Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

75. Jauņuve par vīramāti 1349–1353

 1. Gailišam lakti daru
  Sit, brāliti, vistas kārti
  Savej gultas galiņej:
  Istabiņas stūritē:
  Labāk mani gailis cēla
  Ne tautieša māmuļite;
  Gailis cēla dziedādams,
  Māmuļite rādamies.
  Vienu rītu piecēluse,
  Iet par ciemu vainādama;
  Iet par ciemu vainādama –
  Slinka mana jauņuvite.
 2. Gaidi, gaidi, dēlu māte,
  Kad es tav krēslu celšu:
  Es pacelšu dadža krūmu,
  Sēdi, gūžas grozīdama.
 3. Vīramāt, vīramāt,
  Es tav galu padarīšu:
  Šķību koku tiltu taisa,
  Tur tu kaklu nolauzīsi.
 4. Mana vīra māmuļite
  Bukam kāpa mugurej;
  Atlauzuse bukam ragus,
  Jāj pa silu taurēdama.
 5. Traka mana vīra māte –
  Kaze kāpa mugurej;
  Nolauzuse kazai ragu,
  Skrien pa lauku baurodama.