Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

85. Par kokiem 1399–1404

 1. Ozoliņi, zemzariņi,
  Kam tu augi lejiņej?
  Puiši tavas saknes mina,
  No kalniņa tecēdami;
  Meitas tavus zarus lauza,
  Kalniņej stāvēdamas.
 2. Sen dzierdēju, nu redzēju:
  Kalnej auga ozoliņis –
  Zelta zari, varja saknes,
  Sudrabiņa lapiņam.
 3. Ozoliņi, ozoliņi,
  Tavu lielu resnumiņu:
  Tek bitīte trīs dieniņas,
  Nevarēja aptecēt.
 4. Ozoliņis gauži raud:
  Zīles bira upitej;
  Tā ozola paša vaina –
  Kam aug upes līkumej.
 5. Dreijāts auga ozolīš
  Dreijātaji kalniņej;
  Tur sidraba vāverite
  Timerēti timerēja.
 6. Priede, egle, priede, egle,
  Tavu daiļu augumiņu:
  Lai bij ziema, lai vasara,
  Zaļi svārki mugurej.