Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

30. Kad tie puiši prūšos gāja

1985.gada 16. maijā Veronika man dziedāja dziesmu “Kad tie puiši prūšos gāja”, teksts atrodams arī R. Drīzules pierakstā (LFK 1935, 5890).

 1. Meitas vakti izlikušas uz visiemi celiņiemi.
 2. Puiši bija gudri vīri, nojēmuši ūdens ceļu.
  Puiši bija gudri zēni.
 3. Kas tur nāca pār jūriņu, kas tās niedres brakšķināja?
  kas tās niedres brikšķināja?
 4. Divi laivas meitu nāca, trešā – jauni puisēniņi.
 5. Meitu laiva izpuškota baltiem ievas ziediņiem.
 6. Puišu laiva izpuškota baltiem prūšu dālderiem.
 7. Vai tie visi puiši bija, kas jāj bērus kumeliņus?
 8. Citi jāja ar godiņu, citi godu saminuši;
 9. Citi godu saminuši par kumeļa kājiņami.
 10. Vai tās visas meitas bija, kas nes spangu vaiņadziņus?
 11. Citas nesa ar godiņu, citas godu pametušas.
 12. Citas godu pametušas ar puišiemi peludej.

R. Drīzules pierakstos tikai 7 šīs dziesmas pantiņi un piebilde: dziesmu teicēja dzirdējusi no mātes mātes Babas Heņķes. Tā parēķinot, ja šī teicējas radiniece mirusi aptuveni 100 gadu vecumā, tad drīzāk viņa bijusi vecvecmāmiņa, jo mātei meitas uzvārds bija Megne.
“Suitu sievas”, samērā bieži dziedot šo dziesmu koncertos, tekstu atkal saīsinājušas. Dziesmai ir arī cits sākuma pants, laikam no kādas citas dziedātājas atmiņu pūra:

 1. Vai tie visi sēklas mieži, ko vētīja vējiņe?
 2. Vai tie visi puiši bija, kas jāj bērus kumeliņus?

Iespējams, ka sievas nav vainojamas, jo dziesma dziedāta arī šādā variantā, varbūt šodienas dziedātājas citus vārdus nemaz nezina.
Melodiju pirmoreiz pierakstījis A. Jurjāns 1891. gadā Gudeniekos, bet bez vārdiem, tikai minējis dziesmas nosaukumu “Kas tur nāca par jūriņu”(Bb43, 1766).

Tā šo dziesmu pazina arī P. Korāts, kas vēl 1924. gadā E. Melngailim dziedāja šādu melodijas variantu (LMFM I, Nr. 120):

Tekstā trūkst “kumeļu” un “peludes”, puiši godu pametuši pie jaunām meitiņām, meitas – pie puisēniem. Tāds dziesmas satura risinājums ir arī grāverniecei Katrīnai Ļipinskai, kura A. Krūmiņam dziedāja 1957. gadā. Melodija gan bagātāka (LFK 1935, 8630).

Veronikas dziedātā teksta pirmā daļa suitos “dzīvojusi” kā patstāvīga dziesma, kuru pirmoreiz A. Jurjāns pierakstījis 1891. gadā Gudeniekos. E. Melngailis to pierakstījis 1924., 1926., 1928. un 1929. gadā.