Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

31. Div laiviņas peld pa jūru

Ir arī otra dziesma par divām laiviņām, kas peld pa jūru. Suitos dzied tikai to, bet citos Latvijas reģionos tā pazīstama arīdzan kā rotaļa. Veronika dziesmu “Div’ laiviņas peld pa jūru” kopā ar suitenēm jau daudzus, daudzus gadus dziedāja uz skatuves. Pēdējā pantā kāda no vadītājām iestudējusi dramatisku salēninājumu:

  1. Viena bija puišu laiva, otra jaunu meitenīš.
  2. Puišu laiva izpuškota ar vanaga nadziņiem.
  3. Meitu laiva izpuškota ar baltāmi rozītēm.
  4. Puiši solās projām braukti uz tām prūšu robežām.
  5. Tur tie domāj medu ēsti, saldu vīnu nodzērties.
  6. Tur tiem deva (lika) pupas malti, vara bungas rībināt.
  7. Nemācēja pupas malti, ne ar bungas rībināt.

Dziesma šajā reģionā folkloras vācējiem dziedāta vēl vienu reizi, E. Melngailis 1924. gadā to pierakstījis no pilsbērģieša Krista Lāča (LMFM I, Nr. 248).