Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

78. Bajāra meitas, bajārs pats 1366–1371

 1. Miezišam balts miltiņis,
  Ko līdz baltis – sēnalotis;
  Bajāram daiļas meitas,
  Ko līdz daiļas – netikušas.
 2. Ai, bajāru bajāriņi,
  Iesim naudu mērīties:
  Tav bij sieks sīkas naudas,
  Man pušpūrs dālderiši.
 3. Tikušam, mākušam
  Pie bajāra laba dzīve –
  Viegli dores virenāt,
  Reti vārdus atbildēt.
 4. Es pūriņu nemitotu
  Ar bajāru meitiņām:
  Bajāriņa meitiņām
  Lini zied pūriņej;
  Man, nabaga sērdienej,
  Ziedēj baltas villainites.
 5. Tīrumej liela smilga,
  Ilgi rasa galiņej;
  Bajāram daiļas meitas,
  Ilgi zied vaiņagej.
 6. Griežat ceļu, griežat ceļu:
  Bajāriņa dēlīš brauca –
  Trīs kājam kumelīš,
  Viena sliece kamanam.