Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

76. Tēvu zeme 1354–1359

 1. Visiem labi, visiem labi
  Manej tēva tīrumej:
  Zaķam labi cilpu mest,
  Teterjam rubenāt.
 2. Kalnej kāpu raudzīties:
  Kas ar manu tēvu zemi;
  Vai ar tautas, vai ar brālis,
  Vai irbītes putenāja;
  Ne ar tautas, ne ar brālis,
  Tik irbītes putenāja.
 3. Līdzi, līdzi, līgaviņa,
  Ar cieriti, ar kapliti:
  Visa mana tēvu zeme
  Atlasam apauguse.
 4. Kas kait man nedzīvāt
  Manej tēva sētiņej:
  Visapkārt ievas zied,
  Viduj zelta ābelite.
 5. Simtiem auga ozoliņi
  Pie brāliša namdorem;
  Ja vēl būtu otris simtis,
  Ne sētiņas neredzētu.
 6. Ko, vazaņķi, vazājies
  Par manam ganeklam?
  Ne te tavi gani dzina,
  Ne jāj tavi pieguļnieki;
  Porej tavi gani dzina,
  Ellej jāja pieguļnieki.