Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

61. Pūru dalot 1192–1212

 1. Es jau saku, es jau saku:
  Rožu smaka istabej –
  Rožu smaks istabej –
  Ienesa mūs’ māsas
  Rožainu pūru.
  Rožotu pūru.
 2. Šodien mēs redzēsim
  Tautu meitas tikumiņu:
  Vai būs gājse svētu rītu
  Ar puišim ripas sist –
  Ar puišim ripas kaut –
  Ripu nesa roziņe,
  Ne adekļa vāceliti.
 3. Dievs, nosodi tēva runčus,
  Ka tie peles nemedī:
  Sagrauzušas pūra lādi,
  Izvilkušas dāvaniņas.
 4. Kaci, kaci, tautu meita,
  Pašej pūra dubenej;
  Kādu vellu sakacēsi,
  Kādu jodu sakacēsi,
  Kā nebiji ielikuse.
 5. Vecā māsa pūru kac,
  Jaunā māsa kājas tur;
  Jaunā māsa kājas tur,
  Lai nekrita dubenej.
 6. Veca meita, vecs pūriņis,
  Veca nauda dubenej;
  Jauna meita, tukšs pūriņis,
  Rožu ziedi ielocīti.
 7. Iknedēļas, pārnedēļas
  Līgavs tēvs brauc krievzeme:
  Meitas pūru izvadājis
  Pa lielo krievu zemi;
  Meitu veda tautiņās,
  Ietinuši ziernājos.
 8. Še, tautieti, tie cimdiņi,
  Mans piermais adījums –
  Tumse vērpts, šķeterēts,
  Mēnesnīce noadīts.
 9. Še, teutieti, raibi cimdi,
  Mans piermais adījums:
  Tumse vērpti, šķeterēti,
  Lai māmiņa neredzēja.
 10. Še, teutieti, tie cimdiņi,
  Mans piermais adījums:
  Piermo reizi tu sedloji
  Manis dēļ kumeliņu.
 11. Es diedziņus šķeterēju –
  Man nebija dzivpariņa;
  Es puškoju tautu dēlu,
  Man nebija bāleniņa.
 12. Teic taisnību, tautu dēlis,
  Vai tav māte, vai pamāte;
  Ja tav māte – sagšu segšu,
  Līdz zemiti rakstīdama;
  Ja pamāte – paladziņu,
  Līdz zemiti puškodama.
 13. Dēlu māte bēdājās,
  Tukšu pūru ieraugot;
  Nebēdāji, dēlu māte,
  Tava tiesa nezudīs:
  Paše pūra dubene
  Drāšu vīta pātedziņa;
  To mielošu dēla māti
  Paša kāzu vakare.
 14. Dēlu māte izbijās,
  Domā tukšu atnākušu;
  Nebīsties, dēlu māte,
  Tava tiesa nezudīs:
  Pašej pūra dubenej
  Garja pušku villainite.
 15. Jem par labu, dēlu māte,
  Kādu segšu villainiti:
  Šauru, īsu, maģ puškotu,
  Sērdienites nopelnitu.
  Kalponites nopelnitu.
 16. Gaidi, gaidi, dēlu māte,
  Kad es tev sagšu segšu:
  Es ūzsegšu buļļa ādu,
  Skries par lauku baurjādama.
 17. Piecus gadus ganos gāju,
  Vilka pinckas lasīdama;
  Es apsedzu dēlu māti
  Vilka pincku villainiti.
 18. Še, suniti, pūra maize,
  Nerej manus preceniekus;
  Še, māmiņa, villainite,
  Nerāj mani dzīvādama.
 19. Tēvam došu lina kreklu
  Par šūpuļa kārumiņu,
  Māmiņej villainiti
  Mātei segšu villainiti
  Par miedziņa kavējumu.
 20. Šej būs pieci lina krekli,
  Vai būs pieci bāleniņi?
  Šej būs piecas villainite,
  Vai būs piecas māseniņas?
 21. Nāc, dēliņi, dod rociņu,
  Es nevaru piecelties;
  Es nevaru piecelties
  No jauņuves dāvanam.