
  Jem, brāliti, līgaviņu,
  Būs man otra gājējiņa.
 3. Tav, bulliti, mella mute,
  Tai vajaga āboliņa;
  Tav, brāliti, mells krekliņis,
  Tav vajaga mazgātāja.
 4. Lūkoj, brāli, līgaviņu,
  Lūkoj labu dziedātāju:
  Kurja laba dziedātāja,
  Tā tikuse dārbiņej.
 5. Jem, brāliti, līgaviņu,
  Jem tikušu mātes meitu:
  Smalku kreklu audējiņu,
  Graznu cimdu adītāju.
 6. Dziedātāja tā meitiņa,
  Runātāja māmuliņa;
  Jem, brāliti, tad tav būs
  Līksmu ļaužu līgaviņa.
 7. Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
  Māte tevi aicināja;
  Māte tevi aicināja
  Brālišam sievu jemt.